gorsa ol’aanaa dhaloota haarawaaf.

ibsa gabaabaa.

kitaabni kuni ummata muslima hintahin hunda ragarratti hundaawuun gara islaamummaa yaama.

Download
ittigaafatamaa websayita kanaatti komeentiikee ergi.

tarree: