gorsa ol’aanaa dhaloota haarawaaf.

tarree:

ibsa gabaabaa.

kitaabni kuni ummata muslima hintahin hunda ragarratti hundaawuun gara islaamummaa yaama.

yaanni kee nu barbaachisa.