gorsa ol’aanaa dhaloota haarawaaf.

ibsa gabaabaa.

kitaabni kuni ummata muslima hintahin hunda ragarratti hundaawuun gara islaamummaa yaama.

Download

tarree:

yaanni kee nu barbaachisa.