tohiida karaa laafaan qophaaye

kitaaba qopheessuu. :

hiikkaa:

gulaala.: Jamaaal Muhammad ahmad

ibsa gabaabaa.

kitaaba kana keessatti hikkaa towhiidaa darajaa towhiidaa barbaachisummaa isaa qoodaa isaa tiifii kkf ibsame

Download
ittigaafatamaa websayita kanaatti komeentiikee ergi.

tarree: