SEENAA SAHAABAA KURNAN JANNATAAN GAMMACHIIFAMAN

ibsa gabaabaa.

SEENAA SAHAABAA KURNAN JANNATAAN GAMMACHIIFAMAN : Kitaaba kana keessatti seenaa sahaabota kurnan jannataan gammachiifamaniittu dhalootarraa kaasee hanga du'a isaaniitti ibsame.

Download
ittigaafatamaa websayita kanaatti komeentiikee ergi.

tarree:

yaanni kee nu barbaachisa.