SEENAA SAHAABAA KURNAN JANNATAAN GAMMACHIIFAMAN

tarree:

ibsa gabaabaa.

SEENAA SAHAABAA KURNAN JANNATAAN GAMMACHIIFAMAN : Kitaaba kana keessatti seenaa sahaabota kurnan jannataan gammachiifamaniittu dhalootarraa kaasee hanga du'a isaaniitti ibsame.

yaanni kee nu barbaachisa.