SEENAA NABIYYII GAAFI440 FI DEEBISAA

ibsa gabaabaa.

SEENAA NABIYYII GAAFI440 FI DEEBISAA : Kitaabni kuni siiraa (seenaa nabiyyii) sallaahu aleyhi wasallam bifa gaafifii deebisaatiin ibsa. Gaafiifii deebii 440 uf keessaa qaba.

Download
ittigaafatamaa websayita kanaatti komeentiikee ergi.

tarree:

yaanni kee nu barbaachisa.