Aqiidaa ahlussunnaa fi kijiba ahbaash

tarree:

ibsa gabaabaa.

Sagantaan kun aqiidaa ahlussunnaa fi jama’aah qulqulluu ibsa , garee ahbaash jalloo karaa muslimtootaarraa dabde irrattis deebisaa gayaa kenna.

yaanni kee nu barbaachisa.