Aqiidaa ahlussunnaa fi kijiba ahbaash

kitaaba qopheessuu. : garee ulamaaii

hiikkaa: Urjii ahmad

gulaala.: Jamaaal Muhammad ahmad

ibsa gabaabaa.

Sagantaan kun aqiidaa ahlussunnaa fi jama’aah qulqulluu ibsa , garee ahbaash jalloo karaa muslimtootaarraa dabde irrattis deebisaa gayaa kenna.

Download
ittigaafatamaa websayita kanaatti komeentiikee ergi.

tarree: