Hiikaa suuraalee gaggabaabaa qur’aanaa irraa(tabaarak fi ammaa)

ibsa gabaabaa.

Sagantaan kun hiikkaa suraalee gaggabaabaa 49 kanneen gara boodaa ufkeessaa qaba (juuza lameen boodaa,,tabaarak fi amma) qooda49 ufkeessaa qaba

Download

tarree:

yaanni kee nu barbaachisa.