Hiikaa suuraalee gaggabaabaa qur’aanaa irraa(tabaarak fi ammaa)

ibsa gabaabaa.

Sagantaan kun hiikkaa suraalee gaggabaabaa 49 kanneen gara boodaa ufkeessaa qaba (juuza lameen boodaa,,tabaarak fi amma) qooda49 ufkeessaa qaba

Download
ittigaafatamaa websayita kanaatti komeentiikee ergi.

tarree:

yaanni kee nu barbaachisa.