Barnoota utubaalee iimaanaa (04- Malaaykaalee isaatti amanuu)

Barnoota utubaalee iimaanaa (04- Malaaykaalee isaatti amanuu)

ibsa gabaabaa.

sagantaan kun barnoota utubaalee iimaanaa vediyoodhaan qaba.kutaa 13 uf keessaa qaba.

Download
ittigaafatamaa websayita kanaatti komeentiikee ergi.

tarree:

yaanni kee nu barbaachisa.