soomana aashuuraa seenaa isaa

soomana aashuuraa seenaa isaa

ibsa gabaabaa.

sagantaan kuni soomannii aashuuraa seenaa dheertuu zamana nabi musaatiin walqabatte qabaachuu isaati ibsa.

Download
ittigaafatamaa websayita kanaatti komeentiikee ergi.

tarree: