soomana aashuuraa seenaa isaa

soomana aashuuraa seenaa isaa

ibsa gabaabaa.

sagantaan kuni soomannii aashuuraa seenaa dheertuu zamana nabi musaatiin walqabatte qabaachuu isaati ibsa.

tarree:

yaanni kee nu barbaachisa.