baatiiwwan kabajamtuu

baatiiwwan kabajamtuu

ibsa gabaabaa.

sagantaa kana keessatti waayee ji’a afran kabajamaa taheettu ibsama.

Download
ittigaafatamaa websayita kanaatti komeentiikee ergi.

tarree: