Haadhaafii abbatti tola ooluu - 08

Haadhaafii abbatti tola ooluu - 08

ibsa gabaabaa.

sagantaa kana keessatti haadhaafii abbatti tola ooluu barnoota jedhu kan walitti dhaabbataa taheetu dhihaata. kutaa 10 ufkeessaa qaba.

Download
ittigaafatamaa websayita kanaatti komeentiikee ergi.

tarree:

yaanni kee nu barbaachisa.