hiikkaa quraanaa kabajamaa juuza 30ffaa.24

hiikkaa quraanaa kabajamaa juuza 30ffaa.24

ibsa gabaabaa.

Sagantaa kana keessatti hiikkaa qur’aana kabajamaa kan juuza 30ffaa yookaan juuza ammaattu dhihaata barnoota kutaa 32 uf keessaa qaba، 24

Download
ittigaafatamaa websayita kanaatti komeentiikee ergi.

wabii:

tarree: