sadarkaa qaraatii quraanaa 3

sadarkaa qaraatii quraanaa 3

ibsa gabaabaa.

sagantaa kana keessatti sadarkaa qaraatiin qur’aanaa qabduutu ibsame. kutaa 9 ufjalaa qaba.

tarree:

yaanni kee nu barbaachisa.