ziyaraa masgiida nabii kan madiinaa 3

ziyaraa masgiida nabii kan madiinaa 3

ibsa gabaabaa.

sagantaan kuni barnoota akkaataa ziyaaraa masgiida nabii kan madiinaa jiruu, nabirratti salaammatuu, ziyaaraa baqii., ziyaaraa shuhadaa’a uhud fii ziyaaraa masgiida qubaai irraa dubbata. kutaa 3 qaba.

Download
ittigaafatamaa websayita kanaatti komeentiikee ergi.
yaanni kee nu barbaachisa.