Haalaaf amala gaarii 1

Haalaaf amala gaarii 1

ibsa gabaabaa.

sagantaa kana keessatti haalaaf amala gaarii qabaachuun sadarkaa guddaa akka qabuu fii namni hundi haala toluu akka qabu ibsamee jira. kutaa saddet uf keessaa qaba.

tarree:

yaanni kee nu barbaachisa.