Nabiyyi rahmataa 26

Nabiyyi rahmataa 26

tarree:

ibsa gabaabaa.

sagantaa kana keessatti nabiin keenya muhammad rahmata aalamaatiif ergamuu isaaniittu ibsama. kutaa 30 uf jalaa qaba.

yaanni kee nu barbaachisa.