Hijraa (godaansa) nabiyyii S.A.W 2

Hijraa (godaansa) nabiyyii S.A.W 2

ibsa gabaabaa.

Sagantaa kana keessatti seen hijraa godaansa nabiin makkarraa madinatti godaanantu ibsama.

tarree:

yaanni kee nu barbaachisa.