Guddisa joollee islaamaa keessatti 04

Guddisa joollee islaamaa keessatti 04

ibsa gabaabaa.

sagantaa kana keessatti namusa islaamaa kan ilmaan muslimaa irratti guddachuu qabantu ibsame.

Download
ittigaafatamaa websayita kanaatti komeentiikee ergi.

tarree:

yaanni kee nu barbaachisa.