Guddisa joollee islaamaa keessatti 04

Guddisa joollee islaamaa keessatti 04

ibsa gabaabaa.

sagantaa kana keessatti namusa islaamaa kan ilmaan muslimaa irratti guddachuu qabantu ibsame.

tarree:

yaanni kee nu barbaachisa.