Sadarkaa ji’a muharrami fii Soomana Aashuuraa -1

Sadarkaa ji’a muharrami fii Soomana Aashuuraa -1

barsiisaa : Jamaaal Muhammad ahmad

gulaala.:

The Publisher: Biiroo daiwaa Rabwaa

ibsa gabaabaa.

Sagantaa kana keessatti barnoota sadarkaa ji’a murramii fii soomanni guyyaa 9ffaa fii10ffaa ji’a kanaa qabu guddaa tahuutu ibsama.dogoggorri ji’a kana keessatti hojjatamus ibsamee jira.sagantichi kutaa 4 ufkeessaa qaba -1

Download
ittigaafatamaa websayita kanaatti komeentiikee ergi.

tarree: