Yoo walgargaaran Rabbiin nama gargaara

Yoo walgargaaran Rabbiin nama gargaara

ibsa gabaabaa.

Sagantaan kun waayee yoo walgargaaran Rabbiin nama gargaara jedhu keessatti barnoota gayaa uf keessaa qaba.

Download
ittigaafatamaa websayita kanaatti komeentiikee ergi.

tarree:

yaanni kee nu barbaachisa.