Yoo walgargaaran Rabbiin nama gargaara

ibsa gabaabaa.

Sagantaan kun waayee yoo walgargaaran Rabbiin nama gargaara jedhu keessatti barnoota gayaa uf keessaa qaba.

yaanni kee nu barbaachisa.