Torban Rabbiin isaaniif gaaddiseeysa

ibsa gabaabaa.

Sagantaan kun waayee namoota turban Rabbiin guyyaa qiyaamaa isaaniif gaaddiseeysuu ibsa.

yaanni kee nu barbaachisa.