Heddumina karaa kheyrii ibsuu

Heddumina karaa kheyrii ibsuu

ibsa gabaabaa.

Sagantaan kun waayee Heddumina karaa kheyrii ibsuu mata duree jedhurratti barnoota gayaa uf keessaa qaba.waayee sadarkaa xahaaraa, obsa, sadaqaa, fi kkf ibsa.

Download
ittigaafatamaa websayita kanaatti komeentiikee ergi.

tarree: