Eenyummaa muslimaa (haqa muslimtoonni walirraa qaban)

Eenyummaa muslimaa (haqa muslimtoonni walirraa qaban)

ibsa gabaabaa.

Sagantaan tun barnoota eenyummaa muslimaa mataduree haqa muslimtoonni walirraa qaban jedhuun vedion nama barsiisa.

tarree:

yaanni kee nu barbaachisa.