Eenyummaa muslimaa (haqa muslimtoonni walirraa qaban)

ibsa gabaabaa.

Sagantaan tun barnoota eenyummaa muslimaa mataduree haqa muslimtoonni walirraa qaban jedhuun vedion nama barsiisa.

yaanni kee nu barbaachisa.