Eenyummaa muslimaa (haqa muslimtoonni walirraa qaban)

Eenyummaa muslimaa (haqa muslimtoonni walirraa qaban)

ibsa gabaabaa.

Sagantaan tun barnoota eenyummaa muslimaa mataduree haqa muslimtoonni walirraa qaban jedhuun vedion nama barsiisa.

Download
ittigaafatamaa websayita kanaatti komeentiikee ergi.

tarree: