Salaata sunnaa raatibaa jajjabeyfamtuu

Salaata sunnaa raatibaa jajjabeyfamtuu

ibsa gabaabaa.

Sagantaan kun waayee salaata sunnaa tan salaatoowwan fardii jala yaatu tan jajjabeyfamtuu taaterraa dubbata.

tarree:

yaanni kee nu barbaachisa.