Salaata sunnaa raatibaa jajjabeyfamtuu

Salaata sunnaa raatibaa jajjabeyfamtuu

ibsa gabaabaa.

Sagantaan kun waayee salaata sunnaa tan salaatoowwan fardii jala yaatu tan jajjabeyfamtuu taaterraa dubbata.

Download
ittigaafatamaa websayita kanaatti komeentiikee ergi.

tarree: