Salaata witrii

Salaata witrii

ibsa gabaabaa.

Sagantaan kun waayee salaata witrii sadarkaa isiitiifii heddumina raka’aalee isii nama barsiisa.

Download
ittigaafatamaa websayita kanaatti komeentiikee ergi.

tarree: