Salaata duhaa

Salaata duhaa

ibsa gabaabaa.

Sagantaan kun waayee salaata duhaa sadarkaa isiitiifii heddumina raka’aalee isii nama barsiisa.

Download
ittigaafatamaa websayita kanaatti komeentiikee ergi.

tarree:

yaanni kee nu barbaachisa.