<     >  

106 - Quraish ()

|

(1) Dahil sa pagkahirati sa Quraysh –

(2) sa pagkahirati nila sa paglalakbay sa taglamig at tag-init –

(3) ay sumamba sila sa Panginoon ng Bahay na ito,

(4) na nagpakain sa kanila mula sa isang pagkagutom at nagpatiwasay sa kanila mula sa isang pangamba.

<     >