<     >  

107 - Al-Maa'un ()

|

(1) Nakakita ka ba sa nagpapasinungaling sa Paggantimpala?

(2) Sapagkat iyon ay ang nagsasalya sa ulila

(3) at hindi nanghihikayat sa pagpapakain sa dukha.

(4) Kaya kapighatian ay ukol sa mga tagapagdasal,

(5) na sila sa pagdarasal nila ay mga nagpapabaya,

(6) na sila ay nagpapakitang-tao

(7) at nagkakait ng munting tulong.

<     >