<     >  

113 - Al-Falaq ()

|

(1) Sabihin mo: "Nagpapakupkop ako sa Panginoon ng bukang-liwayway

(2) laban sa kasamaan ng anumang nilikha Niya

(3) at laban sa kasamaan ng pusikit kapag lumaganap ito,

(4) at laban sa kasamaan ng mga babaing [manggagaway na] palaihip sa mga buhol,

(5) at laban sa kasamaan ng isang naiinggit kapag naiinggit ito."

<     >