101 ΦΑΝΕΡΕΣ ΑΝΤΙΦΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΒΙΒΛΟ ()

Σαμπείρ Αλι

 

Αυτό το βιβλίο μιλάει για τις αντιφάσεις που υπάρχουν στην Βίβλο, από τις οποίες ο συγγραφέας έχει αναφέρει εδώ 101 φανερές αντιφάσεις και έδωσε επίσης για παράδειγμα τρεις αντιφάσεις που βρίσκονται σε μία μόνο σελίδα.

|

101 ΦΑΝΕΡΕΣ ΑΝΤΙΦΑΣΕΙΣ  ΣΤΗ ΒΙΒΛΟ

 Αντίφαση # 1  Ποιος παρακίνησε τον Δαβίδ να απαριθμήσει τους πολεμιστές του Ισραήλ;

(α) Ο Θεός τον παρακίνησε. «ΚΑΙ εξάφθηκε ξανά η οργή τού Κυρίου ενάντια στον Ισραήλ, και διέγειρε τον Δαβίδ εναντίον τους για να πει: Πήγαινε, απαρίθμησε τον Ισραήλ και τον Ιούδα.» (Β Σάμουηλ 24:1)

(β) Ο σατανάς τον παρακίνησε. «ΟΜΩΣ, ο σατανάς σηκώθηκε ενάντια στον Ισραήλ, και παρακίνησε τον Δαβίδ να απαριθμήσει τον Ισραήλ.» (Α Χρoνικών 21:1)

 Αντίφαση # 2  Σε αυτήν την καταμέτρηση πόσοι πολεμιστές βρέθηκαν στο Ισραήλ;

(α) Οκτακόσιες χιλιάδες. «Και ο Ιωάβ έδωσε στον βασιλιά το σύνολο της απαρίθμησης του λαού· και ο Ισραήλ ήσαν 800.000 άνδρες δύναμης που έσερναν ρομφαία· και οι άνδρες τού Ιούδα 500.000.» (Β Σαμουήλ 24:9)

(β) Ένα εκατομμύριο, εκατό χιλιάδες. «Και ο Ιωάβ έδωσε το σύνολο της απαρίθμησης του λαού στον Δαβίδ. Και ήσαν 1.100.000 άνδρες ολόκληρος ο Ισραήλ που έσερναν μάχαιρα· και ο Ιούδας, 470.000 άνδρες που έσερναν μάχαιρα.» (Α Χρονικών 21:5)

 Αντίφαση #  3Πόσοι πολεμιστές βρέθηκαν στην Ιουδαία;

(α) Πεντακόσιες χιλιάδες. «Και ο Ιωάβ έδωσε στον βασιλιά το σύνολο της απαρίθμησης του λαού· και ο Ισραήλ ήσαν 800.000 άνδρες δύναμης που έσερναν ρομφαία· και οι άνδρες τού Ιούδα 500.000.» (Β Σαμουήλ 24:9)

(β) Τετρακόσιες εβδομήντα χιλιάδες. «Και ο Ιωάβ έδωσε το σύνολο της απαρίθμησης του λαού στον Δαβίδ. Και ήσαν 1.100.000 άνδρες ολόκληρος ο Ισραήλ που έσερναν μάχαιρα· και ο Ιούδας, 470.000 άνδρες που έσερναν μάχαιρα.» (Α Χρονικών 21:5)

 Αντίφαση # 4  Ο Θεός έστειλε τον Προφήτη του να απειλήσει τον Δαβίδ με πόσα χρόνια πείνας (λιμού);

(α) Επτά. «Ήρθε, λοιπόν, ο Γαδ στον Δαβίδ, και του ανήγγειλε, και του είπε: Θέλεις νάρθουν επάνω σου επτά χρόνια πείνας, επάνω στη γη σου; Ή, τρεις μήνες να φεύγεις μπροστά από τους εχθρούς σου, και να σε καταδιώκουν; Ή, τρεις ημέρες να υπάρχει θανατικό στη γη σου; Τώρα, σκέψου, και δες ποια απάντηση θα φέρω σ' αυτόν που με έστειλε.» (Β’ Σαμουήλ 24:13)

(β) Τρία. «ή τρία χρόνια πείνας ή τρεις μήνες να φθείρεσαι μπροστά από τους πολεμίους σου, και να σε προφταίνει η μάχαιρα των εχθρών σου, ή τρεις ημέρες τη ρομφαία τού Κυρίου, και το θανατικό, στη γη, και τον άγγελο του Κυρίου να εξολοθρεύει σε όλα τα όρια του Ισραήλ. Τώρα, λοιπόν, δες ποιον λόγο θα αναφέρω σ' εκείνον που με έστειλε.» (Α’ Χρονικών 21:12)

 Αντίφαση # 5   Πόσων ετών ήταν ο Οχοζίας όταν άρχισε να βασιλεύει στην Ιερουσαλήμ;

(α) Είκοσι δύο. «Ο Οχοζίας ήταν ηλικίας 22 χρόνων, όταν βασίλευσε· και βασίλευσε έναν χρόνο στην Ιερουσαλήμ. Και το όνομα της μητέρας του ήταν Γοθολία, θυγατέρα τού Αμρί, βασιλιά τού Ισραήλ.» (Β’ Βασιλέων 8:26)

(β) Σαράντα δύο. «Ο Οχοζίας ήταν 42 χρόνων όταν βασίλευσε, και βασίλευσε έναν χρόνο στην Ιερουσαλήμ. Και το όνομα της μητέρας του ήταν Γοθολία, η θυγατέρα τού Αμρί.» (Β’ Χρονικών 22:2)

 Αντίφαση # 6  Πόσων ετών ήταν ο Ιωαχείν όταν άρχισε έγινε βασιλιάς στην Ιερουσαλήμ;

(α) Δεκαοκτώ. «Ο ΙΩΑΧΕΙΝ ήταν ηλικίας 18 χρόνων, όταν βασίλευσε· και βασίλευσε στην Ιερουσαλήμ τρεις μήνες. Και το όνομα της μητέρας του ήταν Νεουσθά, θυγατέρα τού Ελναθάν από την Ιερουσαλήμ.» (Β’ Βασιλέων 24:8)

(β) Οκτώ. «Ο ΙΩΑΧΕΙΝ ήταν ηλικίας 8 χρόνων όταν βασίλευσε, και βασίλευσε τρεις μήνες και δέκα ημέρες στην Ιερουσαλήμ· και έπραξε πονηρά μπροστά στον Κύριο.» (Β’ Χρονικών 36:9)

 Αντίφαση # 7    Πόσο καιρό βασίλευε στην Ιερουσαλήμ;

(α) Τρείς μήνες. «Ο ΙΩΑΧΕΙΝ ήταν ηλικίας 18 χρόνων, όταν βασίλευσε· και βασίλευσε στην Ιερουσαλήμ τρεις μήνες. Και το όνομα της μητέρας του ήταν Νεουσθά, θυγατέρα τού Ελναθάν από την Ιερουσαλήμ.» (Β’ Βασιλέων 24:8)

(β) Τρείς μήνες και δέκα μέρες. «Ο ΙΩΑΧΕΙΝ ήταν ηλικίας 8 χρόνων όταν βασίλευσε, και βασίλευσε τρεις μήνες και δέκα ημέρες στην Ιερουσαλήμ· και έπραξε πονηρά μπροστά στον Κύριο.» (Β’ Χρονικών 36:9)

 Αντίφαση # 8  Ο αρχηγός των ισχυρών ανδρών του Δαβίδ σήκωσε το δόρυ του και πόσους σκότωσε με μιας;

(α) Οκτακόσιους. «ΑΥΤΑ είναι τα ονόματα των ισχυρών, που είχε ο Δαβίδ· Ο Ιοσέβ-βασεβέθ, ο Ταχμονίτης, πρώτος από τους τρεις· αυτός ήταν ο Αδινώ ο Ασωναίος, που θανάτωσε 800 σε μία μάχη.» (B’ Σαμουήλ 23:8)

(β) Τριακόσιους. «Κι αυτός είναι ο αριθμός των ισχυρών, που είχε ο Δαβίδ: Ο Ιασωβεάμ, ο γιος τού Αχμονί, ο πρώτος των οπλαρχηγών· αυτός, σείοντας τη λόγχη του ενάντια σε 300, τους θανάτωσε μέσα σε μια μάχη.» (Α’ Χρονικών 11:11)

 Αντίφαση # 9   Πότε έφερε ο Δαβίδ την Κιβωτό της διαθήκης στην Ιερουσαλήμ; Πριν να νικήσει τους Φιλισταίους ή μετά;

(α) Μετά (B’ Σαμουήλ 5 και 6)

(β) Πριν. (Α’ Χρονικών 13 και 14)

 Αντίφαση # 10   Πόσα ζευγάρια από κάθε καθαρόαιμο ζώο είπε ο Θεός στον Νώα να πάρει μαζί του στην Κιβωτό;

(α) Τρία. «19Και από κάθε ζώο κάθε είδους σάρκας, ανά δύο από όλα, θα βάλεις μέσα στην κιβωτό, για να φυλάξεις τη ζωή τους μαζί σου· αρσενικό και θηλυκό θα είναι. 20Από τα πουλιά, σύμφωνα με το είδος τους, και από τα κτήνη, σύμφωνα με το είδος τους, από όλα τα ερπετά τής γης, σύμφωνα με το είδος τους, ανά δύο από όλα θα μπουν μέσα μαζί σου, για να φυλάξεις τη ζωή τους.» (Γένεσις 6:19-20)

(β) Επτά. «από όλα τα κτήνη τα καθαρά πάρε μαζί σου ανά επτά, το αρσενικό και το θηλυκό του· και από τα κτήνη τα μη καθαρά ανά δύο, το αρσενικό και το θηλυκό του·» (Γένεσις 7:2) και παρόλη αυτήν την τελευταία οδηγία του Θεού, μόνο δύο ζευγάρια μπήκαν στην Κιβωτό «8Από τα κτήνη τα καθαρά, και από τα κτήνη τα μη καθαρά, και από τα πουλιά, και από όλα εκείνα που σέρνονται επάνω στη γη, 9ανά δύο μπήκαν μαζί μέσα προς τον Νώε στην κιβωτό, αρσενικό και θηλυκό, καθώς ο Κύριος πρόσταξε στον Νώε.» (Γένεσις 7:8-9)

 Αντίφαση # 11  Όταν ο Δαβίδ νίκησε τον βασιλειά του Σωβά, πόσους ιππείς αιχμαλώτησε;

(α) Χίλιους Επτακόσιους. «Και ο Δαβίδ πήρε απ' αυτόν 1.700 καβαλάρηδες, και 20.000 πεζούς· και ο Δαβίδ νευροκόπησε όλα τα άλογα των αμαξών, και απ' αυτές διαφύλαξε 100 άμαξες.» (Β΄ Σαμουήλ 8:4)

(β) Επτά Χιλιάδες. «Και ο Δαβίδ πήρε απ' αυτόν 1.000 άμαξες, και 7.000 ιππείς, και 20.000 πεζούς· και ο Δαβίδ νευροκόπησε όλα τα άλογα των αμαξών, και απ' αυτές φύλαξε 100 άμαξες.» (Α’Χρονικών 18:4)

 Αντίφαση # 12  Πόσους σταύλους για άλογα είχε ο Σολομώντας;

(α) Σαράντα Χιλιάδες. «Και ο Σολομώντας είχε 40.000 σταύλους αλόγων για τις άμαξές του, και 12.000 καβαλάρηδες.» (Α’ Βασιλέων 4:26)

(β) Τέσσερις Χιλιάδες. «Και ο Σολομώντας είχε 4.000 σταύλους αλόγων και αμαξών, και 12.000 καβαλάρηδες, τους οποίους ο βασιλιάς έβαλε στις πόλεις των αμαξών, και κοντά του στην Ιερουσαλήμ.» (Β’ Χρονικών 9:25)

 Αντίφαση # 13  Σε ποιο έτος της βασιλείας του βασιλιά Ασά, πέθανε ο Βαασά, ο βασιλιάς του Ισραήλ;

(α) Τον εικοστό έκτο χρόνο. «Κατά τον 26ο χρόνο τού Ασά, του βασιλιά τού Ιούδα, ο Ηλά, ο γιος τού Βαασά, βασίλευσε επάνω στον Ισραήλ, στη Θερσά, και βασίλευσε δύο χρόνια.» (Α’ Βασιλέων 16:8)

(β) Ακόμη ζωντανός τον τριακοστό έκτο χρόνο. «Στον 36ο χρόνο τής βασιλείας τού Ασά, ο Βαασά, ο βασιλιάς τού Ισραήλ, ανέβηκε ενάντια στον Ιούδα, και οικοδόμησε τη Ραμά, για να μη αφήνει κανέναν να βγαίνει ούτε να μπαίνει προς τον Ασά, τον βασιλιά τού Ιούδα.» (Β’ Χρονικών 16:1)

(γ) Τον τρίτο χρόνο. «Κατά τον τρίτο χρόνο τού Ασά τού βασιλιά τού Ιούδα, ο Βαασά, ο γιος τού Αχιά, βασίλευσε επάνω σε ολόκληρο τον Ισραήλ στη Θερσά· και βασίλευσε 24 χρόνια.» (Α’ Βασιλέων 15:33)

 Αντίφαση # 14   Πόσους επιτηρητές διόρισε ο Σολομώντας για την οικοδόμηση του ναού;

(α) Τρείς χιλιάδες εξακόσιους. «Και ο Σολομώντας αρίθμησε 70.000 άνδρες αχθοφόρους, και 80.000 λιθοτόμους στο βουνό, και 3.600 επιστάτες επάνω σ' αυτούς.» (Β’ Χρονικών 2:2)

(β) Τρείς χιλιάδες τριακόσιους. «εκτός από τους επιστάτες, που ήσαν διορισμένοι από τον Σολομώντα, που ήσαν για τα έργα, 3.300, οι οποίοι επιστατούσαν επάνω στον λαό, ο οποίος δούλευε στα έργα.» (Α’ Βασιλέων 5:16)

 Αντίφαση # 15   Ο Σολομώντας οικοδόμησε μια εγκατάσταση περιέχοντας πόσα μπάνια;

(α) Δύο χιλιάδες. «Και το πάχος της ήταν μία παλάμη, και το χείλος της ήταν κατασκευασμένο σαν το χείλος ενός ποτηριού, σαν ένα λουλούδι κρίνου· και χωρούσε 2.000 βαθ.» (Α’ Βασιλέων 7:26)

(β) Πάνω από Τρείς χιλιάδες. «Και το πάχος της ήταν μια παλάμη, και το χείλος της ήταν κατασκευασμένο σαν ένα χείλος ποτηριού, σαν ένα άνθος κρίνου· χωρούσε, μάλιστα, όταν ήταν γεμάτη, 3.000 βαθ.» (Β’ Χρονικών 4:5)

 Αντίφαση # 16   Από τους Ισραηλίτες που είχαν απελευθερωθεί από την αιχμαλωσία των Βαβυλώνιων, πόσα ήταν τα παιδιά του Φαάθ-μωάβ;

(α) Δύο χιλιάδες οκτακόσια δώδεκα. «Οι γιοι τού Φαάθ-μωάβ, από τους γιους τού Ιησού και του Ιωάβ, 2.812.» (Έσδρα 2:6)

(β) Δύο χιλιάδες οκτακόσια δέκα οκτώ. «Οι γιοι τού Φαάθ-μωάβ, από τους γιους τού Ιησού και του Ιωάβ, 2.818.» (Νεεμίας 7:11)

 Αντίφαση # 17   Πόσα ήταν τα παιδιά του Ζατθού;

(α) Εννιακόσια σαράντα πέντε. «Οι γιοι τού Ζατθού, 945.» (Έσδρα 2:8)

(β) Οκτακόσια σαράντα πέντε. «Οι γιοι τού Ζατθού, 845.» (Νεεμίας 7:13)

 Αντίφαση # 18   Πόσα ήταν τα παιδιά του Αζγάδ;

(α) Χίλια διακόσια είκοσι δύο. «Οι γιοι τού Αζγάδ, 1.222.» (Έσδρα 2:12)

(β) Δύο χιλιάδες τριακόσια είκοσι δύο. «Οι γιοι τού Αζγάδ, 2.322.» (Νεεμίας 7:17)

 Αντίφαση # 19   Πόσα ήταν τα παιδιά του Αδίν;

(α) Τετρακόσια πενήντα τέσσερα. «Οι γιοι τού Αδίν, 454.» (Έσδρα 2:15)

(β) Εξακόσια πενήντα πέντε. «Οι γιοι τού Αδίν, 655.» (Νεεμίας 7:20)

 Αντίφαση # 20   Πόσα ήταν τα παιδιά του Ασούμ;

(α) Διακόσια είκοσι τρία. «Οι γιοι τού Ασούμ, 223.» (Έσδρα 2:19)

(β) Τριακόδια είκοσι οκτώ. «Οι γιοι τού Ασούμ, 328.» (Νεεμίας 7:22)

 Αντίφαση # 21   Πόσα ήταν τα παιδιά της Βαιθήλ και της Γαι;

(α) Διακόσια είκοσι τρία. «Οι άνδρες τής Βαιθήλ και της Γαι, 223.» (Έσδρα 2:28)

(β) Εκατόν είκοσι τρία. «Οι άνδρες τής Βαιθήλ και της Γαι, 123.» (Νεεμίας 7:32)

 Αντίφαση # 22   Ο Έσδρα (2:64) και ο Νεεμίας (7:66) συμφωνούν ότι ο συνολικός αριθμός της σύναξης ήταν 42.360. Παρόλα αυτά οι αριθμοί δεν αθροίζονται σε τίποτα κοντά σε αυτό το σύνολο. Το σύνολο που προκύπτει, κάνοντας την άθροιση, για κάθε βιβλίο είναι ως ακολούθως:

(α) 29.818  (Έσδρα)

(β) 31.089 (Νεεμίας)

 Αντίφαση # 23   Πόσοι ήταν οι ψαλμωδοί και οι ψάλτριες που συνόδευαν τη σύναξη;

(α) Διακόσιοι. «...εκτός από τους δούλους τους και τις υπηρέτριές τους, που ήσαν 7.337· και εκτός απ' αυτούς, υπήρχαν και 200 ψαλτωδοί, και ψάλτριες.» (Έσδρα 2:65)

(β) Διακόσια σαράντα πέντε. «...εκτός από τους δούλους τους και τις δούλες τους, που ήσαν 7.337· και εκτός απ' αυτούς ήσαν και 245 ψαλτωδοί και ψάλτριες.» (Νεεμίας 7:67)

 Αντίφαση # 24  Ποιο ήταν το όνομα της μητέρας του βασιλιά Αβιά;

(α) Μιχαϊα, θυγατέρα τού Ουριήλ από τη Γαβαά. «Βασίλευσε τρία χρόνια στην Ιερουσαλήμ. Και το όνομα της μητέρας του ήταν Μιχαϊα, θυγατέρα τού Ουριήλ από τη Γαβαά. Και υπήρχε πόλεμος ανάμεσα στον Αβιά και στον Ιεροβοάμ.» (Β΄ Χρονικών 13:2)

(β) Μααχά, θυγατέρα τού Αβεσσαλώμ. «Και ύστερα απ' αυτή πήρε τη Μααχά, θυγατέρα τού Αβεσσαλώμ, η οποία τού γέννησε τον Αβιά, και τον Ατθαϊ, και τον Ζιζά, και τον Σελωμείθ.» (Β΄ Χρονικών 11:20)

Αλλά η Αβεσσαλών είχε μόνο μία κόρη που το ονομά της ήταν Θάμαρ. «Και στον Αβεσσαλώμ γεννήθηκαν τρεις γιοι, και μία θυγατέρα, με το όνομα Θάμαρ· αυτή ήταν ωραιότατη γυναίκα.» (Β’ Σαμουήλ 14:27).

 Αντίφαση # 25  Κατέκτησαν ο Ιησούς του Ναυή και οι Ισραηλίτες την Ιερουσαλήμ;

(α) Ναί. «Έτσι και έκαναν, και έβγαλαν έξω προς αυτόν τους πέντε εκείνους βασιλιάδες από τη σπηλιά, τον βασιλιά τής Ιερουσαλήμ, τον βασιλιά τής Χεβρών, τον βασιλιά τής Ιαρμούθ, τον βασιλιά τής Λαχείς, τον βασιλιά τής Εγλών.» (Ιησούς του Ναυή 10:23)

«Μ' αυτό τον τρόπο ο Ιησούς πάταξε ολόκληρη την ορεινή γη, και τη μεσημβρινή, και την πεδινή, και την Ασδώθ, και όλους τούς βασιλιάδες τους· δεν άφησε υπόλοιπο, αλλά εξολόθρευσε κάθε τι που είχε πνοή, καθώς ο Κύριος, ο Θεός τού Ισραήλ, είχε προστάξει.» (Ιησούς του Ναυή 10:40)

(β) Όχι. «Τους Ιεβουσαίους, όμως, που κατοικούσαν στην Ιερουσαλήμ, οι γιοι τού Ιούδα δεν μπόρεσαν να τους εκδιώξουν· αλλά, οι Ιεβουσαίοι κατοικούν μαζί με τους γιους τού Ιούδα στην Ιερουσαλήμ μέχρι τη σημερινή ημέρα.» (Ιησούς του Ναυή 15:63)

 Αντίφαση # 26  Ποιος ήταν ο πατέρας του Ιωσήφ, ο σύζυγος της Μαρίας;

(α) Ο Ιακώβ. «και ο Ιακώβ γέννησε τον Ιωσήφ, τον άνδρα τής Μαρίας, από την οποία γεννήθηκε ο Ιησούς, που λέγεται Χριστός.» (Κατά Ματθαίον 1:16)

(β) Ο Ηλί. «Κι αυτός ο Ιησούς άρχιζε να είναι περίπου 30 χρόνων, ο οποίος ήταν -καθώς νομιζόταν- γιος τού Ιωσήφ, του Ηλί.» (Κατά Λουκάν 3:23)

 Αντίφαση # 27  Ο Ιησούς προέρχεται από ποιον γιο του Δαβίδ;

(α) Τον Σολομών. «και ο Ιεσσαί γέννησε τον Δαβίδ, τον βασιλιά. Και ο βασιλιάς Δαβίδ γέννησε τον Σολομώντα από τη γυναίκα τού Ουρία·» (Κατά Ματθαίον 1:6)

(β) Τον Ναθάν. «Κι αυτός ο Ιησούς άρχιζε να είναι περίπου 30 χρόνων, ο οποίος ήταν -καθώς νομιζόταν- γιος τού Ιωσήφ, του Ηλί,… του Μελεά, του Μαϊνάν, του Ματταθά, του Ναθάν, του Δαβίδ,» (Κατά Λουκάν 3:23, 31)

 Αντίφαση # 28  Ποιος ήταν ο πατέρας του Σαλαθιήλ;

(α) Ο Ιεχονίας. «Και μετά τη μετοικεσία τής Βαβυλώνας, ο Ιεχονίας γέννησε τον Σαλαθιήλ· και ο Σαλαθιήλ γέννησε τον Ζοροβάβελ·» (Κατά Ματθαίον 1:12)

(β) Ο Νηρί. «του Ιωαννά, του Ρησά, του Ζοροβάβελ, του Σαλαθιήλ, του Νηρί.» (Κατά Λουκάν 3:27)

 Αντίφαση # 29  Ποιος γιος του Ζοροβάβελ ήταν πρόγονος του Ιησού Χριστού;

(α) Ο Αβιούδ. «και ο Ζοροβάβελ γέννησε τον Αβιούδ· και ο Αβιούδ γέννησε τον Ελιακείμ· και ο Ελιακείμ γέννησε τον Αζώρ·» (Κατά Ματθαίον 1:13)

(β) Ο Ρησά. «του Ιωαννά, του Ρησά, του Ζοροβάβελ, του Σαλαθιήλ, του Νηρί.» (Κατά Λουκάν 3:27)

Αλλά οι επτά γιοί του Ζοροβάβελ ήταν οι: i) Μεσουλλάμ, ii) ο Ανανίας, iii) ο Ασσουβά, iv) ο Οήλ, v) ο Βαραχίας, vi) ο Ασαδίας, και vii) ο Ιουσάβ-εσέδ. «19Οι γιοι τού Φεδαϊα ήσαν: Ο Ζοροβάβελ, και ο Σιμεϊ· και οι γιοι τού Ζοροβάλελ ο Μεσουλλάμ, και ο Ανανίας, και η Σελωμείθ, η αδελφή τους·  20και ο Ασσουβά, και ο Οήλ, και ο Βαραχίας, και ο Ασαδίας, και ο Ιουσάβ-εσέδ, πέντε.» (A’ Χρονικών 3:19-20). Τα ονόματα Αβιούδ και Ρησά δεν ταιριάζουν με κανένα από τα παραπάνω ονόματα. 

 Αντίφαση # 30 Ποιος ήταν ο πατέρας του Οζία;

(α) Ο Ιωράμ. «και ο Ασά γέννησε τον Ιωσαφάτ· και ο Ιωσαφάτ γέννησε τον Ιωράμ· και ο Ιωράμ γέννησε τον Οζία·» (Κατά Ματθαίον 1:8)

(β) Ο Αμασία. «ΚΑΙ ολόκληρος ο λαός τού Ιούδα πήρε τον Οζία, που ήταν ηλικίας 16 χρόνων, και τον έκαναν βασιλιά, αντί του πατέρα του, του Αμασία.» (Β’ Χρονικών 26:1)

 Αντίφαση # 31  Ποιος ήταν ο πατέρας του Ιεχωνία;

(α) Ο Ιωσίας. «και ο Ιωσίας γέννησε τον Ιεχονία και τους αδελφούς του, κατά τη μετοικεσία τής Βαβυλώνας.» (Κατά Ματθαίον 1:11)

(β) Ο Ιωακείμ. «Και οι γιοι τού Ιωακείμ ήσαν: Ο Ιεχονίας ο γιος του, ο Σεδεκίας ο γιος του.» (Α’ Χρονικών 3:16)

 Αντίφαση # 32  Πόσες γενιές ήταν εξορισμένες από την Βαβυλώνα μέχρι τον Ιησού Χριστό;

(α) Ο Ματθαίος λέει δεκατέσσερις. «Όλες, λοιπόν, οι γενεές από τον Αβραάμ μέχρι τον Δαβίδ είναι 14 γενεές· και από τον Δαβίδ μέχρι τη μετοικεσία τής Βαβυλώνας είναι 14 γενεές· και από τη μετοικεσία τής Βαβυλώνας μέχρι τον Χριστό είναι 14 γενεές.» (Κατά Ματθαίον 1:17)

(β) Αλλά μια πιο προσεκτική ματιά στην καταμέτρηση των γενεών αποκαλύπτει ότι ήταν δεκατρείς. «12Και μετά τη μετοικεσία τής Βαβυλώνας, ο Ιεχονίας γέννησε τον Σαλαθιήλ· και ο Σαλαθιήλ γέννησε τον Ζοροβάβελ· 13και ο Ζοροβάβελ γέννησε τον Αβιούδ· και ο Αβιούδ γέννησε τον Ελιακείμ· και ο Ελιακείμ γέννησε τον Αζώρ· 14και ο Αζώρ γέννησε τον Σαδώκ· και ο Σαδώκ γέννησε τον Αχείμ· και ο Αχείμ γέννησε τον Ελιούδ· 15και ο Ελιούδ γέννησε τον Ελεάζαρ· και ο Ελεάζαρ γέννησε τον Ματθάν· και ο Ματθάν γέννησε τον Ιακώβ· 16και ο Ιακώβ γέννησε τον Ιωσήφ, τον άνδρα τής Μαρίας, από την οποία γεννήθηκε ο Ιησούς, που λέγεται Χριστός.» (Κατά Ματθαίον 1:12-16)

 Αντίφαση # 33   Ποιος ήταν ο πατέρας του Σαλά;

(α) Ο Καϊνάν. «35του Σαρούχ, του Ραγαύ, του Φαλέκ, του Έβερ, του Σαλά, 36του Καϊνάν, του Αρφαξάδ, του Σημ, του Νώε, του Λάμεχ,…» (Κατά Λουκάν 3:35-36)

(β) Ο Αρφαξάδ . «Και ο Αρφαξάδ έζησε 35 χρόνια, και γέννησε τον Σαλά·» (Γένεσις 11:12)

 Αντίφαση # 34  Ήταν ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, o Ηλίας, αυτός που επρόκειτο να έρθει;

(α) Ναί. «Και αν θέλετε να το δεχθείτε, αυτός είναι ο Ηλίας, που επρόκειτο νάρθει.» (Κατά Ματθαίον 11:14).

«10Και οι μαθητές του τον ρώτησαν, λέγοντας: Γιατί οι γραμματείς λένε ότι πρέπει πρώτα νάρθει ο Ηλίας; 11Και αποκρινόμενος ο Ιησούς είπε σ' αυτούς: Ο Ηλίας έρχεται μεν πρώτα, και θα τα αποκαταστήσει όλα· 12σας λέω, όμως, ότι ο Ηλίας ήρθε ήδη, και δεν τον γνώρισαν, αλλά έπραξαν σ' αυτόν όσα θέλησαν· έτσι πρόκειται να πάθει απ' αυτούς και ο Υιός τού ανθρώπου. 13Τότε, οι μαθητές κατάλαβαν ότι τους είπε για τον Ιωάννη τον Βαπτιστή.» (Κατά Ματθαίον 17:10-13).

(β) Όχι. «19 Κι αυτή είναι η μαρτυρία τού Ιωάννη, όταν οι Ιουδαίοι από τα Ιεροσόλυμα έστειλαν ιερείς και Λευίτες, για να τον ρωτήσουν: Εσύ ποιος είσαι; 20Και ομολόγησε και δεν αρνήθηκε· και ομολόγησε ότι: Δεν είμαι εγώ ο Χριστός. 21Και τον ρώτησαν: Τι, λοιπόν; Είσαι εσύ ο Ηλίας; Και λέει: Δεν είμαι. Είσαι εσύ ο προφήτης; Και απάντησε: Όχι.» (Κατά Ιωάννην 1:19-21)

 Αντίφαση # 35  Θα κληρονομούσε ο Ιησούς τον θρόνο του Δαβίδ;

(α) Ναι. Έτσι είπε ο Άγγελος. «Αυτός θα είναι μεγάλος, και θα ονομαστεί Υιός τού Υψίστου· και ο Κύριος ο Θεός θα του δώσει τον θρόνο τού Δαβίδ τού πατέρα του·» (Κατά Λουκάν 1:32)

(β) Όχι, αφού είναι απόγονος του Ιωακείμ. «και ο Ιωσίας γέννησε τον Ιεχονία και τους αδελφούς του, κατά τη μετοικεσία τής Βαβυλώνας.»  (Κατά Ματθαίον 1:11) «Και οι γιοι τού Ιωακείμ ήσαν: Ο Ιεχονίας ο γιος του, ο Σεδεκίας ο γιος του.» (Α΄Χρονικών 3:16).

Και τον Ιωακείμ τον είχε καταραστεί ο Θεός, έτσι ώστε κανένας από τους απογόνους του να μην μπορεί να κάτσει στον θρόνο του Δαβίδ. «Γι' αυτό, έτσι λέει ο Κύριος για τον Ιωακείμ, τον βασιλιά τού Ιούδα: Δεν θα έχει κάποιον που να κάθεται επάνω στον θρόνο τού Δαβίδ· και το πτώμα του θα πεταχτεί την ημέρα στο καύμα, και τη νύχτα στον παγετό·» (Ιερεμίας 36:30).

 Αντίφαση # 36  Ο Ιησούς μπήκε στην Ιερουσαλήμ πάνω σε πόσα ζώα;

(α) Ένα πουλάρι. «Και έφεραν το πουλάρι στον Ιησού, και έβαλαν επάνω του τα ιμάτιά τους· και κάθησε επάνω του.» (Κατά Μάρκον 11:7)

«Και το έφεραν στον Ιησού. Και αφού έρριξαν τα ιμάτιά τους επάνω στο πουλάρι, έβαλαν τον Ιησού και κάθησε επάνω του.» (Κατά Λουκάν 19:35).

(β) Δύο, ένα πουλαρι και ένα γαϊδούρι.

«Έφεραν το γαϊδούρι και το πουλαράκι, και έβαλαν επάνω τους τα ιμάτιά τους και τον έβαλαν και κάθησε επάνω σ' αυτά.» (Κατά Ματθαίον 21:7)

 Αντίφαση # 37  Πως ο Σίμωνας Πέτρος ανακάλυψε ότι ο Ιησούς ήταν ο Χριστός;

(α) Από μια αποκάλυψη από τον Παράδεισο. «Και αποκρινόμενος ο Ιησούς είπε σ' αυτόν: Μακάριος είσαι, Σίμωνα, γιε τού Ιωνά, επειδή αυτό δεν σου το αποκάλυψε σάρκα και αίμα, αλλά ο Πατέρας μου, που είναι στους ουρανούς.» (Κατά Ματθαίον 16:17)

(β) Ο αδελφός του ο Ανδρέας του το είπε. «41ΗΤΑΝ ο Ανδρέας, ο αδελφός τού Σίμωνα Πέτρου, ο ένας από τους δύο, που άκουσαν γι' αυτόν από τον Ιωάννη, και τον ακολούθησαν. 42Αυτός βρίσκει πρώτος τον δικό του αδελφό, τον Σίμωνα, και του λέει: Βρήκαμε τον Μεσσία, που μεταφραζόμενο σημαίνει ο Χριστός. 43Και τον έφερεστον Ιησού. Και ο Ιησούς, κοιτάζοντάς τον καλά, είπε: Εσύ είσαι ο Σίμωνας, ο γιος τού Ιωνά· εσύ θα ονομαστείς Κηφάς, που μεταφράζεται Πέτρος.» (Κατά Ιωάννη 1:41-43).

 Αντίφαση #38  Πού πρωτοσυνάντησε ο Ιησούς τον Σίμωνα Πέτρο και τον Ανδρέα;

(α) Κοντά στη θάλασσα της Γαλιλαίας. «18Και ο Ιησούς περπατώντας κοντά στη θάλασσα της Γαλιλαίας, είδε δύο αδελφούς, τον Σίμωνα, που λέγεται Πέτρος, και τον Ανδρέα τον αδελφό του, να ρίχνουν δίχτυ στη θάλασσα· επειδή, ήσαν ψαράδες. 19Και τους λέει: Ελάτε πίσω μου, και θα σας κάνω ψαράδες ανθρώπων. 20Και εκείνοι, αφήνοντας αμέσως τα δίχτυα, τον ακολούθησαν. 21Και αφού προχώρησε από εκεί, είδε άλλους δύο αδελφούς, τον Ιάκωβο, τον γιο τού Ζεβεδαίου, και τον Ιωάννη τον αδελφό του, μαζί με τον Ζεβεδαίο τον πατέρα τους, να επισκευάζουν τα δίχτυα τους, στο πλοίο, και τους κάλεσε. 22Και εκείνοι, αφήνοντας αμέσως το πλοίο και τον πατέρα τους, τον ακολούθησαν.» (Κατά Ματθαίον 4:18-22)

(β) Στις όχθες του Ιορδάνη ποταμού. «Αυτός βρίσκει πρώτος τον δικό του αδελφό, τον Σίμωνα, και του λέει: Βρήκαμε τον Μεσσία, που μεταφραζόμενο σημαίνει ο Χριστός.» (Κατά Ιωάννη 1:42).

Μετά από αυτό ο Ιησούς αποφάσισε να πάει στη Γαλιλαία. «Και τον έφερεστον Ιησού. Και ο Ιησούς, κοιτάζοντάς τον καλά, είπε: Εσύ είσαι ο Σίμωνας, ο γιος τού Ιωνά· εσύ θα ονομαστείς Κηφάς, που μεταφράζεται Πέτρος.» (Κατά Ιωάννη 1:43).

 Αντίφαση #39  Όταν ο Ιησούς συνάντησε τον Ιάειρος, ήταν η κόρη του Ιάειρος ήδη νεκρή;

(α) Ναι. Στο Κατά Ματθαίον (9:18) αναφέρει ότι αυτός είπε:  «Ενώ αυτός τούς έλεγε αυτά, ξάφνου, κάποιος άρχοντας, καθώς ήρθε, τον προσκυνούσε, λέγοντας ότι: Η θυγατέρα μου πέθανε πριν από λίγο· αλλά, έλα και βάλε επάνω της το χέρι σου, και θα ξαναζήσει..».

(β) Όχι. Στο Κατά Μάρκον (5:23) αναφέρει ότι αυτός είπε: «και τον παρακαλούσε πολύ, λέγοντας, ότι: Το κοριτσάκι μου πνέει τα λοίσθια· νάρθεις και να βάλεις τα χέρια σου επάνω της, για να σωθεί· και θα ζήσει.»

 Αντίφαση #40  Επέτρεψε ο Ιησούς στους μαθητές του να έχουν τίποτα μαζί τους στο ταξίδι τους;

(α) Ναι. «Και τους παρήγγειλε να μη κρατούν τίποτε στον δρόμο, παρά μονάχα μια ράβδο· ούτε ταγάρι ούτε ψωμί ούτε χάλκινα νομίσματα στη ζώνη·» (Κατά Μάρκον 6:8)

(β) Όχι. «Μη έχετε χρυσάφι ούτε ασήμι ούτε χαλκό στις ζώνες σας·» (Κατά Mατθαίον 10:9).

«Και τους είπε: Μη κρατάτε τίποτε στον δρόμο, ούτε ράβδους ούτε ταγάρι ούτε ψωμί ούτε ασήμι ούτε να έχετε από δύο χιτώνες.» (Κατά Λουκάν 9:3)

 Αντίφαση #41  Πίστευε ο Ηρώδης ότι ο Ιησούς ήταν o Ιωάννης ο Βαπτιστής;

(α) Ναι. «και είπε στους δούλους του: Αυτός είναι ο Ιωάννης ο Βαπτιστής· αυτός σηκώθηκε από τους νεκρούς, και γι' αυτό ενεργούν σ' αυτόν οι δυνάμεις.» (Κατά Ματθαίον 14:2).

«Και ακούγοντάς το ο Ηρώδης, είπε, ότι: Αυτός είναι ο Ιωάννης, που εγώ αποκεφάλισα· αυτός αναστήθηκε από τους νεκρούς.» (Kατά Μάρκον 6:16)

(β) Όχι. «Και ο Ηρώδης είπε: Τον Ιωάννη τον αποκεφάλισα εγώ· αυτός, όμως, ποιος είναι, για τον οποίο εγώ ακούω τέτοια πράγματα; Και ζητούσε να τον δει.» (Κατά Λουκάν 9:9)

 Αντίφαση #42    Αναγνώρισε ο Ιωάννης ο Βαπτιστής τον Ιησού πριν την βαπτισή του;

(α) Ναι. «13Τότε, ο Ιησούς έρχεται από τη Γαλιλαία στον Ιορδάνη προς τον Ιωάννη, για να βαπτιστεί απ' αυτόν. 14Και ο Ιωάννης τον εμπόδιζε, λέγοντας: Εγώ έχω ανάγκη να βαπτιστώ από σένα, κι εσύ έρχεσαι σε μένα;» (Κατά Ματθαίον 3:13-14)

(β) Όχι. «32Και ο Ιωάννης έδωσε μαρτυρία, λέγοντας ότι: Είδα το Πνεύμα να κατεβαίνει από τον ουρανό σαν περιστέρι, και έμεινε επάνω του. 33Και εγώ δεν τον γνώριζα· αλλά, εκείνος που με έστειλε να βαπτίζω με νερό, εκείνος μου είπε: Σε όποιον δεις το Πνεύμα να κατεβαίνει και να μένει επάνω του, αυτός είναι που βαπτίζει με Πνεύμα Άγιο.» (Κατά Ιωάννη 1:32-33)

 Αντίφαση #43  Αναγνώρισε ο Ιωάννης ο Βαπτιστής τον Ιησού μετά την βαπτισή του;

(α) Ναι. «32Και ο Ιωάννης έδωσε μαρτυρία, λέγοντας ότι: Είδα το Πνεύμα να κατεβαίνει από τον ουρανό σαν περιστέρι, και έμεινε επάνω του. 33Και εγώ δεν τον γνώριζα· αλλά, εκείνος που με έστειλε να βαπτίζω με νερό, εκείνος μου είπε: Σε όποιον δεις το Πνεύμα να κατεβαίνει και να μένει επάνω του, αυτός είναι που βαπτίζει με Πνεύμα Άγιο.» (Κατά Ιωάννη 1:32-33)

(β) Όχι. «2ΚΑΙ όταν ο Ιωάννης, μέσα στη φυλακή, άκουσε τα έργα τού Χριστού, έστειλε δύο από τους μαθητές του, 3και του είπε: Εσύ είσαι αυτός που έρχεται ή άλλον περιμένουμε; (Κατά Ματθαίον 11:2-3)

 Αντίφαση #44   Σύμφωνα με το Ευαγγέλιο του Ιωάννη, τι είπε ο Ιησούς σχετικά με το όταν δίνει μαρτυρία για τον εαυτό του;

(α) «Αν εγώ δίνω μαρτυρία για τον εαυτό μου, η μαρτυρία μου δεν είναι αληθινή.» (Κατά Ιωάννη 5:31)

(β) «Ο Ιησούς αποκρίθηκε και τους είπε: Και αν εγώ δίνω μαρτυρία για τον εαυτό μου, η μαρτυρία μου είναι αληθινή· επειδή, ξέρω από πού ήρθα, και πού πηγαίνω· εσείς, όμως, δεν ξέρετε από πού έρχομαι και πού πηγαίνω.» (Κατά Ιωάννη 8:14)

 Αντίφαση #45  Όταν ο Ιησούς εισήλθε στην Ιερουσαλήμ «καθάρισε» τον ναό την ίδια μέρα;

(α) Ναι. «Και ο Ιησούς μπήκε μέσα στο ιερό τού Θεού, και έβγαλε έξω όλους αυτούς που πουλούσαν και αγόραζαν μέσα στο ιερό, και αναποδογύρισε τα τραπέζια των αργυραμοιβών, και τα καθίσματα αυτών που πουλούσαν τα περιστέρια·» (Κατά Ματθαίον 21:12)

(β) Όχι. «11Και μπήκε μέσα στα Ιεροσόλυμα και στο ιερό· και αφού τα κοίταξε ολόγυρα όλα, επειδή η ώρα ήταν ήδη κοντά στο δειλινό, βγήκε έξω στη Βηθανία μαζί με τους δώδεκα.12Και την επόμενη ημέρα, αφού βγήκαν από τη Βηθανία, πείνασε. ...15Και έρχονται στα Ιεροσόλυμα· και ο Ιησούς μπαίνοντας μέσα στο ιερό, άρχισε να βγάζει έξω αυτούς που πουλούσαν κι αυτούς που αγόραζαν μέσα στο ιερό· και αναποδογύρισε τα τραπέζια των αργυραμοιβών, και τα καθίσματα αυτών που πουλούσαν τα περιστέρια·» (Κατά Μάρκον 11:11-17)

 Αντίφαση #46  Τα Ευαγγέλια λένε ότι ο Ιησούς καταράστηκε μία συκιά. Το δέντρο μαράθηκε αμέσως;

(α) Ναι. «και βλέποντας μια συκιά επάνω στον δρόμο, ήρθε κοντά της, και δεν βρήκε τίποτε επάνω της, παρά μονάχα φύλλα· και της λέει: Να μη γίνει πλέον καρπός από σένα στον αιώνα. Κι αμέσως η συκιά ξεράθηκε.» (Κατά Ματθαίον 21:19)

(β) Όχι. Μαράθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας. «Και το πρωί, καθώς διάβαιναν, είδαν τη συκιά ξεραμένη από τη ρίζα.» (Κατά Μάρκον 11:20)

 Αντίφαση #47   Ο Ιούδας φίλησε τον Ιησού;

(α) Ναι. «48Και εκείνος που τον παρέδινε, τους έδωσε ένα σημάδι, λέγοντας: Όποιον φιλήσω, αυτός είναι· πιάστε τον. 49Κι αμέσως, αφού πλησίασε τον Ιησού, είπε: Χαίρε, Ραββί· και τον καταφίλησε. 50Και ο Ιησούς είπε σ' αυτόν: Φίλε, γιατί ήρθες; Τότε, αφού ήρθαν κοντά, έβαλαν τα χέρια επάνω στον Ιησού, και τον έπιασαν.» (Κατά Ματθαίον 26:48-50)

(β) Όχι. Ο Ιούδας δεν μπορούσε να φτάσει αρκετά κοντά στον Ιησού για να τον φιλήσει. «3Ο Ιούδας, λοιπόν, παίρνοντας το τάγμα, και υπηρέτες από τους αρχιερείς και τους Φαρισαίους, έρχεται εκεί με φανούς και λαμπάδες και όπλα. 4Και ο Ιησούς, ξέροντας όλα όσα έρχονταν επάνω του, βγήκε έξω, και τους είπε: Ποιον ζητάτε; 5Του αποκρίθηκαν: Τον Ιησού τον Ναζωραίο. Ο Ιησούς λέει σ' αυτούς: Εγώ είμαι. Στεκόταν δε μαζί τους και ο Ιούδας, αυτός που τον παρέδινε. 6Καθώς, λοιπόν, τους είπε, ότι: Εγώ είμαι, σύρθηκαν προς τα πίσω, και έπεσαν καταγής. 7Τους ρώτησε, λοιπόν, ξανά: Ποιον ζητάτε; Και εκείνοι είπαν: Τον Ιησού τον Ναζωραίο. 8Ο Ιησούς αποκρίθηκε: Σας είπα ότι, εγώ είμαι. Αν, λοιπόν, εμένα ζητάτε, αφήστε τούτους να φύγουν· 9για να εκπληρωθεί ο λόγος, που είπε, ότι: Απ' αυτούς που μου έδωσες, δεν απόλεσα κανέναν. 10Τότε, ο Σίμωνας Πέτρος, έχοντας μια μάχαιρα, την έσυρε, και χτύπησε τον δούλο τού αρχιερέα, και του απέκοψε το δεξί του αυτί. Το δε όνομα του δούλου ήταν Μάλχος.11Ο Ιησούς, λοιπόν, είπε στον Πέτρο: Βάλε τη μάχαιρά σου στη θήκη. Το ποτήρι που μου έδωσε ο Πατέρας, δεν θα το πιω;12Το τάγμα, λοιπόν, και ο χιλίαρχος και οι υπηρέτες των Ιουδαίων συνέλαβαν τον Ιησού και τον έδεσαν,13τον έφεραν δε πρώτα στον Άννα· επειδή ήταν πεθερός τού Καϊάφα, ο οποίος ήταν αρχιερέας εκείνου τού χρόνου.» (Κατά Ιωάννη 18:3-13)

 Αντίφαση #48   Τι είπε ο Ιησούς σχετικά με την άρνηση του Πέτρου;

(α) «Ο Ιησούς αποκρίθηκε σ' αυτόν: Την ψυχή σου θα βάλεις για χάρη μου; Σε διαβεβαιώνω απόλυτα, δεν θα λαλήσει ο πετεινός, μέχρις ότου με απαρνηθείς τρεις φορές.» (Κατά Ιωάννη 13:38)

(β) «Και ο Ιησούς λέει σ αυτόν: Σε διαβεβαιώνω ότι, σήμερα, αυτή τη νύχτα, πριν ο πετεινός λαλήσει δύο φορές, θα με αρνηθείς τρεις φορές.»   (Κατά Μάρκον 14:30)

«Και ο πετεινός λάλησε για δεύτερη φορά. Και ο Πέτρος θυμήθηκε τον λόγο, που του είχε πει ο Ιησούς: Ότι πριν ο πετεινός δυο φορές λαλήσει, τρεις φορές θα με αρνηθείς. Και άρχισε να κλαίει πικρά.», οπότε η προφητεία (β) δεν εκπληρώθηκε.

 Αντίφαση #49   Ο Ιησούς σήκωσε ο ίδιος τον σταυρό του;

(α) Ναι. «Και βαστάζοντας τον σταυρό του βγήκε έξω στην τοποθεσία, που λέγεται τόπος Κρανίου, ο οποίος στην Εβραϊκή λέγεται Γολγοθάς·» (Κατά Ιωάννη 19:17)

(β) Όχι. «31Και αφού τον ενέπαιξαν, τον ξέντυσαν από τη χλαμύδα, και τον έντυσαν με τα ιμάτιά του· και τον έφεραν για να τον σταυρώσουν. 32Και ενώ έβγαιναν έξω, βρήκαν έναν άνθρωπο Κυρηναίο, που τον έλεγαν Σίμωνα· αυτόν αγγάρευσαν για να σηκώσει τον σταυρό του.» (Κατά Ματθαίον 27:31-32)

 Αντίφαση #50  Ο Ιησούς πέθανε πριν το «καταπέτασμα του ναού να σχιστεί στα δύο;

(α) Ναι. «50Και ο Ιησούς, αφού έκραξε ξανά με δυνατή φωνή, άφησε το πνεύμα. 51Και ξάφνου, το καταπέτασμα του ναού σχίστηκε στα δύο…» (Κατά Ματθαίον 27:50-51)

«37Ο Ιησούς, όμως, αφού έβγαλε μια δυνατή φωνή, εξέπνευσε. 38Και το καταπέτασμα του ναού σχίστηκε στα δύο, από επάνω μέχρι κάτω.» (Κατά Μάρκον 15:37-38)

(β) Όχι. «45Και σκοτίστηκε ο ήλιος· και το καταπέτασμα του ναού σχίστηκε στο μέσον. 46Και ο Ιησούς, αφού φώναξε με δυνατή φωνή, είπε: Πατέρα, στα χέρια σου παραδίνω το πνεύμα μου. Και, όταν τα είπε αυτά, εξέπνευσε.» (Κατά Λουκάν 23:45-46)

 Αντίφαση #51  Είπε ο Ιησούς κάτι μυστικά;

(α) Όχι. «Ο Ιησούς αποκρίθηκε σ' αυτόν: Εγώ μίλησα στον κόσμο δημόσια· εγώ δίδαξα πάντοτε μέσα στη συναγωγή και μέσα στο ιερό, όπου πάντοτε συγκεντρώνονται οι Ιουδαίοι, και κρυφά δεν δίδαξα τίποτε.» (Κατά Ιωάννην 18:20)

(β). Ναι «Αλλά, χωρίς παραβολή δεν τους μιλούσε· όμως, ιδιαίτερα εξηγούσε στους μαθητές του τα πάντα. » (Κατά Μάρκον 4:34).

«10Και καθώς οι μαθητές του ήρθαν κοντά του, του είπαν: Γιατί τους μιλάς με παραβολές; 11Και εκείνος, απαντώντας, είπε σ' αυτούς: Επειδή, σε σας δόθηκε να γνωρίσετε τα μυστήρια της βασιλείας των ουρανών, σ' εκείνους όμως δεν δόθηκε.»  (Κατά Ματθαίον 13:10-11)

 Αντίφαση #52 Που ήταν ο Ιησούς την έκτη ώρα την ημέρα της σταύρωσης;

(α) Στο σταυρό «Ήταν δε η τρίτη ώρα, και τον σταύρωσαν.» (Κατά Μάρκον 15:25)

(β) Στο δικαστήριο του Πόντιου Πιλάτου. «13Όταν ο Πιλάτος άκουσε αυτό τον λόγο, έφερε έξω τον Ιησού, και κάθησε επάνω στο βήμα, στον τόπο που λεγόταν Λιθόστρωτο, και στην Εβραϊκή Γαββαθά. 14Ήταν δε η Παρασκευή τού Πάσχα, και η ώρα περίπου έκτη· και λέει στους Ιουδαίους: Να! ο βασιλιάς σας.»  (Κατά Ιωάννην 19:13-14)

 Αντίφαση #53  Τα Ευαγγέλια αναφέρουν ότι δύο ληστές σταυρώθηκαν μαζί με τον Ιησού. Χλεύασαν και οι δύο ληστές τον Ιησού;

(α) Ναι. «ο Χριστός, ο βασιλιάς τού Ισραήλ, ας κατέβει τώρα από τον σταυρό, για να δούμε και να πιστέψουμε. Και οι δύο, που ήσαν σταυρωμένοι μαζί μ' αυτόν, τον ονείδιζαν.» (Κατά Μάρκον 15:32)

(β) Όχι. Ο ένας από τους δύο χλεύασε τον Ιησού, ο άλλος υπερασπίστηκε τον Ιησού. «39Ένας, μάλιστα, από τους κακούργους που κρεμάστηκαν, τον βλασφημούσε, λέγοντας: Αν εσύ είσαι ο Χριστός, σώσε τον εαυτό σου κι εμάς.  40Αποκρινόμενος, όμως, ο άλλος τον επέπληττε, λέγοντας: Ούτε τον Θεό δεν φοβάσαι εσύ, που είσαι μέσα στην ίδια καταδίκη;» (Κατά Λουκάν 23:39-40).

 Αντίφαση #54  Ο Ιησούς ανέβηκε στον Παράδεισο την ίδια μέρα της σταύρωσης;

(α) Ναι. Είπε στον κακοποιό που τον υπερασπιζόταν: «Και ο Ιησούς είπε σ' αυτόν: Σε διαβεβαιώνω, σήμερα θα είσαι μαζί μου στον παράδεισο.» (Κατά Λουκάν 23:43)

(β) Όχι. Είπε στην Μαρία Μαγδαληνή δύο μέρες μετά: «42Εκεί, λοιπόν, έβαλαν τον Ιησού, εξαιτίας τής Παρασκευής των Ιουδαίων, επειδή ήταν κοντά το μνήμα.» (Κατά Ιωάννην 19:42)

«20ΚΑΙ την πρώτη ημέρα τής εβδομάδας (Δευτέρα), η Μαρία η Μαγδαληνή έρχεται το πρωί στο μνήμα, ενώ ακόμα ήταν σκοτάδι, και βλέπει την πέτρα σηκωμένη από το μνήμα.» (Κατά Ιωάννην 20:1)

«17Ο Ιησούς λέει σ' αυτήν: Μη με αγγίζεις· επειδή, δεν ανέβηκα ακόμα προς τον Πατέρα μου· αλλά, πήγαινε στους αδελφούς μου, και πες τους: Ανεβαίνω προς τον Πατέρα μου και Πατέρα σας, και Θεό μου και Θεό σας.» (Κατά Ιωάννην 20:17)

 Αντίφαση #55  Καθώς ο Παύλος ήταν στον δρόμο για την Δαμασκό είδε ένα φως και άκουσε μια φωνή. Αυτοί που ήταν μαζί του ακούσανε την φωνή;

(α) Ναι. «Και οι άνδρες, που τον συνόδευαν, στέκονταν άφωνοι, ακούγοντας μεν τη φωνή, χωρίς όμως να βλέπουν κανέναν.» (Πράξεις 9:7)

(β) Όχι. «Αυτοί που ήσαν μαζί μου είδαν μεν το φως, και φοβήθηκαν υπερβολικά· τη φωνή, όμως, εκείνου που μου μιλούσε, δεν άκουσαν.» (Πράξεις 22:9)

 Αντίφαση #56  Καθώς ο Παύλος είδε το φως έπεσε στο έδαφος. Οι συνοδοιπόροι του έπεσαν και αυτοί στο έδαφος;

(α) Ναι. «Και ενώ όλοι πέσαμε στη γη, άκουσα μια φωνή να μου μιλάει, και να λέει στην Εβραϊκή διάλεκτο: Σαούλ, Σαούλ, γιατί με καταδιώκεις; Είναι σκληρό σε σένα να κλοτσάς σε καρφιά.» (Πράξεις 26:14)

(β) Όχι. «Και οι άνδρες, που τον συνόδευαν, στέκονταν άφωνοι, ακούγοντας μεν τη φωνή, χωρίς όμως να βλέπουν κανέναν.» (Πράξεις 9:7)

 Αντίφαση #57  Η φωνή αυτή είπε στον Παύλο ποιές θα ήταν οι αρμοδιότητές του;

(α) Ναι. «16Αλλά, σήκω επάνω, και στάσου στα πόδια σου· επειδή, γι' αυτό φάνηκα σε σένα, για να σε κάνω υπηρέτη και μάρτυρα και για όσα είδες, και για όσα θα φανερωθώ σε σένα, 17καθώς σε διάλεξα από τον λαό και τα έθνη, στα οποία τώρα σε στέλνω, 18για να ανοίξεις τα μάτια τους, ώστε να επιστρέψουν από το σκοτάδι στο φως, και από την εξουσία τού σατανά στον Θεό, για να πάρουν άφεση αμαρτιών, και κληρονομιά ανάμεσα στους αγιασμένους, διαμέσου τής πίστης σε μένα.» (Πράξεις 26:16-18)

(β) Όχι. Η φωνή διέταξε τον Παύλο να πάει στην πόλη της Δαμασκού και εκεί θα του ειπωθεί τι θα πρέπει να κάνει. «Και οι άνδρες, που τον συνόδευαν, στέκονταν άφωνοι, ακούγοντας μεν τη φωνή, χωρίς όμως να βλέπουν κανέναν.» (Πράξεις 9:7)

 «Και είπα: Τι να κάνω, Κύριε; Και ο Κύριος μου είπε: Αφού σηκωθείς, πήγαινε στη Δαμασκό· και εκεί θα σου λαληθεί για όλα όσα είναι διορισμένα να κάνεις.» (Πράξεις 22:10)

 Αντίφαση #58  Όταν οι Ισραηλίτες έμειναν στη Σιττείμ, διέπραξαν μοιχεία με τις κόρες του Μωάβ. Ο Θεός τους έστειλε πανούκλα. Πόσοι άνθρωποι πέθαναν σε αυτή την πανούκλα;

(α) Είκοσι τέσσερις χιλιάδες. «ΚΑΙ ο Ισραήλ έμεινε στη Σιττείμ· και ο λαός άρχισε να πορνεύει με τις θυγατέρες τού Μωάβ·.»(Αριθμοί 25:1), «Κι εκείνοι που πέθαναν στην πληγή ήσαν 24.000.» (Αριθμοί 25:9)

(β) Είκοσι τρεις χιλιάδες. «Ούτε να πορνεύουμε, όπως μερικοί απ' αυτούς πόρνευσαν, και μέσα σε μια ημέρα έπεσαν 23.000.» (Α Κορίνθιοι 10:8).

 Αντίφαση #59  Πόσα μέλη της οικογένειας του Ιακώβ πήγαν στην Αίγυπτο;

(α) Εβδομήντα ψυχές. « «Κι εκείνοι που πέθαναν στην πληγή ήσαν 24.000.» (Γένεση 46:27)

(β) Εβδομήντα πέντε ψυχές. «12Και ακούγοντας ο Ιακώβ ότι υπήρχε σιτάρι στην Αίγυπτο, έστειλε μια πρώτη φορά τούς πατέρες μας. 13Και κατά τη δεύτερη φορά ο Ιωσήφ φανερώθηκε στους αδελφούς του, και το γένος τού Ιωσήφ φανερώθηκε στον Φαραώ. 14Και ο Ιωσήφ, αφού έστειλε, κάλεσε κοντά του τον πατέρα του, τον Ιακώβ, και ολόκληρη τη συγγένειά του, 75 ψυχές.» (Πράξεις 7:12-14).

 Αντίφαση #60  Τι έκανε ο Ιούδας με τα χρήματα, που ήταν βαμμένα με αίμα, που έλαβε για την προδοσία του Ιησού;

(α) Αγόρασε ένα χωράφι. «Αυτός, λοιπόν, απέκτησε ένα χωράφι από τον μισθό τής αδικίας, και αφού έπεσε μπρούμυτα, σχίστηκε στο μέσον, και ξεχύθηκαν όλα τα εντόσθιά του·» (Πράξεις 1:18)

(β) Τα πέταξε όλα μέσα στον ναό και έφυγε. «5Και ρίχνοντας τα αργύρια μέσα στον ναό, αναχώρησε· και φεύγοντας κρεμάστηκε. 6Και οι ιερείς, παίρνοντας τα αργύρια, είπαν: Δεν επιτρέπεται να τα βάλουμε στο θησαυροφυλάκιο· επειδή, είναι τιμή αίματος. 7Και αφού έκαναν συμβούλιο, αγόρασαν μ' αυτά το χωράφι τού κεραμέα, για να θάβονται εκεί οι ξένοι. » (Κατά Ματθαίον 27:5-7).

 Αντίφαση #61  Πως πέθανε ο Ιούδας;

(α) «Αυτός, λοιπόν, απέκτησε ένα χωράφι από τον μισθό τής αδικίας, και αφού έπεσε μπρούμυτα, σχίστηκε στο μέσον, και ξεχύθηκαν όλα τα εντόσθιά του·» (Πράξεις 1:18)

(β) «5Και ρίχνοντας τα αργύρια μέσα στον ναό, αναχώρησε· και φεύγοντας κρεμάστηκε.» (Κατά Ματθαίον 27:5).

 Αντίφαση #62  Γιατί το χωράφι ονομάστηκε «Χωράφι αίματος»;

(α) Γιατί οι παπάδες το αγοράσανε με τα χρήματα αίματος (από την προδοσία του Ιησού) «3Τότε, ο Ιούδας, αυτός που τον παρέδωσε, βλέποντας ότι καταδικάστηκε, αφού μεταμελήθηκε επέστρεψε στους πρεσβύτερους τα 30 αργύρια, 4λέγοντας: Αμάρτησα, επειδή παρέδωσα αθώο αίμα. Και εκείνοι είπαν: Και σε μας, τι; Αφορά εσένα.» (Κατά Ματθαίον 27:3-4), «Γι' αυτό, το χωράφι εκείνο ονομάστηκε: Χωράφι αίματος, μέχρι τη σημερινή ημέρα. ·» (Κατά Ματθαίον 27:8).

(β) Εξαιτίας του αιματηρού θανάτου του Ιούδα. «18Αυτός, λοιπόν, απέκτησε ένα χωράφι από τον μισθό τής αδικίας, και αφού έπεσε μπρούμυτα, σχίστηκε στο μέσον, και ξεχύθηκαν όλα τα εντόσθιά του· 19 και έγινε γνωστό σε όλους όσους κατοικούν στην Ιερουσαλήμ, ώστε το χωράφι εκείνο ονομάστηκε στη δική τους διάλεκτο: Ακελδαμά, δηλαδή: Χωράφι αίματος. .» (Πράξεις 1:18-19).

 Αντίφαση #63   Ποιος αποτελεί λύτρωση για ποιον;

(α) «επειδή, ο Υιός τού ανθρώπου δεν ήρθε για να υπηρετηθεί, αλλά για να υπηρετήσει και να δώσει τη ζωή του λύτρο για πολλούς.» (Κατά Μάρκον 10:45). «5Επειδή, ένας Θεός υπάρχει, ένας είναι και ο μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων, ο άνθρωπος Ιησούς Χριστός, 6ο οποίος έδωσε τον εαυτό του αντίλυτρο για χάρη όλων, μια μαρτυρία που έγινε σε ορισμένους καιρούς, » (Α΄ Τιμόθεος 2:5-6).

(β) «Ο ασεβής θα είναι αντίλυτρο για τον δίκαιο, και ο παραβάτης για τους ευθείς.» (Παροιμίες 21:18).

 Αντίφαση #64  Είναι ο νόμος του Μωυσή χρήσιμος;

(α) Ναι. «Ολόκληρη η γραφή είναι θεόπνευστη, και ωφέλιμη για διδασκαλία, για έλεγχο, για επανόρθωση, για διαπαιδαγώγηση, που γίνεται με δικαιοσύνη·» (Β΄ Τιμόθεος 3:16).

(β) Όχι. «Επομένως, γίνεται μεν αθέτηση της προηγούμενης εντολής, εξαιτίας τού ότι αυτή ήταν ανίσχυρη και ανώφελη·» (Εβραίοι 7:18).

 Αντίφαση #65  Τι έλεγε η επιγραφή πάνω στον σταυρό του Ιησού;

(α) «Και πάνω από το κεφάλι του έβαλαν γραμμένη την κατηγορία του: ΑΥΤΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΙΗΣΟΥΣ, Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΤΩΝ ΙΟΥΔΑΙΩΝ.» (Κατά Ματθαίον 27:37).

(β) «Και η επιγραφή τής κατηγορίας του ήταν γραμμένη από πάνω: Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΤΩΝ ΙΟΥΔΑΙΩΝ. » (Κατά Μάρκον 15:26).

(γ) «Ήταν δε από πάνω του και μια επιγραφή γραμμένη με γράμματα Ελληνικά και Ρωμαϊκά και Εβραϊκά: ΑΥΤΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΤΩΝ ΙΟΥΔΑΙΩΝ.» (Κατά Λουκάν 23:38).

(δ) «Ο δε Πιλάτος έγραψε και έναν τίτλο, και τον έβαλε επάνω στον σταυρό· και ήταν γραμμένο: Ο ΙΗΣΟΥΣ Ο ΝΑΖΩΡΑΙΟΣ Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΤΩΝ ΙΟΥΔΑΙΩΝ. » (Κατά Ιωάννη 19:19)

 Αντίφαση #66  Ήθελε ο Ηρώδης να σκοτώσει τον Ιωάννη τον Βαπτιστή;

(α)Ναι. «Και θέλοντας να τον θανατώσει, φοβόταν το πλήθος, επειδή τον είχαν ως προφήτη.» (Κατά Ματθαίον 19:5)

(β) Όχι. Ήταν η Ηρωδιάδα, η σύζυγος του Ηρώδη που επιθυμούσε να τον σκοτώσει. Αλλά ο Ηρώδης γνώριζε ότι ήταν δίκαιος και τον κράτησε ασφαλή. «Επειδή, ο Ηρώδης φοβόταν τον Ιωάννη, δεδομένου ότι τον γνώριζε ως άνδρα δίκαιο και άγιο· και τον προστάτευε· και έκανε πολλά, καθώς τον άκουγε, και τον άκουγε με ευχαρίστηση..» (Κατά Μάρκον 6:20)

 Αντίφαση #67  Ποιος ήταν ο δέκατος κατά σειρά μαθητής του Ιησού από τους δώδεκα;

(α) Ο Θαββαίος. «2Και τα ονόματα των δώδεκα αποστόλων είναι τούτα· πρώτος, ο Σίμωνας, που λέγεται Πέτρος, και ο αδελφός του, ο Ανδρέας· ο Ιάκωβος του Ζεβεδαίου, και ο αδελφός του, ο Ιωάννης· 3ο Φίλιππος, και ο Βαρθολομαίος· ο Θωμάς, και ο Ματθαίος, ο τελώνης· ο Ιάκωβος του Αλφαίου, και ο Λεββαίος, ο οποίος επονομάστηκε Θαδδαίος· 4ο Σίμωνας ο Κανανίτης, και ο Ιούδας, ο Ισκαριώτης, ο οποίος και τον παρέδωσε..» (Κατά Ματθαίον 10:2-4).

«14Και έκλεξε δώδεκα, για να είναι μαζί του, και για να τους αποστέλλει να κηρύττουν, 15και για να έχουν εξουσία να θεραπεύουν τις αρρώστιες, και να βγάζουν τα δαιμόνια: 16Τον Σίμωνα, που τον επονόμασε Πέτρο· 17και τον Ιάκωβο, αυτόν τού Ζεβεδαίου, και τον Ιωάννη τον αδελφό τού Ιακώβου· και τους επονόμασε Βοανεργές, που σημαίνει: Γιοι τής βροντής· 18και τον Ανδρέα και τον Φίλιππο, και τον Βαρθολομαίο, και τον Ματθαίο, και τον Θωμά, και τον Ιάκωβο, εκείνον τού Αλφαίου, και τον Θαδδαίο, και τον Σίμωνα τον Κανανίτη, 19και τον Ιούδα τον Ισκαριώτη, ο οποίος και τον παρέδωσε. » (Κατά Μάρκον 3:14-19)

(β) Ο Ιούδας, αδελφός του Ιακώβου. «13Και όταν έγινε ημέρα, φώναξε τους μαθητές του· και διάλεξε απ' αυτούς δώδεκα, τους οποίους και ονόμασε αποστόλους: 14Τον Σίμωνα, τον οποίο και ονόμασε Πέτρο, και τον Ανδρέα, τον αδελφό του, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη, τον Φίλιππο και τον Βαρθολομαίο, 15τον Ματθαίο και τον Θωμά, τον Ιάκωβο, αυτόν τού Αλφαίου, και τον Σίμωνα, τον αποκαλούμενο Ζηλωτή, 16τον Ιούδα, τον αδελφό τού Ιακώβου, και τον Ιούδα τον Ισκαριώτη, ο οποίος και έγινε προδότης. (Κατά Λουκάν 6:13-16)

 Αντίφαση #68  Ο Ιησούς είδε έναν άντρα να κάθεται στο τελωνείο και τον κάλεσε να γίνει μαθητής του. Ποιο ήταν το ονομά του;

(α) Ματθαίος. «Και ο Ιησούς, διαβαίνοντας από εκεί, είδε έναν άνθρωπο να κάθεται στο τελωνείο, ο οποίος λεγόταν Ματθαίος· και του λέει: Ακολούθα με. Και αφού σηκώθηκε, τον ακολούθησε.» (Κατά Ματθαίον 9:9)

(β) Λευί. «Και διαβαίνοντας είδε τον Λευί, εκείνον τού Αλφαίου, να κάθεται στο τελωνείο· και του λέει: Ακολούθα με. Και αφού σηκώθηκε, τον ακολούθησε.» (Κατά Μάρκον 2:14) «Και ύστερα απ' αυτά, βγήκε έξω και είδε κάποιον τελώνη, που λεγόταν Λευίς, να κάθεται στο τελωνείο, και του είπε: Ακολούθα με.» (Κατά Λουκάν 5:27).

 Αντίφαση #69  Ο Ιησούς σταυρώθηκε κατά τη διάρκεια της ημέρας πριν από το Πασχαλινό γεύμα ή μετά;

(α) Mετά («16Και οι μαθητές του βγήκαν έξω, και ήρθαν στην πόλη, και βρήκαν καθώς τους είχε πει, και ετοίμασαν το Πάσχα.17 Και όταν έγινε βράδυ, έρχεται μαζί με τους δώδεκα·»  (Κατά Μάρκον 14:16-17)

(β) Πριν. Πριν από την γιορτή για το Πάσχα, ο Ιούδας βγήκε έξω τη νύχτα για να αγοράσει προμήθειες για να φάνε το Πάσχα.  «Επειδή, μερικοί νόμιζαν, μια που ο Ιούδας είχε το γλωσσόκομο, ότι ο Ιησούς λέει σ' αυτόν: Αγόρασε όσα έχουμε ανάγκη για τη γιορτή· ή, να δώσει κάτι στους φτωχούς.» (Κατά Ιωάννη 13:29). «Καθώς, λοιπόν, εκείνος πήρε το κομματάκι τού ψωμιού, βγήκε αμέσως έξω· ήταν δε νύχτα.» (Κατά Ιωάννη 13:30). Όταν συλλάβανε τον Ιησού, οι Εβραίοι για μπήκαν στο πραιτώριο του Πιλάτου, γιατί θέλανε να μείνουνε καθαροί για να φάνε το Πάσχα. «Φέρνουν, λοιπόν, τον Ιησού από το σπίτι τού Καϊάφα στο πραιτώριο· και ήταν πρωί, κι αυτοί δεν μπήκαν στο πραιτώριο, για να μη μολυνθούν, αλλά για να φάνε το Πάσχα.» (Κατά Ιωάννη 18:28).

 Αντίφαση #70  Ο Ιησούς προσευχήθηκε στον «Πατέρα» για να εμποδίσει την σταύρωση;

(α) Ναι. «Και έλεγε: Αββά, Πατέρα, όλα είναι δυνατά σε σένα· απομάκρυνε από μένα τούτο το ποτήρι· όχι, όμως, ό,τι εγώ θέλω, αλλά ό,τι εσύ.» (Κατά Μάρκον 14:36)

«…λέγοντας: Πατέρα, αν θέλεις, να απομακρύνεις από μένα τούτο το ποτήρι· όμως, όχι το δικό μου θέλημα, αλλά το δικό σου ας γίνει.» (Κατά Λουκάν 22:42)

«Και αφού προχώρησε λίγο, έπεσε με το πρόσωπό του στη γη, προσευχόμενος και λέγοντας: Πατέρα μου, αν είναι δυνατόν, ας παρέλθει από μένα αυτό το ποτήρι· όμως, όχι όπως εγώ θέλω, αλλ' όπως εσύ.»(Κατά Ματθαίον 26:39)

(β) Όχι. «Τώρα η ψυχή μου είναι ταραγμένη· και τι να πω; Πατέρα, σώσε με από τούτη την ώρα: Αλλά, γι' αυτό ήρθα σε τούτη την ώρα..» (Κατά Ιωάννη 12:27).

 Αντίφαση #71  Στα Ευαγγέλια όπου αναφέρει ότι ο Ιησούς προσευχήθηκε για να αποφύγει το σταυρό, πόσες φορές απομακρύνθηκε απο τους μαθητές του για να προσευχηθεί;

(α) Τρεις. «36Τότε, έρχεται μαζί τους ο Ιησούς σε ένα χωριό, που λέγεται Γεθσημανή· και λέει στους μαθητές: Καθήστε αυτού, μέχρις ότου πάω και προσευχηθώ εκεί. 37Και αφού παρέλαβε τον Πέτρο και τους δύο γιους τού Ζεβεδαίου, άρχισε να λυπάται και να αδημονεί. 38Τότε, τους λέει: Η ψυχή μου είναι περίλυπη μέχρι θανάτου· μείνετε εδώ και αγρυπνείτε μαζί μου. 39Και αφού προχώρησε λίγο, έπεσε με το πρόσωπό του στη γη, προσευχόμενος και λέγοντας: Πατέρα μου, αν είναι δυνατόν, ας παρέλθει από μένα αυτό το ποτήρι· όμως, όχι όπως εγώ θέλω, αλλ' όπως εσύ. 40Και έρχεται προς τους μαθητές, και τους βρίσκει να κοιμούνται, και λέει προς τον Πέτρο: Έτσι δεν μπορέσατε να αγρυπνήσετε μία ώρα μαζί μου; 41Αγρυπνείτε και προσεύχεστε, για να μη μπείτε σε πειρασμό· το μεν πνεύμα είναι πρόθυμο, η σάρκα όμως είναι αδύναμη. 42Ξανά, για δεύτερη φορά πήγε και προσευχήθηκε, λέγοντας: Πατέρα μου, αν δεν είναι δυνατόν να παρέλθει από μένα τούτο το ποτήρι, χωρίς να το πιω, ας γίνει το θέλημά σου. 43Και όταν ήρθε τούς βρίσκει πάλι να κοιμούνται· επειδή, τα μάτια τους ήσαν βαριά. 44Και αφού τους άφησε, πήγε ξανά και προσευχήθηκε για τρίτη φορά, λέγοντας τον ίδιο λόγο. 45Τότε, έρχεται στους μαθητές, και τους λέει: Κοιμάστε, λοιπόν, και αναπαύεστε· να! πλησίασε η ώρα, και ο Υιός τού ανθρώπου παραδίνεται σε χέρια αμαρτωλών· 46σηκωθείτε, ας πάμε· δέστε, πλησίασε αυτός που με παραδίνει.» (Κατά Ματθαίον 26:36-46)

«32Και έρχονται σε έναν τόπο, που λεγόταν Γεθσημανή· και λέει στους μαθητές του: Καθήστε εδώ, μέχρις ότου προσευχηθώ. 33Και παίρνει μαζί του τον Πέτρο και τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη· και άρχισε να συνταράζεται και να αγωνιά. 34Και τους λέει: Περίλυπη είναι η ψυχή μου μέχρι θανάτου· μείνετε εδώ, και αγρυπνείτε. 35Και αφού προχώρησε λίγο, έπεσε επάνω στη γη, και προσευχόταν, να περάσει απ' αυτόν, αν είναι δυνατόν, εκείνη η ώρα. 36Και έλεγε: Αββά, Πατέρα, όλα είναι δυνατά σε σένα· απομάκρυνε από μένα τούτο το ποτήρι· όχι, όμως, ό,τι εγώ θέλω, αλλά ό,τι εσύ. 37Και έρχεται, και τους βρίσκει να κοιμούνται· και λέει στον Πέτρο: Σίμωνα, κοιμάσαι; Δεν μπόρεσες μία ώρα να αγρυπνήσεις; 38Αγρυπνείτε, και προσεύχεστε, για να μη μπείτε σε πειρασμό· το μεν πνεύμα είναι πρόθυμο, η σάρκα όμως είναι ασθενής. 39Και πήγε πάλι και προσευχήθηκε, λέγοντας τον ίδιο λόγο. 40Και όταν επέστρεψε, τους βρήκε πάλι να κοιμούνται, επειδή τα μάτια τους είχαν βαρύνει, και δεν ήξεραν τι να του απαντήσουν. 41Και έρχεται την τρίτη φορά και τους λέει: Κοιμάστε το λοιπόν, και αναπαύεστε· αρκεί· ήρθε η ώρα· προσέξτε, ο Υιός τού ανθρώπου παραδίνεται στα χέρια των αμαρτωλών· 42σηκωθείτε, ας πάμε· δέστε, πλησίασε αυτός που με παραδίνει.» (Κατά Μάρκον 14:32-42)

(β) Μία. «39Και καθώς βγήκε έξω, πήγε, σύμφωνα με τη συνήθειά του, στο βουνό των Ελαιών· τον ακολούθησαν δε και οι μαθητές του. 40Και όταν ήρθε στον τόπο, είπε σ' αυτούς: Προσεύχεστε για να μη μπείτε σε πειρασμό. 41Κι αυτός χωρίστηκε απ' αυτούς σε απόσταση περίπου βολής μιας πέτρας, και αφού γονάτισε, προσευχόταν, 42λέγοντας: Πατέρα, αν θέλεις, να απομακρύνεις από μένα τούτο το ποτήρι· όμως, όχι το δικό μου θέλημα, αλλά το δικό σου ας γίνει. 43Και φάνηκε σ' αυτόν ένας άγγελος από τον ουρανό ενισχύοντάς τον. 44Και καθώς ήρθε σε αγωνία, προσευχόταν πιο θερμά. Έγινε, μάλιστα, ο ιδρώτας του σαν θρόμβοι αίματος που κατέβαιναν στη γη. 45Και όταν σηκώθηκε από την προσευχή, ήρθε στους μαθητές του, και τους βρήκε να κοιμούνται από τη λύπη. 46Και τους είπε: Τι κοιμάστε; Σηκωθείτε και προσεύχεστε, για να μη μπείτε σε πειρασμό.» (Κατά Λουκάν 22:39-46)

 Αντίφαση #72  Ο Ματθαίος και ο Μάρκος συμφωνούν ότι ο Ιησούς έφυγε και προσευχήθηκε τρεις φορές. Ποιες ήταν οι λέξεις της δεύτερης προσευχής;

(α) ο Μάρκος δεν αναφέρει τις λέξεις αλλά λέει ότι οι λέξεις ήταν οι ίδιες με την πρώτη προσευχή. «36Και έλεγε: Αββά, Πατέρα, όλα είναι δυνατά σε σένα· απομάκρυνε από μένα τούτο το ποτήρι· όχι, όμως, ό,τι εγώ θέλω, αλλά ό,τι εσύ. …39Και πήγε πάλι και προσευχήθηκε, λέγοντας τον ίδιο λόγο.»(Κατά Μάρκον 14:36,39)

(β) «Ξανά, για δεύτερη φορά πήγε και προσευχήθηκε, λέγοντας: Πατέρα μου, αν δεν είναι δυνατόν να παρέλθει από μένα τούτο το ποτήρι, χωρίς να το πιω, ας γίνει το θέλημά σου.» (Κατά Ματθαίον 26:42)

 Αντίφαση #73  Τι είπε ο εκατόνταρχος όταν ο Ιησούς πέθανε;

(α) «Και βλέποντας ο εκατόνταρχος αυτό που έγινε δόξασε τον Θεό, λέγοντας: Ο άνθρωπος αυτός ήταν πραγματικά αθώος.»(Κατά Λουκάν 23:47)

(β) «Και βλέποντας ο εκατόνταρχος, που παρεστεκόταν απέναντί του, ότι έκραξε με έναν τέτοιο τρόπο, είπε: Στ' αλήθεια, ο άνθρωπος αυτός ήταν Υιός τού Θεού.» (Κατά Μάρκον 15:39)

 Αντίφαση #74  Όταν ο Ιησούς είπε «Θεέ μου, Θεέ μου, ως προς τι με εγκατέλειψες;» σε ποια γλώσσα μίλησε;

(α) Εβραϊκά. Οι λέξεις ήταν:  «Ηλί, Ηλί, λαμά σαβαχθανί;»(Κατά Ματθαίον 27:46)

(β) Αραμαϊκά. Οι λέξεις ήταν:  «Ελωί, Ελωί, λαμά, σαβαχθανί;.» (Κατά Μάρκον 15:34)

 Αντίφαση #75  Σύμφωνα με τα Ευαγγέλια, ποιες ήταν οι τελευταίες λέξεις του Ιησού πριν πεθάνει;

(α) «Και ο Ιησούς, αφού φώναξε με δυνατή φωνή, είπε: Πατέρα, στα χέρια σου παραδίνω το πνεύμα μου. Και, όταν τα είπε αυτά, εξέπνευσε.»(Κατά Λουκάν 23:46)

(β) «Όταν, λοιπόν, ο Ιησούς το πήρε, είπε: Τετέλεσται· και αφού έγειρε το κεφάλι, παρέδωσε το πνεύμα.» (Κατά Ιωάννην 19:30)

 Αντίφαση #76  Όταν ο Ιησούς μπήκε στην Καπερναούμ θεράπευσε τον  δούλο του εκατόνταρχου. Ήρθε ο εκατόνταρχος αυτοπροσώπως να το ζητήσει αυτό από τον Ιησού;

(α) Ναι. «Και όταν ο Ιησούς μπήκε μέσα στην Καπερναούμ, τον πλησίασε ένας εκατόνταρχος, παρακαλώντας τον, 6και λέγοντας: Κύριε, ο δούλος μου κείτεται παράλυτος στο σπίτι, υποφέροντας φρικτά. 7Και ο Ιησούς λέει σ' αυτόν: Εγώ, αφού έρθω, θα τον θεραπεύσω.»(Κατά Λουκάν 8:5-7)

(β) «3Και ακούγοντας για τον Ιησού, έστειλε σ' αυτόν μερικούς πρεσβύτερους των Ιουδαίων, παρακαλώντας τον νάρθει να διασώσει τον δούλο του. 4Και εκείνοι που ήρθαν στον Ιησού, τον παρακαλούσαν επίμονα, λέγοντας ότι: Είναι άξιος εκείνος στον οποίο θα το κάνεις αυτό· 5επειδή, αγαπάει το έθνος μας, και τη συναγωγή αυτός μας την έκτισε. 6Και ο Ιησούς πορευόταν μαζί τους. Και ενώ απείχε ήδη όχι μακριά από το σπίτι, ο εκατόνταρχος έστειλε μερικούς φίλους, λέγοντάς του: Κύριε, να μη ενοχλείσαι· επειδή, δεν είμαι άξιος να μπεις μέσα, κάτω από τη στέγη μου· 7γι' αυτό, ούτε τον εαυτό μου δεν έκρινα άξιο νάρθω σε σένα· αλλά, πες έναν λόγο, και ο δούλος μου θα γιατρευτεί.» (Κατά Λουκάν 7:3-7)

 Αντίφαση #77  (α) Είχε ειπωθεί στον Αδάμ ότι εάν και όταν φάει από τον απαγορευμένο καρπό θα πέθαινε την ίδια μέρα.

«16Και ο Κύριος ο Θεός έδωσε προσταγή στον Αδάμ, λέγοντας: Από κάθε δέντρο του παραδείσου θα τρως ελεύθερα, 17από το δέντρο τής γνώσης τού καλού και του κακού, όμως, δεν θα φας απ' αυτό· επειδή, την ίδια ημέρα που θα φας απ' αυτό, θα πεθάνεις οπωσδήποτε.»  (Γένεση 2:17).

(β) «και όλες οι ημέρες του Αδάμ, που έζησε, έγιναν 930 χρόνια· και πέθανε..» (Γένεση 5:5)

 Αντίφαση #78  (α) Ο Θεός αποφάσισε ότι ο κύκλος ζωής των αθρώπων θα είναι μέχρι 120 χρόνια.

 «Και ο Κύριος είπε: Δεν θα παραμείνει το πνεύμα μου πάντοτε μαζί με τον άνθρωπο, επειδή είναι σάρκα· οι ημέρες του θα είναι ακόμα 120 χρόνια.»  (Γένεση 6:3).

(β) Πολλοί άνθρωποι, οι οποίοι γεννήθηκαν μετά από αυτό έζησαν πολλοί περισσότερο απο τα 120 χρόνια. «12 Και ο Αρφαξάδ έζησε 35 χρόνια, και γέννησε τον Σαλά· 13 και ο Αρφαξάδ έζησε, αφού γέννησε τον Σαλά, 403 χρόνια, και γέννησε γιους και θυγατέρες. 14 Και ο Σαλά έζησε 30 χρόνια, και γέννησε τον Έβερ· 15 και ο Σαλά έζησε, αφού γέννησε τον Έβερ, 403 χρόνια, και γέννησε γιους και θυγατέρες. 16 Και ο Έβερ έζησε 34 χρόνια, και γέννησε τον Φαλέγ· 17 και ο Έβερ έζησε, αφού γέννησε τον Φαλέγ, 430 χρόνια, και γέννησε γιους και θυγατέρες..» (Γένεση 11:12-17)

 Αντίφαση #79 Εκτός από τον Ιησού υπήρχε κανένας άλλος που ανήλθε στον ουρανό;

(α) Όχι. «Και κανένας δεν ανέβηκε στον ουρανό, παρά αυτός που κατέβηκε από τον ουρανό, ο Υιός τού ανθρώπου, αυτός που είναι στον ουρανό.» (Κατά Ιωάννην 3:13)

(β) Ναι. «Κι ενώ περπατούσαν, καθώς ακόμα μιλούσαν, να, μια άμαξα φωτιάς, και άλογα φωτιάς, και τους διαχώρισαν και τους δύο, και ο Ηλίας ανέβηκε με ανεμοστρόβιλο στον ουρανό.» (2 Βασιλέων 2:11)

 Αντίφαση #80  Ποιος ήταν ο αρχιερέας όταν ο Δαβίδ μπήκε μέσα στον οίκο του Θεού και έφαγε τους άρτους της πρόθεσης;

(α) Ο Αβιάθαρ. «Πώς μπήκε μέσα στον οίκο τού Θεού, όταν αρχιερέας ήταν ο Αβιάθαρ, και έφαγε τους άρτους τής πρόθεσης, που δεν επιτρέπεται να φάνε, παρά μονάχα οι ιερείς, και έδωσε και σ' εκείνους που ήσαν μαζί του;.» (Κατά Μάρκον 2:26)

(β) Αχιμέλεχ, πατέρας του Αβιάθαρ. «1 ΚΑΙ ο Δαβίδ ήρθε στη Νωδ, στον ιερέα Αχιμέλεχ· και ο Αχιμέλεχ εξεπλάγη στη συνάντηση του Δαβίδ, και του είπε: Γιατί εσύ είσαι μόνος, και δεν είναι κανένας μαζί σου; 2Και ο Δαβίδ είπε στον Αχιμέλεχ, τον ιερέα: Ο βασιλιάς πρόσταξε σε μένα κάποια υπόθεση, και μου είπε: Ας μη ξέρει κανένας τίποτε για την υπόθεση, για την οποία σε στέλνω εγώ, ούτε τι σε πρόσταξα· και διόρισα στους δούλους τον τάδε και τον τάδε τόπο· - 3Τώρα, λοιπόν, τι σου είναι πρόχειρο; Δώσε πέντε ψωμιά στο χέρι μου ή ό,τι βρίσκεται. 4Και ο ιερέας απάντησε στον Δαβίδ, και είπε: Δεν έχω πρόχειρο κανένα κοινό ψωμί, αλλά είναι άρτοι αγιασμένοι· φυλάχθηκαν οι νέοι καθαροί τουλάχιστον από γυναίκες; 5Και ο Δαβίδ απάντησε στον ιερέα, και του είπε: Μάλιστα, οι γυναίκες είναι μακριά από μας αυτές τις τρεις ημέρες, από τότε που βγήκαμε, και τα σκεύη των νέων είναι καθαρά· κι αυτός ο άρτος είναι κοινός κατά κάποιον τρόπο, επειδή μάλιστα σήμερα είναι στα σκεύη άλλος αγιασμένος. 6Ο ιερέας, λοιπόν, του έδωσε τους άγιους άρτους· επειδή, εκεί δεν υπήρχε άρτος, παρά οι άρτοι τής πρόθεσης, που είχαν σηκωθεί μπροστά από τον Κύριο, για να βάλουν άρτους ζεστούς, την ημέρα που εκείνοι σηκώθηκαν. » (1 Σαμουήλ 21:1-6).

«Διασώθηκε, όμως, ένας από τους γιους τού Αχιμέλεχ, γιου τού Αχιτώβ, με το όνομα Αβιάθαρ, και έφυγε πίσω από τον Δαβίδ. του.» (1 Σαμουήλ 22:20).

 Αντίφαση #81  Τύλιξαν το σώμα του Ιησού με το σάβανο και με αρώματα πριν την ταφή, με βάση τα Εβραϊκά έθιμα της ταφής ;

(α) Ναι. «39 Ήρθε μάλιστα και ο Νικόδημος, (που αρχικά είχε έρθει στον Ιησού μέσα στη νύχτα), φέρνοντας μίγμα από σμύρνα και αλόη 100 περίπου λίτρες. 40 Πήραν, λοιπόν, το σώμα τού Ιησού, και το έδεσαν με σάβανα μαζί με τα αρώματα, όπως είναι συνήθεια στους Ιουδαίους να ενταφιάζουν.» (Κατά Ιωάννην 19:39-40)

(β) Όχι. Τον Ιησού απλά τον τυλίξανε με ένα λινό σάβανο και οι γυναίκες φέρανε τα αρώματα μετά. «Και αφού πέρασε το Σάββατο, η Μαρία η Μαγδαληνή και η Μαρία, η μητέρα τού Ιακώβου, και η Σαλώμη, αγόρασαν αρώματα, για νάρθουν να τον αλείψουν.» (Κατά Μάρκον 16:1)

 Αντίφαση #82  Πότε αγόρασαν οι γυναίκες τα αρώματα;

(α) Αφού πέρασε το Σάββατο. «Και αφού πέρασε το Σάββατο, η Μαρία η Μαγδαληνή και η Μαρία, η μητέρα τού Ιακώβου, και η Σαλώμη, αγόρασαν αρώματα, για νάρθουν να τον αλείψουν.» (Κατά Μάρκον 16:1)

(β) Πριν το Σάββατο. Τον Ιησού απλά τον τυλίξανε με ένα λινό σάβανο και οι γυναίκες φέρανε τα αρώματα μετά. «Ακολούθησαν, μάλιστα, και γυναίκες, που είχαν έρθει μαζί του από τη Γαλιλαία και είδαν το μνήμα, και πώς τέθηκε το σώμα του.» (Κατά Λουκάν 23:55) «ΚΑΙ την πρώτη ημέρα τής εβδομάδας, ενώ ακόμα ήταν βαθιά χαράματα, ήρθαν στο μνήμα, φέρνοντας τα αρώματα που ετοίμασαν· και μερικές άλλες γυναίκες ήσαν μαζί τους.»(Κατά Λουκάν 24:1)

 Αντίφαση #83  Ποια στιγμή της ημέρας επισκέφτηκαν οι γυναίκες τον τάφο;

(α) «ΚΑΙ ΑΦΟΥ πέρασε το σάββατο, κατά τα χαράματα της πρώτης ημέρας τής εβδομάδας, ήρθε η Μαρία η Μαγδαληνή, και η άλλη Μαρία, για να δουν τον τάφο.» (Κατά Ματθαίον 28:1)

(β) «Και πολύ πρωί, την πρώτη ημέρα τής εβδομάδας, έρχονται στον τάφο, όταν ανέτειλε ο ήλιος.» (Κατά Μάρκον 16:2)

 Αντίφαση #84  Ποιος ήταν ο σκοπός που πήγαν οι γυναίκες στον τάφο;

(α) Για να αλείψουν το σώμα του Ιησού με αρώματα. «ΚΑΙ αφού πέρασε το σάββατο, η Μαρία η Μαγδαληνή και η Μαρία, η μητέρα τού Ιακώβου, και η Σαλώμη, αγόρασαν αρώματα, για νάρθουν να τον αλείψουν. (Κατά Μάρκον 16:1)

«Ακολούθησαν, μάλιστα, και γυναίκες, που είχαν έρθει μαζί του από τη Γαλιλαία και είδαν το μνήμα, και πώς τέθηκε το σώμα του.» (Κατά Λουκάν 23:55)

«ΚΑΙ την πρώτη ημέρα τής εβδομάδας, ενώ ακόμα ήταν βαθιά χαράματα, ήρθαν στο μνήμα, φέρνοντας τα αρώματα που ετοίμασαν· και μερικές άλλες γυναίκες ήσαν μαζί τους.» (Κατά Λουκάν 24:1)

(β) Για να δουν τον τάφο. Τίποτα δεν αναφέρεται εδώ για τα αρώματα. «ΚΑΙ ΑΦΟΥ πέρασε το σάββατο, κατά τα χαράματα της πρώτης ημέρας τής εβδομάδας, ήρθε η Μαρία η Μαγδαληνή, και η άλλη Μαρία, για να δουν τον τάφο.» (Κατά Ματθαίον 28:1)

(γ) Χωρίς κάποιον συγκεκριμένο λόγο. Σε αυτό το Ευαγγέλιο το τύλιγμα με αρώματα έχει γίνει πριν το Σάββατο. «ΚΑΙ την πρώτη ημέρα τής εβδομάδας, η Μαρία η Μαγδαληνή έρχεται το πρωί στο μνήμα, ενώ ακόμα ήταν σκοτάδι, και βλέπει την πέτρα σηκωμένη από το μνήμα.» (Κατά Ιωάννην 20:1)

 Αντίφαση #85  Μια μεγάλη πέτρα είχε τοποθετηθεί στην είσοδο του τάφου. Που ήταν αυτή η πέτρα όταν οι γυναίκες έφτασαν;

(α) «Και, καθώς σήκωσαν το βλέμμα τους, παρατηρούν ότι η πέτρα ήταν ήδη αποκυλισμένη· επειδή, ήταν υπερβολικά μεγάλη.» (Κατά Μάρκον 16:4)

«Βρήκαν, όμως, την πέτρα αποκυλισμένη από το μνήμα.» (Κατά Λουκάν 24:2)

«ΚΑΙ την πρώτη ημέρα τής εβδομάδας, η Μαρία η Μαγδαληνή έρχεται το πρωί στο μνήμα, ενώ ακόμα ήταν σκοτάδι, και βλέπει την πέτρα σηκωμένη από το μνήμα.» (Κατά Ιωάννην 20:1)

Για να αλείψουν το σώμα του Ιησού με αρώματα. «ΚΑΙ αφού πέρασε το σάββατο, η Μαρία η Μαγδαληνή και η Μαρία, η μητέρα τού Ιακώβου, και η Σαλώμη, αγόρασαν αρώματα, για νάρθουν να τον αλείψουν. (Κατά Μάρκον 16:1)

«Ακολούθησαν, μάλιστα, και γυναίκες, που είχαν έρθει μαζί του από τη Γαλιλαία και είδαν το μνήμα, και πώς τέθηκε το σώμα του.» (Κατά Λουκάν 23:55)

«ΚΑΙ την πρώτη ημέρα τής εβδομάδας, ενώ ακόμα ήταν βαθιά χαράματα, ήρθαν στο μνήμα, φέρνοντας τα αρώματα που ετοίμασαν· και μερικές άλλες γυναίκες ήσαν μαζί τους.» (Κατά Λουκάν 24:1)

(β) «1ΚΑΙ ΑΦΟΥ πέρασε το σάββατο, κατά τα χαράματα της πρώτης ημέρας τής εβδομάδας, ήρθε η Μαρία η Μαγδαληνή, και η άλλη Μαρία, για να δουν τον τάφο. 2Και ξάφνου, έγινε μεγάλος σεισμός· επειδή, ένας άγγελος του Κυρίου κατεβαίνοντας από τον ουρανό, ήρθε και αποκύλισε την πέτρα από τη θύρα, και καθόταν επάνω σ' αυτή. 3Η δε όψη του ήταν σαν αστραπή, και το ένδυμά του λευκό σαν χιόνι. 4Και από τον φόβο του οι φύλακες ταράχτηκαν, και έγιναν σαν νεκροί. 5Και αποκρινόμενος ο άγγελος, είπε στις γυναίκες: Εσείς, μη φοβάστε· επειδή, ξέρω, ότι ζητάτε τον Ιησού τον σταυρωμένο· 6δεν είναι εδώ· επειδή, αναστήθηκε, όπως το είχε πει· ελάτε, δείτε τον τόπο όπου ήταν τοποθετημένος ο Κύριος·.» (Κατά Ματθαίον 28:1-6).

 Αντίφαση #86   Είπε κανείς στις γυναίκες τι έγινε με το σώμα του Ιησού;

(α) Ναι. «5 Και όταν μπήκαν στο μνήμα, είδαν έναν νεανία να κάθεται στα δεξιά, ντυμένον με άσπρη στολή· και τρόμαξαν. 6 Και εκείνος λέει σ' αυτές: Μη τρομάζετε· τον Ιησού ζητάτε, τον Ναζαρηνό, τον σταυρωμένο· αναστήθηκε, δεν είναι εδώ· δέστε, ο τόπος όπου τον είχαν βάλει..» (Κατά Μάρκον 16:5-6)

«4 Και ενώ ήσαν σε απορία για τούτο, ξάφνου, δύο άνδρες με ιμάτια αστραφτερά στάθηκαν μπροστά τους. 5 Και καθώς εκείνες φοβήθηκαν, και έσκυψαν το πρόσωπο στη γη, είπαν σ' αυτές: Γιατί ζητάτε τον ζωντανό ανάμεσα στους νεκρούς; 6 Δεν είναι εδώ, αλλά αναστήθηκε.» (Κατά Λουκάν 24:4-6), «και καθώς δεν βρήκαν το σώμα του, ήρθαν, λέγοντας ότι είδαν και οπτασία αγγέλων, οι οποίοι λένε ότι αυτός ζει·» (Κατά Λουκάν 24:23)

«5 Και αποκρινόμενος ο άγγελος, είπε στις γυναίκες: Εσείς, μη φοβάστε· επειδή, ξέρω, ότι ζητάτε τον Ιησού τον σταυρωμένο· 6δεν είναι εδώ· επειδή, αναστήθηκε, όπως το είχε πει· ελάτε, δείτε τον τόπο όπου ήταν τοποθετημένος ο Κύριος· 7και πηγαίνετε γρήγορα, και πείτε στους μαθητές του ότι, αναστήθηκε από τους νεκρούς· και δέστε, πηγαίνει πριν από σας στη Γαλιλαία· εκεί θα τον δείτε· προσέξτε, σας το είπα. ·» (Κατά Ματθαίον 28:5-7)

(β) Όχι. «Τρέχει, λοιπόν, και έρχεται στον Σίμωνα Πέτρο, και στον άλλον μαθητή, τον οποίο αγαπούσε ο Ιησούς, και τους λέει: Σήκωσαν τον Κύριο από το μνήμα, και δεν ξέρουμε πού τον έβαλαν..» (Κατά Ιωάννην 20:2)

 Αντίφαση #87  Πότε η Μαρία Μαγδαληνή συνάντησε για πρώτη φορά τον αναστημένο Ιησού; Και πως αυτή αντέδρασε;

(α) «Και ενώ έρχονταν να το αναγγείλουν στους μαθητές του, ξάφνου, ο Ιησούς τις συνάντησε, λέγοντας: Χαίρετε. Και εκείνες, αφού πλησίασαν, έπιασαν τα πόδια του, και τον προσκύνησαν.» (Κατά Ματθαίον 28:9)

(β) «11Η δε Μαρία στεκόταν έξω, κοντά στο μνήμα, κλαίγοντας· ενώ, λοιπόν, έκλαιγε, έσκυψε στο μνημείο· 12και βλέπει δύο αγγέλους λευκοντυμένους, καθισμένους, έναν κοντά στο κεφάλι, και έναν κοντά στα πόδια, εκεί όπου είχε τοποθετηθεί το σώμα τού Ιησού. 13Και εκείνοι λένε σ' αυτήν: Γυναίκα, γιατί κλαις; Λέει σ' αυτούς: Επειδή, σήκωσαν τον Κύριό μου, και δεν ξέρω πού τον έβαλαν. 14Και αφού είπε αυτά, στράφηκε προς τα πίσω, και βλέπει τον Ιησού να στέκεται, και δεν ήξερε ότι είναι ο Ιησούς. 15Ο Ιησούς λέει σ' αυτήν: Γυναίκα, γιατί κλαις; Ποιον ζητάς; Εκείνη, νομίζοντας ότι είναι ο κηπουρός, λέει σ' αυτόν: Κύριε, αν εσύ τον σήκωσες, πες μου, πού τον έβαλες, και εγώ θα τον σηκώσω. 16Ο Ιησούς λέει σ' αυτήν: Μαρία. Εκείνη, αφού στράφηκε, λέει σ' αυτόν: Ραββουνί! (που, σημαίνει: Δάσκαλε). 17Ο Ιησούς λέει σ' αυτήν: Μη με αγγίζεις· επειδή, δεν ανέβηκα ακόμα προς τον Πατέρα μου· αλλά, πήγαινε στους αδελφούς μου, και πες τους: Ανεβαίνω προς τον Πατέρα μου και Πατέρα σας, και Θεό μου και Θεό σας.» (Κατά Ιωάννην 20:11-17)

 Αντίφαση #88  Ποιες ήταν οι συμβουλές -οδηγίες- του Ιησού προς τους μαθητές του;

(α) «Τότε, ο Ιησούς λέει σ' αυτές: Μη φοβάστε· πηγαίνετε, αναγγείλατε προς τους αδελφούς μου, για να πάνε στη Γαλιλαία· και εκεί θα με δουν.» (Κατά Ματθαίον 28:10)

(β) «17Ο Ιησούς λέει σ' αυτήν: Μη με αγγίζεις· επειδή, δεν ανέβηκα ακόμα προς τον Πατέρα μου· αλλά, πήγαινε στους αδελφούς μου, και πες τους: Ανεβαίνω προς τον Πατέρα μου και Πατέρα σας, και Θεό μου και Θεό σας.» (Κατά Ιωάννην 20:17)

 Αντίφαση #89  Πότε οι μαθητές επέστρεψαν στη Γαλιλαία;

(α) Αμέσως, γιατί όταν είδαν τον Ιησού στην Γαλιλαία κάποιοι “αμφέβαλαν” «Και οι έντεκα μαθητές πήγαν στη Γαλιλαία, στο βουνό, όπου τους είχε παραγγείλει ο Ιησούς. Και αφού τον είδαν, τον προσκύνησαν· μερικοί, όμως, δίστασαν.» (Κατά Ματθαίον 28:16-17). Αυτή η περίοδος της αβεβαιότητας δεν πρέπει να εξακολουθήσει.

(β) Μετά από τουλάχιστον 40 ημέρες. Εκείνο το απόγευμα οι μαθητές ήταν ακόμη στην Ιερουσαλήμ. «Και αφού σηκώθηκαν την ίδια εκείνη ώρα, επέστρεψαν στην Ιερουσαλήμ, και βρήκαν τούς έντεκα, και εκείνους που ήσαν μαζί τους, συγκεντρωμένους,... » (Κατά Λουκάν 24:33). Ο Ιησούς εμφανίστηκε σε αυτούς και τους είπε, μείνετε στην πόλη μέχρις ότου ντυθείτε με δύναμη από ψηλά. «Και δέστε, εγώ στέλνω την υπόσχεση του Πατέρα μου επάνω σας· κι εσείς καθήστε στην πόλη, την Ιερουσαλήμ, μέχρις ότου ντυθείτε δύναμη από ψηλά.» (Κατά Λουκάν 24:39). Εμφανιζόταν σε αυτούς για 40 ημέρες. «στους οποίους και φανέρωσε τον εαυτό του ζωντανό, μετά το πάθος του, με πολλά τεκμήρια, καθώς εμφανιζόταν σ' αυτούς για 40 ημέρες, λέγοντάς τους τα σχετικά με τη βασιλεία τού Θεού.» (Πράξεις 1:3) και «Και καθώς συναναστρεφόταν μαζί τους, τους παρήγγειλε να μη απομακρυνθούν από τα Ιεροσόλυμα, αλλά να περιμένουν την υπόσχεση του Πατέρα, που ακούσατε, τους είπε, από μένα.» (Πράξεις 1:4)

 Αντίφαση #90   Σε ποιον πούλησαν οι Μαδιανίτες τον Ιωσήφ;

(α) «Κι ενώ διάβαιναν οι Μαδιανίτες έμποροι, ανέσυραν κι ανέβασαν τον Ιωσήφ από τον λάκκο, και πούλησαν τον Ιωσήφ για 20 αργύρια στους Ισμαηλίτες· κι εκείνοι έφεραν τον Ιωσήφ στην Αίγυπτο.» (Γένεση 37:28)

(β) «Και οι Μαδιανίτες τον πούλησαν στην Αίγυπτο, στον Πετεφρή, έναν αυλικό τού Φαραώ, τον άρχοντα των σωματοφυλάκων.» (Γένεση 37:36)

 Αντίφαση #91   Ποιος πήγε τον Ιωσήφ στην Αίγυπτο;

(α) Οι Ισμαηλίτες αγόρασαν τον Ιωσήφ και μετά τον πήγαν στην Αίγυπτο. «Κι ενώ διάβαιναν οι Μαδιανίτες έμποροι, ανέσυραν κι ανέβασαν τον Ιωσήφ από τον λάκκο, και πούλησαν τον Ιωσήφ για 20 αργύρια στους Ισμαηλίτες· κι εκείνοι έφεραν τον Ιωσήφ στην Αίγυπτο.» (Γένεση 37:28)

(β) Οι Μαδιανίτες. «Και οι Μαδιανίτες τον πούλησαν στην Αίγυπτο, στον Πετεφρή, έναν αυλικό τού Φαραώ, τον άρχοντα των σωματοφυλάκων.» (Γένεση 37:36)

(γ) «Και ο Ιωσήφ είπε στους αδελφούς του: Πλησιάστε σε μένα, παρακαλώ. Και πλησίασαν. Και είπε: Εγώ είμαι ο Ιωσήφ ο αδελφός σας, τον οποίο πουλήσατε στην Αίγυπτο.» (Γένεση 45:4)

 Αντίφαση #92   Αλλάζει γνώμη ο Θεός;

(α) Ναι. «10Τότε, έγινε λόγος τού Κυρίου στον Σαμουήλ, λέγοντας: 11Μεταμελήθηκα που έκανα τον Σαούλ βασιλιά· επειδή, στράφηκε από πίσω μου, και δεν εκτέλεσε τα λόγια μου. Κι αυτό λύπησε τον Σαμουήλ, και βόησε στον Κύριο ολόκληρη τη νύχτα..» (1 Σαμουήλ 15:10-11)

(β) Όχι. «ούτε θα πει ψέματα ο Ισχυρός του Ισραήλ ούτε θα μεταμεληθεί· επειδή, αυτός δεν είναι άνθρωπος, ώστε να μεταμεληθεί.» (1 Σαμουήλ 15:29)

(γ) Ναι. «Και ο Σαμουήλ δεν είδε πλέον τον Σαούλ μέχρι την ημέρα τού θανάτου του· πένθησε, όμως, ο Σαμουήλ για τον Σαούλ. Και ο Κύριος μεταμελήθηκε που έκανε τον Σαούλ βασιλιά επάνω στον Ισραήλ.» (1 Σαμουήλ 15:35)

Παρατηρήστε ότι και οι τρεις παραπάνω αναφορές είναι από το ίδιο κεφάλαιο του ίδιου βιβλίου! Επιπροσθέτως, η Βίβλος δείχνει ότι ο Θεός μετανοεί σε διάφορες άλλες περιπτώσεις:

i) «Και ο Κύριος μεταμελήθηκε ότι δημιούργησε τον άνθρωπο επάνω στη γη· και λυπήθηκε στην καρδιά του.» (Γένεση 6:6)

«Και ο Κύριος είπε: Θα εξαλείψω τον άνθρωπο που δημιούργησα από το πρόσωπο της γης· από άνθρωπον μέχρι κτήνος, μέχρι ερπετό και μέχρι πουλί τού ουρανού· επειδή, μεταμελήθηκα ότι τους δημιούργησα.» (Γένεση 6:7)

ii) «Και ο Κύριος μεταμελήθηκε για το κακό, που είπε να κάνει ενάντια στον λαό του.» (Έξοδος 32:14)

iii) (πολλές άλλες αναφορές σαν αυτές)

 Αντίφαση #93  Η Βίβλος λέει ότι για κάθε θαύμα που έκανε ο Μωυσής και ο Ααρών οι μάγοι έκαναν το ίδιο με τις δικές τους μυστικές δυνάμεις. Έπειτα έγινε το ακόλουθο κατόρθωμα:

(α) Ο Μωυσής και ο Ααρών μετατρέψανε όλο το διαθέσιμο νερό σε αίμα. «20 Και ο Μωυσής και ο Ααρών έκαναν έτσι, όπως ο Κύριος πρόσταξε· και σηκώνοντας ο Ααρών τη ράβδο, χτύπησε τα νερά τού ποταμού μπροστά στον Φαραώ, και μπροστά στους υπηρέτες του· και μεταβλήθηκαν σε αίμα όλα τα νερά του ποταμού.21 Και τα ψάρια, που ήσαν μέσα στον ποταμό, ψόφησαν, και ο ποταμός βρώμησε, ώστε οι Αιγύπτιοι δεν μπορούσαν να πιουν νερό από τον ποταμό· και ήταν αίμα σε ολόκληρη τη γη τής Αιγύπτου.» (Έξοδος 7:20-21)

(β) Οι μάγοι έκαναν το ίδιο «Το ίδιο, όμως, έκαναν και οι μάγοι τής Αιγύπτου με τις τελετουργικές επωδές τους· και σκληρύνθηκε η καρδιά τού Φαραώ, και δεν τους εισάκουσε, καθώς είχε πει ο Κύριος.» (Έξοδος 7:22)

Αυτό είναι αδύνατο να συμβεί, αφού δεν θα είχε μείνει άλλο νερό για να μετατραπεί σε αίμα!

 Αντίφαση #94  Ποιος σκότωσε τον Γολιάθ;

(α) Ο Δαβίδ. «Το ίδιο, όμως, έκαναν και οι μάγοι τής Αιγύπτου με τις τελετουργικές επωδές τους· και σκληρύνθηκε η καρδιά τού Φαραώ, και δεν τους εισάκουσε, καθώς είχε πει ο Κύριος.» (1 Σαμουήλ 17:23)

«Το ίδιο, όμως, έκαναν και οι μάγοι τής Αιγύπτου με τις τελετουργικές επωδές τους· και σκληρύνθηκ καρδιά τού Φαραώ, και δεν τους εισάκουσε, καθώς είχε πει ο Κύριος.» (1 Σαμουήλ 17:50)

(β) O Ελχανάν. «Και έγινε ξανά πόλεμος στη Γωβ με τους Φιλισταίους, και ο Ελχανάν, ο γιος τού Ιαρέ-ορεγείμ, ο Βηθλεεμίτης, θανάτωσε τον αδελφό τού Γολιάθ τού Γετθαίου, και το ξύλο τής λόγχης του ήταν σαν το αντί τού υφαντή.» (2 Σαμουήλ 21:19)

 Αντίφαση #95  Ποιος σκότωσε τον Σαούλ;

(α) «4Και ο Σαούλ είπε στον οπλοφόρο του: Σύρε τη ρομφαία σου και διαπέρασέ με μ' αυτή, για να μη έρθουν αυτοί οι απερίτμητοι, και με διαπεράσουν, και με εμπαίξουν. Όμως, ο οπλοφόρος του δεν ήθελε, επειδή φοβόταν υπερβολικά. Γι' αυτό, ο Σαούλ πήρε τη ρομφαία του, και έπεσε επάνω της. 5 Και καθώς ο οπλοφόρος του είδε ότι ο Σαούλ πέθανε, έπεσε κι αυτός επάνω στη ρομφαία του, και πέθανε μαζί του. 6 Έτσι, πέθανε ο Σαούλ, και οι τρεις γιοι του, και ο οπλοφόρος του, και όλοι οι άνδρες του, την ίδια εκείνη ημέρα, μαζί.» (1 Σαμουήλ 31:4-6)

 (β) Ένας Αμαληκίτης τον σκότωσε. «1ΥΣΤΕΡΑ δε από τον θάνατο του Σαούλ, αφού ο Δαβίδ επέστρεψε από τη σφαγή των Αμαληκιτών, ο Δαβίδ κάθησε δύο ημέρες στη Σικλάγ· 2 και την τρίτη ημέρα, να, ήρθε ένας άνθρωπος από το στρατόπεδο, που ήταν κοντά στον Σαούλ, έχοντας ξεσχισμένα τα ιμάτιά του, κι επάνω στο κεφάλι του χώμα· και καθώς μπήκε στον Δαβίδ, έπεσε στη γη, και προσκύνησε. 3 Και ο Δαβίδ τού είπε: Από πού έρχεσαι; Κι εκείνος είπε: Εγώ διασώθηκα από το στρατόπεδο του Ισραήλ. 4 Και ο Δαβίδ τού είπε: Τι συνέβηκε; Πες μου, παρακαλώ. Και απάντησε, ότι: Ο λαός έφυγε από τη μάχη, και μάλιστα έπεσαν πολλοί από τον λαό, και πέθαναν· πέθαναν μάλιστα και ο Σαούλ, και ο γιος του ο Ιωνάθαν. 5Και ο Δαβίδ είπε στον νέο, που του έδινε τις αγγελίες: Πώς ξέρεις ότι πέθανε ο Σαούλ, και ο γιος του ο Ιωνάθαν; 6 Και ο νέος που του έδινε τις αγγελίες τού είπε: Βρέθηκα κατά τύχη στο βουνό Γελβουέ, και να, ο Σαούλ ήταν γερμένος επάνω στο δόρατό του, και να, άμαξες και καβαλάρηδες τον έφταναν· 7και όταν κοίταξε προς τα πίσω του, με είδε, και με κάλεσε· και απάντησα: Να, εγώ. 8 Και μου είπε: Ποιος είσαι; Και του απάντησα: Είμαι Αμαληκίτης. 9Μου είπε ξανά: Στάσου επάνω μου, παρακαλώ, και θανάτωσέ με· γιατί, με κατέλαβε σκοτοδίνη, επειδή η ζωή μου είναι ακόμα ολόκληρη μέσα μου. 10Στάθηκα, λοιπόν, επάνω του, και τον θανάτωσα· επειδή, ήμουν βέβαιος ότι δεν μπορούσε να ζήσει, αφού είχε πέσει· και πήρα το διάδημα, που ήταν επάνω στο κεφάλι του, και το βραχιόλι του, που ήταν στον βραχίονά του, και τα έφερα εδώ στον κύριό μου. 11 Τότε ο Δαβίδ πιάνοντας τα ιμάτιά του, τα ξέσχισε· και όλοι οι άνδρες που ήσαν μαζί του. 12 Και πένθησαν, και έκλαψαν, και νήστεψαν μέχρι την εσπέρα, για τον Σαούλ, και για τον Ιωνάθαν τον γιο του, και για τον λαό τού Κυρίου, και για τον οίκο τού Ισραήλ, επειδή έπεσαν με ρομφαία. 13 Και ο Δαβίδ είπε στον νέο, που του έδινε τις αγγελίες: Από πού είσαι; Και απάντησε: Είμαι γιος κάποιου πάροικου Αμαληκίτη. 14 Και ο Δαβίδ τού είπε: Πώς δεν φοβήθηκες να βάλεις το χέρι σου επάνω στον χρισμένο τού Κυρίου και να τον θανατώσεις; 15 Και ο Δαβίδ κάλεσε έναν από τους νέους, και είπε: Πλησίασε, πέσε επάνω του. Και τον χτύπησε, και πέθανε. 16 Και ο Δαβίδ τού είπε: Το αίμα σου επάνω στο κεφάλι σου, επειδή το στόμα σου μαρτύρησε εναντίον σου, λέγοντας: Εγώ θανάτωσα τον χρισμένο τού Κυρίου.» (2 Σαμουήλ 1:1-16)

 Αντίφαση #96  Αμαρτάνει κάθε άνθρωπος;

(α) Ναι. «Όταν αμαρτήσουν σε σένα, (επειδή, κανένας άνθρωπος δεν είναι αναμάρτητος), και οργιστείς σ' αυτούς, και τους παραδώσεις στον εχθρό, ώστε οι αιχμαλωτιστές να τους φέρουν αιχμάλωτους στη γη τού εχθρού, μακριά ή κοντά…» (1 Βασιλέων 8:46)

«Όταν αμαρτήσουν σε σένα, (επειδή, κανένας άνθρωπος δεν είναι αναμάρτητος), και οργιστείς γι' αυτούς, …» (2 Χρονικών 6:36)

«Ποιος μπορεί να πει: Καθάρισα την καρδιά μου, είμαι καθαρός από τις αμαρτίες μου; » (Παροιμίες 20:9)

«Επειδή, δεν υπάρχει άνθρωπος δίκαιος επάνω στη γη, που να πράττει το καλό, και να μη αμαρτάνει.» (Εκκλησιαστής 7:20)

«9Αν ομολογούμε τις αμαρτίες μας, ο Θεός είναι πιστός και δίκαιος ώστε να συγχωρήσει σε μας τις αμαρτίες, και να μας καθαρίσει από κάθε αδικία. 10Αν πούμε ότι δεν αμαρτήσαμε, κάνουμε αυτόν ψεύτη και ο λόγος του δεν υπάρχει μέσα μας.» (1 Ιωάννης 1:9-10)

(β) Όχι. Οι πραγματικοί χριστιανοί δεν είναι δυνατόν να αμαρτήσουν, γιατί είναι τα παιδιά του Θεού.

«ΚΑΘΕΝΑΣ που πιστεύει ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός γεννήθηκε από τον Θεό· και καθένας που αγαπάει αυτόν που τον γέννησε, αγαπάει και εκείνον που γεννήθηκε απ' αυτόν.» (1 Ιωάννης 5:1)

«Γνωρίζουμε ότι καθένας που έχει γεννηθεί από τον Θεό δεν αμαρτάνει·» (1 Ιωάννης 5:18)

«Δέστε τι είδους αγάπη έδωσε σε μας ο Πατέρας, ώστε να ονομαστούμε παιδιά τού Θεού. Γι' αυτό ο κόσμος δεν μας γνωρίζει, επειδή δεν γνώρισε αυτόν.» (1 Ιωάννης 3:1)

«8Αυτός που πράττει την αμαρτία είναι από τον διάβολο, επειδή ο διάβολος απαρχής αμαρτάνει. Γι' αυτό φανερώθηκε ο Υιός τού Θεού, για να καταστρέψει τα έργα τού διαβόλου. 9Καθένας που έχει γεννηθεί από τον Θεό, δεν πράττει αμαρτία, για τον λόγο ότι δικό του σπέρμα μένει μέσα σ' αυτόν, και δεν μπορεί να αμαρτάνει, επειδή γεννήθηκε από τον Θεό. » (1 Ιωάννης 3:8-9)

(γ) «Αν πούμε ότι δεν έχουμε αμαρτία, εξαπατούμε τον εαυτό μας και η αλήθεια δεν υπάρχει μέσα μας. » (1 Ιωάννης 1:8)

 Αντίφαση #97   Ποιος θα φερει το βάρος ποιου;

(α) «Βαστάζετε ο ένας τα βάρη τού άλλου, και εκπληρώστε έτσι τον νόμο τού Χριστού.» (Γαλάτες 6:2)

(β) «Επειδή, κάθε ένας θα βαστάξει το δικό του φορτίο.» (Γαλάτες 6:5)

 Αντίφαση #98  Σε πόσους μαθητές του εμφανίστηκε ο Ιησούς μετά την ανάστασή του;

(α) Σε δώδεκα. «και ότι φάνηκε στον Κηφά, έπειτα στους δώδεκα·» (1 Κορινθίους 15:5)

(β) Σε έντεκα. «16Και οι έντεκα μαθητές πήγαν στη Γαλιλαία, στο βουνό, όπου τους είχε παραγγείλει ο Ιησούς. 17Και αφού τον είδαν, τον προσκύνησαν· μερικοί, όμως, δίστασαν.» (Κατά Ματθαίον 27:3-5)

«9Και όταν τα είπε αυτά, ενώ αυτοί τον έβλεπαν, αναλήφθηκε, και από κάτω του μια νεφέλη τον πήρε από τα μάτια τους. 10 Και ενώ αυτοί εξακολουθούσαν να ατενίζουν στον ουρανό, καθώς αυτός ανέβαινε, ξάφνου, δύο άνδρες με λευκά ενδύματα στάθηκαν κοντά τους· 11οι οποίοι και είπαν: Άνδρες Γαλιλαίοι, γιατί στέκεστε κοιτάζοντας στον ουρανό; Αυτός ο Ιησούς, που αναλήφθηκε από σας στον ουρανό, θάρθει έτσι, με τον ίδιο τρόπο που τον είδατε να πορεύεται στον ουρανό. 12Τότε, επέστρεψαν στην Ιερουσαλήμ από το βουνό που αποκαλείται των Ελαιών, το οποίο είναι κοντά στην Ιερουσαλήμ, απέχοντας δρόμον σαββάτου. 13Και όταν μπήκαν μέσα, ανέβηκαν στο ανώγειο, όπου είχαν το κατάλυμα, ο Πέτρος και ο Ιάκωβος, και ο Ιωάννης και ο Ανδρέας, ο Φίλιππος και ο Θωμάς, ο Βαρθολομαίος και ο Ματθαίος, ο Ιάκωβος του Αλφαίου, και ο Σίμωνας ο Ζηλωτής, και ο Ιούδας τού Ιακώβου...» (Πράξεις 1:9-26)

«Και οι έντεκα μαθητές πήγαν στη Γαλιλαία, στο βουνό, όπου τους είχε παραγγείλει ο Ιησούς.» (Κατά Ματθαίον 28:16)

«Ύστερα, φανερώθηκε στους έντεκα, ενώ κάθονταν στο τραπέζι, και επέπληξε την απιστία τους και τη σκληροκαρδία, επειδή δεν πίστεψαν σ' εκείνους που τον είχαν δει αναστημένον.» (Κατά Μάρκον 16:14)

«Και αφού επέστρεψαν από το μνήμα, ανήγγειλαν όλα αυτά στους έντεκα και σε όλους τους υπόλοιπους. » (Κατά Λουκάν 24:9)

«33Και αφού σηκώθηκαν την ίδια εκείνη ώρα, επέστρεψαν στην Ιερουσαλήμ, και βρήκαν τούς έντεκα, και εκείνους που ήσαν μαζί τους, συγκεντρωμένους, 34οι οποίοι έλεγαν, ότι: Πραγματικά, ο Κύριος αναστήθηκε, και φάνηκε στον Σίμωνα.» (Κατά Λουκάν 24:33-34)

 Αντίφαση #99  Που ήταν ο Ιησούς τρεις ημέρες μετά την βαπτισή του;

(α) Μετά την βαπτισή του «10Κι αμέσως, καθώς ανέβαινε από το νερό, είδε τούς ουρανούς να σχίζονται, και το Πνεύμα να κατεβαίνει επάνω του σαν περιστέρι. 11Και φωνή ακούστηκε από τους ουρανούς: Εσύ είσαι ο Υιός μου ο αγαπητός, στον οποίο ευαρεστήθηκα. 12Κι αμέσως, το Πνεύμα τον βγάζει έξω στην έρημο. 13Και βρισκόταν εκεί μέσα στην έρημο 40 ημέρες πειραζόμενος από τον σατανά· και ήταν μαζί με τα θηρία· και οι άγγελοι τον υπηρετούσαν.» (Κατά Μάρκον 1:10-13)

(β) Την επόμενη μέρα μετά την βάπτιση, Ο ιησούς επέλεξε δύο μαθητές. Τη δεύτερη μέρα: ο Ιησούς πήγε στη Γαλιλαία-και επέλεξε άλλους δύο μαθητές. Την τρίτη μέρα: ο Ιησούς παρεβρέθηκε σε έναν γάμο στην Κανά της Γαλιλαίας.

«35Κατά την επόμενη ημέρα, στεκόταν πάλι ο Ιωάννης, και δύο από τους μαθητές του· 36και αφού προσήλωσε το βλέμμα του στον Ιησού που περπατούσε, λέει: Δέστε, ο Αμνός τού Θεού. 37Και τον άκουσαν οι δύο μαθητές να μιλάει, και ακολούθησαν τον Ιησού.» (Κατά Ιωάννην 1:35-37)

«Και την επόμενη ημέρα, ο Ιησούς θέλησε να βγει στη Γαλιλαία· και βρίσκει τον Φίλιππο, και του λέει: Ακολούθα με.» (Κατά Ιωάννην 1:44)

«ΚΑΙ την τρίτη ημέρα έγινε γάμος στην Κανά τής Γαλιλαίας· και εκεί ήταν η μητέρα τού Ιησού. » (Κατά Ιωάννην 2:1)

 Αντίφαση #100   Ο ζωή του Ιησού, όταν ήταν μωρό, απειλούτανε στην Ιερουσαλήμ;

(α) Ναι, γι’αυτό ο Ιωσήφ έφυγε με τον Ιησού και τη μητέρα του, στην Αίγυπτο και έμειναν εκεί μέχρις ότου ο Ηρώδης πέθανε. «13Και όταν αναχώρησαν, ξάφνου, ένας άγγελος του Κυρίου φαίνεται σε όνειρο στον Ιωσήφ, λέγοντας: Αφού σηκωθείς, πάρε το παιδί και τη μητέρα του, και φεύγε στην Αίγυπτο· και να είσαι εκεί μέχρις ότου σου πω· επειδή, ο Ηρώδης πρόκειται να ζητήσει το παιδί, για να το θανατώσει. 14Και εκείνος, αφού σηκώθηκε, πήρε, μέσα στη νύχτα, το παιδί και τη μητέρα του, και αναχώρησαν στην Αίγυπτο· 15και ήταν εκεί μέχρι τον θάνατο του Ηρώδη· για να εκπληρωθεί αυτό που ειπώθηκε από τον Κύριο διαμέσου τού προφήτη, λέγοντας: «Από την Αίγυπτο κάλεσα τον γιο μου»(Κατά Ματθαίον 2:13-15)

(β) Όχι. Η οικογένεια δεν πήγε πουθενά. Ανέβηκαν ήρεμοι στα Ιεροσόλυμα και τον παρουσίασαν στον ναό, σύμφωνα με τα Εβραϊκά έθιμα.

«21Και όταν συμπληρώθηκαν οι 8 ημέρες για να κάνουν την περιτομή στο παιδί, το όνομά του αποκλήθηκε Ιησούς, αυτό που ονομάστηκε από τον άγγελο, πριν συλληφθεί στην κοιλιά. 22Και όταν συμπληρώθηκαν οι ημέρες τού καθαρισμού της, σύμφωνα με τον νόμο τού Μωυσή, τον ανέβασαν στα Ιεροσόλυμα, για να τον παρουσιάσουν στον Κύριο· 23όπως είναι γραμμένο στον νόμο τού Κυρίου, ότι: «Κάθε αρσενικό, που διανοίγει μήτρα, θα αποκληθεί άγιο στον Κύριο»· 24και για να προσφέρουν θυσία, σύμφωνα μ' αυτό που έχει ειπωθεί μέσα στον νόμο τού Κυρίου: «Ένα ζευγάρι τρυγόνια ή δύο νεοσσούς περιστεριών». 25Και να! στην Ιερουσαλήμ υπήρχε κάποιος άνθρωπος, που λεγόταν Συμεών· και ο άνθρωπος αυτός ήταν δίκαιος και ευλαβής, ο οποίος πρόσμενε την παρηγοριά τού Ισραήλ· και το Άγιο Πνεύμα ήταν επάνω του. 26Και του είχε αποκαλυφθεί από το Πνεύμα το Άγιο, ότι δεν θα δει θάνατο, πριν δει τον Χριστό τού Κυρίου. 27Και ήρθε στο ιερό οδηγημένος από το Πνεύμα· και όταν οι γονείς έφερναν μέσα το παιδάκι, τον Ιησού, για να κάνουν σ' αυτό σύμφωνα με τη συνήθεια του νόμου, 28αυτός το δέχθηκε στην αγκαλιά του, και ευλόγησε τον Θεό και είπε: 29Τώρα απολύεις τον δούλο σου, Δέσποτα, με ειρήνη, σύμφωνα με τον λόγο σου· 30επειδή, τα μάτια μου είδαν το σωτήριό σου, 31το οποίο ετοίμασες μπροστά σε όλους τούς λαούς· 32φως, σε φωτισμό των εθνών, και δόξα τού λαού σου, του Ισραήλ. 33Και ο Ιωσήφ και η μητέρα του θαύμαζαν μ' αυτά που λέγονταν γι' αυτόν. 34Και ο Συμεών τούς ευλόγησε, και είπε στη Μαριάμ, τη μητέρα του: Δες, αυτός έχει οριστεί για πτώση και ανύψωση πολλών μέσα στον Ισραήλ, και για σημείο αντιλεγόμενο· 35(και, μάλιστα, εσένα τής ίδιας ρομφαία θα διαπεράσει την ψυχή)· για να φανερωθούν οι διαλογισμοί πολλών καρδιών. 36Και υπήρχε κάποια προφήτισσα, η Άννα, θυγατέρα τού Φανουήλ, από τη φυλή Ασήρ· αυτή ήταν πολύ προχωρημένη σε ηλικία, η οποία έζησε μαζί με τον άνδρα της επτά χρόνια από την εποχή τής παρθενίας της· 37κι αυτή ήταν χήρα, περίπου 84 χρόνων, η οποία δεν απομακρυνόταν από το ιερό, νύχτα και ημέρα λατρεύοντας τον Θεό με νηστείες και προσευχές. 38Κι αυτή, καθώς έφτασε εκείνη την ίδια ώρα, δοξολογούσε τον Κύριο, και μιλούσε γι' αυτόν σε όλους εκείνους που πρόσμεναν λύτρωση στην Ιερουσαλήμ. 39Και αφού τα τελείωσαν όλα, σύμφωνα με τον νόμο τού Κυρίου, επέστρεψαν στη Γαλιλαία, στην πόλη τους, τη Ναζαρέτ.

40Το δε παιδί αύξανε, και δυναμωνόταν στο πνεύμα, γεμίζοντας με σοφία· και χάρη Θεού ήταν επάνω του. 41 Και οι γονείς του πήγαιναν κάθε χρόνο στην Ιερουσαλήμ κατά τη γιορτή τού Πάσχα. 42Και όταν έγινε δώδεκα χρόνων, αφού είχαν ανέβει στα Ιεροσόλυμα, σύμφωνα με τη συνήθεια της γιορτής, 43και τελείωσαν τις ημέρες, ενώ αυτοί επέστρεφαν, το παιδί, ο Ιησούς, είχε μείνει πίσω στην Ιερουσαλήμ· και δεν κατάλαβε ο Ιωσήφ και η μητέρα του..» (Κατά Λουκάν 2:21-42)

 Αντίφαση #101  Όταν ο Ιησούς περπάτησε πάνω στο νερό, πως αντιδράσανε οι μαθητές του;

(α) «Και εκείνοι που ήσαν μέσα στο πλοίο, μόλις ήρθαν, τον προσκύνησαν, λέγοντας: Αληθινά, είσαι Υιός τού Θεού. ». (Κατά Ματθαίον 14:26-33)

(β) «51Και ανέβηκε προς αυτούς στο πλοίο· και σταμάτησε ο άνεμος. Και εκπλήττονταν μέσα τους σε αρκετά μεγάλο βαθμό, και θαύμαζαν. 52Επειδή, από τα ψωμιά δεν κατάλαβαν, για τον λόγο ότι η καρδιά τους ήταν πωρωμένη.» (Κατά Μάρκον 6:51-52)