Allah heeft niemand of niets nodig ()

Een moslim kent Allah op basis van de leer van de Koran. Allah is voor de moslim enig, hij heeft niemand nodig, maar iedereen heeft hem nodig. Hij is niet geboren, hij is niet gebaard, hij heeft ook geen gelijkenis. Zoals de Koran Allah beschrijft, is Allah een god die niet aan toetsing onderhevig is.

|

Allah heeft niemand of niets nodig

[ nederlands - dutch -الهولندية ]

revisie: Yassien Abo Abdillah

Kantoor voor da'wa Rabwah (Riyad)

2013 - 1434

Islam voor iedereen

الله غني عمن سواه

« باللغة الهولندية »

مراجعة: ياسين أبو عبد الله

2013 - 1434

Alle lof behoort aan Allah.

 Wie toetst Allah?

Een moslim kent Allah op basis van de leer van de Koran. Allah is voor de moslim enig, hij heeft niemand nodig, maar iedereen heeft hem nodig. Hij is niet geboren, hij is niet gebaard, hij heeft ook geen gelijkenis. Zoals de Koran Allah beschrijft, is Allah een god die niet aan toetsing onderhevig is.Dit is het antwoord op de vraagstelling vanuit het islamitische geloofsperspectief.

Iets dat zelf getoetst wordt is verre van perfectie en volledigheid en kan daardoor niet de macht bezitten om alle wezens altijd en overal te toetsten. Alle wezens altijd en overal toetsen vereist een perfectie welke door geen enkele toetser getoetst kan worden. Enkel deze Macht kan Allah genoemd worden en is de God die we vanuit de Koran kennen.

Als we dit bekijken vanuit de menselijke logica, komen we hier niet uit. Er is geen logisch antwoord op deze vraag.

Elk logisch antwoord roept nieuwe en gelijke vragen op. Als we zeggen dat Allah getoetst wordt door, dan krijgen we gelijk weer te maken met de vraag "Wie toetst dan de toetser?" Deze redenering wordt voltrokken door de mens, die allesbehalve perfect is. Fouten maken en zodoende dus ook gecontroleerd worden is menselijk.

Conclusie

Volgens de islam kan Allah niet getoetst worden. God is niet diegene die getoetst wordt, maar is diegene die toetst. Fouten maken is menselijk. God is perfect en maakt geen fouten.

www.islamhouse.com

Islam voor iedereen !