Belangrijke lessen voor de hele gemeenschap ()

Abd-al-Aziz ibn Abd-Allah ibn Baaz

 

Een korte maar nauwkeurige boekje dat alle grote principes van de religie bij elkaar brengt (geloof, jurisprudentie, gedrag, enz..).

|

 Belangrijke lessen voor de hele gemeenschap

Eerste les: soerat alfatiha en de kleine soera’s

Het uit het hoofd leren van soera alfatiha en kleine soera’s - naargelang de capaciteit van elk persoon - van soera 99 (Elzilzala) tot soera 114 (Annaas). Verder ook eventueel uitleggen wat het inhoudt en wat verplicht is om te weten.

 Tweede les: de zuilen van de Islam

Het onderwijzen van de vijf zuilen van de Islam. De eerste en de voornaamste zuil: de geloofsbelijdenis (shahaada). deze houdt in: het geloven dat er geen Godheid is buiten Allah (la ilaha ilalah) en dat Mohammed de Profeet van Allah is. Inclusief het uitleggen van zijn betekenis en het vermelden van zijn voorwaarden.

 De betekenis is als volgt:

-La ilaha (geloven dat er geen Godheid is) = alles ontkennen dat wordt aanbeden naast Allah.

-Ilalah (buiten Allah) = de aanbidding bevestigen aan Allah alleen

 De voorwaarden van de geloofsbelijdenis:

1-       Kennis (van betekenis) in tegenstelling tot onwetendheid.

2-       De zekerheid in tegenstelling tot twijfel.

3-       De exclusieve aanbidding (oprechtheid) in tegenstelling tot polytheïsme.

4-       De waarheid in tegenstelling tot ontkennen.

5-       Liefde in tegenstelling tot haat.

6-       De onderdanigheid (onderwerping) in tegenstelling tot halsstarrigheid.

7-       De aanvaarding in tegenstelling tot verwerping.

8-       Het verwerpen van alles dat naast Allah wordt aanbeden.

Het uitleggen van de tweede geloofbelijdenis nl. dat Mohammed de Profeet van Allah is en de inhoud daarvan. Alles geloven wat de Profeet Mohammed ﷺ‬ vertelde. Zijn gebod opvolgen en hem ﷺ‬ daarin gehoorzamen. Alles vermijden wat hij ﷺ‬ verbood en veroordeelde. En dat Allah alleen aanbeden wordt zoals voorgeschreven door Allah en Zijn Boodschapper.

Vervolgens leren we de moslims de overige vier pijlers:

-          Het gebed.

-          De Zakaat

-          De sijaam  (vasten)

-          De hadj


 Derde les: de zuilen van imaan (geloofsleer)

 Ze zijn zes:

1-      Geloven in Allah.

2-      Geloven in Zijn engelen.

3-      Geloven in Zijn boeken.

4-      Geloven in Zijn profeten.

5-      Geloven in De Laatste Dag.

6-      Geloven in het lot (Al-qaddar) zowel de prettige en minder prettige gebeurtenissen.


 Vierde les: De categorieën van het monotheïsme (Tawheed) en polytheïsme (Shirk).

 De categorieën van Tawheed(3):

• De eenheid in Heerschappij. • De eenheid in Godheid. • De eenheid in Namen en Eigenschappen.

 1) De Eenheid van de Heerschappij: Geloven dat Allah de Schepper is van alles, de beheerder van alles en dat hij geen associatie kent in al deze.

2) De eenheid in Godheid: Geloven dat Allah de ene is die het recht heeft aanbeden te worden zonder iets of iemand met Hem daarin te associëren, dat is de betekenis van Laa ilaha ilalah. Daarom is het belangrijk om oprecht t.o.v. Allah te zijn in alle vormen van aanbidding zoals het gebed, sijaam (vasten) enz. en het is onwettelijk om iets van deze in naam van iets of iemand anders dan Allah alleen te praktiseren.

3) De eenheid in Namen en Eigenschappen: Geloven. Geloven in alle Namen en Eigenschappen van Allah die in de Koran en de authentieke Hadith genoemd zijn en die aan Allah toekennen zoals het bij Zijn volmaaktheid hoort. Zonder enige verdraaiing, ontkenning, antropomorfisme of vragen naar Zijn hoe-vorm. Zoals Allah vermeld:

( Zeg: ''Hij is Allah. De Enige. Allah is de Enige van Wie al het geschapene Afhankelijk is. Hij heeft niet verwekt noch is Hij verwerkt. En niet één is aan Hem gelijk(waardig) soerat 112

 ) ...niets is aan Hem gelijk. En hij is de Alhorende, de Alziende)) Assorah-11

Sommigen hebben de Tawheed in twee categorieën onderverdeeld. Zij doen dat door de tweede categorie samen te voegen met de derde categorie, maar dat mag niet leiden tot een twist, omdat de bedoeling van onderverdeling gemeen is.


 De categorieën van het polytheïsme (3):

-          Grote vorm van polytheïsme

-          Kleine vorm van polytheïsme

-          Verborgen polytheïsme

 Grote polytheïsme:

Deze vorm van polytheïsme leidt tot het tenietdoen van alle daden en een eeuwig verblijf in de hel.

Over diegene die als een polytheïst sterft, zegt Allah:

 (...maar als zij deelgenoten (aan Allah) toegekend hadden, was wat zij plachten te doen voor hen vruchteloos geworden) 6-88

(En het past de veelgodenaanbidders niet dat zij de moskeeën van Allah verzorgen, terwijl zij over zichzelf getuigen dat zij ongelovig zijn. Zij zijn degenen wiens daden vruchteloos zijn en die in de Hel eeuwig levenden zijn)

Allah vergeeft degenen niet die in deze staat sterven (grote polytheïsme) en het paradijs wordt hen ontzegt. Allah zegt:

(Voorwaar, Allah vergeeft niet dat aan Hem deelgenoten toegekend worden, maar Hij vergeeft daarnaast alles, aan wie Hij wil...) 4-48

 (...Voorwaar, hij die deelgenoten aan Allah toekent: Allah heeft hem waarlijk het Paradijs verboden...) 5-72

Onder deze vorm van polytheïsme kunnen we ook de volgende handelingen rekenen: het oproepen van de doden en afgoden om bijvoorbeeld hulp aan hen te vragen, en het brengen van offers voor hen.

 Klein polytheïsme:

Omvat alles wat als polytheïsme (shirk) wordt genoemd in de Koran of in de Sunnah, maar nog niet de rang van het grote polytheïsme heeft bereikt zoals de praal, zweren bij iets of iemand anders dan Allah of het volgende zeggen: ''Wat Allah wil en wat zus of zo willen"

De Profeet ﷺ‬ heeft gezegd: "Het ergste wat ik voor mijn gemeenschap vrees is de kleine shirk" Hem (de Profeet) ﷺ‬ werd gevraagd over wat de betekenis van de kleine shirk is en hij ﷺ‬ antwoordde: ''de praal" [1]


In een ander Hadith zegt de Profeet ﷺ‬: "Hij die zweert bij iemand anders dan Allah heeft een daad van shirk begaan".[2] Omar bin Alkattab leverde in de Hadith van ibn omar over, dat de Profeet ﷺ‬ zei:" Hij die zweert bij iemand anders dan Allah is een ongelovige''. En hij ﷺ‬ zei ook ''Zeg niet: ''Wat Allah wil en wat zus of zo willen"''. [3]

Deze vorm van polytheïsme leidt niet tot afvalligheid noch een eeuwige verdoemenis in de hel, maar het is een tegenstelling van een volwaardig monotheïsme.

 ‘Verborgen’ polytheïsme:

De Profeet ﷺ‬: "Willen jullie dat ik u informeer over wat ik het meeste vrees, zelfs meer dan de valse Messias? Zij zeiden: ''Zeker, o boodschapper van Allah." Hij ﷺ‬: ''Het verborgen polytheïsme, een persoon staat recht om te bidden die vervolgens zijn gebed verfraait omdat hij weet dat iemand hem toekijkt.''''[4]

Het is ook mogelijk om het polytheïsme in twee categorieën te verdelen: namelijk: groot en klein.

En wat het verborgen polytheïsme betreft, het valt onder beide categorieën naargelang zijn vorm. Het valt onder de eerste categorie, namelijk het grote polytheïsme, als het bijvoorbeeld over hypocrisie gaat. Want, een hypocriet verbergt zijn ware geloof en toont het tegenovergestelde en doet zich uit angst als een moslim voor. Het valt ook onder de tweede categorie namelijk de kleine vorm van polytheïsme, zoals ‘de praal’. Zoals eerder vermeld in de Hadith van Abou Said Alkhodri.


 Vijfde les: De excellentie (Al-ihsaan)

De excellentie is een van de zuilen van Islam. Zijn betekenis is Allah aanbidden alsof je Hem ziet en als je hem niet ziet, weet dan dat Hij je ziet.


 Zesde les: De voorwaarden[5] van het gebed (assalaat)

Ze zijn negen in aantal:

1-       Moslim zijn.

2-       Bij uw volle verstand zijn. (rede)

3-       De leeftijd bereikt hebben waar men anderscheid kan maken tussen goed en slecht.

4-       Zuivering (rituele wassing).

5-       Het verwijderen van onzuiverheden.

6-       Bedekken van de geslachtdelen.

7- Gebedstijd.

8-       De qibla  (richting voor het gebed, nagar de Heilige Moskee in Mekka).

9-       De intentie


 Zevende les: de zuilen[6] van de salat (het gebed)

 Ze zijn veertien in aantal:

1.      Rechtstaan (voor degene die daartoe in staat is)

2.      Takbir (het opzeggen van “Allahoe-akbar” bij de aanvang van het gebed)

3.      Reciteren van soera Alfatiha en het buigen (Roukou’)

4.      Terug overeind komen van uit de buiging.

5.      De prosternatie/het neerknielen (soejoed) op de zeven lichaamsdelen[7].

6.      Terug overeind komen van uit de soejoed.

7.      Het innemen van een zit na de soejoed.

8.      Tot rust komen na het plaatsnemen van de zit.

9.      Uitvoeren van deze zuilen in volgorde.

10.  Het laatste tashahud.

11.  Zitten voor deze tashahud.

 De zegeningen over de Profeet Mohammed ﷺ‬ uitspreken.

12.  De twee laatste gebedsgroetingen (attaslim).


 Les acht: De verplichtingen[8] van het gebed

1.Alle takbirs uitgezonderd takbir alihram (de takbir bij de aanvang van het gebed).

2.Het zeggen van: ''Sami' Allahoe limane hamidah'' (moge Allah degene die Hem prijst horen)[9]

3.Het zeggen van: "Rabbana wa lak al Hamd" (Onze Heer, alle lof behoort tot u)[10]

4.Het zeggen van: "Subhana Rabbi al'adime" in de roekoe'


5.Het zeggen van: ''Subhana rabbi ala'laa" tussen de twee soejoed.

6. Het zeggen van: "Rabi ghfirlie" (O mijn Heer, vergeef mij) tussen de twee soejoed

7. De eerste tashahud

8. Zitten voor deze tashahud


  Les negen: Hoe maak ik het tashahud

Hij dient het volgende te zeggen:

"التَّحِيَّاتُ للهِ والصَّلَوَاتُ والطَّـيِّـبَاتُ ، السَّلاَمُ عَلَيْكَ أيُّهَا النَّبِيُّ ورَحْمَةُ اللهِ وبَرَكَاتُهُ السَّلاَمُ عَلَيْنَا وعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، أشْهَدُ أن لاَ إلـَهَ إلاَّ الله ُ وأشْهَدُ أنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ ورَسُولُه"

"اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إبْرَاهِيمَ وعَلَى آلِ إبْرَاهِيمَ إنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، وبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إبْرَاهِيمَ وعَلَى آلِ إبْرَاهِيمَ إنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ"


"De groet, lofprijzingen en schone woorden komen Allah toe. Moge de vrede, Allahs genade en zegeningen met je zijn o Profeet (Mohammed). De vrede zij met ons en met Allahs vrome dienaren. Ik getuig dat er geen God is behalve Allah en ik getuig dat Mohammed zijn dienaar en boodschapper is."

Daarna zegt hij: "O Allah! Spreekt Uw lof uit over Mohammed en zijn naasten zoals ﷻ‬ Abraham en zijn naasten hebt geprezen. Want voorzeker, ﷻ‬ bent degene wie alle lof toekomt en ﷻ‬ bent de Eervolle. En zegent Mohammed en zijn naasten zoals ﷻ‬ Abraham en zijn aanverwanten hebt gezegend. Voorzeker, ﷻ‬ verdient alle lof en ﷻ‬ bent de Eervolle."

Vervolgens zoekt hij de toevlucht tot Allah tegen vier zaken namelijk.: "O Allah! Ik zoektoevlucht tot ﷻ‬ tegen het Hellevuur, tegen de foltering in het graf, tegen de beproeving tijdens het leven en bij de dood en tegen de beproeving van de Dejjaal (de valse Messias).

Na de taslim m.a.w. na het gebed zegt hij:

اللهم أَعِني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ، ولا يغفر الذنوب إلا أنت ، فاغفر لي مغفرة من عندك ، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم.

"O Allah! Help mij om ﷻ‬ te herdenken en om ﷻ‬ te bedanken en om mijn aanbiddingen perfect uit te voeren." "O Allah! Ik was erg oneerlijk tegenover mezelf en niemand vergeeft de zonden behalve ﷻ‬, O Allah vergeef mij zonden, Want voorwaar, ﷻ‬ bent de Vergevensgezinde de Genadevolle. "

Als het gebed uit drie rak’a's bestaat zoals het Magrib-gebed of uit vier rak’a’s zoals het Dohr en Asr gebed of het Ichaagebed, dan zegt hij de getuigenis op zoals we hebben  besproken samen met de verkondiging van de lof over de Profeet en gaat vervolgens terug rechtstaan voor de derde rak'a.


 Les tien: Handelingen die aangeraden zijn tijdens het gebed

1- Openingsdu'a, de smeekbede

2-Hij plaatst zijn handen op zijn borst en legt zijn rechterhand op de pols van de linkerhand.

3-Hij heft zijn handen op tot de hoogte van zijn schouders of ter hoogte van de oorlellen bij de eerste takbier en bij de buiging eveneens bij het terug overeind komen van de buiging en van de eerste tashahud.

4-Allah meer dan één maal verheerlijken in de buiging en de soejoed.

5-Het zeggen van ‘rabana walakal hamd’ (O onze Heer! Alle lof is aan ﷻ‬), Allah meer dan één maal om vergiffenis vragen tussen de twee soejoed.

6-Het hoofd recht houden in het verlengde van de schouders tijdens de roekoe'.

7-In de houding van de soejoed steekt hij zijn bovenarmen uit, weg van zijn zij, verwijdert zijn buik van zijn bovenbenen, alsook zijn bovenbenen van zijn onderbenen.

8-Hij houdt zijn armen weg van de grond.

9-Hij zit op zijn linkervoet en steekt zijn rechtervoet uit in de eerste tashahud en tussen de twee soejoed.

10-In de laatste tashahud voor de eindgroet zit hij op zijn dij zo dat hij zijn linkervoet onder zijn rechtervoet plaats en deze plat op de grond legt terwijl hij zijn rechtervoet heeft opgestoken.

11-Hij wijst met zijn wijsvinger tijdens de eerste en tweede tashahud van het begin van de tashahud tot het einde en beweegt hem (zijn wijsvinger) als hij een du'a doet.

12-Het gebed en de zegen uitspreken over de Profeet Mohammed ﷺ‬, zijn familie en over Ibrahim u en zijn familie tijdens de eerste tashahud.

13-Smeekbede tijdens het laatste tashahud.

14-Het hardop reciteren in het ochtend gebed (Fajr) en de eerste twee raka's van het Maghrib en Ichaa gebed. Het vrijdag gebed, de twee Eid-gebeden en het gebed om regen te vragen

15-Het stil reciteren tijdens Dohr-, Asrgebed eveneens de derde rak'a van het Maghribgebed en de laatste twee rak'as van het Ishaagebed.

16-Het reciteren van soera’s uitgezonderd soera Alfatiha. Men moet ook rekening houden met andere aangeraden handelingen die we niet hebben aangehaald zoals bv. ‘Rabana walak alhamd’ (Onze Heer, alle lof behoort u toe) bij het terug overeind komen vanuit de buiging en het plaatsen van zijn twee handen op zijn knieën en hij verspreid daarbij zijn vingers.


 Les elf: Handelingen die het gebed ongeldig maken.

 Bestaat uit acht punten:

1)       Opzettelijk en bewust spreken tijdens het gebed met kennis dat deze vorm van doen het gebed ongeldig maakt, maar als de persoon deze daad uit onwetendheid verricht of uit vergetelheid dan blijft zijn gebed nog altijd geldig.

2)       Lachen

3)       Eten

4)       Drinken

5)       Het onthullen of ontbloten van de intieme lichaamsdelen.

6)       Een aanzienlijk afwijking van de Qibla.

7)       Het meervoudige gepruts of geknoei tijdens het

Gebed.

8)       Het tenietdoen van de ablutie (Al Wodoo).


 Les twaalf: De voorwaarden van de ablutie/kleine wassing (Al Wodoo)

Bestaat uit tien voorwaarden:

1-De Islam (moslim zijn)

2-Het verstand (rede)

3-De leeftijd van het onderscheidingsvermogen (tussen goed en kwaad)

4-De intentie

5-De intentie om zijn wassing niet te onderbreken tot het einde van de wassing

6-Alle handelingen die de wassing ongeldig maken staken.

7-De wassing voorafgaan met het reinigen van de geslachtsdelen.

8-De zuiverheid en geschiktheid van het water.

9-Alles vewijderen dat water belet om met de huid in contact te komen (zoals een ring bv.).

10-Gebedstijd voor diegene die de wassing regelmatig verliest (door bv. een regelmatige watering).


 Les dertien: De verplichtingen van de wassing

 Bestaat uit zes verplichtingen:

1) Het wassen van het gezicht inclusief het spoelen van de mond en het snuiten van de neus.

2) Het wassen van de armen t.e.m. de elleboog.

3) Het vegen over het hoofd incl. de oren.

4) Het wassen van de voeten t.e.m. de enkels.

5) Het verrichten van deze handelingen in volgorde zoals vermeld.

6) Het verrichten van deze handelingen zonder onderbreking.

Daarnaast is het aangeraden om het gezicht, de handen en de voeten drie keren te wassen. Ook het spoelen van de mond en het snuiten van de neus. Dus één maal is bindend. Het hoofd wordt één keer gewassen zoals het in de authentieke Hadith wordt overgeleverd.


 Les veertien: Handelingen die de wassing ongeldig maken

 Bestaat uit vijf handelingen:

1)       De ontlasting en het urineren en alles wat via de anus of het geslachtsdeel wordt afgescheiden.

2)        Alle onreine stoffen dat het lichaam in grote hoeveelheden loost.

3)       Verlies van bewustzijn, door middel van bv. slaap.

4)       De directe aanraking van de geslachtsdelen met de hand.

5)       Het eten van kamelenvlees.


 Belangerijke opmerking

Het wassen van de doden maakt de wassing niet ongeldig bij de meerderheid van de geleerden omdat wat dat betreft geen bewijs bestaat. Behalve indien de hand van de wasser het geslachtsdeel van de overledene raakt.

De persoon die een overleden persoon reinigt, dient dit te voorkomen door bijvoorbeeld een washand te gebruiken.

Het aanraken van een vrouw maakt de wassing niet ongeldig zowel met lust of zonder tenzij de aanraking vloeistof veroorzaakt (sperma of voorvocht). Omdat de Profeet ﷺ‬ zijn echtgenote kuste en daarna ging hij ﷺ‬ het gebed verrichten, zonder dat hij ﷺ‬ de wodoo opnieuw over deed.

Wat het vers 43 in soera Annissaa betreft;

(...of jullie de vrouwen aanraken...).

Dit vers doelt op de geslachtsgemeenschap. En dat is ook de interpretatie van Ibn Abbas en veel andere geleerden.


 Les vijftien: Zich sieren met goed gedrag, een plicht voor ieder moslim.

 Zoals:

- Oprecht zijn.

- Eerlijkheid, Betrouwheid.

- Kuisheid.

- Schaamte.

- Moed, Dapperheid.

- Goedgeefs, Generositeit.

- Trouw.

- Zich afkeren van alles wat Allah verbied.

- Goede banden hebben met je buren (Naastenliefde).

- Hulp bieden aan mensen, vooral in geval van nood.

-En andere gedragingen die door de Koran en de Sunna worden aangemoedigd.


 Zestien: Islamitisch fatsoen.

- Mensen begroeten.

- Glimlachen.

- Met de rechterhand eten en drinken.

- Het zeggen van Bismillah (in de naam van Allah) voor de maaltijd.

- Het zeggen van Alhamdoelliah (Alle lof zij Allah) na de maaltijd.

- Het zeggen van Alhamdoellilah (Alle lof zij Allah) na het niezen.

- Het zeggen van Jarhamoeka Allah aan de niezer. Zieken bezoeken.

- Het bidden voor de doden, een lijkstoet volgen, een begrafenis bijwonen.

- De gedragscode bij het binnentreden en verlaten van de Moskee respecteren.

- De gedragscode bij het binnentreden en verlaten van het huis en bij het niezen respecteren.

- De gedragscode met de ouders, familieleden, buren, ouderen en kinderen respecteren.

- Het felliciteren van een bruiloft.

- Zijn oprechte deelneming (condoleren) betuigen aan de familie van de overledene.

En andere regels van fatsoenlijkheid zoals o.a. kledingcode die je antoont hoe je het best je kleren aantrekt of uitrekt


 Les zeventien: Het waarschuwen voor polytheïsme en andere zonden

 Waaronder de zeven hoofdzonden nl.:

1) Het gelijkstellen van partners aan Allah (Shirk).

2) Magie.

3) Het doden van iemand zonder gerechtelijke basis.

4) Het consumeren van rente.

5) Het toe-eigenen van het bezit van een wees.

6) Wegvluchten tijdens de oorlog (op het slagveld).

7) Rechtschapen kuise gelovige vrouwen van overspel belasteren (of alles wat haar eer aantast).


 Tot de grote zonden behoort ook:

- Ongehoorzaamheid tegenover de ouders.

- Het verwaarlozen van de familiebanden.

- Valse getuigenis.

- Een valse eed zweren.

- De buren slecht behandelen.

- Onrechtvaardig zijn tegenover de mensen. Zoals bloed vergieten, het stelen of onwettig afdwingen van iemands geld of andere bezittingen, of iemands eer aantasten.

- Het nuttigen van alcohol.

- Kansspelen.

- Roddelen.

- Laster en/of kwaadspreken over iemand.

- Alle andere zonden die door Allah of Zijn Boodschapper ﷺ‬ werden verboden.


 Les achtien: De voorbereiding van de begrafenis, het gebed voor de dode en hem in eerbied begraven.

 Les achttien bestaat uit meerdere thema's:

 1) Het voorzeggen van de shahada voor de dode:

Het is wettelijk toegestaan om een sterveling de shahada (la ilaha ila Allah) voor te zeggen zoals het wordt overgeleverd door Muslim in een authentieke Hadith van Muslim (Fluister uw doden de shahada in). Met "uw doden" word de personen die op hun sterfbed liggen bedoeld.

 2) Wanneer men verzekerd is van zijn dood: Dient hij zijn ogen te sluiten en houd zijn kin vast.

 3) Het is verplicht om de overledene te wassen, tenzij hij in de jihad sterft.

Hij die in de jihad sterft is een martelaar en een martelaar wordt niet gewassen noch wordt voor hem gebeden in de Islam. Hij wordt echter begraven in de kledij waarin hij stierf. Dat is in overeenstemming met de leer van de Profeet ﷺ‬, hij heeft de doden van de slag van Ohoed niet gewassen noch heeft hij voor hen gebeden.

 4) Beschrijving van de wassing van een dode:

Het bedekken van zijn\haar geslachtsdeel, daarna heft hij hem lichtjes op en drukt hij zachtjes op zijn buik vervolgens begint hij met het wassen van de dode met een washandje. Na het wassen maakt hij de wodoo voor hem. Daarna wast hij zijn hoofd en baard met jujube (sidr) of iets dergelijks. Als hij daarmee klaar is wast hij de rechterkant van het lichaam vervolgens de linkerkant en dat doet hij dit twee a drie keer en hij dient ieder keer over zijn buik te gaan. Hij belet de natuurlijke opening met medische middelen zoals watten of iets dergelijks.

Als drie keer niet voldoende is, mag hij vijf tot zeven keer proberen, daarna droogt hij het lichaam af met een handdoek en gebruikt parfum voor onder de oksels en de zeven lichaamsdelen waarop hij neerknielt[11]. Het is toegestaan om het stoffelijk overschot en de lijkwade met wierook te parfumeren.

In geval dat zijn snor te lang is mag hij die bijknippen eveneens zijn nagels. Hij kamt zijn haar niet, noch scheert hij zijn schaamhaar, noch wordt hij besneden omdat er geen bewijs bestaat die deze handelingen wettige verklaren.

Indien de overleden persoon een vrouw is, wordt van haar haar een drievlecht gemaakt en die wordt achter haar rug geplaatst.

 5)  Het wikkelen van het lichaam in een lijkwade:

Het is aan te raden om de dode in drie naadloze witte lijkwaden te wikkelen zoals de Profeet ﷺ‬ ons voordeed. Daarna wordt hij opgerold in de lijkwade. Als hij een lendendoek of zwachtel i.p.v. de eerder beschreven lijkwade gebruikt kan dat geen kwaad.

Indien de overledene een vrouw is, is het aan te raden om haar in vier kledingstukken te wikkelen. Namelijk; een hemd, een sluier, een lendendoek en een zwachtel. En het is voldoende voor een kind om hem in één tot drie kledingstukken te wikkelen en in een hemd en lendendoek als het een meisje is. Maar de aantal verplichte lijkwaden is één lijkwade die het hele lichaam van dode bedekt.

Als de dode tijdens de bedevaart (Hadj) sterft wordt hij gewassen met water en jujube (sidr) daarna wordt zijn hele lichaam - uitgezonderd het hoofd en aangezicht - gewikkeld in zijn kleren van de Hadj , de Ihraam. Die mag niet geparfumeerd worden, want hij wordt op Dag des Oordeels tot leven gewekt en hij spreekt de talbiyah[12] uit zoals het vermeld staat in de Hadith van de Profeet ﷺ‬. In geval dat een de dode tijdens de Hadj een vrouw is word ze gewikkeld in een lijkwade zoals ieder vrouw zonder verschil zoals eerder vermeld. 

 6) Wie zijn de personen die voorrang krijgen om de overledene te wassen, voor hem te bidden en hem te begraven:

De eerste persoon is de persoon die door de dode in het testament werd vermeld, daarna zijn vader, dan zijn grootvader en daarna de mannelijke familieleden die afstammen van de dode.

En bij de vrouwen, de vrouw die door de dode in het testament werd vermeld, daarna haar moeder, dan haar grootmoeder en daarna de vrouwelijke familieleden die afstammen van de dode. Ook mag een echtgenoot zijn\haar echtgenoot wassen zoals het geval is bij Aboe Bakr. Hij werd immers door zijn vrouw gewassen en Fatima werd door haar echtgenoot Ali bin abi Talib t gewassen.

 7) Beschrijving van het begrafenisgebed:

Het gebed bestaat uit vier takbieraat (het zeggen van Allahoe akbar), hij mag bij iedere takbier zijn handen opheffen. Hij reciteert na de eerste takbier soera Alfatiha en het is ook goed om één of twee verzen met Alfatiha te reciteren, zoals overgeleverd door ibn 'Abas in een authentieke Hadith. Daarna maakt hij de tweede takbier en reciteert attashud[13]. Hij spreekt daarna, na de derde keer, de takbier uit en vraagt oprecht vergiffenis voor de dode die luid als volgt:

O Allah, vergeef onze levende en onze dode, onze jongeren en onze ouderen, onze mannen en onze vrouwen, degenen die bij ons zijn en degenen die afwezig zijn.

O Allah, aan wie ﷻ‬ ook maar leven geeft onder ons, laat hem leven als een moslim. En wie ﷻ‬ ook van ons wegneemt, neem hem weg als moslim.

O Allah, onthoud ons niet van zijn beloning en laat ons niet dwalen na hem.

O Allah, vergeef hem, schenk Uw genade aan hem, schenk hem kracht en aanvaard zijn berouw. Schenk hem een voortreffelijke eindbestemming en maak zijn ingang naar het graf wijd.

Reinig hem met water, sneeuw en hagel en zuiver hem van zijn zonden, zoals witte kleding van vlekken gereinigd wordt.

Geef hem een beter onderkomen dan dat hij gekend heeft, een betere familie dan diegene die hij gekend heeft en een betere echtgenote dan zijn echtgenote op aarde.

Neem hem op in het paradijs en bescherm hem tegen de bestraffing van het graf en tegen de bestraffing van het hellevuur. 

Uitspraak van de dua:

Allahoemma aghfir lih’ayyinaa wa mayyitinaa wa shaahidinaa wa ghaa-ibinaa wa saghierinaa wa kabierinaa wa dhakarinaa wa oenthaanaa. Allahoemma man ah’yaytahoe minnaa fa-ah’yihi 3ala l-islam wa man tawaffaytahoe minna fatawaffahoe 3ala l-imaan. Allahoemma laa tah’rimnaa adjrahoe, wa laa toedillanaa ba3dah. Allahoemma aghfir lahoe wa rh’amhoe wa 3aafihi wa 3aa’fu anhoe wa akrim noezoelahoe wa wassi3 moedgalahoe wa aghsilhoe bi l-ma-i wa t-thaldji wa l-barad, wa naqqihi mina l-gataayaa kamaa naqqayta t-thawba l-abyada mina d-danasi wa abdilhoe daaran gayran min daarihi wa ahlan gayran min ahlihi wa zawdjan gayran min zawdjihi wa adgilhoe l-djannata wa-3aidhoe min 3adhaabi l-qabri wa 3adhaabi n-naar.

Indien de dode een klein kind is zegt hij i.p.v. de eerder vermeld smeekbede: "O Allah, maak van hem een voorloper, een voorbode en een schat voor zijn ouders en een geaccepteerde bemiddelaar bij zijn Heer. O Allah, laat hem zwaar wegen in hun weegschalen (van de ouders) en hun beloningen vergroten. O Allah, laat hem behoren tot de oprechte gelovigen. Laat hem in de bescherming genieten van Ibrahim (vrede zij met hem). Red hem met Uw genade tegen de kwelling van het Hellevuur."

Het is een soena wanneer de imam zich t.o.v. het hoofd van de dode plaatst als de dode een man is en in het midden van het lichaam indien het een vrouw is en in geval van meerdere doden legt men eerst de man voor de imam daarna de vrouw en het kind tss. de man en de vrouw als het een jongen is en een meisje wordt na de vrouw geplaatst. De mensen plaatsen zich achter de imam behalve bij gebrek van plaats mag men zich naast de imam plaatsen, wel aan zijn rechterkant.

 7) Beschrijving van de begrafenis:

-          De diepte van het graf mag gelijkstaan aan de helft van de lengte van de dode.

-          Het graf in de richting van de Qibla graven.

-          De dode op zijn rechterkant leggen.

-          De touwen van de lijkwade los maken zonder die te verwijderen.

-          Het hoofd van de dode dient bedekt te worden.

Men legt bakstenen op de dode en als er geen bakstenen zijn houtplanken of ander materiaal.

-          Daarna bedekt men zijn graf met aarde en men zegt: "Bismillah wa 'ala milati rasoelloe Allah" (In de naam van Allah en volgens de religie van de Profeet)

-          Men verhoogt het graf ongeveer een halve meter.

-          Indien mogelijk strooit men kiezels en besprenkeld men water over het graf.

-          Het is aangeraden om daarna vergiffenis te vragen voor de dode, want de Profeet ﷺ‬ vraagde na de begrafenis vergiffenis voor de dode. Hij ﷺ‬ zei: "Vraag vergiffenis voor de dode en vraag Allah dat Hij hem sterkte schenkt, want hij wordt ondervraagd"[14]

 8) Het is toegestaan om te bidden voor iemand na zijn begrafenis als dat nog niet gebeurd is.

Want dat was een daad van de Profeet ﷺ‬, indien deze periode minder dan een maand is. In geval van meer is het niet toegestaan deze handeling uit te voeren door gebrek van een bewijs dat deze handeling wettig verklaard.

 9) Het is niet toegestaan voor de familie van de overledene om eten te bereiden voor de bezoekers.

Er is overgeleverd door Jabir bin Abdellah: We beschouwden de bijenkomsten na de begrafenis van de dode en het voorbereiden van het eten voor de bezoekers in de tijde van de Profeet ﷺ‬ als klaagzang[15]. [16]

Maar als het eten door anderen voor de familie of voor hun bezoekers word klaargemaakt, dan kan het geen kwaad want de Profeet ﷺ‬ vroeg zijn vrouwen om eten te maken voor de familie van Ja'far bin Abi Talib toen hij hoorde dat hij (nl. Ja'far bin abi talib) overleden is. En hij ﷺ‬ zei: “Wat hen nu overkomt zorgt ervoor dat ze bezig zijn”.

Het kan geen kwaad dat de familie van de dode zijn buren, familieleden of anderen uitnodigen om het voorbereidde eten met hen te delen. Maar daar is geen specifieke tijd aan verbonden, zoals bv. na het dohrgebed of na het vrijdaggebed.

 10) Het is niet toegestaan dat een vrouw meer dan drie dagen om een dode rouwt, uitgezonderd als de dode haar echtgenoot is.

In dat geval dient ze een rouwperiode van vier maanden en tien dagen door te brengen. Maar als haar man overlijdt tijdens haar zwangerschap, dan duurt haar rouwperiode tot de dag van haar bevalling zoals overgeleverd door de Profeet ﷺ‬. Het is een man afgeraden om over het even wie te rouwen, zowel familie als derden.

 11) Het is toegestaan voor een man om begraafplaatsen te bezoeken zodat hij vergiffenis vraagt voor de dode eveneens om het  hiernamaals te bedenken.

De Profeet ﷺ‬ zei: "Bezoek de doden want dat doet u denken aan het hiernamaals"[17]. Ook leerde de Profeet ﷺ‬ zijn metgezellen om het volgende te zeggen bij het bezoeken van de doden: (Vrede zij met jullie, bewoners van deze verblijfplaats, die uit de gelovigen en moslims word bewoond. Met Allahs Wil zullen wij jullie tegenmoetkomen. Moge Allah genade hebben met de eersten van ons en de laatsten onder ons. Ik vraag Allah om ons en u welzijn te schenken).

Voor vrouwen is het ontwettig graven te bezoeken, omdat Profeet ﷺ‬ de vrouwen die dat toch doen vervloekt heeft, uit vrees voor fitna en gebrek aan geduld. Ook mogen ze geen begrafenisstoet volgen. Het is wel toegestaan voor zowel vrouwen als mannen om te bidden voor de dode in de Moskee

Alle lof aan Allah en vrede zij met de Profeet Mohammed en zijn familie en zijn metgezellen[1] (overgeleverd door imam Ahmed, Attabarani, Albeihaqi door Mahmood bin labid Alansari met een goede keten van overdracht)

[2] (overgeleverd door Ahmad met een authentieke ketting van overdracht)

[3] overgeleverd door Abou Daoud met een authentieke keten van overdracht.

4 overgeleverd door imam Ahmed in zijn boek ''Almusnad'' door Abou Said Alkhodri

[5] Met voorwaarden van het gebed bedoelen we de handelingen of zaken die een persoon in acht dient te nemen of  dient na te laten voor het gebed

[6] De zuilen: Handelingen tijdens het gebed, zonder deze handelingen is het gebed ongeldig.

[7] De zeven leden zijn: het voorhoofd met de neus, beide handpalmen, beide knieën, beide voeten

[8] Verplichting van het gebed: handelingen tijdens het gebed maar het verschil tss. verplichtingen van het gebed en de zuilen van het gebed is, bij het nalaten van de zuilen maakt het gebed in haar geheel ongeldig en het nalaten van de verplichtingen maakt het gebed niet ongeldig, want men kan deze nog altijd inhalen.

[9] Deze uitspraak word alleen gezegd door de imam of iemand die alleen bidden

[10] Voor iedereen, voor de imam en degenen achter de imam

[11] Zie blz. 10

[12] Talbiyah: het zeggen van Labaik allahoema labaik.

[14] overgeleverd door Abo daawoed

[15] Klaagzang, Nijaha in het arabisch is het overdreven huilen, maar een traan van triest kan geen kwaad.

[16] Overgeleverd door Imam Ahmad met een goede keten van verslaggevers

[17] Overgeleverd door Imam Muslim