Een aantal regels over zedelijkheidsnormen bij een bezoek aan een zieke ()

Mohammed bin ibrahim Alhmed

 

In dit artikel haalde de auteur een aantal ethische regels aan met betrekking tot het bezoeken van een zieke.

  |

  Een aantal regels over zedelijkheidsnormen bij een bezoek aan een zieke

  [nederlands - dutch-الهولندية]

  auteur: sheikh mohammed Al-Hamad

  revisie: Yassien Abo Abdillah

  bron: www.islamhouse.com

  Kantoor voor da'wa Rabwah (Riyad)

  2014 - 1435

  Islam voor iedereen

  آدَابُ زِيَارَةِ المَرِيضِ

  للشيخ الفاضل: محمّد بن إبراهيم الحَمَد

  - حفظه الله –

  ترجمة: ياسين أبو عبد الله

  مصدر: www.islamhouse.com

  2014- 1435

  بسم الله الرحمن الرحيم

  In naam van Allah de Barmhartige,. de Genadevolle

  Lof aan Allah, de heer der werelden. Moge Allah’s zegeningen en vrede zijn met de beste onder Zijn gezanten en de laatste van de profeten, namelijk, Mohammed, de waarheidsverteller, de vertrouweling. Hij is gezonden naar alle mensen ongacht hun achtergrond, kleur en status. Allah’s zegeningen en vrede zij met zijn familieleden en metgezellen, zij hebben de religie in eer gehouden. Moge ook Allah’s zegen en vrede zijn met iedereen die op de juiste wijze het pad heeft gevolgd zoals de imams hebben gedaan en met hen die het woord van Allah verkondigen en anderen het rechte pad aanwijzen, en met degenen die Allah vrezen en zich deugdzaam gedragen, tenslotte met iedereen die deze weg volgt, tot de dag des oordeels.

  Zieken bezoeken vereist bepaalde voorschriften die men als moslim dient te respecteren en uit te voeren. Wij zullen er een paar opsommen als voorbeeld:

  - Ter herinnering, de beloning die voort vloeit uit een bezoek aan een patiënt. De profeet (vzmh) zegt over deze feit: “Wanneer een moslim één van zijn geloofsgenoten bezoekt, blijft hij de vruchten van het paradijs plukken totdat hij terugkeert.

  - Ook zegt hij: “Er is geen moslim die in de ochtend één van zijn zieke broers bezoekt zonder dat zeventigduizend engelen Allah aanroepen in zijn voordeel tot dat de nacht valt. En als hij hem ‘s avonds bezoekt, dan zullen zeventigduizend engelen voor hem tot het ochtendgloren bidden en hij zal beloond worden met de vruchten van het paradijs.“

  - Je zieke broeder bezoeken is een recht die hij geeft tegenover zijn geloofsgenoot. De profeet vzmh bevestigd:“De rechten van een moslim tegenover zijn broeder zijn vijf in aantal…“ waaronder: “het bezoeken van een zieke…“

  - Een dou’a ten gunste van een zieke wordt gehoord: “Aanroep dus Allah voor je eigen belangen en ten gunste van de zieke, want de profeet vzmh zegt : « Als je een bezoek brengt aan een zieke, zeg dan mooie woorden, want de engelen beantwoorden jullie aanbiddingen met amin. »

  - Als de profeet vzmh een bezoek bracht aan een zieke familielid, plaatste hij zijn rechterhand op zijn voorhoofd en zei:”O Allah! Heer der mensheid! Verwijder het kwaad! Genees hem, want ﷻ‬ bent de Genezer! Er is echter geen Genezer buiten Uw! Schenk een ononderbroken genezing!

  - De profeet vzmh zei: “Er is geen moslim die een zieke persoon bezoekt en vervolgens hem zeven openvolgende keer het volgende herhaalt:”Ik vraag Allah, De Grootste, De Heer van de Grote Troon om je te genezen.” Zonder dat Allah deze ziekte geneest.

  - Het kiezen van het juiste moment om de patiënt een bezoek te brengen. Niet te lang blijven bij de zieke, want dit kan hem of zijn familie storen. Behalve indien nodig, of op verzoek van de patiënt teneinde het bezoek te verlengen.

  - Als men zijn kamer binnentreedt, probeert men hem te troosten. De profeet vzmh informeerde de zieke die hij bezocht het volgende: ‘’Het is niet ernstig. Deze ziekte zal de zuivering zijn met de toestemming van Allah.”

  - Herinner hem aan Allah en raad hem aan om zijn Heer te vertrouwen. Wijs hem erop aan om zijn vertrouwen uitzonderlijk op Allah te stellen en dat Hij de enige is Die genezing schenkt.

  - Herinner hem de voordelen van een ziekte, en ook de immense Wijsheid en de talloze deugden die daaruit voort vloeien.

  - Herinner hem dat hetgeen hem overkomt hem niet kan voorbij gaan en wat hem voorbij gaat hem niet kan overkomen.

  - Citeer voor hem de verdiensten van geduld en eveneens de vediensten van de tevredenheid met de voorbestemming van Allah en Zijn Lot.

  - Toon empathie voor de patiënt, hef je stem niet in zijn bijzijn, vertel hem geen onplezante nieuws, en verwijs niet naar een onderwerp die hem triestig kan maken, en stel hem geen irrelevante vragen. Verblijd hem echter met een geschenk of een aankondiging van een goed nieuws.

  - Laat hem niet de hoop op genezing verliezen. Vertel hem niet dat andere personen getroffen waren door dezelfde ziekte en dat hun ziekte vertraging opliep of zelfs helemaal niet genezen werd. Dit zal hem bedroeven en alle hoop op herstel verliezen.

  - Het is goed om hem te vertellen dat anderen ook slachtoffer waren van dezelfde ziekte en dat Allah hen heeft genezen. Zo, zal zijn vastberadenheid versterkt worden en zijn hoop herstellen.

  - Bekritiseer de dokter niet die hem behandeld, want dat kan de patiënt beangstigen.

  - Neem het de patiënt niet kwalijk als hij zich nerveus voordoet of als hij een wangedrag aanneemt, zoals gegeven, ziekte verzwakt de ziel en geeft een negatieve invloed op het gedrag.

  - Vermijd verwarrende voorstellen in bijzijn van de patient, zoals hem een behandeling voorschrijven waarover je geen kennis hebt of hem aanraden teneinde een adequate behandeling die hij regelmatig volgde op te geven. In geval je een voorstelling hebt, stel het voor aan zijn naasten of aan de persoon die verantwoordelijk is voor zijn behandeling.

  - Som de verdiensten op van berouw en de terugkeer naar Allah. Leer hem de regels van de jurisprudentie met betrekking tot de zieke indien nodig, mits je de onderwerp in kwestie goed beheerst.

  Lof aan Allah, de Heer van de bewoners van de wereld. Moge Allah's zegeningen en vrede zijn met de beste onder Zijn gezanten en de laatste van de profeten, namelijk, Mohammed, de waarheidsverteller, de vertrouweling.

  www.islamhouse.com

  Islam voor iedereen !