Hebt U haar ware schoonheid al ontdekt? ()

Naji Ibrahim Al-Irfaj

 

Hebt U haar ware schoonheid al ontdekt?

|

  HEBT ﷻ‬ HAAR WARE   SCHOONHEID  AL ONTDEKT?

Dr. Naji Ibrahim Arfaj

  Deel 1.

  SLECHTS HET TOPJE VAN DE IJSBERG

Dit boek presenteert slechts een paar voorbeelden van Haar Schoonheid en

Grootsheid.

  Het inspireert ons goede intenties, een positief gedrag en vriendelijke gevoelens te hebben voor anderen.

  Het leert ons vergeven en te wensen voor anderen wat we voor onszelf wensen.

  Het spoort ons aan oprecht te glimlachen en vriendelijk te zijn voor anderen.

  Het instrueert ons om ons welgemanierd te gedragen.

  Het beveelt ons een goed en respectvol gedrag te tonen.

  Het leert ons zachtaardig te zijn naar mensen, dieren, vogels en het milieu.

  Het instrueert ons, onze ouders en ouderen te respecteren en goed te behandelen; om goed te zijn voor familie, man, vrouw en kinderen.

  Het moedigt ons aan de zwakkeren, armen, behoeftige en invaliden te steunen.

  Het spoort aan tot nadenken, overwegen, redeneren en stelt ons oordeel op proef.

 Hebt u ontdekt wat “HET” is?

 2.

Hebt u Haar Ware Schoonheid al ontdekt?

Vóór ik het geheim verklap, wil ik erop wijzen dat «HET»..........

  Ons leert dat álle mensen gelijk zijn, ongeacht ras, kleur of nationaliteit.

  Ons instrueert anderen geen pijn te doen, te haten, te schenden, te vernederen of te minachten.

  Ons duidelijk verteld waarom we hier zijn en wie ons hier bracht, waar we zijn geplaatst en wat onze uiteindelijke bestemming is.

  Ons instrueert in vrede te leven en in goede relatie met God, onszelf en anderen.

  Duidelijk onze belangrijke, kritische vragen beantwoord.

Jazeker, “HET” leidt tot de ultieme waarheid en succes, gemoedsrust, geluk, genade en het eeuwige leven.

KUNT ﷻ‬ GELOVEN DAT DEZE

PRACHTIGE ONTDEKKING.

 3.

Slechts het topje van de ijsberg

.DE ISLAM IS?

Als onze geesten gevangen worden door vooroordelen en vooringenomenheid, zullen we nooit de schoonheid of waarheid van iets inzien.

Misschien hebt u een vooropgezette mening en negatieve ideeën over de Islam. Misschien hebt u het alleen gezien zoals het afgebeeld wordt in de media als zij berichtgeven over bv. terrorisme –deze terroristen zouden toch wel terroristen zijn, ongeacht hun religie. Misschien hebt u gehoord of gelezen over de Islam in niet-originele of bevooroordeelde bronnen. Daarom nodig ik u uit om dit boek te lezen, lees het met een ‘open mind’ en ondervindt de schoonheid, duidelijkheid en simpelheid van de Islam.

Als voorbeeld van Haar duidelijkheid en schoonheid, volgen nu wat karaktereigenschappen van de Islam:

 4.

  De Islam geeft duidelijkheid over de schepping van het universum

  De Islam geeft duidelijkheid over onze schepping

  De Islam geeft duidelijkheid over spiritualiteit

  De Islam geeft duidelijkheid in de zuiverheid van het concept van God

  De Islam geeft duidelijkheid in het concept van aanbidding

  De Islam geeft duidelijkheid in het doel van het leven

  De Islam geeft duidelijkheid over het volgende leven

  De Islam geeft duidelijkheid over onze laatste bestemming

(Paradijs of Hel)

  De Islam geeft duidelijkheid over de weg naar het echte geluk en ultiem genoegen.

 5.

Slechts het topje van de ijsberg

Voor we gaan beginnen, zullen we de essentiële definities van de Islam bespreken:

ALLAH: ·

In het Arabisch is: “ALLAH” de naam van de enige echte God, de Schepper. De Islam leert ons dat Allah de ware God is van de gehele mensheid. Joodse en Christelijke Arabieren gebruiken deze naam (Allah) ook om te refereren aan God.

MOHAMED: Dit is de laatste Profeet van de enige echte God (Allah); gezonden naar de mensheid. (Moge Allah’s zegeningen en vrede tot hem komen).

ISLAM: Dit betekent onderwerping naar de Wil van de enige echte God (Allah).

MOSLIM: Dit is degene die zich onderwerpt aan de Wil van de enige echte God (Allah).

DE GLORIEUZE QOR’AN: Dit is het laatste Woord van de enige echte God (Allah) geopenbaard aan de Profeet Mohamed.

 6.

Hebt u Haar Ware Schoonheid al ontdekt?

 7.

 Antwoord op menselijke, kritische vragen

  DEEL 2.

 ANTWOORDEN OP

 MENSELIJKE, KRITISCHE VRAGEN

De Islam beantwoordt de meest menselijk kritische en belangrijke vragen, zoals:

  Wat is de Waarheid?

  Wie heeft ons geschapen?

  Wie is onze echte God?

  Wie was Gods laatste Profeet?

  Wie moeten wij aanbidden?

  Wie zijn wij?

  Waarom zijn wij hier?

  Wat komt er na de dood?

  Hoe ziet het volgende leven eruit?

  Wat is onze laatste bestemming (Paradijs of Hellevuur)?

  Hoe kunnen we gemoedsrust, succes en echt geluk bereiken?

  Hoe kunnen we het eeuwige leven winnen?

Met het hart en de geest aangespoord op de waarheid, alstublieft, gelieve eerlijk te lezen en te oordelen.

 8.

Hebt u Haar Ware schoonheid al ontdekt?

WAT IS DE WAARHEID?

In de Islam heeft de enige echte God (Allah) de gehele schepping gecreëerd. Het is alleen deze Nobele God (Allah) die alle mensen en dieren geschapen heeft en ook de aarde, de bergen, de oceanen, de rivieren, de planten en de bossen, de zon en de maan, de Melkweg en de kringlopen, de dagen en de nachten. Alle andere objecten die we kennen of die we nog niet ontdekt hebben, zijn allen aspecten van Zijn oneindige creatie.

Voorbeeld van Gods mooie creatie.

 9.

 Antwoord op menselijke, kritische vragen

 10.

Hebt u Haar Ware schoonheid al ontdekt?

Allah heeft al het leven op aarde en het hele universum geschapen inclusief tijd, ruimte, energie en materie. Allah ondersteunt ook het universum, alles wat zich daarbinnen bevind en controleert wat er gebeurt in het universum. Hoe dan ook, sommige mensen zullen hun bestaan toeschrijven aan ‘toeval’ of enkel aan ‘de natuur’. Laten we, wetenschappelijk gezien, definiëren waar zij over spreken: NATUUR! Wat is ‘ de natuur’?

Bent u het niet met me eens dat de natuur deze inhoud: planten en planeten, kringlopen en sterrenstelsels, bergen en dalen, oceanen en rivieren, de aarde, de zon en de maan, sterren en andere objecten. Hebben deze dingen zichzelf gecreëerd of de mensen gecreëerd?

 11.

 Antwoord op menselijke, kritische vragen

De Glorieuze Koran verteld ons prachtig:

“ O gij mensen, aanbidt uw Heer, die u en degenen die vóór u waren, schiep –op- dat gij behouden zult worden.” (2:21)

“ Hij (God) schiep de Hemelen en Aarde in Waarheid.” (39:5)

“ En Hij is het, Die de nacht en de dag schiep. Ook de zon en de maan, elk hunner beweegt zich langs een (vaste) baan.” (21:33)

Bovendien, zij die geloven in de natuur argumenteren dat zij niet in God geloven omdat zij simpelweg Hem niet kunnen zien of kunnen uitproberen! Een paar jaar geleden bezocht mijn buurman in Oregon USA, mij thuis. We spraken over verschillende dingen, o.a. over het concept van God. Mijn buurman, een oude man, ontkende het bestaan van God, hij klopte emotioneel op de tafel en zei: “ Ik geloof in deze tafel omdat ik hem kan aanraken en kan voelen!” Redenerend met hem,

wees ik naar de lamp en zei: “ Geloof je in de kracht van elektriciteit?” Hij antwoordde: “ Zeker.” Ik vroeg: “ Kun je die kracht van de energie zien die het licht opwekt?” Hij antwoordde: “ Nee.”

 12.

Hebt u Haar Ware schoonheid al ontdekt?

Verder vroeg ik hem dit:

  Heb je ooit met je eigen ogen de lucht gezien die we inademen?

  Heb je gevoelens? Wat zijn hun kleuren, vormen en afmetingen?

  Wat is de slaap? Wat is haar kleur of gewicht?

  Dus in hoeveel dingen geloven we, die we niet kunnen zien?

Bij een andere gelegenheid, ontmoette ik een jonge man, genaamd Chris, met zijn vrouw in een hotel in Oslo, Noorwegen. Gedurende een vriendelijke discussie met hen vroeg ik Chris: “ Dus, wat is het doel van het leven?” Ik werd nieuwsgierig en hij antwoordde: “ Dit is de eerste keer dat mij deze vraag wordt gesteld!” En voegde toe: “ Ik denk dat er geen doel is in mijn leven.” Hij concludeerde: “ Ik geloof in geen enkele God.” Ik vroeg Chris: “ Waarom?” Hij antwoordde: “ Ik heb het nog niet gezien.” Commentaar gevend op zijn antwoord, vroeg ik hem glimlachend:

  Hou je van je vrouw?

  Kun je deze liefde fysiek zien?

  Wat is de kleur van je liefde?

  Hoeveel weegt je liefde?

Wat was de reactie van Chris en zijn vrouw? Probeer het u voor te stellen! Dus, het niet in staat zijn om concreet abstracte liefde te kunnen zien of af te kunnen meten, leidt niet tot het ontkennen van de waarheid en het bestaan van deze liefde.

 13.

 Antwoord op menselijke, kritische vragen

In dezelfde analogie; als we God niet kunnen zien in dit leven door onze gelimiteerde verstandelijke vermogens en zintuigen die Zijne Grootheid niet kunnen bevatten, wil dat niet zeggen dat we het bestaan van God mogen ontkennen.

Gods bestaan is gemakkelijk en duidelijk te traceren in ongelimiteerde signalen en bewijzen gemanifesteerd in de creatie van talloze atomen, cellen, stoffen en spieren, mensen en alles wat er geschapen is.

Duizenden van Gods Profeten en biljoenen van hun volgelingen hebben door de hele geschiedenis van de mensheid het bestaan van God bevestigd. Is het rationeel en logisch om de getuigenis van talloze mensen te negeren en de tekenen van ‘wetenschap’, wanneer in feite wetenschappelijke theorieën alleen het universum beschrijven en men zich niet afvraagt wat-of-wie het universum heeft geschapen op de manier zoals het bestaat? In feite, het wetenschappelijk bewijs geeft aan dat de kans dat ons universum uit ‘toeval’ is verrezen, ontzettend klein is. Alleen ‘toeval’ is de enige uitleg die atheïsten kunnen geven voor het bestaan van het universum en de natuur. Volgens hen, ‘is het toevallig zo gegaan’. Met deze gegevens moet u overwegen welk idee logischer is......een geloof dat blind alles regeert of geloven dat het universum bestaat omdat het geschapen is -en bestuurd wordt door God.

 Enige vragen om over na te denken:

Is het universum de schepping van een intelligente Schepper, of is het ontstaan uit toeval?

Weerlegt de ‘wetenschap’ of de ‘evolutietheorie’ het bestaan van God?

 14.

Hebt u Haar Ware schoonheid al ontdekt?

Dit is de waarheid in de Islam. Er bestaat één God: de Schepper en Drager van het universum. We moeten niet overwegen iemand naast Hem of boven Hem te plaatsen of iets of iemand gelijk te stellen aan Hem. De enige God (Allah) heeft ons geschapen om Hem te leren kennen en te aanbidden, en Hem alleen. Degenen die Hem oprecht aanbidden en zijn bevelen opvolgen zullen worden toegelaten tot het Paradijs, het eeuwige leven. Aan de andere kant, degenen die niet gehoorzamen aan God en hun zondige lusten volgen, zullen naar de...............wat verwacht u?

 WAT IS DE WAARHEID ?

 ONZE GOD

 IS SLECHTS EEN!

Men kan waar geluk en gemoedsrust bereiken door te geloven en door overgave

en onderwerping aan de enige echte God (Allah).

 15.

 Antwoord op menselijke, kritische vragen

WIE IS DE WARE GOD?

De Islam beantwoord duidelijk en mooi deze kritische, belangrijke vraag. Het onthult ons vele details over de enige echte God en Zijn unieke aard en kwaliteiten. De Glorieuze Koran zegt:

Zeg: “ Allah is de enige. Allah is zichzelf genoeg. Eeuwig. Hij verwekte niet, noch werd Hij verwekt. En niemand is Hem in enig opzicht gelijk.” (112:1-4)

Dit is een compleet hoofdstuk van de Glorieuze Koran. Dit prachtige hoofdstuk verteld ons kort en beknopt de ultieme waarheid over de enige echte God (Allah) en Zijn ware aard. Het beantwoord duidelijk de kritische en veelbetekenende vragen waar miljoenen mensen zich het hoofd over breken.

 16.

 Hebt u Haar Ware schoonheid al ontdekt?

Sommige van de kwaliteiten die deze ware God (Allah) onderscheiden van anderen die claimen God te zijn, volgen hieronder:

   Deze ware God is een schepper, is zelf niet geschapen.

   Deze ware God is EEN, niet meer! Hij heeft geen partners of gelijken.

   Deze ware God is onzichtbaar; niemand kan Hem zien in dit leven.

Hij is niet fysiek gemanifesteerd of geïncarneerd in andere vormen.

   Deze ware God is eeuwig; Hij sterft niet en veranderd niet.

   Deze ware God heeft niemand nodig, zoals bv. een moeder, een vrouw of een zoon; of dingen zoals voedsel, drinken of hulp. Maar anderen hebben Hem nodig.

   Deze ware God is uniek in Zijn eigenschappen; niemand is zoals Hem. 1)

 16.

 Antwoord op menselijke, kritische vragen

HEBT ﷻ‬ DEZE GEHEIMEN ONTDEKT?

Zeker, de Islam verwezenlijkt en spreekt tot onze aangeboren natuur. De Islam spreekt tegen onze ziel, onze spirituele en intellectuele behoeften en neigingen. Allah, die de zielen, geesten en harten kent, toont ons de sleutels om rust en tevredenheid te bereiken.

 18.

 Hebt u Haar Ware schoonheid al ontdekt?

HOE KUNNEN WE GEMOEDSRUST, KALMTE EN TEVREDENHEID BEREIKEN?

Sleutel 1: Ken uw enige ware god

Sleutel 2: Geloof in Hem alleen

Sleutel 3: Volg Zijn Wil

Sleutel 4: Geloof in Zijn Profeten (inclusief Profeet Mohamed)

Sleutel 5: Gedenk God

Sleutel 6: Zoek Gods vergiffenis

Sleutel 7: Aanbidt alleen Hem

Sleutel 8: Wens voor een ander wat u voor uzelf wenst

Sleutel 9: Wees gul naar anderen en probeer hen gelukkig te maken

Sleutel 10: Wees oprecht en vroom

In het kort, de top tien van de geheime sleutels waarmee we gemoedsrust en tevredenheid kunnen bereiken, alswel spirituele en sociale wereldvrede; ook deze bevinden zich tussen de kostbaarheden van de Glorieuze Koran en de Profetische gezegden.

 19.

 Antwoord op menselijke, kritische vragen

Samenvattend leert de Islam ons alles d.m.v. haar twee belangrijkste, authentieke bronnen: De Glorieuze Koran en de Profetische gezegden. We kunnen gemoedsrust, geluk en genade verkrijgen, door te erkennen en te geloven in de enige ware God (Allah), welwillend en welgemeend. Ook moeten we geloven in de ware Profeten van God (inclusief Profeet Mohamed) en hen volgen in hun begeleiding en leerstellingen. Dus de poort naar een gelukkig, tevreden en eeuwig leven is door te geloven en door het uitspreken van deze verklaring:

«Ik verklaar dat er geen andere God is dan Allah

en ik verklaar dat Mohamed de Boodschapper is van Allah.”

Hoe dan ook, de Islam verteld ons dat alleen geloven in God en Zijn Profeten niet genoeg is om gemoedsrust, geluk en genade te verkrijgen!

We moeten aan de wil van Allah voldoen door alleen Hem te aanbidden en Zijn bevelen op te volgen.

Overgave aan de wil van God is de essentie van de Boodschap van Allah. De ware betekenis van overgave naar Hem en de beloning voor degenen die geloven en goede daden doen, bevestigt Allah in de Koran:

 20.

Hebt u Haar Ware schoonheid al ontdekt?

“ Voorwaar, de gelovigen die goede werken doen, zullen de tuinen van het paradijs tot onthaal hebben.” (18:107)

Op een vergelijkbare manier vertelt de Bijbel over de broer van Jezus; James, die zei:

“ Zoals een lichaam zonder geest dood is, zo dood is het geloof zonder daden.” (James 2:26)

Interessant, dat ook James (4:7) refereert naar de betekenis van de Islam die eerder besproken is:

“ Geef u daarom over aan God.” (James 4:7)

Daarom zijn Moslims de ware volgelingen van Jezus en de Profeten. Een Moslim is een persoon die zijn/haar wil overgeeft aan de enige ware God. Moslims hebben geloof in Allah (de enige ware God) en doen goede daden. Zij gehoorzamen en volgen de bevelen op zoals Jezus en de Profeten deden: het geloven in één ware God, bidden, knielen in aanbidding, vasten, aalmoezen geven, weldaad en zeggen: ‘als God het wil’ (In sha Allah) en het groeten van Jezus en de Profeten (Assalamu Aleikum).

 21.

 Antwoord op menselijke, kritische vragen

Dit zijn slechts een paar voorbeelden en delen van het bewijs dat helder de waarheid, eenheid en universeelheid aanduidt van de mooie religie van de Profeten:

De Islam

Praktisch gesproken: een persoon die Moslim is of een Moslim wil worden, moet geloven in de zes artikelen van het geloof:

De zes artikelen

1. Geloven in Allah (de enige ware God) - in Zijn bestaan, Zijn eenheid (Tawheed), Zijn heerschappij en Zijn unieke namen en eigenschappen. En, dat Hij de enige is, die het verdient aanbeden te worden.

 De naam van Allah in het Arabisch.

 22.

Hebt u Haar Ware schoonheid al ontdekt?

2. Geloven in Allah’s engelen, die zijn geschapen door Allah om Hem te prijzen, Zijn bevelen op te volgen en Zijn opdrachten uit te voeren.

3. Geloven in Allah’s openbaringen inclusief het originele Woord van Allah, geopenbaard aan Mozes en Jezus (niet de menselijke schrijfsels en verhalen, verteld aan de hand van verschillende auteurs zoals gevonden in de Bijbel).

De Glorieuze Koran is het laatste, zuivere en authentieke Woord van God (Allah) gezonden naar de Profeet Mohamed.

4. Geloven in Allah’s boodschappers en profeten inclusief Adam, Noah, Abraham, Mozes, Johannes de Doper, Jezus en Mohamed. Dus een Moslim is geen ware gelovige als hij/zij niet gelooft in Mozes en Jezus als profeten, gezonden door de enige echte God (Allah) de Schepper.

5. Geloven in de Laatste dag, de Dag der Opstanding en Verantwoording. De gehele mensheid wordt beoordeeld door Allah naar gelang hun geloof en hun daden en acties. Wie zal er een gelukkig eeuwig leven krijgen in het Paradijs en wie zal er in het Hellevuur worden gegooid aan het einde van de beoordeling?

6. Geloven in het lot verordend door Allah en Zijn ultieme kennis van alle dingen. Dit maakt dat de gelovigen op Allah vertrouwen. Zij zijn tevreden, voldaan en overtuigd in Alles wat Allah voor hun besluit, goed of slecht.

 23.

 Antwoord op menselijke, kritische vragen

Zij proberen niet te wanhopen of depressief, hopeloos en teleurgesteld te worden bij een crisis of in moeilijkheden. Zij vragen aan Allah hulp, steun en beloning.

 De zes artikelen van het geloof, geschreven in Arabische kalligrafie.

Dit mooie geloof in Allah en Zijn verordeningen geven de Moslims gemoedsrust en een tevreden gevoel ondanks alle agressie en schendingen, bezetting en exploitatie van hun land, olie en rijkdom en ondanks onrecht, vooroordelen en discriminatie waaronder zij lijden. Dit zijn in het kort de artikelen van het geloof in de Islam, waar een ware Moslim in moet geloven.

 24.

 Hebt u Haar Ware schoonheid al ontdekt?

DE VIJF PILAREN

Behalve de artikelen over het geloof (het theoretische aspect) leert de Islam ons het geloof in praktijk brengen. Een Moslim moet ook de vijf basispilaren van de Islam praktiseren en goede daden doen in het algemeen. Eenvoudig en in het kort zijn dit de vijf pilaren van praktijk in de Islam:

Foto: M.Al Najjar

 25.

 Antwoord op menselijke, kritische vragen

1. Shahada (de verklaring):

 “ Ik verklaar dat er geen andere God is dan Allah en ik verklaar dat Mohamed de Boodschapper is van Allah.”

In het Arabisch klinkt het zo:

“ Ash-hadu Ana La Ilaha Illah Allah Wa Ash-hadu Anna Muhammadan Rasulullah.”

Dit is de verklaring die iemand moet uitspreken wanneer hij/zij de Islam aanvaard. Het weerspiegelt de schoonheid en de eenvoud van de Islam.

2. Salat (gebed):

Het uitvoeren van de vijf dagelijkse en verplichte gebeden (het gebed houdt in het staand, buigend en knielend –gedeeltelijk- reciteren van de Koran; het prijzen en gedenken van Allah, vragen om Zijn vergiffenis, genade en toelating tot het Paradijs). Als we spreken over de schoonheid en de kracht van de gebeden, kunnen we zeggen dat ze ons voorzien van spirituele groei, psychologisch comfort, steun, verlichting, rust en tevredenheid voor onze ziel, geest en hart.

 26.

Hebt u Haar Ware schoonheid al ontdekt?

Wat bijdraagt aan de schoonheid van het gebed is de waarheid van Gods profeten zoals Adam, Noah, Abraham, Mozes, Jezus en Mohamed die baden tot de echte God, Allah. Moslims volgen de voetstappen van deze grote profeten en boodschappers van God. Verder zijn er nog andere mooie concepten zoals de liefde voor God, de overgave en onderwerping aan Hem, smeekbeden, eenheid, gelijkheid, eerlijkheid, geduld, nederigheid en zachtmoedigheid, die klaarblijkelijk gemanifesteerd zijn in –en geleerd worden door het gebed.

 27.

 Antwoord op menselijke, kritische vragen

Zeker, oprecht en nederig ‘dhikr’ (het gedenken van Allah), ‘du’a’ (smeekbede), ‘istighfar’ (vragen van vergiffenis) en de ‘salat’ (het gebed) –naar Allah alleen- zijn geweldige en mooie sleutels naar gemoedsrust, kalmte en zegeningen.

“ Degenen die geloven en wier hart rust vindt in de gedachtenis aan Allah. Zie toe! In het gedenken van Allah kunnen we rust vinden.” (13:28)

 28.

Hebt u Haar Ware schoonheid al ontdekt?

“ En uw Heer zegt: Aanbidt Mij: Ik zal uw gebed verhoren.” (40:60)

De Suleyman Moskee in Istanbul, Turkije.

 29.

 Antwoord op menselijke, kritische vragen

3. Zakaat:

Het verplichte percentage* van wat iemand bezit,

afstaan voor de armen en de behoeftige. Zakaat,

of aalmoezen geven, zuivert ons van gierigheid

en hebzucht. Het zuivert onze bezittingen en ons

geld en leert ons zorgen en delen; sterke bruggen

te bouwen van liefde en respect tussen de rijke

en arme mensen. Zeker, het bevordert de steun, hulp,

samenwerking en solidariteit in de samenleving als geheel.

*Zakaat is een vastgesteld percentage (2.5%) van het bijeengebrachte bezit in de periode van een jaar. Moslims betalen dit bedrag welwillend in gehoorzaamheid naar Allah’s bevelen. De Zakaat is verplicht voor degenen die een passend badrag bezitten. (98:5) (toevoeging vertaler)

4. Sawm:

Sawm (vasten) is het zich onthouden van alle voeding en vloeistoffen, en van het hebben van sex met je man/vrouw gedurende een bepaalde periode (van zonsopgang tot zonsondergang).

 30.

Hebt u Haar Ware schoonheid al ontdekt?

Enkele van de voordelen en prachtige lessen van het vasten omvatten:

   SPIRITUELE VOORDELEN

 Het ontwikkelt Taqwa (vroomheid) en oprechtheid. De vastenmaand van de

 Ramadan is een geweldige kans voor de verwezenlijking van Gods genade,

 alsmede te worden gered van het Hellevuur en voor het verkrijgen van het

 eeuwige leven in het Paradijs.

   MORELE EN EMOTIONELE VOORDELEN

Tijdens de Ramadan (vasten) leren en ervaren we de honger waar

miljoenen mensen over de hele wereld onder lijden. Het inspireert ons te delen, te voelen en om gul, bescheiden en vriendelijk te zijn.

  EDUCATIEVE VOORDELEN

Het vasten leert ons vele lessen. Bijvoorbeeld: we leren dat we slechte gewoonten zoals overmatig eten kunnen veranderen of kunnen beëindigen.

 31.

 Antwoord op menselijke, kritische vragen

Het disciplineert ons gedrag en traint ons om geduldig te zijn en onszelf te beheersen, Verder herinnert het ons aan Gods profeten zoals bv. Mohamed, Mozes en Jezus, die ook gewend waren te vasten.

  GEZONDHEIDSVOORDELEN

Tijdens het proces van vasten, ontdoet het lichaam zich van gifstoffen en het teveel aan vetten. Doktoren en voedingsdeskundigen raden het vasten aan en beschrijven het als ‘afvalverbranding’ en ‘genezende therapie’. Vasten is een goede remedie voor verscheidene ziekten. Dit zijn slechts enkele van de voordelen en schoonheden van het vasten in de Ramadanmaand.

5. HAJJ

‘Hajj’ is de bedevaart naar Mekka, die iedere Moslim eenmaal in zijn/haar leven moet uitvoeren, mits hij/zij er fysiek, geestelijk en financieel toe in staat is. Zoals bij de andere pijlers en grondbeginselen van de Islam zijn er ook bij de Hajj veel schoonheden, lessen en voordelen. Miljoenen gelovigen (van verschillende rassen en kleuren en van over de hele wereld) beantwoorden de oproep van Abraham. Gedurende de Hajj kunnen we prachtige principes en concepten in actie zien, o.a.: overgave en gehoorzaamheid naar Allah, broederschap en zusterschap in de Islam, eenheid, geduld, offering, gebed, liefdadigheid en vasten.

 32.

Hebt u Haar Ware schoonheid al ontdekt?

De Islamitische bedevaart (Hajj) getuigt van -en heeft- de grootste en meest unieke religieuze conferentie van zijn soort in de menselijke geschiedenis. Op een dergelijk grote bijeenkomst waar alle rassen en kleuren één God dienen en dezelfde boodschap volgen, hebben Malcolm X (zie pag.49) en anderen de lessen en de schoonheid geleerd van het ware geloof, Islamitisch broederschap en gelijkheid, toen zij naar Mekka gingen om de Hajj te doen.

Mijn bedevaart heeft mijn blik verruimd.

Het zegende me met een nieuw inzicht.

Tijdens de twee weken in het Heilige land, zag ik wat ik in geen 39 jaar had gezien in Amerika.

Ik zag alle rassen, alle kleuren, -blonde mensen met blauwe ogen en zwarte Afrikanen—in ware broederschap!

In eenheid! Samenlevend als één! In aanbidding als één!

Malcolm X

 33.

De moskee van de Profeet in Medina.

 34.

PAGE 35/36 KABA’A

PAGE 37: PICTURE OF ARABIC WRITTEN SAYINGS

De schoonheid en zuiverheid van de Glorieuze Qor’an

  DEEL 3.

 DE SCHOONHEID EN ZUIVERHEID VAN DE

 GLORIEUZE QOR’AN

De Glorieuze Qor’an is de constitutie, geopenbaard door God (Allah) om het menselijk leven te beheren en te ordenen. Het spreekt met de perfecte kennis van de Schepper over Zijn Schepping. Het onthult de waarheid en nodigt de mensen uit op de weg naar de waarheid. Het bevat belangrijke informatie over de bestemming van de mensheid. Het onderwijst en heft mensen op het hoogste spirituele, morele, intellectuele en sociale niveau wanneer zij trachten te begrijpen en de leerstellingen toepassen. De Qor’an is een eeuwig wonder, gegeven aan -de laatste- Profeet Mohamed als bewijs van zijn profeetschap. Het is van een unieke en weergaloze kwaliteit. Veertien eeuwen geleden geopenbaard en tot op de dag van vandaag compleet in tact en ongewijzigd, in de originele Arabische vorm. 2)

                                                                                                                                  38.

 Hebt u Haar Ware schoonheid al ontdekt?

Ik wil met u wat prachtige verzen delen uit de grote oceanen van Gods woorden en wijsheid. Het was erg moeilijk voor mij een keuze te maken in wat ik u wil laten zien, door de beperkte ruimte in dit boek. Dus om meer te ontdekken over deze mooie en zuivere kostbaarheden van het woord van de enige echte God, nodig ik u uit om de Qor’an zelf te gaan lezen. Probeer een authentiek kopie van de Glorieuze Qor’an te vinden, of u kunt een e-kopie zoeken op een betrouwbare website, bv. www.sultan.org.

 39.

De schoonheid en zuiverheid van de Glorieuze Qor’an

 PRACHTIGE VERZEN VAN DE QOR’AN

Alle verzen van de Qor’an zijn Gods woord. Laat ons lezen en genieten van de magnifieke teksten van de Glorieuze Qor’an, dat het Islamitische oordeel onthult aangaande kritische en belangrijke concepten.

Vergeving en Zegening

Zeg: “ O mijn dienaren die tegen uzelf buitensporig zijn geweest, wanhoopt niet aan de Barmhartigheid van Allah, voorzeker Allah vergeeft alle zonden, waarlijk. Hij is de Vergevingsgezinde, de Genadevolle.” (39:53)

 40.

Hebt u Haar Ware schoonheid al ontdekt?

Als een ziel berouw heeft en zich keert tot Allah dan keert Hij naar Zijn dienaar in acceptatie en vergeving. 3) Ja, Allah vergeeft alle zonden wanneer we oprecht terug gaan naar Hem. Wat een mooi gebaar!

“ Allah bemint hen, die zich tot Hem wenden en zich rein houden.” (2:222)

Zeker, Allah is in de Islam de bron van vrede, genade en vergiffenis; niet de bron van haat, bloedvergieten of terrorisme.

Dus om vrede en eeuwigheid te verkrijgen in de Islam ga je eenvoudig terug naar Allah, geloof in Hem alleen en doe goede daden. Het is niet nodig voor een onschuldig, goed persoon om gekruisigd of gedood te worden voor de zonden van anderen. Ook beveelt de Islam zijn volgelingen (Moslims) anderen te vergeven. Dit is in het kort het mooie concept van verlossing en vergiffenis in de Islam. Zeker, de Islam is een religie van genade en vergeving.

 41.

De schoonheid en zuiverheid van de Glorieuze Qor’an

GERECHTIGHEID

“ O u die gelooft, wees oprecht voor Allah en getuigt met rechtvaardigheid. En laat de vijandschap van een volk u niet aansporen, om rechtvaardig te handelen. Wees rechtvaardig, dat is dichter bij de vroomheid en vreest Allah, voorzeker, Allah is op de hoogte van wat u doet.” (5:8)

De Islam leert ons oprecht te zijn tegen alle mensen, of het nu vrienden zijn of vijanden; en in alle tijden, in vrede of in oorlog.

 42.

Hebt u Haar Ware schoonheid al ontdekt?

De Islam leert haar volgelingen te handelen met een onvoorwaardelijk recht en een moraal vrij van grillen, sociale en culturele omstandigheden of tijdelijk relativisme. 4)

“ Voorwaar, Allah gebiedt u het toevertrouwde over te geven aan hen die er recht op hebben en dat, wanneer gij tussen mensen richt, gij rechtvaardig handelt.” (4:58)

Als een praktische manifestatie van haar schoonheid, eeuwige waarden, genade en gerechtigheid, beveelt de Islam ons te beschermen wat de Moslimgeleerden noemen: De vijf noodzakelijkheden.

De vijf noodzakelijkheden.

De Islam instrueert Moslims om dit te beschermen (van henzelf en van anderen):

1. De religie

2. De ziel

3. De geest

4. De eer (waardigheid)

5. Het geld (en wat we verder bezitten)

De Qor’an benadrukt, wanneer iemand een onschuldige ziel heeft gedood:

“.....het ware alsof hij het gehele mensdom had gedood. En voor hem, die iemand leven schenkt, alsof hij aan het gehele mensdom het leven heeft geschonken. (5:32)

 43.

De schoonheid en zuiverheid van de Glorieuze Qor’an

Betreffende de vrijheid en de bescherming van het geloof, zegt de Glorieuze Qor’an:

“ Er is geen dwang in de godsdienst.” (2:256)

Dus de Islam respecteert de mensheid en verplicht niemand haar geloof te omarmen onder dwang. Dit is de ware, mooie, rechtvaardige, vriendelijke en tolerante Islam, wanneer we te maken hebben met niet-moslims. 5)

We moeten eerlijk en oprecht zijn als we anderen beoordelen. En laat ons denken aan wat Allah ons verteld in de Glorieuze Qor’an:

“ ....en laat de haat van mensen u niet onrechtvaardig maken. Ben oprecht, dat komt na vroomheid....”

Niettemin zijn er onrechtvaardige politieke en religieuze leiders, schrijvers, historici en mediamensen die alle Moslims en de Islam onjuist beschuldigen van terrorisme en zeggen dat de Islam is verspreid door macht en wapens. Deze zieke geesten en zieke harten die Allah, de eeuwige ware God en Zijn laatste profeet Mohamed afschilderen in de meest lelijke afbeeldingen en cartoons, doen mij afvragen:

 44.

Hebt u Haar Ware schoonheid al ontdekt?

  Is dit wat ze bedoelen met ‘vrijheid’ en vrijheid van meningsuiting –wordt er geen dubbele standaard gebruikt bij de behandeling van Moslims en de Islam? Bijvoorbeeld: waarom horen we nooit de term ‘Christenterroristen’ en ‘Jodenterroristen’ ofschoon er geen tekortkoming is aan wreedheden gepleegd door mensen met dit geloof?

  Is iedereen vrij in het beschuldigen, vervloeken en verachten van hun geloof of in hen allen te beschuldigen van terrorisme?

  Is dit hoe civilisatie, democratie en vrijheid wordt onderwezen aan de jongere generatie op scholen, colleges en in de algemene samenleving?

   Is het werkelijk het ‘zwaard van de Islam’ dat duizenden wijze, objectieve en eerlijke mannen en vrouwen in de wereld de Islam doet omarmen heden ten dage? Veel boeken, artikelen en websites discussiëren over het waarom en hoe deze broeders en zusters zich naar de Islam keerden. Ik beveel dit boek aan als voorbeeld: “Islam our choice”; portretten van moderne Amerikaanse Moslimvrouwen, samengesteld door Debra L. Dirks en Stephanie Parlove. (beschikbaar op internet.)

 45.

De schoonheid en zuiverheid van de Glorieuze Qor’an

Volgens recente Amerikaanse en Westerse berichten is de Islam de snelst groeiende religie ter wereld. 6)

 Dus, Waarom de Islam?

 Het ontdekken van de schoonheid van de Islam en haar grote beschaving.

 46.

Hebt u Haar Ware schoonheid al ontdekt?

GELIJKHEID

“ O, mensdom! Wij hebben u uit man en vrouw geschapen en Wij hebben u tot volkeren en stammen gemaakt, opdat u elkaar mocht kennen. Voorzeker, de godvruchtigste onder u is de eerwaardigste bij Allah. Voorwaar, Allah is Alwetend, Alkennend.” (49:13)

 47.

De schoonheid en zuiverheid van de Glorieuze Qor’an

Om het prachtige concept van de gelijkheid in de Islam te bevestigen, zei de Profeet Mohamed in zijn laatste preek:

“ O mensen, uw God is één en uw vader is één. ﷻ‬ komt allen van Adam en Adam komt van stof. Een Arabier is niet superieur aan een ander ras en een ander ras is niet superieur aan een Arabier. Een blanke is niet superieur aan een zwarte en een zwarte is niet superieur aan een blanke. Jullie zijn allen gelijk. Niemand heeft superioriteit over anderen, alleen door vroomheid en goede daden.”

 De Islam leert ons anderen niet te haten of te vernederen

 op basis van ras, huidskleur, ogen of nationaliteit.

 De Islam is een praktische remedie voor het raciale conflict

 en voor discriminatie waar de hele wereld getuige van is.

 48.

Hebt u Haar Ware schoonheid al ontdekt?

 Tweelingbroertjes

In de Islam zijn zwarte en blanke mensen gewoon broeders en zusters van het zelfde menselijke ras. Zij komen allen van dezelfde vader; Adam, die geschapen is uit stof. Dus we komen allen van de aarde en zullen terugkeren tot de aarde en daarna weer tot stof. Dit is een belangrijke les die voortkomt uit bovenstaande citaten (vorige blz.) van de Qor’an en van de laatste preek van de Profeet Mohamed. En dit was de les die Malcolm X* leerde, toen hij op bedevaart ging naar Mekka. 7) Dus, waarom gedragen sommige mensen zich arrogant of met valse trots naar anderen?

 Malcolm X

* (Malcolm X, geboren als Malcolm Little (Omaha, Nebraska, 19 mei 1925 - New York City, 21 februari 1965) was een van de Amerikaanse voormannen en woordvoerder van de Nation of Islam, een religieuze en politieke beweging die suprematie van het zwarte ras predikt. Hij was oprichter van Muslim Mosque, Inc. en de Organization of Afro-American Unity. Op 21 februari 1965 werd hij vermoord.Tijdens zijn leven ontwikkelde hij zich van een kleine crimineel tot een van de meest prominente militante zwarte nationalistische leiders van de VS die wereldwijde bekendheid verwierf als voorvechter van het panafrikanisme. Zijn "achternaam" X is een verwijzing naar het verleden van de Afro-Amerikanen die als slaven naar Amerika kwamen. Velen kregen daarbij dezelfde achternaam als die van hun eigenaren. De X duidt pijnlijk op het verlies van naam en identiteit.) (toevoeging vertaler)

 49.

De schoonheid en zuiverheid van de Glorieuze Qor’an

Universaliteit en eenheid van de Boodschap

Zegt: “ Wij geloven in Allah en wat aan ons is geopenbaard en in wat tot Abraham, Ismail, Jacob, Isaac, werd nedergezonden en in wat aan Mozes en Jezus werd gegeven en in wat aan andere profeten werd gegeven door uw Heer. Wij maken geen onderscheid tussen hen en aan Hem onderwerpen wij ons.” (2:136)

Moslims houden van –en geloven in alle profeten inclusief Adam, Noah, Abraham, Ismail, Isaac, Jacob, Mozes, Jezus en Mohamed. (Moge Allah’s zegeningen en vrede tot hen komen.)

De Profeet Mohamed zei: “ Ik ben –van alle mensen- het meest nauw verwant aan Jezus, de zoon van Maria. Er was geen profeet tussen hem (Jezus) en mij. De profeten zijn slechts broeders; hun moeders zijn verschillend, maar hun religie is één.”

 50.

Hebt u Haar Ware schoonheid al ontdekt?

 Wat is deze universele en enige ware religie

 van alle profeten van God?

 51.

De schoonheid en zuiverheid van de Glorieuze Qor’an

Andere mooie verzen om over na te denken

De schoonheid, zachtheid en zuiverheid van de Glorieuze Qor’an is grenzeloos, dus laat mij wat verzen uit de Qor’an citeren zonder er verder uitleg over te geven. Ik zou het fijn vinden als u er over na gaat denken. Probeer wat meer te ontdekken van de rijkdom van het Laatste testament; de Qor’an.

Allah en Zijn Boodschapper

“ Hij (Allah) is het. Die Zijn boodschapper met leiding en de godsdienst der Waarheid heeft gezonden.» (48:28)

“ Mohamed is niet de vader van één uwer mannen, maar de boodschapper van Allah en het zegel der profeten, Allah heeft kennis van alle dingen.» (33:40)

 52.

Hebt u Haar Ware schoonheid al ontdekt?

Rust en het Paradijs

“ Hij is het, Die rust in het hart der gelovigen is neergezonken, opdat zij geloof aan hun geloof mogen toevoegen. Zodat Hij de gelovige mannen en vrouwen in tuinen moge toelaten, waar doorheen rivieren vloeien om daarin te vertoeven; en hun feilen van hen moge wegnemen; dat is in de ogen van Allah de grootste zegepraal.» (48:4-5)

“ Maar o gij, ziel in vrede! Keer u tot uw Heer terug, verblijd in Allah’s welbehagen. Ga daarom in onder Mijn dienaren. En ga Mijn paradijs binnen.» (89:27-30)

 53.

De schoonheid en zuiverheid van de Glorieuze Qor’an

Mannen en vrouwen in de Islam

“ Voorwaar, de Moslims en de Moslima’s en de gelovige mannen en vrouwen, de gehoorzame mannen en vrouwen, de waarachtige mannen en vrouwen, de standvastige mannen en vrouwen, de mannen en vrouwen die nederig zijn, de mannen en vrouwen die aalmoezen geven, de mannen en vrouwen die hun kuisheid bewaren, de mannen en vrouwen die Allah vaak gedenken –voor zulke heeft Allah vergiffenis en een grote beloning bereid.» (33:35)

“ Maar, wie goede werken verricht, hetzij man of vrouw, en gelovig is, zal de Hemel binnengaan.» (4:124)

 54.

Hebt u Haar Ware schoonheid al ontdekt?

BRILJANTE LESSEN

“ Wedijvert met elkaar in het vragen om vergiffenis van uw Heer en om het paradijs, welke uitgestrektheid de hemelen en de aarde is, bereid voor de godvrezende. Zij, die in voorspoed en in tegenspoed wel doen en zij, die toorn onderdrukken en mensen vergeven; Allah heeft hen die goed doen lief. En zij, die, wanneer zij een slechte daad begaan of zichzelf onrecht aandoen Allah gedenken en om vergiffenis vragen voor hun zonden –wie kan deze zonden vergeven buiten Allah? –en niet volharden in hun (slechte) daden tegen beter weten in. Dezen zijn het, wier loon vergiffenis is van hun Heer; in tuinen, waar doorheen rivieren stromen zullen zij vertoeven; hoe goed is het loon van degenen die werken.” (3:133-136)

 55.

De schoonheid en zuiverheid van de Glorieuze Qor’an

DOEN / NIET DOEN

“ ...Dat gij niemand zult aanbidden, dan Allah alleen en dat gij goed zult zijn voor uw ouders, uw verwanten, de wezen en de armen; spreekt goed tegen de mensen........” (2:83)

GEDENKEN EN RUST

“Degenen die geloven, en wier hart rust vindt in de gedachtenis aan Allah. Zie toe! In het gedenken van Allah kunnen de harten rust vinden.” (13:28)

Ter afsluiting van dit hoofdstuk -geloof me- de waarheden, schoonheden en wonderen van de glorieuze Qor’an zijn oneindig. Hoe vaker we het lezen, hoe vaker we dingen ontdekken en hoe vaker we voelen dat we het voor de eerste keer lezen. Bovendien zijn er meer interessante gebieden zoals de authentieke, de taalkundige, de wetenschappelijke, de genezende en de miraculeuze natuur van de Qor’an, die hier niet aan de orde komen door de beperkte ruimte van dit boek.

 56.

Big picture of rocks

 Onderbreking voor een mooie bijdrage

  DEEL 4

 ONDERBREKING VOOR EEN MOOIE BIJDRAGE

 De religie van Adam en Eva

 Door Linda Barto* (USA)

Een van de schoonheden van de Islam is de ontdekking dat God de mensheid niet schiep als spirituele wezens, om ons daarna in de steek te laten en onszelf te laten zoeken naar de waarde en het doel van onze spirituele persoonlijkheid. Hij schonk ons een vragende geest, die kan zoeken naar de waarheid. Elk persoon voorzag Hij van een kopje goede begeleiding, een kopje wat nooit leeg is, zolang hij of zij ervan drinkt. Door het prisma van Gods perfectie, wierp Zijn licht een regenboog van genade, gratie en rechtvaardigheid; en onze zielen zijn gekleurd met het perfecte geloof dat God voor ons schiep.

God schiep de wereld en alles daarbinnen in het voordeel van de mensheid, dus het maakt wel degelijk uit dat Zijn creatie de ware en perfecte religie bevat. Wat was de religie die God voor Adam en Eva had verordend?

Volgens de Qor’an, is de religie die voor ons is gekozen eenvoudigweg de complete overgave aan God, wat in het Arabisch “Islam” genoemd wordt.

 58.

Hebt u Haar Ware schoonheid al ontdekt?

De Qor’an beschrijft het als de religie van Abraham, die ‘Gods vriend’ werd genoemd; hij heeft zichzelf onderworpen aan God.

Het Islamitisch perspectief is, dat elk persoon geboren is met een ziel in overgave aan God, maar dat hij of zij vrij is om een keuze te maken zich aan te passen aan –of zich afwendt van- het leven in gerechtigheid; waarvoor hij of zij geschapen is.

Op sommige punten in het leven moet elk persoon een keuze maken: de weg volgen van God of toegeven aan een corrupte levensstijl van egocentrisme, materialisme en goddeloze voldoening. Natuurlijk zijn er veel mensen afgeleid van het goede pad bv. door ongelovige ouders of door slechte en tragische omstandigheden, ver van geestelijke verzorging. Het Islamitisch perspectief van God is EEN, die oordeelt volgens het begrip van de individuele en aangeboren tendensen; we kunnen er zeker van zijn dat Zijn beslissingen op de Dag der Opstanding oprecht zijn.

Wanneer een persoon zich helemaal overgeeft aan God, moet elk aspect van het ‘zijn’ van de persoon –geest, lichaam en ziel- gewijd zijn aan God. De ziel zuiver houden door gebed en aanbidding is van vitaal belang, maar het is ook belangrijk de geest te verruimen met kennis en het lichaam te koppelen aan een gezonde levensstijl. De Islam geeft de mogelijkheid tot het ontdekken van je totale ‘zelf’, degene te zijn waarvoor je geschapen bent.

 59.

 Onderbreking voor een mooie bijdrage

Om Moslim te worden, word je je ‘ware zelf’ als je alle lastige, zware bagage achter je laat en doorreisd op de weg die voor je klaarlag bij je geboorte.

De dynamische waarheden van de Islam kunnen de waarheid van alle religies versterken en verduidelijken, terwijl het gelovigen helpt valsheid waar te nemen en dit niet te erkennen. Het aanvaarden van de Islam is universeel. 8)

* Linda Barto is een Amerikaans auteur, dichter en artiest.

 Foto: M. Al Najjar

 60.

Picture of wooden doors.

 De waarheid over de laatste profeet

  DEEL 5

 DE WAARHEID OVER

 DE LAATSTE PROFEET

Mohamed (moge Allah’s zegeningen en vrede tot hem komen) de zoon van Abdullah, is geboren in Mekka rond 570 A.D. Hij stond bekend bij de mensen als

 ‘Al-Amin’, de betrouwbare.

Toen hij de leeftijd van 40 jaar bereikte, kwam de engel Gabriël tot hem met openbaringen. Mohamed kreeg de opdracht zijn directe familie in te lichten over de Islam, met inbegrip van zijn vrouw Khadija en tenslotte werd hem geopenbaard dat hij moest beginnen met het overbrengen van de boodschap aan alle mensen. In de volgende jaren van zijn leven bracht hij de boodschap van Allah aan anderen over, gaf een uitstekend voorbeeld en was een perfect rolmodel voor de mensheid. De Profeet Mohamed verliet deze wereld op 63-jarige leeftijd in het jaar 632.

De moskee van de profeet in Medina.

 62.

Hebt u Haar Ware schoonheid al ontdekt?

Profeet Mohamed (Moge Gods zegeningen en vrede tot hem komen) wordt ook wel ‘de Zegel der Profeten’ genoemd. Hij was de laatste profeet en was gezonden om alle waarheden te bevestigen die vóór hem waren geopenbaard, inclusief het originele evangelie van Jezus.

De Glorieuze Qor’an doet getuigen dat “ Mohamed de Boodschapper van God is en het zegel der profeten.” (33:40)

Om de schakel tussen hem en Jezus te bevestigen, zei de profeet: “Als een persoon in Jezus gelooft en daarna in mij (Mohamed) zal hij dubbel beloond worden.”

Ook zei hij: “ Ik ben van alle mensen het dichtst verwant aan Jezus, de zoon van Maria, want er was geen andere profeet tussen mij en hem (Jezus).”

Deze profetische gezegden tonen ons hoe Mohamed Jezus eerde (Moge Gods zegeningen en vrede tot hen komen). Dit was een voorspelling van Jezus in de Bijbel. Ik zal hier later nog op terugkomen.

 63.

 De waarheid over de laatste profeet

DE GROTE PERSOONLIJKHEID VAN DE PROFEET MOHAMED

Mohamed werd in de hele geschiedenis gezien als een speciale en grote persoonlijkheid, van zijn kindertijd tot aan zijn jeugd en gedurende zijn profeetschap tot aan zijn dood, om zijn unieke karakter en zijn moraal. Hij was genadevol, eerlijk, betrouwbaar, vriendelijk en bescheiden. Elk detail van zijn persoonlijke leven en openbare uitlatingen is accuraat en authentiek gedocumenteerd en bewaard tot op de dag van vandaag.

Hij was een profeet, een boodschapper, een religieus leraar, een sociaal hervormer, een morele gids, een leider, een staatsman, een betrouwbare vriend, een fantastische kameraad, een toegewijde echtgenoot en een liefhebbende vader.

Om deze eigenschappen, noemde Ramakrishna Rao –een Indiase professor- hem in zijn boek “ Mohamed, de Profeet van de Islam”, ‘het perfecte model van het menselijk leven’.

Professor Rao verduidelijkt:

“Het is zeer moeilijk om alles te achterhalen van de persoonlijkheid van Mohamed. Alleen een glimp kan ik ervan opvangen. Wat een indrukwekkende reeks van schilderachtige gebeurtenissen! Er is Mohamed de zakenman, er is Mohamed de strijder, er is Mohamed de staatsman, Mohamed de redenaar, Mohamed de hervormer, Mohamed de toeverlaat van wezen, Mohamed de beschermer van de slaven, Mohamed de emancipator van vrouwen, Mohamed de rechter, Mohamed de heilige. In al deze secties van menselijke activiteiten, is hij gelijk een held.”

 64.

Hebt u Haar Ware schoonheid al ontdekt?

Historisch bekeken, gedurende een korte periode van ongeveer drieëntwintig jaar van zijn profeetschap, veranderde hij het hele Arabische schiereiland.....

  Van heidendom en afgoderij tot overgave aan één God...

  Van ruzies en oorlogen tussen stammen tot solidariteit en onderlinge samenhang...

  Van dronkenschap en immoreel gedrag tot gematigdheid en vroomheid...

  Van wetteloosheid en anarchie tot gedisciplineerd leven...

  Van volslagen moreel faillissement tot de hoogste standaard van morele uitmuntendheid.

De menselijke geschiedenis heeft nooit een dergelijk complete transformatie van een samenleving of plaats ervaren...en stel u voor....al deze ongelofelijke wonderen vonden plaats in slechts twee decennia.

 65.

 De waarheid over de laatste profeet

DE PROFEET MOHAMED IN DE WERELDSCHRIFTEN

Hoewel dit niet het hoofdthema is in dit boek, om gedetailleerd alle profetieën in andere religieuze schriften te benoemen die de komst van de profeet Mohamed voorspelden, moet ik zeggen dat Moslimgeleerden dit hebben opgemerkt in de Parsi*, Hindoestaanse, Boeddhistische, Joodse en Christelijke schriften.

Zeker in andere schriften is Mohamed een interessant onderwerp waar diepgaand over wordt gesproken, bijvoorbeeld in boeken, artikelen en op internet.

(om meer te weten te komen over dit onderwerp, kunt u kijken op de site van dr. Zakir Naik, www.irf.net , of door slechts de woorden “Profeet Mohamed,” “Mohamed in de Hindoestaanse schriften,” of “Mohamed in de Bijbel” in te tikken op Google.

* De Parsen zijn een Zoroastriaans volk dat voornamelijk in India woont.

 Picture of a desk with books

 66.

Hebt u Haar Ware schoonheid al ontdekt?

Wat boeken betreft, kunt u bijvoorbeeld dit lezen: “Mohamed in de Parsi, Hindoestaanse en Boeddhistische schriften” van A.H. Vidyarthi en ﷻ‬. Ali.

In het prachtige boek “Mohamed in de Bijbel” van professor Abdul-Ahad Dawud (voorheen priester David Benjamin) geeft de professor commentaar op de Bijbel die de komst voorspelt van een profeet die ‘is zoals Mozes’.

We lezen de volgende woorden in het boek van Deuteronomium, hoofdstuk 18; vers 18: “ Ik zal in hun midden (onder uw broeders) profeten laten opstaan zoals jij. Ik zal hun mijn woorden ingeven en zij zullen het volk alles overbrengen wat ik hun opdraag.” Als deze woorden niet op Mohamed van toepassing zijn, dan zijn ze nog steeds onvervuld. Jezus zelf heeft nooit beweerd dat hij profeet is. Jezus, zoals wordt geloofd in zijn kerk, zal verschijnen als een rechter en niet als wetgever; maar de beloofde profeet zal komen met een ‘vurige wet’ in zijn rechterhand. (Deut. 33:2)

 67.

 De waarheid over de laatste profeet

Moslimgeleerden beweren dat deze voorspelling op niemand anders dan Mohamed van toepassing heeft. Mozes en Mohamed zijn op vele vlakken hetzelfde. Hun naam begint met dezelfde letter. Ze zijn hetzelfde wat betreft hun natuurlijke geboorte, huwelijk, roepingen en hun natuurlijke dood. Beiden waren profeet, leider, heerser en staatsman. Beiden brachten een ‘vurige wet’.

Aan de andere kant is Jezus niet zoals Mozes: Zijn geboorte, roeping en dood zijn niet hetzelfde als bij Mozes. Jezus trouwde niet, noch regeerde hij zijn volk of vocht in oorlogen zoals Mozes.

Het is belangrijk te vertellen dat ‘een profeet onder uw broeders’ refereert naar een profeet van de broeders van de Israëlieten (d.w.z. de Ismaëlieten). In het nieuwe testament van de Bijbel heeft Jezus ook de komst van een andere raadgever voorspeld. Jezus verklaarde: “ En Hij zal u een andere Trooster geven.” (Johannes 14:16) Bovendien zei hij:

“Doch Ik zeg u de waarheid: Het is u nut, dat ik wegga, want indien Ik niet wegga, zo zal de Trooster tot u niet komen; maar indien Ik heenga, zo zal ik Hem tot u zenden. En Die gekomen zijnde, zal de wereld overtuigen van zonde, en van gerechtigheid, en van oordeel: van zonde, omdat zij in mij niet geloven; en van gerechtigheid, omdat Ik tot Mijn Vader heenga, en gij zult Mij niet meer zien; en van oordeel, omdat de overste dezer wereld geoordeeld is. Noch vele dingen heb Ik u te zeggen, doch gij kunt die nu niet dragen.

 68.

Hebt u Haar Ware schoonheid al ontdekt?

Maar wanneer Die zal gekomen zijn,namelijk de Geest der waarheid, Hij zal u in de waarheid leiden; want Hij zal van Zichzelven niet spreken, maar zo wat Hij zal gehoord hebben, zal Hij spreken, en de toekomende dingen zal Hij u verkondigen. Die zal Mij verheerlijken; want Hij zal het uit het Mijne nemen, en zal het u verkondigen.” (Johannes 16:7-14)

 Dus, wie is deze ‘andere Trooster’ die

 na Jezus zou komen?

Zeker, Moslimgeleerden verklaren dat het alleen Mohamed was, die aan de voorspelling van Jezus heeft voldaan om verschillende redenen:

  Jezus’ referentie naar ‘een andere Trooster’ kan niet van toepassing zijn op de Heilige Geest, omdat de Heilige Geest (deel van de Heilige drie-eenheid; God de Vader, God de Zoon en God, de Heilige Geest volgens de Christenen die daarin geloven) er al was vóór en gedurende de missie van Jezus –volgens de Bijbel- terwijl de Trooster daarna is gekomen.

 69.

 De waarheid over de laatste profeet

  Bovendien kwam Mohamed om de mensen te waarschuwen over de zonden en te bevelen tot gerechtigheid. Hij was een heerser en een rechter met de ‘wet’ in ‘zijn rechterhand’.

  Mohamed begeleidde de mensen naar de ultieme waarheid over de enige ware God, de waarheid over het doel van dit leven, de waarheid over het Hiernamaals en het eeuwige leven en nog vele andere dingen.

  Hij toonde ons de dingen die nog zouden komen, door vele profetieën en wonderen gegeven aan hem, door degene die hem heeft gezonden, Allah.

  Mohamed was een profeet die niet ‘uit zichzelf sprak, maar wat hij hoort, (dat) zal hij spreken’. Hij was het instrument waardoor God Zijn woorden kon openbaren. De Bijbel voorspelde: “Hij, die in Mijn Naam zal speken....”. (Deuteronomium 18:19) In feite, de hoofdstukken uit de Glorieuze Qor’an worden voorafgegaan door de zin:

“ In de naam van Allah”.

 70.

Hebt u Haar Ware schoonheid al ontdekt?

  Mohamed en de Glorieuze Qor’an hebben zelfs Jezus zeer verheerlijkt. Moslims geven hun kinderen graag de naam Esa.

(Arabisch voor ‘Jezus’)

Toen de Joden Johannes de Baptist vroegen wie hij was, ontkende hij Christus, Elias of de Profeet te zijn.

“........Wie zijt gij? En hij beleed en loochende niet; en beleed: Ik ben de Christus niet. En zij vraagden hem: Wat dan? Zijt gij Elias? En hij zeide: Ik ben die niet. Zijt gij de Profeet? En hij antwoordde: Neen.” (Johannes 1:19-21)

En weer argumenteren Moslimgeleerden dat Mohamed degene is waar naar gerefereerd word in deze Bijbeltekst:

“ Bent u die Profeet? En hij antwoordde: Neen.”

Dus wie is die Profeet? Duidelijk dat ‘die Profeet’ niet van toepassing is op Johannes de Baptist, noch op Jezus Christus zoals Johannes zelf al zei.

Daarom, een wijs, eerlijk en oprecht zoeker naar de waarheid moet objectief vragen:

  Wie is die Profeet?

  Wie is de ware Profeet die kwam na Johannes en Jezus die de oorspronkelijke Boodschap brachten over de enige echte God?

 71.

 De waarheid over de laatste profeet

  DAT IS MOHAMED!

 72.

Hebt u Haar Ware schoonheid al ontdekt?

FRAGMENTEN VAN WAT ER ZOAL GEZEGD EN GESCHREVEN IS OVER DE PROFEET MOHAMED

Er is veel geschreven over de Profeet Mohamed (Moge Allah’s zegeningen en vrede tot hem komen). Hieronder volgen slechts enkele verklar ingen van bekende personen.

Lamartine ( de beroemde Franse dichter, staatsman en historicus) zei: “Indien grootheid van doel, kleinheid van middelen en uitstekende resultaten de drie criteria zijn van het menselijk genie, wie zou dan een groot man in de moderne geschiedenis durven vergelijken met Mohamed?”

Hij concludeerde: “Ten aanzien van alle normen en waarmee menselijke grootheid kan worden gemeten, kunnen we ook vragen: Is er een man, groter dan Hij?”

(uit: ‘Histoire de la Turquie’, Parijs 1854-vol. II, p. 276-277)

In zijn boek: “ De 100, een rangschikking van de meest invloedrijke personen in de geschiedenis”, verklaard Michael H.Hart:

“ Mijn keuze om Mohamed bovenaan de lijst te zetten van ’s werelds meest invloedrijke personen zal sommige lezers verrassen en bij anderen vragen doen oproepen, maar hij was de enige man in de geschiedenis die uiterst succesvol was, zowel op religieus als op seculair niveau.”

 73.

 De waarheid over de laatste profeet

Hart concludeerde: “ Het is een ongeëvenaarde combinatie van seculiere en religieuze invloed die mij het gevoel geeft dat Mohamed moet worden beschouwd als de meest invloedrijke figuur in de menselijke geschiedenis.” 10)

In zijn boek “ De echte Islam” zegt Sir George Bernard Shaw (Iers schrijver):

“ Ik denk dat als er een man was als hij voor de leiding van de moderne wereld, hij zou slagen in het oplossen van de problemen op een manier die deze wereld de broodnodige vrede en geluk zou brengen.”

Daaraan toevoegend:

“ Hij was veruit de meest opvallende man die ooit voet op deze aarde heeft gezet.

Hij predikte een religie, stichtte een staat, bouwde een natie, voorzag in een morele code, initieerde talrijke sociale en politieke hervormingen, stichtte een krachtige en dynamische samenleving om zijn leer in praktijk te brengen en veranderde de wereld van het menselijk gedrag en denken compleet voor alle tijden die nog komen gingen.”

( De genuine Islam, Vol. I, 1936)

 74.

Hebt u Haar Ware schoonheid al ontdekt?

Mahatma Gandhi (Indiaas politicus) zei:

“ Ik was er steeds meer van overtuigd dat het niet ‘het zwaard’ was dat een plaats won voor de Islam destijds. Het was de strakke eenvoud, de bescheidenheid van de Profeet, het nauwgezet nakomen van zijn beloften, zijn intense devotie naar zijn vrienden en volgelingen, zijn dapperheid en zijn absolute vertrouwen in God en zijn eigen missie.” ( Young India newspaper)

Johann Wolfgang von Goethe ( beroemd Duits auteur) zei:

“ Hij is een Profeet en geen poëet en daarom moeten we de Qor’an zien als een Goddelijke wet en niet als een boek van menselijke makelij, gemaakt voor scholing of amusement.”

( Noten und Abhandlungen zum West-östlicher Diwan, 1814-1819,WA I,7,32)

 75.

 De waarheid over de laatste profeet

De Encyclopedia Brittanica (Vol.12) citeert:

.....Een massa aan details in de vroege bronnen toont ons dat hij een eerlijk en oprecht man was, die het respect en de loyaliteit had gewonnen van andere oprechte en eerlijke mensen. “....Mohamed is de meest succesvolle van alle Profeten en religieuze persoonlijkheden.”

Thomas Carlyle (Brits auteur, filosoof en historicus) in zijn boek “ Helden en heldenverering ”:

“ Hoe één man alleen, oorlogvoerende stammen en zwervende bedoeïenen kon samenvoegen tot een krachtige beschaafde natie in minder dan twee decennia.”

“ De leugens (Westerse laster) die zijn opgehoopt rond deze man (Mohamed) zijn een schande voor onszelf alleen.”

In een recenter werk zei John Louis Esposito ( professor in Internationale studies en stichtend directeur van Prince Alwaleed Bin Talal center voor de Moslim-Christen verstandhouding aan de Georgetown University, USA) in zijn boek: “ Islam, het rechte pad ” : “ Mohamed was onder de grote religieuze figuren, Profeten en oprichters van religies, degene met een opvallend karakter en persoonlijkheid geïnspireerd op ongewoon vertrouwen en toewijding.

 76.

Hebt u Haar Ware schoonheid al ontdekt?

Zijn fenomenale succes in het aantrekken van volgelingen en het creëren van een maatschappij die Arabië domineerde, kan niet alleen worden toegeschreven aan het feit dat hij een scherpzinnig militair strateeg was maar ook aan het feit dat hij een ongewone man was.....Mohameds volgelingen vonden hem oprecht, betrouwbaar, vroom, eerlijk en barmhartig.” (Esposito, 2004)

Hij verduidelijkt:

“ Mohamed was niet de oprichter van de Islam; hij startte geen nieuwe religie.”

Professor Esposito benadrukt dit feit:

“ De Islam bracht een reformatie; het was wederom een oproep tot totale overgave (Islam) aan Allah en de implementatie van Zijn wil geopenbaard in zijn volledige vorm, voor de laatste keer aan Mohamed, de laatste ‘zegel’ der profeten. Dus voor Mohamed was de Islam geen nieuw geloof, maar de restauratie van het ware geloof.” 11)

 77.

 De waarheid over de laatste profeet

PRACHTIGE PROFETISCHE GEZEGDEN

Kunt u zich nog herinneren wat er gezegd werd in Deel Een (slechts het topje van de ijsberg) van dit boek? De genoemde concepten zijn gebaseerd op de begeleiding van de Qor’an en de gezegden van de profeet Mohamed. Hieronder volgen een paar gezegden van de profeet, om u een idee te geven van hun schoonheid en hun zachtheid.

  Een goed woord is liefdadigheid

  Een oprechte glimlach is liefdadigheid

  De besten onder jullie zijn degenen met een goed karakter

  Het verwijderen van schadelijk materiaal op een pad (weg) is liefdadigheid

  Het beste aspect van het geloof is geduld en tolerantie

  Een man vroeg de Boodschapper van Allah: “welk aspect van de Islam is het beste?” Hij antwoordde: “Voed en groet degenen die je kent en degenen die je niet kent.”

Bovendien zei Hij (Moge Allah’s zegeningen en vrede tot hem komen):

  De Barmhartige (God) heeft genade voor de barmhartige. Als u genade toont voor de mensen op aarde, zal Hij Die in de hemel is, genade tonen naar u.

  Niemand van u is een ware gelovige, totdat hij voor zijn broeder wenst wat hij ook voor zichzelf wenst.

 78.

Hebt u Haar Ware schoonheid al ontdekt?

  Hij, die zich vol eet terwijl zijn buurman naar bed gaat zonder eten is geen ware gelovige.

  De sterke is niet degene die een ander neerslaat, maar degene die zichzelf onder controle heeft, in een vlaag van woede.

  God beoordeelt je niet op je lichaam of verschijning, maar op je hart en je daden.

  De besten van jullie, zijn degenen die goed zijn voor de familie en ik ben de beste onder jullie voor mijn familie.

  De besten van jullie zijn degenen die goed zijn voor hun vrouwen.

  Het beste van de Islam is een tolerant en vriendelijk gedrag.

     De beste mensen zijn degenen die het meest heilzaam zijn naar anderen. 12)

 79.

 De waarheid over de laatste profeet

Dit zijn slechts wat voorbeelden van de Profetische wijze, mooie en gouden gezegden.

Praktiserend wat hij zei en dacht: de handelingen en acties van de Profeet Mohamed met anderen weerspiegelden zijn speciale en unieke persoonlijkheid in zijn zedelijkheid, genade, oprechtheid, eerlijkheid, vriendelijkheid, waarachtigheid, bescheidenheid, gulheid, vergevingsgezindheid, geduld, tolerantie en vele andere kwaliteiten. De verhalen, voorbeelden en bewijzen van deze magnifieke persoonlijke eigenschappen van de laatste Profeet zijn te talrijk om hier in detail op te noemen. Laten we een voorbeeld noemen.

  Nadat zijn tegenstanders in Mekka hem afwezen en hun ongeloof toonden in zijn boodschap, de Islam......

  Na hem gekweld en mishandeld te hebben en ook vaak geprobeerd te hebben hem te doden.....

  Na het geselen en doden van veel van zijn geliefden en volgelingen.......

  Na het vechten tegen hem en zijn metgezellen, hen te hebben verdreven

van hun bezittingen, huizen en grond.......

Wat was de reactie van Mohamed naar zijn Mekkaanse vijanden toen hij Mekka binnenging om het te bevrijden van afgoderij en heidendom?

 80.

Hebt u Haar Ware schoonheid al ontdekt?

In de nasleep van de grote overwinning van Mohamed en de Moslims en in de climax van hun vreugde, extase en geluk over de thuiskomst in de heilige stad Mekka, verzamelde de Profeet Mohamed de Mekkanen die bang waren dat hij hun zou doden of pijn zou doen, uit wraak voor hun verleden van misbruik en het doden van Moslims. 13)

Mohamed vroeg hen: “ Wat denk je dat ik met jullie ga doen?” Zij antwoordden: “ ﷻ‬ bent een grootmoedig broeder en de zoon van een respectabele broeder van ons.” Toen zei de vriendelijke, tolerante, gulle en vergevingsgezinde Profeet: “ Ik vergeef jullie, er zal jullie niets gebeuren, jullie kunnen gaan, jullie zijn vrij.”

  Hebben jullie zoiets eerder gezien?

  Hebben jullie ooit een dergelijk verhaal gehoord?

  Kunnen jullie de genade van de Profeet voelen?

Professor John Esposito schrijft over deze ongekende historische geschiedenis:

“ In plaats van wraak te nemen, de verovering plunderen, of het zwaard te hanteren naar zijn voormalige vijanden accepteerde de Profeet een schikking en verleende amnestie. De Islamitische Mekkanen van hun kant, accepteerden Mohameds leiderschap en werden opgenomen in de Ummah.” (Moslimgemeenschap)

 81.

 De waarheid over de laatste profeet

In tegenstelling, bent u zich bewust van de wreedheden die verschillende machtige landen pleegden wanneer zij onrechtvaardig andere landen aanvielen, binnendrongen en schade toebrachten in de hele menselijke geschiedenis?

Eigenlijk, hoe meer we te weten komen over Mohameds leven, hoe meer we zijn excellente gedrag en karakter realiseren en dat hij inderdaad: “ gezonden is als genade voor alle mensen.” (Qor’an 21:107)

De Profeet Mohamed zei: “ Ik ben gezonden tot vervolmaking van de nobele eigenschappen van het karakter.”

Om dit te bevestigen, vermeld de Glorieuze Qor’an: “ En gij staat zeker op hoog zedelijk peil.” (68:4)

 82.

Picture of a waterfall

Prachtige namen en eigenschappen van God

  DEEL 6

 PRACHTIGE NAMEN EN EIGENSCHAPPEN VAN GOD

Dit zijn de betekenissen van slechts enkele kwaliteiten en eigenschappen van Allah:

  Allah: De Naam van de enige echte God

  Ar-Rahman: De Erbarmer

  Ar-Rahim: De Barmhartige

 Allah’s prachtige kwaliteiten geschreven in Arabische letters.

 84.

Hebt u Haar Ware schoonheid al ontdekt?

  Al-Malik: De Soevereine Heer

  Al-Quddus: De Heilige

  As-Salaam: De bron van Vrede

  Al-Hakam: De Rechter

  Al-Aleem: De Alwetende

  Al-Baseer: De Alziende

  As-Samee: De Alhorende

  Al-Adl: De rechtvaardige

  Al-Adheem: De Grote

  Al-Ghafoor: De Vergevingsgezinde

  Al-Ali: De Verhevene, De Sublieme

Al- Malik

Al-Quddus

Al-Salaam

 85.

Prachtige namen en eigenschappen van God

“De absolute kwaliteiten van schoonheid en perfectie behoren aan Allah, de enige ware God. Voorwaar, Allah houdt van schoonheid.”

Profetisch gezegde.

 86.

PICTURE OF ROCKS AND WATER

 Conclusies

  DEEL 7

 conclusies

De Islam is de religie van Adam en Eva en hun kinderen tot aan het einde van de wereld. Het is simpel, logisch, duidelijk, praktisch en omvangrijk. De schoonheid van de Islam is oneindig omdat het afkomstig is van de Oneindige, de Schepper. De enige echte God, Allah, verklaard in de mooie en ongewijzigde Qor’an:

“ Nu heb ik uw godsdienst voor u vervolmaakt. Mijn gunst aan u voltooid en de Islam voor u als godsdienst gekozen.” (5:3)

Ook vertelde de enige echte God ons dat Mohamed Zijn laatste en beslissende Profeet is, gezonden naar iedereen; Joden, Christenen, Moslims, Hindoes, Boeddhisten, Atheïsten, Agnosten etc.

Allah bood Zijn begeleiding en licht aan alle mensen en openbaarde de geheimen en sleutels waarmee we rust en tevredenheid -maar ook spirituele, sociale en wereldvrede kunnen bereiken.

 88.

Hebt u Haar Ware schoonheid al ontdekt?

De Islam leert ons rechtvaardig te zijn, wijs, oprecht, eerlijk en objectief.

En leert ons open te staan in onze zoektocht naar de waarheid en in het handelen met -of beoordelen van- andere mensen.

Het zoeken van de waarheid moet gebaseerd zijn op betrouwbare bronnen en authentieke feiten. En het handelen met –of beoordelen van- anderen zou gepaard moeten gaan met rechtvaardigheid, positief gedrag, dialoog, wederzijds respect en een goede verstandhouding.

 89.

PICTURE OF ROCKS

Hebt u Haar Ware schoonheid al ontdekt?

REFERENTIES EN BRONNEN

§ De Glorieuze Qor’an

§ Hadith (Profetische gezegden)

§ De Bijbel


1.   Slechts Eén Boodschap! Dr. Naji L. Arfaj. 2001.

2.   Uit het voorwoord van de vertaling van de betekenissen van de Glorieuze Qor’an. Saheeh International. Abu Qasim Publishing House, 1997.

3.   Realiteiten van Geloof. Umm Mohammad (Amerikaans schrijver en vertaler). Saheeh International. Abu Qasim Publishing House, 1994

4.   Islam, Onze Keuze, portretten van moderne Amerikaanse Moslimvrouwen. Samengesteld door Debra L. Dirks en Stephanie Parlove. Amana Publications, 2003.

5.   De rechten van niet- Moslims in Moslimlanden. Professor Saleh H. Al-Ayed. Ashbeelya Publishing House, 2001.

 91.

 Referenties en bronnen

6.   Islam: Het Rechte Pad. John L. Esposito. Oxford University Press, 2004.

7.   Malcolm X: Een onderzoekssite. (www.brothermalcolm.net)

8.   De religie van Adam en Eva. Linda Barto 2006. (een artikel dat ik per e-mail toegestuurd kreeg van haar) Zij heeft samen met haar man en kinderen de Islam geaccepteerd.

9.   Mohamed de Profeet. Professor K.S. Ramakrishna Rao. Hoofd van de afdeling filosofie, University of Mysore, India. Beschikbaar op internet.

10. De 100: Een rangschikking van de meest invloedrijke personen in de geschiedenis. Michael H. Hart. Beschikbaar op internet. (o.a. Wikipedia)

11. Zie referentie # 6.

12. Geselecteerde Hadith van “ Het beste in de Islam.” Dr. Bilal Philips. Dar Al Fatah. UAE. 1996.

13. Scènes uit het leven van de Profeet Mohamed. Dr. Muhammad Badawi. Dar Ibn Hazm Publishing House. 1993.

 92.

Hebt u Haar Ware schoonheid al ontdekt?

Nuttige websites:

www.sultan.org

www.islamway.com

www.islamworld.net

www.abctruth.net

www.islam-guide.com

Publicaties van de auteur:

  Wie is de Ware God?

  God in het Christendom: Wat is Zijn Aard?

  Slechts één Boodschap.

Voor meer informatie, suggesties en reakties, of als u nieuwe ideeën of afbeeldingen wilt delen voor komende edities van dit boek, aarzel dan niet om contact op te nemen met:

Naji Ibrahim Arfaj

 93.

Hebt ﷻ‬ dit boek gelezen?

“ Ik vond het echt mooi, het was de eerste keer dat ik begreep van wat iemand probeert te vertellen over de Islam.”

Allyssa-Otawa, Canada.

“ Dankzij uw boek is het geloof –dat ik altijd al in me had- geopend.”

Marie-Anne, Frankrijk.

“ Ik heb uw boek gelezen. Erg informatief en makkelijk te lezen. Ik heb ervan genoten.”

Janete, Brazilië.

“ Toen ik het eenmaal aan het lezen was, maakte mijn geest en ziel een drastische wending. Ik kon niet meer stoppen met lezen.”

Daniel C. , Florida, USA.

(Backside of the book)

 Over de auteur.

Dr. Naji Arfaj studeerde op de Michigan State University, USA en voltooide zijn M.A. (master of arts) en Ph. D. (doctor of philosophy) in toegepaste taalkunde in 1995. Hij spendeerde meer dan 20 jaar aan vergelijkend onderzoek in religie.

‘ Hebt u haar ware schoonheid al ontdekt?’ kwam als resultaat van zijn uitgebreide onderzoek en ervaring. Hij geeft regelmatig openbare lezingen over de hele wereld.

Dr. Naji is auteur van diverse boeken (beschikbaar op internet) en presenteert radio en televisieprogramma’s. Ook is hij directeur van het civiele communicatiecentrum in KSA (Koninkrijk Saoudi Arabië).