Taqwa verkrijgen door vasten ()

Het hebben van godsvrucht (taqwa) is voor de vastende moslim zeer belangrijk. Allah zegt namelijk in de Koran, terwijl Hij spreekt over het vasten: “O jullie die geloven, het vasten is jullie voorgeschreven, zoals het degenen voor jullie was voorgeschreven, opdat jullie godsvruchtig zullen zijn.” Het vasten leidt naar godsvrucht, naar taqwa en godsvrucht is een zeer goede eigenschap.

|

 Taqwa verkrijgen door vasten

[ nederlands - Dutch -الهولندية ]

revisie: Abo Abdillah

Kantoor voor da'wa Rabwah (Riyad)

2012 - 1433

Islam voor iedereen

﴿الصيام يورث التقوى﴾

« باللغة الهولندية »

مراجعة: أبو عبد الله البلجيكي

2012 - 1433

Alle lof behoort aan Allah.

 Taqwa verkrijgen door vasten

Het hebben van godsvrucht (taqwa) is voor de vastende moslim zeer belangrijk. Allah zegt namelijk in de Koran, terwijl Hij spreekt over het vasten: “O jullie die geloven, het vasten is jullie voorgeschreven, zoals het degenen voor jullie was voorgeschreven, opdat jullie godsvruchtig zullen zijn.” Het vasten leidt naar godsvrucht, naar taqwa en godsvrucht is een zeer goede eigenschap. Het is een eigenschap die iedere moslim moet bezitten. Goed dus om te weten hoe je het kunt verkrijgen.

Wie goed naar het voorgenoemde vers kijkt, zal zien dat Allah, Verheven is Hij, aan het eind ervan zegt: “…opdat jullie godsvruchtig zullen zijn.” Allah zegt dit, omdat het vasten één van de voornaamste oorzaken is voor het verkrijgen van meer godsvrucht. Degene die het eten, het drinken en de geslachtsgemeenschap achterwege laat omwille van zijn Heer tijdens de dag, zal zonder twijfel geholpen worden Allah om meer godsvrucht op te bouwen.

Allah zegt in een hadith qudsi over het geven van de beloning voor het vasten: “Alle daden van de zoon van Adam behoren aan hem, behalve het vasten, dat behoort aan Mij en Ik geef er beloning voor.”

De reden hiervoor, voor deze beloning, is omdat degene die vast, zijn eten, zijn drinken en zijn lusten, die ieder mens op deze wereld (nodig) heeft, aan de kant zet omwille van Allah. En degene die in staat is om zijn eten, zijn drinken en zijn behoeften te negeren tijdens de dag, zal beter in staat zijn om verboden zaken te verlaten. Immers, degene die toegestane zaken links kan laten liggen, zou dat zeker moeten kunnen met verboden zaken. Eten en drinken zijn eerste levensbehoeften, die ieder mens dagelijks nodig heeft, maar verboden zaken niet. De mens heeft die niet nodig en daarom draagt het vasten bij aan het vergroten van de godsvrucht, aan het vergroten van taqwa.

Hoewel we spreken over het niet eten en niet drinken, is het vasten niet enkel daartoe beperkt. Degenen die denken dat vasten alleen inhoudt dat je niet eet en niet drinkt, kent de ware betekenis van het vasten niet. Helaas is dit vandaag de dag meer regel dan uitzondering en daarom zien we vaak gebeuren dat iemand niet eet en niet drinkt, maar tegelijkertijd wel zaken verricht die verwerpelijk zijn. Zo zien we dat sommige mensen hun tong niet betrekken bij het vasten en mensen uitscheldt, liegt en praat zonder na te denken. Dit terwijl de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) zei: “Hij die het liegen en het handelen ernaar niet kan laten, hoeft van Allah ook zijn eten en drinken te laten staan.”

Wij zouden alles moeten betrekken bij het vasten: onze tong, onze ogen, onze oren, onze lichaam en ga zo maar door. Zeker tijdens het vasten zouden we bewust moeten zijn van wat we kijken, wat we zeggen en waar we naar luisteren, om zo dichter bij Allah te komen en onze godsvrucht te vergroten. Ieder moment van de dag zouden we ons moeten bedenken of hetgeen wat we doen het welbehagen van Allah opwekt. Dit zou altijd moeten gebeuren, maar zeker tijdens het vasten.

www.islamhouse.com

Islam voor iedereen !