Waarom zou je alleen de islam moeten volgen ()

Over het algemeen leren alle religies hun volgelingen om goede daden te verrichten. Waarom zou een persoon alleen de Islam volgen? Kan hij niet gewoon een van de religies volgen? Het antwoord op de vraag vind je uitgebreid terug in het artikel.

  |

  Waarom zou je alleen de islam moeten volgen

  [nederlands - dutch -الهولندية ]

  revisie: Yassien Abo Abdillah

  Kantoor voor da'wa Rabwah (Riyad)

  2013 - 1434

  Islam voor iedereen

  لماذا يجب اتباع الإسلام

  « باللغة الهولندية »

  مراجعة: ياسين أبو عبد الله

  2013 - 1434

  Alle lof behoort aan Allah.

  ALLE RELIGIES LEREN DE MENS OM GOED TE ZIJN EN TE DOEN, WAAROM ZOU JE ALLEEN DE ISLAM MOETEN VOLGEN


  Vraag: Over het algemeen leren alle religies hun volgelingen om goede daden te verrichten. Waarom zou een persoon alleen de Islam volgen? Kan hij niet gewoon een van de religies volgen?

  Antwoord

  1. Een groot verschil tussen de Islam en de meeste andere religies.

  In principe roepen alle religies de mensheid op om goede daden te verrichten en slechte daden uit de weg te gaan. Maar de Islam gaat verder dan dat. Het leidt ons naar praktische wegen om de deugdzaamheid te bereiken en het kwaad te elimineren uit zowel ons individuele als collectieve leven. Islam houdt rekening met de menselijke natuur en de complexiteit van de menselijke samenleving. Islam is Leiding van de Schepper Zelf. Daarom wordt de Islam ook de 'Deen-ul-Fitrah' (de natuurlijke religie van de mens) genoemd.

  2. Voorbeeld - de Islam beveelt ons om diefstal te mijden en het beschrijft ook de methode om diefstal te elimineren.

  a. De Islam geeft de methode om diefstal te elimineren.

  Alle grote religies onderwijzen dat diefstal een slechte daad is. Islam leert hetzelfde. Wat is dan het verschil tussen de Islam en de andere grote religies? Het verschil ligt in het feit dat de Islam, naast dat het leert dat diefstal een slechte daad is, een praktische manier laat zien om een sociale structuur te creren waarin mensen niet zullen stelen.

  b. De Islam beveelt om de Zakaat te betalen.

  De Islam beveelt een systeem van Zakaat (verplichte jaarlijkse liefdadigheid, aalmoes). De Islamitische Wet beveelt dat ieder persoon die een bedrag heeft gespaard dat boven de nisaab uit komt (meer dan 85 gram goud), elk maanjaar 2,5% van dat gespaarde bedrag moet afdragen in liefdadigheid. Als elk rijk persoon ter wereld eerlijk de Zakaat zou betalen, dan zou de armoede van deze wereld worden verbannen. Geen enkele persoon zou sterven van de honger.

  c. De handen worden afgehakt als straf voordiefstal

  De Islam schrijft voor om de handen af te hakken van een veroordeelde dief. De Glorieuze Koran zegt in Surah Maidah:

  "En de dief en de dievegge, houwt hun handen af als vergelding vanwege (de misdaad) die zij begingen, als een bestraffing van Allah. En Allah is Almachtig, Alwijs." [Koran 5:38]

  De niet-Moslims zullen zeggen, "Handen afhakken in deze 20ste eeuw. De Islam is een barbaarse en wrede religie!"

  d. De Resultaten die zullen worden behaald als de Sharia wordt ingevoerd.

  Van Amerika wordt gesteld dat het een van de meest geavanceerde landen van de wereld is. Jammer genoeg heeft het ook een van de hoogste aantallen van misdaad, diefstal en overvallen. Stel dat de Islamitisch Shariah wordt ingevoerd in Amerika (dat wil dus ook zeggen dat ieder rijk persoon Zakaat moet gaan betalen en bij elke veroordeelde dief worden als straf zijn handen eraf gehakt). Zal dit het aantal diefstallen laten stijgen, zou het hetzelfde blijven of zal het aantal dalen? Natuurlijk zal het dalen. Bovendien zal zo'n strenge wet elke potentile dief ontmoedigen om te gaan stelen.

  Ik ben het ermee eens, dat het aantal diefstallen vandaag de dag in de wereld zo enorm hoog is, dat als je de handen van de dieven af zou hakken er nog steeds mensen zouden zijn die zouden stelen. En waar je dus de handen af zou moeten hakken. Het punt hier is, dat wanneer je deze wet in zou voeren het aantal diefstallen meteen enorm zou dalen. De potentiele dief zou er eerst serieus over nadenken voordat hij zijn handen in gevaar brengt. Alleen de gedachte aan de straf zelf zou het overgrote deel van de dieven ontmoedigen om de misdaad te plegen. Er zouden er nog maar een paar zijn die zullen stelen. De handen van een paar personen zullen worden afgehakt, maar miljoenen zullen vreedzaam leven zonder de angst dat ze worden beroofd.

  3. Voorbeeld: De Islam verbiedt de aanranding en verkrachting van vrouwen. Het legt de hijaab op en beveelt de doodstraf voor een veroordeelde verkrachter.

  1. De Islam geeft de methode om aanranding en verkrachting uit te bannen.

  Alle grote religies verklaren aanranding en verkrachting als grote zonden. Islam verklaart hetzelfde. Wat is dan het grote verschil tussen de Islam en de andere grote religies? Het verschil ligt in het feit dat de Islam niet alleen maar preekt om respect voor vrouwen, of aanranding en verkrachting verafschuwt als serieuze misdaden, maar het geeft ook duidelijke leiding hoe de samenleving zulke misdaden kan elimineren.

  Hijaab voor de mannen

  Mensen discussiren bijna altijd over de 'hijaab' in de context van vrouwen. Terwijl de Glorieuze Koran eerst de 'hijaab' voor de mannen vermeld vóór de 'hijaab' voordat de vrouwen wordt vermeld. De Koran zegt in Surah Noer: "Zeg (O Moehammad) tegen de gelovige mannen dat zij hun ogen neerslaan en hun kuisheid bewaken, dat is reiner voor hen. Voorwaar, Allah is Alwetend over wat zij bedrijven." [Qoer'aan 24:30] Het moment dat een man naar een vrouw kijkt en mocht enige schaamteloze gedachte in zijn hoofd komen, dan moet hij zijn blik neerslaan.

  De Hijaab voor de vrouwen

  Het volgende vers van Surah Noer zegt: "En zeg tegen de gelovige vrouwen, dat zij hun ogen neerslaan en hun kuisheid bewaken, en hun sieraad niet tonen, behalve wat daarvan zichtbaar is. En zij moeten hun sluiers over hun boezem dragen en hun schoonheid niet openlijk tonen, behalve aan hun echtgenoten, of hun vaders, of de vaders van hun echtgenoten, of hun zonen.." [Koran 24:31] De omvang van de hijaab voor een vrouw is dat haar gehele lichaam bedekt moet zijn. Het enige delen die mogen worden gezien zijn het gezicht en de handen tot de polsen. Als ze zich geheel wenst te bedekken, dan kan ze zelfs deze delen van haar lichaam bedekken. Sommige geleerden zijn van mening dat het verplicht is om deze delen ook te bedekken.

  c. De Hijaab voorkomt aanranding

  De reden waarom de 'Hijaab' is voorgeschreven aan de vrouwen, wordt vermeldt in de Koran, in de volgende verzen van Surah Al-Ahzab:"O Profeet, zeg tot jouw echtgenotes en tot jouw dochters en tot de vrouwen van de gelovigen dat hun overkleden (Djilbaab) over zich heen laten hangen. Op die manier is het gemakkelijker om hen te herkennen en worden zij niet lastig gevallen. En Allah is Vergevensgezind, Meest Barmhartig." [Qoer'aan 33:59] De Koran zegt dat de Hijaab is voorgeschreven voor de vrouwen zodat ze worden herkend als bescheiden vrouwen en dit zal ook voorkomen dat ze worden aangevallen.

  d. Het voorbeeld van de tweelingzusters

  Stel er zijn twee zusjes die tweeling zijn, ze zijn even mooi en ze lopen over straat. Een van hen is gekleed in de Islamitische hijaab (haar gehele lichaam is bedekt, behalve haar handen en gezicht). De andere zuster heeft westerse kleding aan, een mini rokje met een topje erboven. Om de hoek staat een hooligan of een ander persoon die aan het wachten is om iemand te kunnen lastigvallen. Wie zal hij plagen en/of lastigvallen. De zus in de westerse kleding of de zus met de hijaab? Natuurlijk zal hij het meisje met het mini rokje lastig gaan vallen. Zulke kleding is een indirecte uitnodiging aan de andere sekse voor lastig vallen of aanranding. De Koran zegt terecht dat de hijaab voorkomt dat de vrouwen worden lastiggevallen.

  e. Doodstraf voor de verkrachters

  Onder de Islamitische sharia, wordt een man die is veroordeeld voor het verkrachten van een vrouw, ter dood veroordeeld. Velen zijn verbijsterd door deze 'harde' straf. Sommigen zeggen zelfs dat de Islam een gevoelloze, barbaarse religie is! Ik heb een simpele vraag gesteld aan honderden niet-Moslim mannen. Stel, God verhoede, dat iemand jouw vrouw, of je dochter, of je moeder of je zuster is verkracht. En jij bent de rechter en de verkrachter wordt bij je voorgeleidt. Welke straf zou jij hem dan geven? Ze zeiden allemaal dat ze hem ter dood zouden veroordelen. Sommigen gingen zelfs zo ver dat ze hem zouden laten martelen tot de dood erop volgt. Aan hun vraag ik, dus als iemand jouw vrouw of jouw moeder verkracht zou je hem de doodstraf geven. Maar als de vrouw of moeder of dochter van iemand anders wordt verkracht en deze verkrachter krijgt de doodstraf dan is het ineens barbaars. Waarom wordt er hier gemeten met twee maten?

  f. De VS heeft een van de hoogste verkrachtingsaantallen.

  Van de VS schijnt een van de meest geavanceerde landen ter wereld te zijn. Een F.B.I. verslag in het jaar 1990 zegt dat er 102.555 zaken van verkrachting waren vastgelegd. Het zegt verder dat alleen 16% van de verkrachtingen wordt gemeld. Dus om het echte aantal verkrachtingen dat in 1990 plaatsvond te weten zou het moeten worden vermenigvuldigen met 6,25. We krijgen een totaal van 640.968 verkrachtingszaken die plaatsvonden in het jaar 1990. Als het totaal wordt gedeeld door 365 (het aantal dagen in een jaar), dan krijgen we een gemiddelde van 1.756 verkrachtingsincidenten die elke dag plaatsvinden.

  Latere verslagen zeggen dat er dagelijks gemiddeld 1900 verkrachtingen worden gepleegd in de VS. Volgens het ministerie van Justitie van de VS werden er in 1996 alleen al 307.000 verkrachtingszaken gemeld. Maar 31% van het echte aantal verkrachtingen werd gemeld. Dus 307.000 x 3,226 = 990.322 verkrachtingen in het jaar 1996. Dat is een gemiddelde van 2713 verkrachtingen die dagelijks plaatsvonden in Amerika in het jaar 1996.

  Elke 32 seconden vindt er een verkrachting plaats in Amerika. Misschien werden de Amerikaanse verkrachters brutaler. Het FBI verslag van 1990 gaat verder en zegt dat van de verkrachtingszaken die werden gemeld alleen maar 10% van de verkrachters werden gearresteerd. Dat is alleen maar 1,6% van het werkelijke aantal verkrachtingen. Van degenen die werden gearresteerd werd 50% vrijgelaten voordat de rechtszitting plaatsvond. Dit betekend dat alleen maar 0,8% van de verkrachters een rechtszaak te wachten stond. Met andere woorden, als een persoon 125 verkrachtingen zou plegen dan is de kans dat hij gestraft zou worden voor verkrachting alleen maar één keer. Velen zouden deze gok wel willen wagen. En het verslag zegt dat van de mensen die voor de rechter moesten verschijnen, 50% een straf kreeg van minder dan een jaar gevangenisstraf, terwijl het Amerikaans Recht zegt dat een verkrachter een gevangenisstraf van zeven jaar zou moeten krijgen. Voor een verkrachter is de rechter meegaand met degenen die voor de eerste keer deze misdaad begingen. Stel je voor dat een persoon 125 verkrachtingen pleegt en de kans dat hij veroordeeld wordt is alleen maar een keer en 50% van de tijd zal de rechter meegaand zijn een zal een straf geven van minder dan een jaar!!!!

  g. De invoering van de Islamitisch Shariah zal het aantal verkrachtingen verlagen.

  Stel je voor dat de Islamitisch Shariah wordt ingevoerd in Amerika. Wanneer een man naar een vrouw kijkt en op het moment dat hij enige beschamende gedachte krijgt, slaat hij zijn ogen neer. Elke vrouw draagt de Islamitisch Hijaab, dat het complete lichaam bedekt, behalve de handen en het gezicht. Nadat een man, hierna toch nog een verkrachting pleegt krijgt hij de doodstraf.

  De vraag is, zal het aantal verkrachtingen stijgen, gelijk blijven of afnemen? Natuurlijk zal het afnemen, de Shariah boekt resultaten.

  i. De Islam heeft praktische oplossingen voor de problemen van de mensheid.

  De Islam is de beste manier van leven, want zijn leerstellingen zijn geen dogmatische holle frasen, maar praktische oplossingen voor de problemen van de mensheid. De Islam boekt resultaat op zowel het individuele als het collectieve niveau. De Islam is de beste manier van leven want het is een praktische, universele religie en niet beperkt tot een etnische groep of nationaliteit.  Einde.

  www.islamhouse.com

  Islam voor iedereen !