Wat zegt de Bijbel over vrouwen? ()

Men zegt dat de Islam vrouwonvriendelijk is. Wat zegt de Bijbel eigenlijk over vrouwen?

|

 Wat zegt de Bijbel over vrouwen? [nederlands - dutch -الهولندية ]

revisie: Yassien Abo Abdillah

bron: uwkeuze.nl

Kantoor voor da'wa Rabwah (Riyad)

2014 - 1435

Islam voor iedereen

ماذا يقول الإنجيل عن النساء؟

« باللغة الهولندية »

مراجعة: ياسين أبو عبد الله

مصدر: uwkeuze.nl

2014 - 1435

Alle lof behoort aan Allah.

Vrouwonvriendelijke teksten uit de Bijbel

Men zegt dat de Islam vrouwonvriendelijk is. Als je de Islam kent, weet je dat de vrouwonvriendelijke aspecten iets cultureels zijn en niets met de Islam te maken hebben. Dit blijkt o.a. uit de volgende overleveringen. De boodschapper van Allah (Allah’s vrede en zegeningen zijn met hem) heeft gezegd: “Behandel vrouwen vriendelijk, want vrouwen zijn uit een rib geschapen en het meest gebogen gedeelte is het bovenstuk. Als je probeert haar recht te maken breek je het en als je het zo laat blijft die gebogen. Behandel vrouwen dus vriendelijk.” (Boekhaarie & Moeslim) En de boodschapper van Allah (Allah’s vrede en zegeningen zijn met hem) zei: “De beste gelovigen in het geloof zijn degenen met het beste karakter; en de beste van hen zijn degenen die zich het beste gedragen tegenover hun vrouwen.” (Tirmidhi) De Islam geeft man en vrouw weliswaar niet dezelfde, maar wel gelijke rechten en plichten. Wat zegt de Bijbel eigenlijk over vrouwen?

Leviticus 12:1-5: “…Wanneer een vrouw moeder wordt en een kind van het mannelijk geslacht baart, dan zal zij zeven dagen onrein zijn; als in de tijd van haar maandelijkse afzondering zal zij onrein zijn… …Drieëndertig dagen zal zij blijven in het reinigingsbloed…”

“…Indien zij echter een kind van het vrouwelijke geslacht baart, zal zij twee weken onrein zijn zoals in haar maandelijkse afzondering; zesenzestig dagen zal zij blijven in het reinigingsbloed…”

We lezen hier dat de geboorte van een meisje iets negatiefs is, want de onreinheid is dubbel dan bij de geboorte van een jongetje. En kijk nu eens naar het verschil met de Islam, waar de status van dochters wordt verheven. De profeet (Allah’s vrede en zegeningen zijn met hem) heeft namelijk gezegd: “Een ieder die twee meisjes grootbrengt tot zij de volwassenheid bereiken – diegene en ik zullen (samen) komen op de Dag der Opstanding – en hij strengelde zijn vingers in één (in het Paradijs).” (Overgeleverd door Moeslim)

1 Korintiërs 14:33-36: “…Zoals in alle gemeenten der heiligen moeten de vrouwen in de gemeenten zwijgen; want het is haar niet vergund te spreken… en …want het staat lelijk voor een vrouw te spreken in de gemeente…”

1 Korintiërs 11:9-10: “…De man is immers niet geschapen om de vrouw, maar de vrouw om de man…”

Efeziërs 5:22-24 + 33: “…Vrouwen, weest aan uw man onderdanig als aan de Here, want de man is het hoofd van zijn vrouw… …Welnu, gelijk de gemeente onderdanig is aan Christus, zo ook de vrouw aan haar man, in alles…”

Leviticus 15:19-24: “…Wanneer een vrouw vloeit - namelijk de bloedvloeiing van haar lichaam (ongesteldheid) heeft – dan zal zij zeven dagen in haar maandelijkse onreinheid blijven, en ieder die haar aanraakt, zal onrein zijn tot de avond. Alles waarop zij in haar maandelijkse onreinheid ligt, zal onrein zijn, en alles waarop zij zit, zal onrein zijn. Ieder die haar bed aanraakt, zal zijn klederen wassen, zich in water baden en onrein zijn tot de avond. Indien hij iets aanraakt, dat zich op het bed of op het voorwerp waarop zij gezeten heeft, bevindt, dan zal hij onrein zijn tot de avond. Indien een man bij haar ligt, dan zal haar maandelijkse onreinheid op hem komen, en zeven dagen zal hij onrein zijn, en elk bed waarop hij ligt zal onrein zijn…”

In de Islam is het bloed van de vrouw onrein, en is geslachtsgemeenschap met haar niet toegestaan en mag zij niet bidden etc., maar dat alles wat zij aanraakt onrein wordt gaat wel heel erg ver.

1 Timoteüs 2:11-12: “…Een vrouw moet zich rustig, in alle onderdanigheid, laten onderrichten, maar ik sta niet toe, dat een vrouw onderricht geeft of gezag over de man heeft; zij moet zich rustig houden…”

Prediker 7:26: “…En ik ontdekte iets, bitterder dan de dood: de vrouw, die een valstrik is en wier hart een net is, wier handen boeien zijn…”

Als dit niet vrouwonvriendelijk is!? Er staan vele vrouwonvriendelijke teksten in de Bijbel en we hebben hier niet genoeg plaats om ze allemaal te noemen. Maar we willen nog wel een tekst aanhalen die er voor gezorgd heeft dat de vrouwen de schuld kregen van alle zonden. Het gaat om de volgende tekst:

Genesis 3:11-12: “…Hebt gij van de boom gegeten, waarvan Ik u verboden had te eten? Toen zeide de mens: De vrouw die Gij aan mijn zijde gesteld hebt, die heeft mij van de boom gegeven en toen heb ik gegeten…”

Deze tekst had een zeer negatieve impact op vrouwen. Men geloofde dat alle vrouwen de schuld en bedrog hadden geërfd van hun moeder, de Bijbelse Eva. Daardoor waren zij allemaal onbetrouwbaar, moraal minderwaardig en slecht. Dit had zeer negatieve gevolgen voor de positie van de vrouw. Menstruatie, zwangerschap en kinderen baren werden beschouwd als de rechtvaardige bestraffing voor de eeuwige schuld van het vervloekte vrouwelijke geslacht. Hier kan een boek over geschreven worden.

We willen dit hoofdstukje afsluiten met het volgende; in “het boek Jezus Sirach” komen we het volgende tegen: Sirach 25:13, 19, 24: “…Alle kwaadaardigheid desnoods, maar geen kwaadaardigheid van een vrouw!… …Alle kwaad valt in het niet bij het kwaad van een vrouw… …Bij een vrouw (Eva) is de zonde begonnen, door haar moeten wij allen sterven…”

Bron: uwkeuze.nl

www.islamhouse.com

Islam voor iedereen !