Co należy wiedzieć o czystości – ‘tahara’Ablucja (łudu) – Potarcie po butach (mesh) –Kąpiel (ghusl) – Potarcie piaskiem (tajammum) – Przetarcie po opatrunku (mesh) ()

Abdurrahman al-Sheha

 

Islam jest religią czystości, nie tylko duchowej, ale i fizycznej. Książka ta mówi wszystko, co należy wiedzieć o oczyszczeniu – ‘tahara’ – niezbędnym do wykonywania pewnych aktów czci.

|

 Co należy wiedzieć o czystości – ‘tahara’Ablucja (łudu) – Potarcie po butach (mesh) –Kąpiel (ghusl) – Potarcie piaskiem (tajammum) – Przetarcie po opatrunku (mesh)

ما يجب معرفتة عن الطهارة

    Muzułmanie kiedy wspominają Allaha (I) oraz Wysłannika Muhammada (ﷺ‬) i wszystkich Wysłanników (u), a także Aniołów (u) i towarzyszy Wysłannika Muhammada (y) wypowiadają  specjalne słowa okazując im w ten sposób wielki szacunek.

Książka ta w swojej treści zawiera arabskie zwroty, których znaczenia są następujące:

I   ALLAH:  Subhaanahu wa ta´ala- Chwała Jemu i

              Wyniosłość.

ﷺ‬         Wysłannik Muhammad: salla-llahu ´alaihi wa salam- Pokój i błogosławieństwo Allaha niech będą z nim.

u       Aniołowie i Wysłannicy: ´alaihim salaam- Pokój z nimi.

t         Towarzysz Wysłannika Muhammada: radia-llahu               ´anhu- Niech Allah będzie zadowolony z niego.

y         Towarzysze Wysłannika Muhammada: radia-llahu             ´anhum- Niech Allah będzie zadowolony z nich.

رب (Rabb)  Zamiast tego słowa , ktore oznacza Bóg, niektórzy wolą używać słowa Pan, ponieważ pierwsze słowo(Bóg) pochodzi z Ewangelii i określa sie nim rownież Mesjasza, a drugie słowo  Pan czyli przywódca, sędzia, król  nie oddają  jednak  pełnego znaczenia słowa Bóg.

Natomiast słowo 'Rabb' oznacza: Stwórca, Jedyny Żywiciel, Jedynie On utrzymuje stworzenia przy życiu i On sam decyduje o ich poczęciu i śmierci.

دين  (Diin)  Słowo to tłumaczone jest jako wiara, jednak w

 języku arabskim oznacza ono ukierunkowanie stylu życia prywatnego i społecznego i określa wszystkie formy czczenia Boga oraz życie polityczne, a także szczegołowe prawa i ogólne zasady postępowania tak jak czystość, moralność i inne sprawy dotyczące ogólnego życia.

  „W imię Allaha Miłosiernego Litościwego“

Chwała Allahowi -Panu światów oraz pokój i błogosławieństwo niechaj będą z naszym wysłannikiem, z jego rodziną i towarzyszami.

 Wstęp:

   Czystość (tahara) to słowo, które brzmi przyjemnie i każdy normalny człowiek powinien dążyć do utrzymania jej. Znaczenie czystości w terminologii islamskiej jest szerokie (nie ogranicza się tylko do jednej sfery) i oznacza ona zarówno czystość fizyczną( oczyszczenie ciała z wszelkiej nieczystości) jak i czystość duchową(oczyszczenie duszy ze złych czynów i oddalenie się od grzechów, od zakazów oraz czynienie dobra zarówno mową jak i uczynkami). Dowodem na ogólnie pojętą czystość jest przekazany przez Abu Hurajra (t) hadis, w którym Prorok (e) powiedział:

„ Jak sądzicie, gdyby obok drzwi któregoś z was płynęła rzeka, w której wykąpałby się pięć razy dziennie – czy pozostałoby coś z brudu na jego ciele? Nie, Wysłanniku Allaha–odpowiedzieli. Wysłannik (e) rzekł: Podobnie jest z pięcioma modlitwami, przez które Allah zmazuje grzechy.”[1]

   Modlitwa nie jest przyjęta jak tylko po oczyszczeniu się wodą- ablucją- z mniejszej nieczystości i kąpielą -z większej nieczystości, bowiem Wysłannik Allaha (e) powiedział:

„Żadna modlitwa nie jest przyjęta bez oczyszczenia się.”[2]

   Z tego wynika, iż modlitwa osoby oczyszczającej się w sposób, jaki nakazał Allah i w jaki wyjaśnił Wysłannik Allaha (e) jest oczyszczeniem z grzechów i złych uczynków.

   Islam jest religią czystości zewnętrznej i wewnętrznej i ostrzega muzułmanina przed konsekwencjami zaniedbywania czystości fizycznej, która jest warunkiem prawidłowości i przyjęcia niektórych form czczenia takich jak: modlitwa, okrążanie Ka’by, dotykanie Mushaf (Kur’anu) itp.

   Ibn Abbas (t) powiedział: Wysłannik Allaha (e) przechodził obok dwóch grobów mówiąc:

„Ci dwaj zmarli są karani, lecz nie z powodu dużego grzechu. Jeden z nich niewystarczająco oczyścił się z jego moczu, a drugi roznosił oszczerstwa...”.Po tym Wysłannik (e) poprosił swych towarzyszy o gałąź, którą następnie przełamał na pół. Każdą część wsadził do grobów. Zapytali: O Wysłanniku Allaha, dlaczego tak zrobiłeś? Odparł: Być może ich kara będzie zmniejszona zanim wyschną te gałązki.”[3]

   Dużo hadisów zawierających prośby pokazuje umiłowanie Wysłannika (e) do czystości, m.in. prośba:

„O Allahu! Tobie należą się podziękowania tak wielkie jak niebiosa i ziemia…O Allahu! Oczyść mnie śniegiem, gradem i zimną wodą. O Allahu! Oczyść mnie z grzechów tak jak oczyszcza się białe ubranie z nieczystości.”[4]

   Zasady religii islamu zachęcają do dbania o czystość. Dżabir (t) powiedział:

„Przyszedł do nas Wysłannik (e) i zwrócił uwagę na mężczyznę z potarganymi włosami. Wysłannik powiedział: ‘Czyż nie znalazł on czegoś, czym mógłby uczesać swoje włosy? Wysłannik (e) widział również innego mężczyznę, który nosił nieczyste ubranie, więc zapytał: Czyż nie znalazł on wody by wyprać swoje ubranie?.”[5]

   Ibn Al-Qajjem (Niech Allah będzie litościwy nad nim) powiedział: „Kto oczyszcza się w życiu doczesnym i spotyka się z Allahem (w Dniu Sądu Ostatecznego) jako czysty, to wejdzie do Raju bez przeszkód. Kto zaś nie oczyszcza się w życiu doczesnym (tak jak innowierca z nieczystości duchowej) nie wejdzie do Raju. W przypadku chwilowej nieczystości, muzułmanin wejdzie do wiecznego Raju, ale po uprzednim oczyszczeniu się w Piekle ze swoich nieczystości”.[6]

   Dowodem na obszerne znaczenie czystości w islamie są wersety zawierające wyraz- ‘czystość’- ‘tahara’, który posiada wielorakie znaczenie. Oto przykłady tych znaczeń:

1.          Czystość od grzechów. O tym rodzaju czystości Allah Najwyższy mówi:

(Weź z ich majątku jałmużnę, abyś przez nią mógł ich oczyścić i usprawiedliwić.).[7]

Ibn Abbas (t) powiedział:

"Prorok (e) zobowiązał muzułmanów do oddania zakat al-fitr po Ramadanie jako sposób na oczyszczenie poszczącego za jego złe słowa i czyny (al-laghł, ar-rafas) i jest nakarmieniem ubogiego; kto ją daje przed modlitwą(świąteczną) będzie ona przyjęta, a kto ją daje po modlitwie będzie tylko darem (sadaka).”[8]

2.          Czystość w sensie oczyszczenie z bałwochwalstwa. O tym Allah Najwyższy mówi:

(Oczyśćcie Mój Dom dla odprawiających okrążenia, dla tych, którzy pozostają w medytacji, i dla tych, którzy się pochylają i wybijają pokłony).[9]

3.          Czystość w sensie świętości. O tym Allah Najwyższy mówi:

(Ci, którzy nie wierzą, spośród ludzi Księgi, jak i bałwochwalcy, nie zmienili się, dopóki nie przyszedł do nich jasny dowód: Posłaniec od Boga, który recytuje oczyszczone karty, zawierające pisma prawdziwe.)[10]

4.          Czystość w sensie dozwolone (halal). O tym Allah Najwyższy mówi:

(Będą odziani w szaty zielone z atłasu i brokatu; będą strojni w bransolety ze srebra. Napoi ich Pan napojem czystym).[11]

5.          Czystość serca (od wątpliwości). O tym Allah Najwyższy mówi:

(A kiedy prosicie je o jakiś przedmiot, to proście je spoza zasłony. To jest przyzwoitsze(czyste) dla waszych serc i dla ich serc.)[12]

6.          Czystość w sensie moralności. O tym Allah Najwyższy mówi:

(I oto powiedzieli aniołowie: O Mario! Zaprawdę, Bóg wybrał ciebie i uczynił cię czystą, i wybrał ciebie ponad kobietami światów.)[13]

7.          Czystość, czyli podnoszenie rangi [w Raju]. O tym Allah Najwyższy mówi:

(Przebywajcie w swoich domach i nie ozdabiajcie się w ten sposób, jak ozdabiały się kobiety za czasów pogaństwa! Odprawiajcie modlitwę, dawajcie jałmużnę, słuchajcie Boga i Jego Posłańca! O ludzie Domu! Bóg chce tylko odsunąć od was brud i oczyścić was całkowicie.)[14]

8.          Czystość w sensie usuwania wszelkiej nieczystości. O tym Allah Najwyższy mówi:

(A tych, którzy uwierzyli i czynili dobro, wprowadzimy do Ogrodów; gdzie w dole płyną strumyki. Będą oni tam przebywać na wieki, nieśmiertelni. Będą tam mieli małżonki bez skazy. I wprowadzimy ich do cienia cienistego.)[15]

9.          Czystość w sensie oczyszczenia po załatwieniu potrzeb fizjologicznych (hadas). O tym Allah Najwyższy mówi:

(O wy, którzy wierzycie! Kiedy stajecie do modlitwy, to obmyjcie wasze twarze i ręce aż do łokci; przetrzyjcie lekko wasze głowy, a nogi myjcie - aż do kostek. A jeśli jesteście w stanie nieczystym, to oczyszczajcie się. A jeśli jesteście chorzy albo w podróży, albo, jeśli ktoś z was przyszedł z ustronnego miejsca, albo, jeśli dotykaliście kobiet, a nie znajdziecie wody, to poszukajcie czystego piasku i wycierajcie nim twarze i ręce. Bóg nie chce sprawiać wam trudności, lecz chce was tylko oczyścić i chce w pełni obdarzyć was Swoją dobrocią. Być może, będziecie wdzięczni!.)[16]

 Cechy czystości (ablucji)

·  Czystość jest warta połowie wiary, co wynika z hadisu Wysłannika Allaha (I):

(Czystość to połowa wiary i podziękowanie Allahowi dopełnia szalę wagi. I chwała i podziękowanie Allahowi wypełniają przestrzeń między niebem a ziemią. Modlitwa jest światłem, a jałmużna jest dowodem wiary. Cierpliwość jest iluminacją, a Kur’an jest argumentem dla ciebie lub przeciwko tobie. Wszyscy ludzie żyjąc, sprzedają swoje dusze uwalniając je lub niszcząc.)[17]

·  Czystość, powodem zadowolenia Allaha (I), na postawie wersetu z Kur’anu:

(Zaprawdę, Allah miłuje nawracających się i miłuje oczyszczających się!.)[18]

a także na podstawie hadisu Abu Hurajra (t), który powiedział, że Wysłannik (e) rzekł, iż werset-

„W nim są ludzie, którzy lubią się oczyszczać, a Allah kocha tych, którzy się oczyszczają”[19]-był zesłany dla pochwały ludzi z Kuba’a za to, iż po załatwieniu potrzeb fizjologicznych oczyszczali się wodą.”[20]

·  Jedną z cech wiernych jest dbanie o czystość, która stanowi formę czczenia. Wysłannik Allaha (I) powiedział:

„..Jedynie osoba wierząca dba o ablucję.”[21]

·  Czystość jest warunkiem przyjęcia próśb przez Allaha(SŁT). Mówi o tym hadis Amru bnu Absa (t):Wysłannik Allaha (e) rzekł:

„Każdy muzułmanin, który kładzie się spać jako czysty, potem wstaje w nocy, wspomina Allaha i prosi Go o dobra z życia doczesnego i ostatecznego, to Allah z pewnością wysłucha go.”[22]

·  Dbanie o czystość jest zbliżaniem się do Allaha. Abu Hurajra(t) powiedział: Wysłannik Allaha (ﷺ‬) rzekł do Bilala(t):

„O Bilal! Powiedz mi, jaki czyn wykonujesz stale, bo słyszałem w Raju odgłosy twoich butów. Bilal odpowiedział, że zawsze(czy to w dzień czy w nocy), gdy wykonuje ablucje to modli się (modlitwy nadobowiązkowe).”[23]

·  Czystość zmazuje grzechy. Wysłannik Allaha (ﷺ‬) rzekł:

„Gdy nastanie pora modlitwy obowiązkowej dla każdego muzułmanina, staranne obmycie i nienaganne wykonanie z wielką pokorą rakatów modlitwy jest pokutą za minione grzechy. Pod warunkiem, że będzie wystrzegał się wielkich grzechów. A tak będzie zawsze.”[24]

·  Poprzez czystość Allah (I) zmazuje błędy wiernego i podnosi jego rangę [w Raju].Wysłannik Allaha (e) rzekł:

„Czy ukazać wam, czym Allah wymazuje grzechy i jak podnosi waszą rangę [w Raju]?Powiedzieli: Oczywiście Wysłanniku Allaha! Powiedział: Dokładne zmoczenie części ciała przy ablucji, częste chodzenie do meczetów i oczekiwanie na kolejną modlitwę po wykonaniu poprzedniej modlitwy, to jest jak poświęcenie się obronie islamu - powtórzył tak trzy razy.”[25]

   W innym hadisie Wysłannik Allaha (e) powiedział:

„Kiedy sługa płucze usta, to z wodą z ust uchodzi grzech, jeśli płucze nos, to z niego wraz z wodą uchodzi grzech, jeśli obmywa twarz to z niej wraz z wodą uchodzi grzech, jeśli obmywa ręce to…..,jeśli pociera głowę to…...,a kiedy obmywa nogi to z nich wraz z wodą uchodzi grzech ,natomiast udanie się do meczetu i wykonanie modlitwy będzie tylko dodatkiem.”[26]

·  Czystość jest naturalną cechą człowieka, o czym powiedział Wysłannik Allaha (e):

„Dziesięć spraw wynika z natury: przycinanie wąsów, zapuszczenie brody, czyszczenie zębów siłakiem, płukanie nosa, obcinanie paznokci, czyszczenie miejsc między palcami[27], depilowanie owłosienia pod pachami, golenie włosów w okolicach łonowych, mycie intymnych części ciała.[28] Powiedział Mus’ab (t) -przekaziciel hadisu-zapomniałem dziesiątej sprawy, być może to chodzi o płukanie ust.”[29]

·  O zaletach ablucji mówi hadis przekazany przez Abu Hurajra(t), że Wysłannik Allaha(e) poszedł na cmentarz i powiedział:

„Pokój z niech będzie z wami przebywający tutaj, ludzie wierzący! Jeśli Allah zechce połączymy się z wami. Po czym dodał: Pragnę ujrzeć jeszcze naszych braci. Zapytano: Czyż nie jesteśmy twymi braćmi? Odparł: Jesteście moimi towarzyszami, a nasi bracia jeszcze nie pojawili się na tym świecie. Zapytano: Po czym pozna się tych z twej wspólnoty, którzy jeszcze nie przybyli? Wysłannik (e) przytoczył przypowieść: „Powiedzcie: Czyż właściciel, który puścił w stado swe konie o białych znamionach na czołach i pęcinach, nie rozpozna ich pośród koni karych i czarnych? Odparli: Z pewnością tak! Wysłannik na to: I podobnie bracia przybędą z blaskiem na twarzach i kończynach od obmyć, a ja poprowadzę ich ku źródłu obfitości….”[30]

·  Dbanie o czystość jest środkiem zapobiegającym chorobom, a jak wiadomo zapobieganie jest lepsze niż leczenie. Mówi o tym przysłowie: „Gram zapobiegania lepszy jest niż tona leków”.

      W tej książce, (jeśli Allah zechce) będzie mowa o oczyszczeniu się z nieczystości fizycznych i proszę Allaha Taala, aby ta praca przyniosła oczekiwane korzyści.

 Czystość fizyczna

   Ablucja jest jednym z warunków prawidłowości modlitwy (zarówno obowiązkowej jak i nadobowiązkowej).Wysłannik Allaha (e) powiedział:

„ Żadna modlitwa nie jest przyjęta bez oczyszczenia się …”[31]

   Dokonujący ablucji po załatwieniu potrzeb fizjologicznych zobowiązany jest do usunięcia nieczystości z miejsc intymnych wodą lub innym przedmiotem stałym (albo dwoma naraz).Jeśli wybierze jeden z tych sposobów to lepiej, jeśli to będzie woda, bo jest to najdoskonalszy sposób oczyszczenia, na podstawie hadisu Al-Mikdad (t),który przekazał:

„Niechaj myje (wodą) miejsce intymne, a następnie wykonuje ablucję.”[32]

   Należy uważać, aby nie zanieczyścić ciała i ubrania, bo pewne hadisy ostro traktują źle oczyszczających się. Ibn Abbas (t) owiedział: Wysłannik Allaha przechodził obok dwóch grobów mówiąc:

„Ci dwaj zmarli są karani, lecz nie z powodu dużego grzechu. Jeden z nich niewystarczająco oczyścił się z jego moczu a drugi roznosił oszczerstwa...”. Po tym Wysłannik poprosił swych towarzyszy o gałąź, którą następnie przełamał na pół. Każdą część gałęzi wsadził do grobów. Zapytali: O Wysłanniku Allaha, dlaczego tak zrobiłeś? Odparł: Być może ich kara będzie zmniejszona zanim wyschną te gałązki.”[33]

 Znaczenia „istinża’a” i „istiżmar”

·  Istinża’a to usuwanie i oczyszczanie wodą miejsc intymnych po załatwieniu potrzeb fizjologicznych.

·  Istiżmar to usuwanie i oczyszczenie przedmiotem stałym      (trzykrotnie kamieniem lub papierem, albo materiałem itp.)[34] miejsc intymnych po załatwieniu potrzeb fizjologicznych. Wysłannik Allaha (e) rzekł:

„Jeśli ktoś z was udaje się do ustronnego miejsca niech, weźmie ze sobą trzy kamienie, oczyści się nimi; będzie to dla niego wystarczające.”[35]

 Może również zwiększyć liczbę kamieni do momentu, aż uzna, że całkowicie oczyścił miejsce intymne. Najlepiej wykonać ‘istiżmar’ nieparzystą liczbą przedmiotów na podstawie hadisu:

„Jeśli ktoś z was oczyszcza się, to niech to dokona nieparzystą liczbą przedmiotów.”[36]

   Oczyszczenia intymnych części ciała nie można wykonywać prawą ręką. Abdurrahman bnu Zejd (t) powiedział:

„Przekazano Selmanowi:Wasz Wysłannik uczył was wszystkiego, nawet tego jak oczyścić się po załatwieniu potrzeb fizjologicznych. Salman odparł: Tak. Zakazał nam w tym czasie zwracania się twarzą do Ka’by i oczyszczać się prawą ręką; zakazał oczyszczać się mniej niż trzema kamieniami i kością.”[37]

 Znaczenie ablucji (łudu)

   Ablucja to oczyszczenie wodą w określony sposób pewnych części ciała, a są nimi twarz, ręce, głowa i nogi; jest warunkiem prawidłowości modlitw (obowiązkowej-farz i nadobowiązkowej-nafila) i ich przyjęcia przez Stwórcę.

 Kiedy ablucja jest obowiązkiem?

·  Przed wykonaniem modlitwy zarówno tej obowiązkowej jak i nadobowiązkowej, na podstawie hadisu Wysłannika (e):

„Żadna modlitwa nie jest przyjęta bez oczyszczenia się …”[38]

·  Przed okrążaniem Ka’by na podstawie hadisu Wysłannika (e):

„Okrążanie Ka’by jest modlitwą z jednym wyjątkiem, a mianowicie, iż dozwolona jest rozmowa. Kto więc rozmawia niech mówi tylko dobro.”[39]

   W momencie dotykania Kur’anu, na podstawie słów Abu Bakra bnu Mohamed bnu Amru, że Wysłannik (e) skierował do Jemeńczyków pismo, w którym m.in napisał:

„Kur’an niechaj dotyka jedynie osoba oczyszczona.”[40]

  Opis całkowitej ablucji

·  Intencja jest ‘czynem’ serca i nie na nic wspólnego z mową. Jest zamiarem wykonania czynności. Towarzysze Wysłannika (e) nie przekazali nic, co by świadczyło o tym, iż Wysłannik (e) wypowiadał głośno swoją intencję zarówno w czasie ablucji, czy też przed modlitwą lub przed inną formą czczenia, bo Allah (I) przecież wie najlepiej, co jest w sercu człowieka. Dowodem na obowiązek intencji jest hadis:

„Każdy czyn związany jest z intencją i każdy człowiek będzie wynagrodzony wg swojej intencji. Ten, który emigrował z intencją dla Allaha i Jego Wysłannika to jego emigracja będzie dla Allaha i Jego Wysłannika. A ten, kto emigrował dla korzyści materialnych lub ożenić się z kobietą, to jego emigracja będzie dla samych korzyści.”[41]

·  Wypowiadanie„bismillah” przed rozpoczęciem ablucji, na podstawie hadisu przekazanego przez Abu Hurajra (t), który powiedział:

„Nie dokonał ablucji ten, kto przed nią nie wspomniał Allaha.”[42]

·  Trzykrotne umycie dłoni na początku ablucji, na podstawie hadisu Ałs ibn Ałs as-Sakafi (t),który przekazał:

„Widziałem Wysłannika Allaha (e) jak wykonywał ablucję zaczynając od trzykrotnego umycia dłoni.”[43]

·  Trzykrotne płukanie ust i nosa; sunną jest nabrać wodę do ust, a w przypadku nosa wciąganie wody przy pomocy prawej dłoni i wydmuchiwanie tej wody przy pomocy lewej na podstawie hadisu:

„Ali (t) poprosił o wodę do ablucji, umył trzy razy dłonie, usta i nos i wydmuchał (z nosa)przy pomocy lewej dłoni, a następnie umył twarz trzy razy. Umył prawą rękę do łokcia trzy razy, podobnie lewą. Przetarł głowę raz. Umył trzy razy prawą stopę do kostek i podobnie lewą. Na koniec nabrał dłonią wodę, którą wypił i powiedział: „Tak wygląda ablucja Wysłannika Allaha, więc kto chce widzieć ablucję Wysłannika Allaha, to jest to.”[44]

·  Trzykrotne umycie całej twarzy, tzn. od początku włosów nad czołem do dolnej części podbródka oraz od ucha do ucha. Allah (I) mówi:

(O wy, którzy wierzycie! Kiedy stajecie do modlitwy, to obmyjcie wasze twarze i ręce aż do łokci; przetrzyjcie lekko wasze głowy, a nogi myjcie - aż do kostek.)[45]

·  Umycie rąk do łokci (włącznie z łokciami) zaczynając od prawej ręki a kończąc na lewej. Wysłannik Allaha (e) powiedział:

„Jeśli ubieracie się lub wykonujecie ablucje, to zaczynajcie od prawej strony.”[46]

   W przypadku noszenia pierścionka lub zegarka należy je poruszyć tak, aby woda dotarła do miejsc pod tymi ozdobami. Allah (I) mówi:

(O wy, którzy wierzycie! Kiedy stajecie do modlitwy, to obmyjcie wasze twarze i ręce aż do łokci; przetrzyjcie lekko wasze głowy, a nogi myjcie - aż do kostek.)

   Naim bnu Abdullah Elmadżmar (t) powiedział: „Widziałem Abu Hurajra wykonującego ablucję. Umył prawą rękę, później lewą, następnie potarł głowę a potem umył prawą i lewą stopę (wychodząc poza kostki). Na koniec powiedział: „Widziałem jak Wysłannik Allaha wykonał ablucję, tak jak ja ją wykonałem” i dodał: Wysłannik Allaha (e) rzekł:

„W Dniu Ostatecznym wy będziecie mieli blask(na twarzach i kończynach) od ablucji, a więc kto ma możliwości, to niech wychodzi poza obszar ablucji.”[47]

·  Zwilżonymi wodą dłońmi jednokrotne przetarcie głowy od początku włosów nad czołem po kark i z powrotem, na podstawie hadisu Abdullah bnu Zajd (t), który powiedział:

„Wysłannik Allaha (e) przetarł rękami swoją głowę, zaczynając od czoła a kończąc na karku, a potem wracał do miejsca, od którego zaczynał przetarcie.”[48]

·  Palcami wskazującymi obu dłoni jednokrotne umycie uszu od wewnątrz i palcami kciuka potarcie zewnętrznej strony uszu na podstawie hadisu Ibnu Abbas (t),który opisuje ablucję Wysłannika Allaha (e) mówiąc:

„…..I raz potarł swoją głowę i swoje uszy”[49]. W innym hadisie: „I potarł swoją głowę i wewnętrzną stronę uszu palcami wskazującymi, a palcami kciuka przetarł zewnętrzną stronę uszu.”[50]

       Na podstawie innego hadisu:

„Uszy są częścią głowy”. [51] (tłum. Oznacza to, że umycie uszu następuje po umyciu głowy).

·  Trzykrotne umycie stóp do kostek (od opuszek palców po kostki włącznie), zaczynając od prawej stopy, a kończąc na lewej, na podstawie hadisu Ibnu Omar (t),który powiedział: Pewnego dnia podczas naszej podróży Wysłannik (e) dołączył do nas i widząc jak w czasie ablucji niedbale myjemy stopy, powiedział donośnym głosem powtarzając dwu-trzykrotnie:

 „Biada stopom przed ogniem.”[52]

·  Kolejność w wykonywaniu ablucji, tzn. zaczyna się od obmycia twarzy, potem rąk, następnie potarcia włosów i obmycia nóg, gdyż Allah (I) opisał kolejność w wykonywaniu ablucji:

(O wy, którzy wierzycie! Kiedy stajecie do modlitwy, to obmyjcie wasze twarze i ręce aż do łokci; przetrzyjcie lekko wasze głowy, a nogi myjcie - aż do kostek.)[53]

 Jak wygląda kolejność w ablucji wiemy również na podstawie czynu Wysłannika (e) który powiedział:

„To jest ablucja, bez której Allah (I) nie przyjmuje żadnej modlitwy.”[54]

·  Ciągłość w wykonywaniu ablucji oraz szybkość, tzn. obmycie następnej części ciała zanim wyschnie poprzednio umyta. Na podstawie hadisu:

„Wysłannik Allaha (e) widział mężczyznę modlącego się, którego część stopy była sucha i nakazał mu powtórzyć ablucję i modlitwę.”[55]

 Opis skrócony ablucji

·  Intencja bez wypowiedzenia słów.

·  Wypowiedzenie „bismillah” na początku ablucji.

·  Płukanie ust i nosa przez nabieranie wody w dłoń za każdym razem.

·  Jednorazowe umycie twarzy.

·  Jednorazowe umycie rąk do łokci.

·  Jednorazowe przetarcie całej głowy wraz z umyciem uszu.

·  Jednorazowe umycie stóp do kostek.

·  Kolejność (ciągłość) wykonywania w/w czynności.

 Sunny w ablucji

·  Szczotkowanie zębów(siłakiem), na podstawie hadisu Wysłannika (e):

„Gdyby nie było uciążliwe dla mojej wspólnoty, to nakazałbym jej szczotkowanie zębów przed każdą ablucją ……”[56]

·  Wcieranie wody w brodę(mężczyzny), na podstawie hadisu Annasa (t), który przekazał, iż Wysłannik (e), gdy wykonywał ablucję nabrał wodę w dłoń i wcierał ją w brodę mówiąc:

„Tak nakazał mi mój Bóg.”[57]

·  Moczenie dłonią wszystkich części ciała przewidzianych do ablucji, na podstawie hadisu Abdullah bnu Zejd (t), który powiedział:

„Przyniesiono Wysłannikowi (e) wodę do ablucji; wykonał ją wcierając wodę w skórę przedramion.”[58]

·  Wyjście poza obszar miejsc przeznaczonych do ablucji, czyli umycie nad czołem, ponad kostkami i łokciami(itala al-ghurra ła at-tahdżil), na podstawie hadisu Wysłannika Allaha (e),który powiedział:

„Zaprawdę, moja wspólnota, w Dniu Ostatecznym będzie miała blask(na twarzach i kończynach) od ablucji, a więc kto ma możliwości to niech wychodzi poza obszar ablucji.”[59]

·  Wcieranie wody między palcami, na podstawie hadisu Ibnu Abbas (t), który powiedział:

„Jeśli dokonujesz ablucji, to wcieraj (wodę) miedzy palce u rąk i nóg.”[60]

   Ważne jest, aby ten, kto nosi pierścionek pokręcił nim tak, aby dostała się w to miejsce woda, gdyż przekazane zostało, iż Wysłannik (e) wykonując ablucje poruszał pierścieniem.[61]

   Dokładne płukanie nosa,(co nie dotyczy poszczącego), na podstawie hadisu Lukajt bnu Sabra(t),który przekazał, że jego ojciec powiedział: „Rzekłem: O Wysłanniku Allaha! Powiedz mi coś o ablucji. Odpowiedział Wysłannik (e):

„….i mocno wciągaj wodę do nosa pod warunkiem, że nie pościsz.”[62]

·  Oszczędność wody podczas ablucji, na podstawie hadisu Abdullah bnu Maghfal (t), który powiedział: „Pewnego dnia słyszałem swojego syna proszącego w modlitwie: „O Allahu! Proszę Cię o biały pałac z prawej strony Raju”. Powiedziałem mu: O synu! Jeśli prosisz Allaha, to proś Go o Raj i szukaj u Niego schronienia przed Piekłem, bo słyszałem Wysłannika Allaha (e), który mówił:

„Przed końcem świata będą ludzie przesadzający w ich prośbach i ablucji. ”[63]

 Przykładem oszczędności wody jest ablucja i kąpiel Wysłannika (e), o którym mówi jego towarzysz Abu Bakr (t), że Wysłannik wykąpał się z ‘sa’a’ i wykonał ablucję z ‘med.’[64]

·  Prośba (du’a) po ablucji, na podstawie hadisu Omara (t), który przekazał: „Wysłannik Allaha (e) powiedział:

„Dla każdego z was, kto dokona ablucji mocząc dobrze części ciała, potem powie: Aszhadu an la ilaha illa Allah łahdahu la szarika lahu ła aszhadu anna Muhammadan abduhu ła rasuluh. Allahuma iż-alni mina at-tałabin ła iż-alni mina al-mutataherin- otworzone zostanie osiem bram do Raju i wejdzie do niego przez którą będzie chciał.”[65]

·  Wykonanie modlitwy składającej się z dwóch cykli modlitewnych (rakatów) po dokonaniu ablucji, na podstawie hadisu Okba ibn Amir (t), który powiedział, że Wysłannik Allaha (e) rzekł:

„Każdy z was, kto prawidłowo dokona ablucji i pomodli się dwa rakaty, koncentrując się na obu czynach: serca i ciała, temu będzie zapewniony Raj.”[66]

 Abu Hurajra(t) powiedział: Wysłannik Allaha (e)rzekł do Bilala (t):

„O Bilal! Powiedz mi, jaki czyn wykonujesz stale, bo słyszałem w Raju odgłosy twoich butów. Bilal odpowiedział, iż zawsze ( w dzień i w nocy), gdy dokonuje ablucji to natychmiast po niej wykonuje modlitwy nadobowiązkowe.”[67]

 Unieważnienia ablucji

·  Wszystko, co wydostaje się z dróg moczowych lub odbytu (chodzi o mocz i kał), na postawie wersetów z Kur’anu:

(A jeśli jesteście chorzy albo, jeśli jesteście w podróży, albo, jeśli któryś z was przyszedł z miejsca ustronnego, albo też, gdy dotykaliście kobiet i nie znaleźliście wody, to posłużcie się czystym piaskiem.)[68]

·  Wypuszczenie wiatrów. Hadis mówi:

„Allah nie przyjmuje modlitwy od nikogo z was, po tym jak się wypróżnił (hadas), aż dokona ablucji”. Pewien mężczyzna zapytał Abu Hurajra (t), co oznacza hadas. Odpowiedział: Hadas, to ciche lub głośne wypuszczenie wiatrów.”[69]

·     Mazi (łac.gonacratia), śliska wydzielina towarzysząca myślom erotycznym; może się pojawić bez związku z takimi myślami. Ładi to wydzielina prostaty występująca pod koniec oddawania moczu. Na ten temat mówi hadis przekazany przez Ali(t),który powiedział: „Wychodziła ze mnie mazi i prosiłem pewnego mężczyznę, aby o tej sprawie zapytał Wysłannika (e). Odpowiedź Wysłannika brzmiała:

„Umyj członka i dokonaj ablucji.”[70]

   Ibnu Abbas (t) powiedział:

„Wypływ spermy zobowiązuje do kąpieli (ghusl),natomiast ‘mazi’ i ‘ładi’ zobowiązują do umycia członka i dokonania ablucji tak jak do modlitwy.”[71]

·  Wypływ krwi istihada(niezwiązanej z miesiączką) na podstawie hadisu Fatima bint Abi Hubajsz (t), która zapytała Wysłannika Allaha (e)o tej sprawie, a on odpowiedział:

„Jeśli jest to krew miesiączki to nie wykonuj modlitwy, a jeśli to krew nie związana z miesiączka, to dokonaj ablucji i módl się.”[72]

·   Głęboki sen, któremu towarzyszy brak świadomości, na podstawie hadisu przekazanego przez Ali (t), że Wysłannik Allaha (e) powiedział:

„Kto spał niech następnie dokona ablucji.”[73]

    Hadis Safwana ibnu Assal (t) również o tym mówi:

„Nakazywał nam Wysłannik Allaha (e), gdy byliśmy w podróży, byśmy nie zdejmowali naszych skórzanych ciżem przez trzy dni i trzy noce, po załatwieniu potrzeby lub po śnie, ale nie dotyczy to tych, którzy są w stanie dużej nieczystości(dżanaba).”[74]

   Jeśli natomiast lekka drzemka nie powoduje utraty odczuć, to nie unieważnia ablucji, na podstawie hadisu Anasa (t),który powiedział:

„Za czasów Wysłannika Allaha (e), gdy towarzysze czekali na modlitwę al-isza pochylały się im głowy(przysypiali), jednak potem wykonywali modlitwę bez ablucji.”[75]

·  Spożywanie mięsa wielbłąda, o czym mówi w hadisie Dżabir bnu Sumra (t):

„Jeden mężczyzna zapytał Wysłannika (e): Czy po spożyciu baraniny mam dokonać ablucji? Wysłannik odpowiedział: Nie musisz. Ów mężczyzna ponownie zapytał: A czy po spożyciu mięsa wielbłąda mam dokonać ablucji? Wysłannik Allaha (e) odpowiedział:Tak.”[76]

·  Utrata akl (rozumu) bez względu na to, czy jest to spowodowane chorobą psychiczną lub utratą przytomności(np. mdlenie), czy spożyciem lekarstw lub wypiciem alkoholu, gdyż pełna świadomość(akl) jest warunkiem obowiązkowości ablucji, na podstawie hadisu Aiszy (t),która powiedziała, że Wysłannik Allaha (e) rzekł:

„Pióro zapisujące uczynki zostało podniesione znad trzech osób: śpiącego, aż się obudzi, dziecka, dopóki nie osiągnie dojrzałości i szalonego, dopóki nie odzyska rozumu.”[77]

·  Odstępstwo od religii oznacza odejście od religii mową lub czynem. Gdy apostata powróci do islamu to nie modli się, dopóki nie dokona ablucji. Allah Najwyższy (I) mówi:

(A ktokolwiek odrzuca wiarę, to jego działanie jest daremne”.)

  A w innym wersecie czytamy:

(Jeśli dodajesz współtowarzyszy, to z pewnością twoje działanie będzie daremne”.)

Bezpośrednie dotykanie genitaliów zarówno męskich jak i żeńskich. Wiele hadisów mówi o obowiązku dokonania ablucji po bezpośrednim dotknięciu genitaliów; m.in. hadis:

„Ten, kto dotknie penisa niech wykona ablucję a kobieta, która dotknie pochwy to niech również wykona ablucję”[78], a także na podstawie hadisu Wysłannika Allaha (e): „ Ten, kto dotknie swego penisa nie wykona modlitwy, dopóki nie dokona ablucji.”[79]

W innym hadisie czytamy:

„Kto dotknie bezpośrednio swego członka, jest zobowiązany do wykonania ablucji.”[80]

   Niektórzy naukowcy uważają, że dotknięcie penisa nie unieważnia łudu, na podstawie hadisu Talka (t):

„Jeden mężczyzna zapytał Wysłannika Allaha (e), czy mężczyzna dotykający swego penisa musi wykonać łudu. Wysłannik odpowiedział: Nie. On jest częścią twego ciała.”[81]

 Kwestie, w których uczeni mają odmienne zdania.

·  Wszystko, co wydostaje się z ciała tak jak krew, wymioty i krwotok z nosa (nie dotyczy dróg moczowych i odbytu).

·  Dotyk(kobiety) z pożądaniem.

·  Umycie zmarłej osoby.

 W wyżej wymienionych kwestiach najlepiej wykonać ablucję, aby pozbyć się wątpliwości:

·  W sytuacji, gdy osoba mająca ablucję ma jednak wątpliwość (zarówno przed modlitwą, w czasie modlitwy jak i po niej) czy załatwiła swoją potrzebę czy nie, wtedy ablucja jest ważna do chwili, aż ta osoba będzie pewna i przekonana, że wystąpiło coś, co unieważnia ablucję. Abu Hurajra (t) przekazał, że Wysłannik Allaha (e) rzekł:

„Jeśli ktoś z was poczuje coś w żołądku i nie będzie pewny, czy wydostało się coś czy nie, niech nie wychodzi z meczetu(niech się modli), póki nie usłyszy odgłosu lub nie poczuje wiatru.”[82]

   Znaczenie tego hadisu jest takie, że muzułmanin przystępujący do modlitwy musi być pewien, iż wykonał ablucję. Jeśli natomiast nie jest tego pewien, musi ją wykonać.

  Sytuacje, w których ablucja jest zalecana:

·  Przed snem, na podstawie hadisu Al-Baraa bnu Azib(t), który przekazał:

„Wysłannik Allaha (e) rzekł: „Jeśli chcesz spać, to wykonaj ablucję tak jak do modlitwy i śpij na prawym boku….”[83]

·  Dla osoby w stanie nieczystości (dżanaba)chcącej jeść, pić lub spać na podstawie hadisu Ammara bnu Jasira (t),który przekazał:

„Wysłannik Allaha (e) zezwolił osobie będącej w stanie dżanaba i chcącej jeść, pić lub spać na wykonanie ablucji tak jak do modlitwy.”[84]

Mężczyzna będący w stanie dżanaba, jeśli chce powtórzyć stosunek z żoną może (zalecane jest) wykonać ablucję, na podstawie powiedzenia Wysłannika Allaha (e):

„Jeśli ktoś z was współżyje ze swoją żoną i chce powtórzyć stosunek, to niech dokona ablucji.”[85]

·  Przed rozpoczęciem obowiązkowej i zalecanej kąpieli (ghusl) na podstawie hadisu Aiszy (t), która powiedziała:

„Wysłannik Allaha (e), gdy kąpał się po stanie dżanaba (z dużej nieczystości), to zaczynał od umycia rąk, następnie oblewał wodą prawą stronę ciała, później lewą i mył części intymne, potem dokonywał ablucji tak jak do modlitwy. Po tym nabierał wodę i palcami mył skórę głowy, po czym polewał ją trzema garściami wody, a następnie polewał całe ciało wodą i na koniec mył nogi.”[86]

·  Odnawianie ablucji przed każdą modlitwą, na podstawie hadisu Wysłannika (e):

„Gdyby nie było uciążliwe dla ludzi, to nakazałbym im przed każdą modlitwą ablucję, a szczotkowanie (siłakiem) zębów przed każdą ablucją.”[87]

 Nieprawidłowości w ablucji

·  Głośne wypowiadanie intencji. Ibnu Al-Qajjem (niech Allah będzie litościwy nad nim) powiedział: „Wysłannik Allaha (e) i jego towarzysze przed dokonywaniem ablucji lub przed modlitwą nigdy nie wypowiadali głośno intencji i nie ma ani jednego hadisu o tej sprawie”.

   Szajh Ibnu Tejmija (niech Allah będzie litościwy nad nim) powiedział: „Przed dokonaniem oczyszczenia (ablucji, kąpieli, tajammum),przed modlitwą, oddaniem zakatu oraz innymi formami czczenia nie należy wymawiać głośno intencji;jest na to jednomyślna zgoda wszystkich naukowców islamu, bo miejsce intencji jest w sercu człowieka. Jeśli ktoś wypowiada słowami coś, co tak naprawdę nie jest jego intencją, to przez Allaha będzie rozliczony tylko za to, co jest jego szczerą intencją a nie za słowa, które wypowiedział”.[88]

·  Prośba(dua) przy myciu poszczególnych części ciała przeznaczonych do ablucji, np. niektórzy przy obmyciu prawej ręki mówią: ‘O Boże, daj mi moją Księgę w prawą rękę, a podczas obmycia twarzy mówią: ’O Boże! Daj mi jasność mojej twarzy w Dniu, w którym będą jaśnieć twarze’. Ibn al-Qajjem (niech Allah będzie litościwy nad nim) powiedział: Nie przekazano nic o tym jakoby Wysłannik Allaha podczas ablucji wymawiał inne słowa oprócz ‘bismillah’ –na początku ablucji i ‘Aszhadu an la ilaha illa Allah łahdahu la szarika lahu ła aszhadu anna  Muhammadan abduhu ła rasuluh. Allahuma iż-alni mina at-tałabin ła iż-alni mina al-mutataherin’- po zakończeniu ablucji.

   Wszystkie hadisy mówiące o prośbach wypowiadanych podczas ablucji są kłamliwe, bo nie wypowiadał ich Wysłannik Allaha (e).

   W hadisie relacjonowanym przez An-Nasai(t)zawarte są słowa, które wypowiada się przy dokonaniu ablucji:

„Subhanaka Allahumma ła bihamdik, Aszhadu an la ilaha illa ant, astagfiruka ła atubu ilejk.”

·  Przetarcie szyi, które następuje po przetarciu głowy. Szajh Ibnu Tejmija (niech Allah będzie litościwy nad nim) powiedział: Nie przekazano od Wysłannika (e) nic, co nakazywałoby przetarcie szyi. Także we wszystkich wiarygodnych hadisach nie ma nic o tym. Dlatego większość naukowców nie uznało tej praktyki, która wzięła się ze słabego hadisu przekazanego od Abu Hurejry, że Wysłannik (e) po przetarciu głowy przetarł również szyję. Kto nie dokona przetarcia szyi to jego ablucja jest prawidłowa- zgoda naukowców.[89]

·  Niedokładne mycie części przeznaczonych do ablucji, na podstawie hadisu:

„Wysłannik Allaha (e) widział mężczyznę modlącego się, którego część stopy była sucha i nakazał mu powtórzyć ablucję i modlitwę.”[90]

·  Nieuzasadnione powtarzanie ablucji. Szajh Ibnu Tejmija (niech Allah będzie litościwy nad nim) powiedział: ‘Naukowcy fikhu przeanalizowali kwestię odnawiania ablucji przez osobę, która pomodliła się mając ablucję i chce ją powtórzyć. W przypadku osoby, która jeszcze nie pomodliła się po dokonaniu ablucji, powtórzenie jej nie jest zalecane i stanowi nowinkę (bid’a) czyli niezgodną z Sunną Wysłannika (e).

   Mycie części ciała lub tylko niektórych z nich przeznaczonych do ablucji więcej niż trzy razy, a jest to niezgodne z Sunną Wysłannika Allaha (e), który rzekł:

„Ten, kto wprowadza zmiany w naszej religii; to co robi, powraca z powrotem do niego.”[91]

·  Powtórzenie ablucji po skalaniu nieczystością ciała lub ubrania muzułmanina. W takim przypadku wystarczy daną nieczystość usunąć bez powtarzania całej ablucji, bo ablucja jest ważna, ponieważ nie wystąpiły rzeczy, które mogłyby ją unieważnić.

·  Częściowe mycie twarzy. Niektórzy myjąc twarz pomijają miejsca między uszami a brodą, które należy również umyć.

·  Niektóre kobiety będąc w stanie ablucji, gdy myją swoje dzieci po załatwieniu przez nich potrzeb fizjologicznych bezpośrednio ręką dotykają ich miejsc intymnych, a potem modlą się bez dokonania ablucji, nie wiedząc, że ablucja już jest nieważna z powodu dotknięcia miejsc intymnych dziecka.

·  Niektóre kobiety dokonując ablucji mają paznokcie pomalowane lakierem, który to uniemożliwia dotarcie wody do samych paznokci, a wówczas ablucja i wykonana po niej modlitwa są nieważne. W takim przypadku kobieta jest zobowiązana do ponownego dokonania ablucji i modlitwy. Analogicznie wszystko, co uniemożliwia dotarcie wody do części ciała przeznaczonych do ablucji unieważnia samą ablucję, chyba, że istnieje prawne usprawiedliwienie.

·  Niektórzy myślą, że przy każdej ablucji należy myć miejsca intymne. Jest to nieprawidłowe, bo umycie części intymnych jest obowiązkiem dla osoby, która załatwiła swoje potrzeby fizjologiczne. A w przypadku wypuszczenia wiatrów (cichych lub głośnych) i spania, osoba nie musi myć części intymnych, ale zobowiązana jest do dokonania ablucji.

·  Niektórzy myślą, że dotknięcie zwierzęcych(u samców) genitaliów unieważnia ablucję. Szajh Ibnu Tejmija (niech Allah będzie litościwy nad nim) powiedział: ‘Dotknięcie genitaliów zwierzęcych(u samców) zarówno zmarłych jak i żywych nie unieważnia ablucji – zgoda naukowców’.[92]

 Opinie prawne (Fatały) dotyczące ablucji

   Pytanie: Po dokonaniu ablucji i przystąpieniu do modlitwy muzułmanin odczuwa gazy w żołądku. Czy to unieważnia jego modlitwę?

   Odpowiedź: Samo odczuwanie nie unieważnia ablucji. Nie wolno przerwać modlitwy obowiązkowej tylko dlatego, że wystąpiła wątpliwość, bo dowodem na to jest hadis, który mówi, iż pewien człowiek zapytał Wysłannika (e)o tej sprawie i Wysłannik odpowiedział:

„Nie przerywa modlitwy, póki nie usłyszy odgłosu i nie poczuje wiatru.”[93]

W przypadku, jeśli z narządów płciowych wypłynęła wydzielina, to unieważnia to ablucję i zobowiązuje do ‘istindża’, czyli obmycia narządów płciowych. Nie dotyczy to ludzi chorych na wyciek moczu.[94]

   Pytanie: Muzułmanin pocałował swoją żonę i to spowodowało wypłynięcie z jego narządu płciowego śliskiej wydzieliny(mazi); czy to unieważnia jego ablucję?

   Odpowiedź: Tak. Obowiązkowo musi dokonać ablucji i jest zobowiązany do umycia narządów płciowych.[95]

   Pytanie: Z penisa mężczyzny wycieka ropa, co jest spowodowane chorobą. Czy to unieważnia jego modlitwę?

   Odpowiedź: Nie wolno przerwać modlitwy i należy modlić się tyle, ile jest się w stanie. Jeśli przez czas dokonania ablucji i modlitwy nieczystość nie przestaje wyciekać, to należy podłożyć np. pieluchę, aby nie doprowadzić do zabrudzenia ciała i ubrania, a następnie dokonać ablucji i modlić się.[96]

   Pytanie: Czy (kąpiel)ghusl może zastąpić ablucję(łudu)?

   Odpowiedź: Każdy, kto zobowiązany jest dokonać kąpieli, to według Sunny może ją poprzedzić ablucją. Oznacza to, że przed kąpielą dokonuje się całej ablucji tak jak do modlitwy, a następnie kąpie się nie dotykając narządów płciowych, bo to unieważnia ablucję. Jeśli natomiast przed kąpielą nie dokonano ablucji, to, aby ta kąpiel zastąpiła ablucję muszą być umyte (podczas tej kąpieli) części ciała w takiej samej kolejności jak w przypadku ablucji.[97]

 Potarcie po butach, skarpetach

   Potarcie po butach jest legitymizowane przez wiarygodną Sunnę; silnym argumentem na to jest hadis Hammam bnu Al-Haris (t), który powiedział:

„Widziałem Dżarira bnu Abdullah, który po załatwieniu swojej potrzeby, wykonał ablucję i przetarł swoje buty, następnie wstał i modlił się. Zapytano go, czy tak wolno robić. Powiedział: Tak, bo widziałem Wysłannika Allaha (e), że po załatwieniu swojej potrzeby wykonał ablucje i przetarł swoje skórzane buty.”[98]

   Potarcie po butach, które zostały nałożone bezpośrednio po dokonaniu ablucji jest lepsze aniżeli zdjęcie ich i umycie nóg, a to na podstawie hadisu Mughira ibn Szuba (t), który przekazał: „Byłem obecny przy Wysłanniku (e), kiedy wykonywał ablucję. Szybko pochyliłem się, aby pomóc mu zdjąć skórzane buty. Powiedział (e):

“Zostaw, gdyż nałożyłem je będąc w stanie czystości, następnie potarł je (wodą).”[99]

 Opinia prawna dotycząca potarcia po butach( mash) oraz określenie miejsca mash:

   Potarcie po butach jest dyspensą od Allaha (I) i ulgą dla Jego sług. Miejscem potarcia jest górna część buta na podstawie hadisu Mughira ibn Szuba (t), który przekazał:

„Widziałem Wysłannika Allaha (e) pocierającego górną część skórzanych butów.”[100]

   Ali Bnu Abu Talib (t) powiedział:

„Jeśli przyjmiemy religię według logiki, to potarcie po dolnej części buta jest bardziej odpowiednie, ale widziałem Wysłannika Allaha (e), który pocierał górną część butów.”[101]

 Warunki dopuszczające potarcie po butach:

1.Należy nałożyć buty (skarpety)po dokonaniu ablucji, na podstawie w/w hadisu Mughira ibn Szuba (t), który powiedział: „Byłem obecny przy Wysłanniku(e), kiedy robił ablucję. Szybko pochyliłem się, aby pomóc mu zdjąć skórzane buty. Powiedział (e):

„Zostaw, gdyż nałożyłem je będąc w stanie czystości, następnie potarł je(wodą).”[102]

2.Skórzane skarpety muszą być czyste, bo inaczej będą skalane nieczystością (nadżasa) a wtedy nie wolno ani pocierać po nich ani modlić się w nich, dopóki nie usunie się nieczystości, na podstawie hadisu Said Al-Chudari (t), który powiedział:

„Pewnego dnia Wysłannik Allaha (e) prowadząc modlitwę zdjął skórzane skarpety. Widząc to modlący za nim, zdjęli również ich skarpety. Po skończonej modlitwie Wysłannik zapytał ich, dlaczego tak zrobili. Odpowiedzieli: Ty zdjąłeś buty, więc my również. Odpowiedział: Nie zdjąłem ich bez powodu. Anioł Dżabrail poinformował mnie, że są one nieczyste i dlatego niech każdy z was sprawdza swe skórzane skarpety i jeśli zauważy na nich nieczystość, to usuwa ją zanim wejdzie do meczetu.”[103]

3.Potarcie po skórzanych skarpetach odbywa się podczas ablucji z mniejszej nieczystości, a nie z większej, która zobowiązuje już do dokonania kąpieli, na postawie hadisu Safłana ibn Assal (t),który powiedział:

„Nakazywał nam Wysłannik Allaha (e), gdy byliśmy w podróży, byśmy nie zdejmowali naszych skórzanych ciżem przez trzy dni i trzy noce, po załatwieniu potrzeby lub po śnie, ale nie dotyczy to tych, którzy są w stanie dużej nieczystości(dżanaba).”[104]

4.Nie należy przekraczać dozwolonego czasu przeznaczonego na potarcie, a jest to jedna doba(dzień i noc) dla niepodróżującego, a trzy doby (trzy dni i trzy noce) dla podróżującego, na podstawie hadisu Ali bnu Abu Talib (niech Allah będzie z niego zadowolony), którego gdy zapytano o maksymalny czas potarcia po butach to odpowiedział:

„Wysłannik Allaha (e) określił czas, przeznaczony na pocieranie skórzanych butów na trzy dni i noce dla podróżującego i oraz dzień i noc dla tego, kto nie podróżuje.”[105]

-   Buty(skarpety) muszą zakrywać stopy aż do kostek. Dozwolone jest również pocieranie turbanu i chusty, na podstawie hadisu Amru ibn Umejja ad-Adhamari (t), który przekazał:

„Widziałem Wysłannika Allaha (e) jak podczas ablucji pocierał jego turban i obuwie.”[106]

   Bilal (t) powiedział:

 „ Wysłannik Allaha (e) potarł swoje buty i chustę.”[107]

 Sposób potarcia po butach (skarpetach):

   Można potrzeć buty(skarpety) nałożone bezpośrednio po ablucji, a przy każdej następnej ablucji nie jest obowiązkiem ponowne zdejmowanie butów(skarpet), a tylko potarcie po nich wodą. Odbywa się to w następujący sposób:

Zmoczenie wodą prawej dłoni i potarcie nią całej górnej strony prawego buta(skarpety) zaczynając od poziomu palców. Następnie zmoczenie lewej dłoni i potarcie całej górnej strony lewego buta (skarpety) również zaczynając od poziomu palców. Pocieramy jednokrotnie, na podstawie hadisu Mughiry ibn Szuba (t):

„Widziałem Wysłannika Allaha (e) jak po załatwieniu swej potrzeby fizjologicznej dokonał ablucji i jeden raz przetarł swoje skórzane buty pocierając prawą ręką po górnej części prawego buta i lewą po górnej części lewego buta…”[108]

 Dopuszczalny czas potarcia:

·  Dla podróżującego trzy dni i noce, a dla tego, kto nie podróżuje dzień i noc, na podstawie w/w hadisu Ali bnu Abu Talib (t), który zapytany o maksymalny czas przeznaczony na potarcie, odpowiedział:

„Wysłannik Allaha (e) określił czas, w którym się pociera obuwie na trzy dni i noce dla podróżującego i oraz dzień i noc dla tego, kto nie podróżuje.”[109]

·  Według przeważającej opinii naukowców islamskich dopuszczalny czas potarcia po butach rozpoczyna się od pierwszego potarcia i trwa do 24 godzin w przypadku niepodróżującego, a w przypadku podróżującego do 72 godzin.

 Co unieważnia potarcie po butach (skarpetach):

·  Duża nieczystość (dżanaba),na podstawie hadisu Safwan ibn Assal (t),który przekazał:

„Nakazywał nam Wysłannik Allaha (e), gdy byliśmy w podróży, byśmy nie zdejmowali naszych skórzanych ciżem przez trzy dni i trzy noce, po załatwieniu potrzeby lub po śnie, ale nie dotyczy to tych, którzy są w stanie dużej nieczystości (dżanaba).”[110]

·  Upłynięcie dopuszczalnego czasu potarcia, który wynosi dla niepodróżującego dobę(dzień i noc), a dla podróżującego trzy doby (trzy dni i trzy noce), na podstawie w/w hadisu Ali bnu Abu Talib (niech Allah będzie z niego zadowolony), który zapytany o dopuszczalny czas potarcia odpowiedział:

„Wysłannik Allaha (e) określił czas, w którym się pociera obuwie na trzy dni i noce dla podróżującego oraz dzień i noc dla tego, kto nie podróżuje.”[111]

·  Zdjęcie butów (skarpet) albo jednego buta(skarpety).

 Przetarcie po opatrunku

   Przetarcie po opatrunku lub po czymś, co jest używane do opatrywania ran i złamań jest legitymizowane jako Sunna. Dowodem na to jest hadis Dżabira (t), który powiedział: „Wyruszyliśmy w podróż. W drodze na jednego z nas spadł kamień raniąc go w głowę. Po pewnym czasie podczas snu u tego mężczyzny wystąpiła polucja. Zapytał on swoich towarzyszy czy w jego przypadku istnieje pozwolenie na tajammum. Odpowiedzieli: Jeśli jesteś w stanie oczyścić się wodą to nie masz pozwolenia. Wykąpał się, więc i wkrótce zmarł. Gdy wróciliśmy do Wysłannika zawiadomiliśmy go o tym. Odpowiedział:

„Zabili go, niechaj Allah zabije ich. Czy nie mogli zapytać, jeśli nie wiedzieli? Lekarstwem na niewiedzę jest pytanie. Wystarczyło, aby dokonał tajammum albo nałożył opatrunek i pocierał po nim, a resztę ciała umył normalnie.”[112]

   Zamiast umycia lub przetarcia chorej części ciała można dokonać przetarcia po opatrunku (gipsie), które obowiązkowo wykonuje się podczas ablucji i kąpieli. Osoba, która chce dokonać ablucji albo kąpieli mając na sobie rany lub złamania jest zobowiązana umyć wszystkie części ciała przeznaczone do obmycia, a w przypadku obawy nasilenia się bólu lub opóźnienia wyzdrowienia przystępuje do następnego etapu, którym jest przetarcie rany wodą. A jeśli i w tym przypadku rodzi się ta sama obawa, przystąpuje do kolejnego etapu, którym jest zawinięcie rany(złamania) bandażem lub czymś podobnym i pocieranie po nich wodą. Będzie tak czynił do momentu, aż zaniknie powód, dla którego pocierał po opatrunku.

 Kilka opinii prawnych (fatały) dotyczących

 przetarcia po opatrunku

Pytanie: Czy przetarcie po gipsie jest obwarowane pewnymi warunkami?

Odpowiedź: Gips jest dozwolony w razie konieczności, a konieczność nie wynika jedynie z bólu i rany, lecz i z innych powodów, które zmuszają do założenia go.[113]

Pytanie: Czy do przetarcia po gipsie należy również przetarcie po opatrunku, np. bandażu i itp.?

Odpowiedź: Tak. Należy wspomnieć o tym, że przetarcie po gipsie(opatrunku, bandażu)różni się od przetarcia po butach, które uzależnione jest od czasu, zaś w przypadku dużej nieczystości zobowiązuje do kąpieli. Jeśli chodzi o gips to można pocierać po nim do momentu aż minie konieczność oraz będąc zarówno w małej jak i dużej nieczystości. [114]

Pytanie: Jak wygląda przetarcie po gipsie? Czy należy przetrzeć cały gips czy tylko jakąś część?

Odpowiedź: Obowiązkiem jest przetrzeć cały gips, bo zasada jest taka, że zastępujący podlega tej samej regulacji prawnej, co zastępowany, po warunkiem, że istnieje dowód z Sunny. W naszym przypadku przetarcie po gipsie jest zastępującym obmycia, a skoro obmycie wymaga oczyszczenia całej części ciała to i po gipsie wymagane jest całościowe przetarcie. Odnośnie przetarcia po butach to jest dowód z Sunny, że należy je potrzeć częściowo.[115]

 Kąpiel (ghusl)

   Ghusl oznacza umycie całego ciała oczyszczającą wodą.

 Kiedy wykonuje się ghusl?

·  Po wytrysku spermy w wyniku współżycia seksualnego, pożądania na jawie lub we śnie itp., gdyż Allah Najwyższy mówi:

„Jeśli jesteście w stanie nieczystości to oczyszczajcie się”.[116]

   Mówi o tym również hadis Alego bnu Abu Talib (t): „Wyszła ze mnie mazi, zapytałem, więc Wysłannika Allaha (e) o tej sprawie. Odpowiedział:

„Jeśli zauważysz wydzielinę, to umyj penisa, a następnie wykonaj ablucję. Jeśli natomiast zauważysz spermę to wykonaj kąpiel.”[117]

·  Po stosunku seksualnym, nawet, jeśli nie dojdzie do wytrysku kąpiel staje się obowiązkiem. Wysłannik Allaha (e) powiedział:

„Jeśli mężczyzna położy się na kobiecie i zetkną się ich intymności, to obowiązkiem jest wykonać kąpiel.”[118]

·  Po ustaniu miesiączki i minięciu czasu połogu. Allah Najwyższy mówi:

(Będą ciebie pytać o okres miesięczny. Powiedz: To jest cierpienie. Trzymajcie się więc z dala od kobiet podczas okresu miesięcznego i nie zbliżajcie się do nich, dopóki one się nie oczyszczą. A kiedy się oczyszczą, to przychodźcie do nich, tak jak nakazał wam Allah. Zaprawdę, Allah miłuje nawracających się i miłuje oczyszczających się!.)[119]

   Aisza (t) przekazała, że Fatima bintu Abi Hubajsz zapytała Wysłannika Allaha (e): Występuje u mnie długo trwającą miesiączka. Czy zatem podczas tych dni nie mogę się modlić? Odpowiedział (e):

„Nie wykonuj modlitwy tylko przez tyle dni, ile trwa u ciebie regularna miesiączka. Po tych dniach wykąp się i wykonuj modlitwy.”[120]

   Aisza (t) przekazała, że Asma (t) zapytała Wysłannika (e)o kąpiel po ustaniu miesiączki. Odpowiedział (e):

„Kobieta dokładnie oczyszcza się przy pomocy wody z wonnościami; wylewa na głowę strumień wody i mocno wciera ją we włosy, aż woda dotrze do skóry. Następnie leje wodę po całym ciele, potem garścią wody oczyszcza się”. Wtedy Asma (t) zapytała: „Jak wygląda to oczyszczenie?” Odpowiedział (e): „Chwała Allahowi! (Sobhana Allah!) Oczyszcza się. Wówczas Aisza(t) rzekła: Myje miejsce intymne. Następnie Asma(t) zapyta o kąpiel po współżyciu z mężem. Odpowiedział: „Dokładnie oczyszcza się przy pomocy wody, potem wylewa na głowę strumień wody i mocno wciera ją we włosy, aż woda dotrze do skóry. Następnie wodę leje po całym ciele”. Na to Aisza (t) odpowiedziała:  Jak dobre są kobiety Ansar (mieszkańcy Medyny).Nie przeszkadza im w zrozumieniu religii nawet wstyd.”[121]

·  Zmarłemu muzułmaninowi, na podstawie hadisu Um Attejja Al-Ansarijja (t), która powiedziała: „Wysłannik (e) wszedł, gdy zmarła jego córka i powiedział:

„Umyjcie ją wodą przy użyciu wonności trzy, pięć lub więcej razy, jeśli tak uważacie. Na koniec użyjcie kamfory, a potem zawołajcie mnie. Gdy skończyłyśmy to zawołałyśmy Wysłannika (e). Wszedł trzymając ubranie[122] ,w które nakazał nam ubrać zmarłą.”[123]

 Sposób wykonania całkowitej kąpieli:

·  Intencja: Zamiar w sercu w celu usunięcia dużej nieczystości zarówno w stanie dżanaba, miesiączki jak i połogu. Nie należy głośno wypowiadać intencji.

·  Wypowiedzenie „bismillah” oraz umycie rąk.

·  Umycie narządów płciowych.

·  Dokonanie ablucji, tak jak do modlitwy. Można umyć nogi w końcowej fazie kąpieli.

·  Polewanie po głowie trzema garściami wody, którą następnie wciera się palcami rąk we włosy i brodę(aż do skóry).

·  Polewanie całego ciała wodą, wcierając ją w skórę; zaczyna się od prawej strony a kończy na lewej. Zadbanie o to, aby woda dotarła do miejsc pod pachami, do uszu i pępka, a także między fałdami skóry. Na koniec myje się nogi, jeśli nie dokonano tego w czasie ablucji.

   Mówi o tym hadis Aiszy (t):

“Wysłannik Allaha (e) gdy chciał wykąpać się ze stanu nieczystości, zaczynał od umycia rąk, następnie nabierał wodę prawą ręką, a lewą mył miejsca intymne. Potem dokonywał ablucji tak jak do modlitwy. Później nabierał wodę i palcami rąk mył skórę głowy, po czym oblewał ją trzema garściami wody, a następnie oblewał całe ciało wodą i mył nogi.”[124]

       Także hadis Majmuna (t)mówi:

„Podałam Wysłannikowi (e) naczynie z wodą, aby wykąpał się. Zaczął od umycia rąk dwa lub trzy razy, następnie nabierał wodę prawą ręką, a lewą mył miejsca intymne, po czym pocierał ręką po ziemi i płukał usta i nos. Następnie umył twarz i ręce, potem głowę trzy razy. Potem polewał całe ciało, następnie zmienił miejsce, a na koniec umył nogi.”[125]

 Opis(skróconej)kąpieli:

·  Intencja, czyli zamiar usunięcia nieczystości, bez wypowiedzenia słów.

·  Umycie widocznego zabrudzenia.

·  Polewanie głowy trzema garściami wody.

·  Polewanie całego ciała wodą lub zanurzenie się w niej. Dbanie o to, aby woda dotarła do miejsc pod pachami, do uszu i pępka a także między fałdami skóry, na podstawie hadisu Um Salama (t),która powiedziała:

„O Wysłanniku Allaha, zaplatam swoje włosy. Czy powinnam je rozplatać przed kąpielą z dużej nieczystości? Odpowiedział (e):Nie. Wystarczy, jeśli wylejesz na głowę trzy garście wody, a następnie polejesz wodą całe ciało, oczyszczając się.”[126]

 Kiedy kąpiel jest zalecana:

·  Dla człowieka przyjmującego islam, na postawie hadisu, który przekazał AbuHurajra (t):

„Sumama al-Hanafi, gdy przyjął islam, to Wysłannik Allaha kazał mu wykąpać się w ogrodzie Abi Talha. Zrobił to, a potem pomodlił się dwa rakaty. Wysłannik Allaha powiedział: Teraz islam waszego brata stał się pełny.”[127]  

·  Przed modlitwą piątkową, Wysłannik Allaha (e) powiedział:

„Każdy muzułmanin powinien w piątek wykąpać się i wyczyścić zęby siwakiem a następnie (jeśli ma) użyć perfum.”[128]

   Wysłannik Allaha (e) powiedział:

„Kto wykapał się i przyszedł do modlitwy piątkowej, pomodlił się tyle ile jest w stanie i wysłuchał całego kazania(chutba), następnie pomodlił się za imamem, to otrzyma wybaczenie grzechów od tego dnia aż do następnego piątku i jeszcze trzy dni.”[129]

·  Przed modlitwami świątecznymi; dzień Al-Fitr(po Ramadanie), dzień Arafat i dzień Ofiarowania, na podstawie hadisu al-Faka bnu Saad (t), który przekazał:

„Wysłannik Allaha wykapał się w piątek, w dniu Arafat, w dniu Al –Fitr i w dniu Ofiarowania.”[130]

Przed sakralizacją (ihram), na hadżdż lub umra, na podstawie hadisu Charidża bnu Zajd (t), który usłyszał od swego ojca:

„że Wysłannik Allaha (e) wykąpał się przed sakralizacją.”[131]

·  Przed wjazdem do Mekki na podstawie czynu Ibnu Omara (t), który

„przed wejściem do Mekki zaprzestał mówienia talbija i nocował w miejscu zwanym Dhi-Tułła, następnie wykonał modlitwę poranną(sobh), potem kąpał się i mówił, że Wysłannik Allaha robił to samo.”[132]

 Czego nie może czynić osoba będąca w stanie dżanaba:

·  Modlitwy, ponieważ Allah Najwyższy powiedział:

(O wy, którzy wierzycie! Nie zbliżajcie się do modlitwy, kiedy jesteście pijani, dopóki nie będziecie wiedzieć, co mówicie, ani też będąc nieczystymi - chyba, że jesteście podróżnikami w drodze - dopóki się nie oczyścicie.)[133]

·  Okrążenia Ka’by, na podstawie hadisu Aiszy (t),która powiedziała: „Przybyłam do Mekki, mając miesiączkę, tak, więc nie dokonałam okrążenia Ka’by, ani chodzenia między Safa i Marła. Poszłam z pretensją do Wysłannika Allaha (e),który odpowiedział mi:

„Wykonuj to samo, co wykonuje pielgrzym, oprócz okrążenia Ka’by, którego dokonasz, gdy będziesz oczyszczona.”[134]

·  Dotykania i przenoszenia Kur’anu, na podstawie w/w hadisu Abu Bakra bnu Muhammed bnu Amru (t), że Wysłannik(e) skierował do Jemeńczyków pismo, w którym m.in napisał:

„Kur’an niechaj dotyka jedynie osoba oczyszczona.”[135]

Recytowania Kur’anu. Dowodem na to jest czyn Aliego (t):

„który przyniósł dla siebie do ablucji wodę i płukał nią usta i nos trzy razy, a następnie umył twarz trzy razy. Trzykrotnie umył ręce do łokci. Po tym potarł(mokrymi dłońmi) głowę. Później umył stopy i powiedział: „Widziałem Wysłannika Allaha, który w taki sposób dokonywał ablucji i czytał Kur’an, a następnie dodał: To nie dotyczy osoby, która jest w stanie dżanaba. Nie może czytać ani jednego wersetu.”[136]

·  Przebywanie w meczecie, na podstawie hadisu Aiszy (t), która powiedziała:

„Wysłannik Allaha rzekł: ‘Nie zezwalam kobiecie mającej miesiączkę i osobie w stanie dużej nieczystości(dżanaba) na przebywanie w meczecie.”[137]

 Nieprawidłowości dotyczące kąpieli

   Niektórzy mężczyźni po współżyciu z żoną nie kąpią się pod pretekstem, że nie wystąpił wytrysk, jednak są oni zobowiązani do kąpieli. Wysłannik Allaha (e) powiedział:

„Jeśli mężczyzna położy się na kobiecie i zetkną się ich intymności, to ich obowiązkiem jest wykonać kąpiel”. Uzupełnieniem w/w hadisu są słowa Matara (t): „Nawet, jeśli nie wystąpił wytrysk.”[138]

·  Niektórzy po zakończeniu współżycia z żoną chcąc spać zostawiają kąpiel do czasu przed modlitwą fadżr i śpią bez dokonania ablucji, co jest sprzeczne z Sunną, gdyż Wysłannik Allaha (e):

“zalecił osobie będącej w stanie dżanaba, jeśli chce jeść, pić i spać, aby dokonała ablucji tak jak do modlitwy.”[139]

·  Niektórzy śpią w stanie dużej nieczystości, a następnie wstają tuż przed wschodem słońca, i z obawy, że minie czas modlitwy fadżr dokonują tajammum, co jest zakazane. Szajh Abdulaziz bnu al-Baz[140] (niech Allah będzie litościwy nad nim) na pytanie- ‘Ktoś obudził się w stanie nieczystości tuż przed wschodem słońca. Jeśli wykąpie się, to nastąpi wschód słońca i minie czas modlitwy. Czy zatem w takim przypadku lepiej jest dokonać tajammum i modlić się w czasie, czy też wykąpać się i modlić (po czasie)? Odpowiedział: Obowiązkiem jego jest wykąpać się (oczyszczając się) i nie można dokonać tajammum, bo człowiek zapominający(gdy przypomni sobie) i śpiący(gdy obudzi się) mają nakaz wykonania ablucji i modlitwy, na podstawie hadisu Wysłannika (e):

(Kto prześpi modlitwę lub zapomni o niej niech ją wykonuje gdy sobie przypomni, bo jedyną ekspiacją dla zapominającego i śpiącego jest wykonanie modlitwy.)

   Modlitwa, jak wiadomo przyjęta jest jedynie po wykonaniu ablucji na podstawie hadisu Wysłannika (e):

„ Żadna modlitwa nie jest przyjęta bez oczyszczenia się ……”A kto znajdzie wodę to musi oczyścić się wodą a jeśli brakuje wody to dokonuje tajammum, na podstawie słów Allaha (I):

(i nie znaleźliście wody, to posłużcie się czystym piaskiem i pocierajcie sobie twarze i ręce. Zaprawdę, Bóg jest pobłażliwy, przebaczający!.)[141]

·  Niektóre kobiety po przedwcześnie skończonym połogu(przed czterdziestym dniem) nie kąpią się, nie modlą i nie poszczą. O tym mówi Szajh Abdulaziz bnu al-Baz (niech Allah będzie litościwy nad nim), że jeśli zakończy się u kobiety okres połogu przed czterdziestym dniem to ma ona obowiązek wykąpać się, modlić i pościć w Ramadanie i wolno jej mężowi współżyć z nią-przemawia za tym większość naukowców. Nie ma określonej minimalnej granicy połogu’.[142]

·  Niektórzy mężczyźni współżyją ze swoją żoną, która po skończonym okresie połogu lub miesiączki nie wykąpała się. Szajh Abdulaziz bnu al-Baz (niech Allah będzie litościwy nad nim) zapytany o tę sprawę odpowiedział: Współżycie z żoną w okresie miesiączki jest zakazane. Allah Najwyższy mówi:

(Będą ciebie pytać o okres miesięczny. Powiedz: To jest cierpienie. Trzymajcie się więc z dala od kobiet podczas okresu miesięcznego i nie zbliżajcie się do nich, dopóki one się nie oczyszczą.), Ten zaś kto w ten sposób uczynił niech okaże skruchę i prosi Allaha o wybaczenie. Ekspiacją tego czynu jest oddanie jednego lub pół dinara potrzebującym. Ibnu Abbas (t) przekazał,że Wysłannik Allaha (e) powiedział: „Kto współżyje ze swoją żona, która ma miesiączkę, to niech rozdaje dinar lub pół dinara”. Zabronione jest muzułmaninowi współżycie z jego żoną, która nie wykąpała się po zakończeniu miesiączki, to na podstawie słów Allaha (I):

(i nie zbliżajcie się do nich, dopóki one się nie oczyszczą. A kiedy się oczyszczą, to przychodźcie do nich, tak jak nakazał wam Allah.)

   Z tego wersetu wynika, że Allah Najwyższy zakazał współżycia z kobietą miesiączkującą do momentu aż ustanie u niej krwawienie i oczyści się(wykąpie się),a kto współżyje z żoną przed jej wykąpaniem się ten ma grzech i na nim ciąży ekspiacja. Jeśli konsekwencją stosunku, który miał miejsce w czasie miesiączki lub po ustaniu krwawienia oraz przed wykąpaniem się kobiety będzie ciąża, to poczęte dziecko jest uznane’.[143]

·  Niektórzy myślą, że kobieta podczas połogu nie ma prawa opuszczać swojego domu do momentu, aż zakończy się czas połogu. Natomiast prawdą jest,[144] iż położnica podobnie jak i inne kobiety może opuszczać swój dom w razie potrzeby. Dla kobiet jednak najlepiej jest, gdy pozostają w domu,na podstawie słów Allaha:

(Przebywajcie w swoich domach i nie ozdabiajcie się w ten sposób, jak ozdabiały się kobiety za czasów pogaństwa!.)

·  Niektóre kobiety po zakończeniu miesiączki długo zwlekają z wykąpaniem się. O tym mówi szajh Muhammad bnu al-Usajmijeem: ’Niektóre kobiety po skończeniu miesiączki - jeśli jest czas modlitwy- zamiast wykąpać się i modlić, zwlekają z kąpielą używając jako pretekstu niepewność. To nie jest ani pretekst ani wytłumaczenie, bo w takim przypadku kobieta może wykonać skróconą, lecz zawierającą obowiązkowe zasady kąpiel, następnie modlić się aktualną modlitwę, a jeśli wystąpi jeszcze drobne krwawienie to kąpie się ponownie całkowitą kąpielą.[145]

·  Niektóre kobiety po zakończeniu miesiączki i po wykąpaniu się nie modlą zaległej modlitwy, w czasie, której pojawiła się miesiączka. Szajh Muhammad bnu al-Usajmijeem mówi o tym w ten sposób,[146] że jeśli wystąpiła miesiączka po wejściu czasu danej modlitwy, np. pół godziny po modlitwie Duhr i kobieta nie pomodliła się tej modlitwy to jest ona zobowiązana odrobić ją, gdy będzie czysta(po miesiączce). Allah Najwyższy mówi:

(Odprawiajcie modlitwę! Zaprawdę, modlitwa dla wiernych jest przepisana w oznaczonym czasie!.)

·  Niektóre kobiety po zakończeniu miesiączki nie modlą się danej modlitwy, w czasie, której były już czyste, lecz czekają na następną modlitwę. Szajh Muhammad bnu al-Usajmijeem mówi o tym,[147] że należy wykonać modlitwę nawet wówczas, jeśli pozostał czas równy wykonaniu jednego rakatu i więcej, na podstawie hadisu Wysłannika Allaha (e):

„Kto zdążył na jeden rakat (cykl modlitewny) modlitwy Asr przed zachodem słońca to zdążył na modlitwę Asr.”[148]

   To oznacza, że jeśli pozostanie do zachodu słońca (w czasie modlitwy Asr) lub do wschodu słońca(w czasie modlitwy Fadżr) czas wystarczający na wykonanie jedynie jednego rakatu to należy pomodlić te modlitwy (przykład dotyczy wszystkich modlitw).

 Potarcie piaskiem (TAJAMMUM)

   Tajammum to rodzaj czystości, która w przypadku braku wody lub istnienia powodu, dla którego woda nie może być użyta, zastępuje ablucję i kąpiel. Tajammum pozwala na wykonanie takich samych form czci, na jakie pozwala ablucja i kąpiel, np. modlitwa, czytanie Kur’anu itp. Dowodem na legitymizację tajammum są słowa Allaha (I):

(A jeśli jesteście chorzy albo, jeśli jesteście w podróży, albo, jeśli któryś z was przyszedł z miejsca ustronnego, albo też, gdy dotykaliście kobiet i nie znaleźliście wody, to posłużcie się czystym piaskiem i pocierajcie sobie twarze i ręce. Zaprawdę, Bóg jest pobłażliwy, przebaczający!.)[149]

   Tajammum jest jedną z cech wspólnoty Muhammada (e).Wysłannik Allaha (e) powiedział:

„…Uczyniono dla mnie ziemię jako czystość i meczet..”.[150]

Powody, dla których tajammum jest dozwolone:

·  Rzeczywisty brak wody, na postawie słów Allaha Najwyższego:

„..i nie znaleźliście wody, to posłużcie się czystym piaskiem” oraz na postawie hadisu Imrana bnu Husajn (t), który powiedział: „Wysłannik Allaha (e) poprowadził modlitwę. Gdy skończył zauważył mężczyznę siedzącego na uboczu, który nie pomodlił się z innymi. Powiedział do niego: O człowieku, czemu nie modlisz się z innymi? Odpowiedział: Znalazłem się w nieczystości i nie mam wody. Odpowiedział (e): „To oczyść się piaskiem i on ci wystarczy[zamiast wody].”[151]

·  Szkodliwe działanie wody w przypadku osoby zranionej albo chorej; użycie wody może spowodować opóźnienie wyzdrowienia lub nasilenie choroby. Allah Najwyższy mówi:

(A jeśli jesteście chorzy albo, jeśli jesteście w podróży, albo, jeśli któryś z was przyszedł z miejsca ustronnego, albo też, gdy dotykaliście kobiet i nie znaleźliście wody, to posłużcie się czystym piaskiem.)

   Mówi o tym również hadis Dżabira (t): „Wyruszyliśmy w podróż. W drodze na jednego z nas spadł kamień raniąc go w głowę. Po pewnym czasie podczas snu u tego mężczyzny

wystąpiła polucja. Zapytał on swoich towarzyszy czy w jego przypadku istnieje pozwolenie na tajammum. Odpowiedzieli: Jeśli jesteś w stanie oczyścić się wodą to nie masz pozwolenia. Wykąpał się, więc i wkrótce zmarł. Gdy wróciliśmy do Wysłannika zawiadomiliśmy go o tym. Odpowiedział:

„Zabili go, niechaj Allah zabije ich. Czy nie mogli zapytać, jeśli nie wiedzieli? Lekarstwem na niewiedzę jest pytanie. Wystarczyło, aby dokonał tajammum albo nałożył opatrunek i pocierał po nim, a resztę ciała umył normalnie.”[152]

·  Posiadanie wody wystarczającej jedynie do picia i do przygotowania posiłku lub dla innych ludzi zarówno w danym czasie jak i w przyszłości. W sytuacji, gdy zużycie wody do ablucji może spowodować całkowitą utratę wody i pragnienie picia można dokonać tajammum, a wodę zachować do spożycia:

“Zapytano Ali (t) jak jest w przypadku mężczyzny posiadającego małe ilości wody, dotkniętego nieczystością i obawiającego się braku wody? Odpowiedział: Wykonuje tajammum i nie kąpie się.”[153]

·  Poszukiwanie wody rodzi obawę zagrożenia życia, godności lub utraty majątku np. obecność wroga lub dzikich zwierząt.

·  Panuje zimno i jest zimna woda, której nie ma możliwości ogrzania. Rodzi się przekonanie, że użycie zimnej wody będzie szkodliwe dla człowieka. Amru ibn Al-As (t) powiedział:

„Pewnej nocy podczas bitwy Zat As-salasil po przebudzeniu znalazłem się w dużej nieczystości(polucji).Z obawy przed szkodą, jaką może spowodować kąpiel w zimnej wodzie wykonałem tajammum, a następnie prowadziłem modlitwę w grupie przyjaciół. Wspomniano o tym Wysłannikowi Allaha. Odpowiedział: „O Amru, czy prowadziłeś modlitwę będąc w stanie dżanaba? Wyjaśniłem mu powód, dla którego nie wykąpałem się i dodałem: ‘Usłyszałem słowa Allaha: „Nie zabijajcie siebie. Zaiste Allaha jest dla was litościwy”. Wysłannik Allaha nic nie powiedział tylko uśmiechnął się.”[154]

   Milczenie Wysłannika Allaha jest aprobatą.

 Sposób wykonywania tajammum:

   Można wykonać tajammum każdą rzeczą, która pochodzi z ziemi tj. piach, kamień itp. Tajammum należy poprzedzić intencją(w jakim celu dokonuje się tajammum), następnie należy powiedzieć „bismillah”. Później jeden raz lekko uderzyć w czysty piasek wewnętrzną stroną obu dłoni, następnie podnieść je i strzepać lub zdmuchnąć piasek i przetrzeć nimi twarz i dłonie, aż do nadgarstka. To na podstawie hadisu Ammara ibn Jasir(t), który powiedział: Wysłannik Allaha wysłał mnie w pewnej sprawie i wówczas znalazłem się w stanie nieczystości(dżanaba)Nie znalazłem wody więc wytarzałem się w ziemi tak jak to robi zwierzę. Gdy wróciłem do Wysłannika (e) wspomniałem mu o tym. Powiedział:

„Wystarczy byś rękoma uderzył raz o ziemię, następnie zdmuchnął (piasek) z dłoni i przetarł nimi twarz i dłonie.”[155]

 Co unieważnia tajammum

·  Tajammum unieważnione jest tym, co unieważnia łudu.

·  Obecność wody u osoby, która wcześniej jej nie posiadała.

·  Brak powodu, dla którego woda nie mogła być użyta.

 Wskazówki:

·  Kto pomodlił się po tajammum i później znalazł wodę albo zaniknął powód dla którego wykonał tajammum , nie jest zobowiązany do powtórzenia modlitwy nawet jeśli czas danej modlitwy jeszcze trwa, na podstawie hadisu Abi Said Chudari (t), który przekazał: ”Dwóch mężczyzn wyruszyło w podróż i nie znajdując wody dokonali tajammum i pomodlili się. Znaleźli jednak wodę w czasie trwania modlitwy. Jeden z nich dokonał ablucji i powtórzył modlitwę, drugi zaś nie. Gdy wrócili do Wysłannika poinformowali go o tym. Wysłannik (e)odpowiedział temu, który nie powtórzył modlitwy:

„Trafiłeś w sens Sunny, a twoja modlitwa jest ważna oraz skierował słowa do tego, który dokonał ablucji i powtórzył modlitwę; Masz (u Allaha)podwójne wynagrodzenie.”[156]

·  Jeśli podczas trwania czasu modlitwy znalazł wodę lub zaniknął u niego powód niepozwalający na użycie jej, to jego tajammum jest unieważnione i jest zobowiązany dokonać ablucji, na podstawie hadisu Abu Zar (t): Pewnego dnia będąc w stanie nieczystości przyszedłem do Wysłannika (e), który prosił o przyniesienie dla niego wody w celu wykąpania się, i rzekł:

„Zaiste czysty piasek jest ablucją dla muzułmanina, nawet, jeśli nie znajdzie wody przez dziesięć lat, a w przypadku, jeśli znajdzie wodę, to niech wykąpie się, bo to jest dobrze dla niego.”[157]

   Osoby będące w stanie dżanaba, miesiączki, połogu i dokonujące tajammum z dozwolonych powodów a następnie modlące się, jeśli znajdą wodę lub minie powód, to nie muszą powtarzać modlitwy, ale zobowiązane są do wykąpania się, na postawie hadisu Imrana bnu Husajn (t), który powiedział:

„Wysłannik Allaha (e) poprowadził modlitwę. Gdy skończył, zauważył mężczyznę siedzącego na uboczu, który nie pomodlił się z innymi. Powiedział do niego: O człowieku, czemu nie modlisz się z innymi? Odpowiedział: Znalazłem się w nieczystości i nie mam wody. Odpowiedział (e): „To oczyść się piaskiem i on ci wystarczy[zamiast wody]”. Następnie wspomniał Imran, że po tym, gdy znaleźli wodę Wysłannik Allaha (e) dał naczynie z wodą temu, który był w stanie nieczystości i powiedział: „Idź i wykąp się.”[158]

 Niektóre opinie prawne (fatały)dotyczące tajammum

   Pytanie: Pewna osoba leżała w szpitalu i nie mogła wykonać ablucji, a więc wykonała tajammum pocierając rękami o dywan. Czy w takim przypadku jej modlitwa jest ważna?

   Odpowiedź: Jeżeli chory jest w stanie wykonać ablucję do modlitwy to ją wykonuje, a jeśli nie jest w stanie, to wykonuje tajammum czystym piaskiem(pod warunkiem że go posiada) pozbawionym kurzu. Jeśli i tego nie może, to wykonuje tajammum pocierając dłońmi po ścianie lub po podłodze albo po każdej rzeczy, która pochodzi z ziemi. Allah Najwyższy mówi:

„Przeto bójcie się Boga, jeśli jesteście do tego zdolni!” a w innym wersecie „Nie nakłada się na człowieka niczego, co nie jest w jego możliwości”.[159]

   Pytanie: Muzułmanin wykonał ablucję myjąc wszystkie części ciała przeznaczone do ablucji oprócz części ciała, na której jest rana, w związku z tym tę część potarł sposobem tajammum. Pewnego dnia zapomniał wykonać tajammum i przypomniał sobie o tym dopiero w czasie modlitwy, dlatego nie przerywając modlitwy potarł chorą część ciała sposobem tajammum i nadal modlił się. Czy w takim przypadku jego modlitwa jest prawidłowa?

   Odpowiedź: Jeśli na jednej z części ciała przeznaczonej do ablucji jest rana, a umycie jej(przetarcie) spowoduje opóźnienie wygojenia albo nasili ból, to osoba zobowiązana jest do dokonania tajammum. W przypadku osoby, która dokonała ablucji zapominając o umyciu zranionej części ciała następnie modląc się przypomniała sobie o tym, niech dokona tajammum a potem dokończy modlitwę, bo to, co modliła się jest nieprawidłowe. Natomiast, jeśli ta osoba nie powtórzyła modlitwy, to jej obowiązkiem jest ją powtórzyć. Wiadomo, że warunkiem przystąpienia do modlitwy jest czystość, a więc pominięcie części ciała przeznaczonych do ablucji unieważnia samą ablucję, na podstawie hadisu: „Wysłannik Allaha (e) widział mężczyznę modlącego się, którego część stopy była sucha i nakazał mu powtórzyć ablucję”. Wyżej wspomniana osoba, jeśli nie mogła wykonać ablucji lub potarcia chorej części ciała, to wykonuje to, co zastępuje ablucję, czyli tajammum, na podstawie słów Allaha (I):

(A jeśli jesteście chorzy albo, jeśli jesteście w podróży, albo, jeśli któryś z was przyszedł z miejsca ustronnego, albo też, gdy dotykaliście kobiet i nie znaleźliście wody, to posłużcie się czystym piaskiem i pocierajcie sobie twarze i ręce. Zaprawdę, Bóg jest pobłażliwy, przebaczający!) [160]

   O możliwości zastąpienia ablucji przez tajammum mówi przytoczony wcześniej hadis (relacjonowany przez at-Tirmizi) dotyczący osoby zranionej w głowę: „Mógł umyć ciało pomijając zranione miejsce”. W innym hadisie przekazanym przez Dżabira (t) czytamy, że Wysłannik Allaha (e) powiedział:„Wystarczyło, aby dokonał tajammum”.[161]

 Sposób oczyszczania się przez chorego [162]

1-         Chory zobowiązany jest do oczyszczenia się wodą a więc dokonuje ablucji z mniejszej nieczystości, a kąpiel wykonuje z powodu większej nieczystości.

2-      Jeśli chory nie jest w stanie oczyścić się wodą z obawy przed nasileniem choroby, lub opóźnieniem wyzdrowienia lub z powodu zwiększenia bólu, to w takim przypadku może dokonać tajammum.

3-      Jeśli chory nie jest w stanie sam oczyścić się, to ktoś pomaga mu w dokonaniu ablucji lub tajammum.

4-      Jeśli części ciała, które myjemy są zranione najpierw próbujemy je obmyć wodą, a jeśli to spowoduje ból, to ranę pocieramy lekko mokrą ręką, a jeśli i to zaszkodzi to wykonujemy tajammum.

5-      W przypadku owinięcia bandażem (rany)lub gipsem(złamania)należy je potrzeć wodą bez dodatkowego umycia, a więc tajammum nie jest konieczne, bo przetarcie zastępuje umycie.

6-      Można dokonać tajammum pocierając po ścianie, albo po czymś, co pokryte jest kurzem; jeśli ściana jest pokryta czymś niepochodzącym z ziemią, np. farbą, to nie może posłużyć do tajammum.

7-      Jeśli nie ma w pobliżu piasku i ściany na powierzchni, której zbiera się kurz, ani innej rzeczy, która posłużyłaby do tajammum, to można choremu przynieść czysty piasek w pojemniku w celu dokonania tajammum.

8-      Jeśli muzułmanin dokonał tajammum dla określonej modlitwy i nie wystąpiło nic, co by unieważniło to tajammum to może z nim modlić się następne modlitwy.

9-      Chory jest zobowiązany do usuwania wszelkiej nieczystości, a jeśli nie jest w stanie tego uczynić to modli się i jego modlitwa jest ważna,nie musi jej powtarzać.

10-    Chory jest zobowiązany przystąpić do modlitwy w czystych ubraniach, a jeśli są zabrudzone to ma obowiązek usunąć nieczystość lub ubrać czystą odzież, a jeśli nie jest w stanie tego uczynić, to modli się i jego modlitwa jest ważna,nie musi jej powtarzać.

11-    Chory zobowiązany jest modlić się w czystym miejscu, a jeśli jest ono brudne to należy usunąć z niego nieczystość, jeśli nie jest w stanie tego dokonać to zmienia miejsce. W przypadku, jeśli chory nie ma innych możliwości to przykrywa zanieczyszczone miejsce czymś czystym a jeśli nie jest w stanie tego uczynić to modli się i jego modlitwa jest ważna, nie musi jej powtarzać.

12-    Nie wolno choremu opóźnić wykonania modlitwy pod pretekstem, że nie jest w stanie oczyścić się. Powinien w miarę swoich możliwości oczyścić się, a następnie wykonać modlitwę w jej czasie nawet wówczas, gdy będzie miał na swoim ciele, ubraniu lub miejscu modlitwy jakąś nieczystość (nadżasa)i której nie jest w stanie usunąć.

13-    [163]Chory, który moczy się z powodu choroby wycieku moczu jest zobowiązany dokonać ablucji przed każdą modlitwą w jej początkowej fazie oraz oczyszczać miejsce bezpośrednio zetknięte z nieczystością; najlepiej, jeśli posiada czyste ubranie przeznaczone tylko do modlitwy.

   W przypadku, gdy nie jest w stanie spełnić tych wymogów nie popełnia grzechu, na podstawie słów Allaha:

„i nie uczynił żadnej trudności w waszej religii”.

„Bóg chce dać wam ulgę, a nie chce dla was utrudnienia”.

I hadisu: „Jeśli kieruję do was jakiś nakaz, to wykonajcie go w miarę swoich możliwości”.

    Bardzo ważne jest to, aby mocz nie zanieczyścił reszty ciała, ubrania lub miejsca modlitwy.

Zakończenie:

   Drogi czytelniku! Religia islamu jest religią objawioną i całościową. Jest konstytucją szczęśliwego życia doczesnego i wiecznego. Jeśli zauważysz u niektórych muzułmanów złe zachowanie i niemoralne postępowanie to wiedz, że islam nie ma z tym nic wspólnego, a powodem nagannego zachowania niektórych muzułmanów jest brak wiedzy religijnej lub słaba wiara. Nie można osądzać islamu na podstawie nieprawidłowego postępowania niektórych jego wyznawców.

Ta podstawowa informacja stanie się kluczem do szukania prawdy, której powinny towarzyszyć następujące sprawy:

-pozostawienie osobistych kaprysów i fanatyzmu religijnego

-szczera chęć do poznania prawdy a nie wyszukiwanie i wytykanie błędów 

-niezależność w myśleniu, aby Twój osąd nie był przywłaszczeniem cudzych poglądów

 „„Pokój i błogosławieństwo Allaha niechaj będą z wysłanym jako miłosierdzie dla światów - naszym Wysłannikiem Muhammadem , z jego rodziną , towarzyszami oraz wszystkimi którzy szli jego śladami, aż do dnia Sądu Ostatecznego.”

Prosimy Allaha, aby przyjął od nas tę pracę

Jeśli osiągnęliśmy powodzenie to od Allaha

 a jeśli wystąpiły błędy to

 od nas i od szatana..[1] Sahih al-Buchari

[2] Sahih Muslim

[3] Sahih al-Buchari

[4] Mesned al-Imam Ahmed

[5] Mesned al-Imam Ahmed

[6] Ighasat  al-Lahfan

[7] Kur’an Skrucha ajat 103

[8] Sunen Abu Daud

[9] Kur’an Krowa ajat 125

[10] Kur’an Jasny Dowód ajat 1-3

[11] Kur’an Człowiek ajat 21

[12] Kur’an Ugrupowania ajat 53

[13] Kur’an Rodzina Imrana ajat 43

[14] Kur’an Ugrupowania, ajat 33

[15] Kur’an Kobiety ajat 57

[16] Kur’an Stół Zastawiony, ajat 6

[17] Sahih Muslim

[18] Kur’an Krowa ajat 222

[19] Kur’an Skrucha ajat 108

[20] Sunen at-Tirmizi

[21] Sunen Ibn Madża

[22] Mesned al-Imam Ahmed

[23] Sahih al-Buchari

[24] Sahih Muslim

[25] Sahih Muslim

[26] Al-Mustedrak

[27] Między palcami u rąk i nóg

[28] Mycie po załatwieniu potrzeb fizjologicznych

[29] Sahih Muslim

[30] Sahih Muslim

[31] Sahih Muslim

[32] Sahih Muslim

[33] Sahih al-Buchari

[34] Pod warunkiem, aby ten przedmiot nie zawierał słów Allaha

[35] Sunen an-Nasai

[36] Sahih Muslim

[37] Sahih Muslim

[38] Sahih Muslim

[39] Sahih Ibn Habban

[40] Sunen al-Bejhaki

[41] Sahih al-Buchari

[42] Sunen Addarimi

[43] Mesned al-Imam Ahmed

[44] Sahih Ibn Habban

[45] Kur’an Stół Zastawiony, ajat 6

[46] Sahih Ibn Habban

[47] Sahih Muslim

[48] Sahih Ibnu Chuzejma

[49] Sunen Abu Daud

[50] Sahih Ibn Habban

[51] Sunen Ibn Madża

[52] Sahih al-Buchari

[53] Kur’an Stół Zastawiony, ajat 6

[54] Sunen Ibn Madża

[55] Sunen Abu Daud

[56] Al-Mustedrak

[57] Sunen Abu Daud

[58] Sahih Ibn Habban

[59] Sahih al-Buchari

[60] Al-Mustedrak

[61] Sunen Ibn Madża

[62] Sahih Ibnu Chuzejma

[63] Sahih Ibn Habban

[64] Sahih Muslim

[65] Sunen at-Tirmizi

[66] Sahih Muslim

[67] Sahih al-Buchari

[68] Kur’an Kobiety, ajat 43

[69] Sahih al-Buchari

[70] Sahih al-Buchari

[71] Sunen al-Bajhaki

[72] Sahih Ibn Habban

[73] Sunen Abu Daud

[74] Sahih Ibnu Chuzejma

[75] Sunen Abu Daud

[76] Sahih Muslim

[77] Sahih Ibn Habban

[78] Mesned al-Imam Ahmed

[79] Sunen Abu Daud

[80] Sahih Ibn Habban

[81] Sahih Ibn Habban

[82] Sahih Muslim

[83] Sahih al-Buchari

[84] Sunen at-Tirmizi

[85] Sahih Muslim

[86] Sahih Muslim

[87] Sunen al-Bejhaki

[88] Fatały Ibn Tejmija

[89] Fatały Ibn Tejmija

[90] Sunen Abu Daud

[91] Sahih al-Buchari

[92] Fatały Ibn Tejmija

[93] Sahih al-Buchari

[94] Fatały Ibn Tejmija

[95] Fatały Ibn Tejmija

[96] Fatały Ibn Tejmija

[97] Fatały islamskie grupy naukowców

[98] Sahih al-Buchari

[99] Sahih Muslim

[100] Sunen Abu Daud

[101] Sunen Abu Daud

[102] Sahih Muslim

[103] Sahih Ibn Habban

[104] Sahih Ibnu Chuzejma

[105] Sahih Muslim

[106] Sahih Muslim

[107] Sunen Abu Daud

[108] Sunen al-Bejhaki

[109] Sahih Muslim

[110] Sahih Ibnu Chuzejma

[111] Sahih Muslim

[112] Sunen Abu Daud

[113] Fatały dotyczące potarcia po butach / Mohamed bnu Salih al-Usajmijeem

[114] Fatały dotyczące potarcia po butach / Mohamed bnu Salih al-Usajmijeem

[115] Fatały dotyczące potarcia po butach / Mohamed bnu Salih al-Usajmijeem

[116] Kur’an Stół Zastawiony, ajat 6

[117] Sahih Ibn Habban

[118] Sahih Muslim

[119] Kur’an Krowa ajat 222

[120] Sahih al-Buchari

[121] Sahih Muslim

[122] Szaty

[123] Sahih al-Buchari

[124] Sahih Muslim

[125] Sahih al-Buchari

[126] Sahih Muslim

[127] Sahih Ibnu Chuzejma

[128] Mesned al-Imam Ahmed

[129] Sahih Muslim

[130] Mesned al-Imam Ahmed

[131] Sahih Ibnu Chuzejma

[132] Sahih al-Buchari

[133] Kur’an Kobiety ajat 43

[134] Sahih al-Buchari

[135] Al-Mustedrak

[136] Mesned al-Imam Ahmed

[137] Sahih Ibnu Chuzejma

[138] Sahih Muslim

[139] Sunen at-Tirmizi

[140] Opinie prawne(fatały) grupy naukowców

[141] Kur’an Kobiety ajat 43

[142] Szajh Abdulaziz bnu al-Baz -opinie prawne(fatały) grupy naukowców

[143] Szajh Abdulaziz bnu al-Baz -opinie prawne(fatały) grupy naukowców

[144] Szajh Abdulaziz bnu al-Baz -opinie prawne(fatały) grupy naukowców

[145] Praca dotycząca okresów krwawienia u kobiet

[146] Fatały dotyczące kobiety

[147] Fatały dotyczące kobiety

[148] Relacjonowali al-Buchari i Muslim

[149] Kur’an Kobiety ajat 43

[150] Sahih Muslim

[151] Sahih al-Buchari

[152] Sunen Abu Daud

[153] Sunen ad-Darakotni

[154] AL-Mustedrak

[155] Sahih Muslim

[156] AL-Mustedrak

[157] Mesned al-Imam Ahmed

[158] Sahih al-Buchari

[159] Szajh Abdullah bnu Dżibrin / Fatały islamskie grupy naukowców

[160] Kur’an Kobiety ajat 43

[161] Fatały islamskie grupy naukowców

[162] Szajh Mohamed bnu Salih al-Usajmijeem/ Fatały islamskie grupy naukowców

[163] Szajh Abdul-Aziz bnu al-Baz/ Fatały islamskie grupy naukowców