අල් මුහ්තසර් ෆී තෆ්සීර් අල් කුර්ආන් අල් කරීම් ()

ජමාඅතුන් මිනල් උලමාඉ (විද්වතුන්ගෙන් පිරිසක්)

ශ්‍රද්ධ අල් කුර්ආනය විග්‍රහයේ සාරාංශය සිංහල පරිවර්තනය

|

 අල් මුහ්තසර් ෆී තෆ්සීර් අල් කුර්ආන් අල් කරීම්

ශුද්ධ අල් කුර්ආනයේ විග්‍රහයේ සාරාංශය

ජුසුඋ 30 අම්මා

අල් කුර්ආනය

< සිංහල Sinhala>


—™

මාහිර් රම්ඩීන්

පරිවර්තක

විචාරය කිරීම

අල් කුර්ආන් විග්‍රහය කරන විද්වතුන් පිරිස

අල් ක්‍රර්ආනීය අධ්‍යයනය සඳහා වූ අල් කුර්ආන් විග්‍රහ කිරීමේ මධ්‍යස්ථානය

අධීක්ෂණය

30 වැනි කොටස

سُورَةُ النَّبَإِ

  78 සූරත් අන්-නබඋ (ආරංචිය)

මක්කාහ්වේදී හෙළිදරව් කෙරුණකි. ආයාත් 40 කි.

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

අපරිමිත දයාන්විත අසමසම කරුණාන්විත අල්ලාහ් ගේ නාමයෙනි.

1-5. මරණින් පසු නැවත නැගිටුවනු ලැබීම තහවුරු කිරීම

1. කුමක් පිළිබඳව ද ඔවුන් විමසා ගනුයේ. 2. මහඟු වූ ආරංචිය පිළිබඳව ය. 3. එය වනාහි, ඔවුන් එහි භේද බින්න වී සිටි දෑය. 4. (එය) එසේ නොවේ. ඔවුන් මතු දැන ගනු ඇත. 5. යළි එසේ නොවේ. ඔවුන් මතු දැන ගනු ඇත.

عَمَّ يَتَسَآءَلُونَ ١ عَنِ ٱلنَّبَإِ ٱلۡعَظِيمِ ٢ ٱلَّذِي هُمۡ فِيهِ مُخۡتَلِفُونَ ٣ كَلَّا سَيَعۡلَمُونَ ٤ ثُمَّ كَلَّا سَيَعۡلَمُونَ ٥

ඉලක්කගත කරුණු:

මළවුන් කෙරෙන් නැවත නැගිටුවනු ලැබීම හා අදාළ ප්‍රතිඵල පිරිනැමීම ගැන සාක්ෂි හා සාධක සහිතව තහවුරු කිරීම.

විග්‍රහය:

(1) අල්ලාහ්ට වෙනත් අයෙකු සමකර ආදේශ තබන්නන් වෙත අල්ලාහ් තම දූතයාණන් වූ මුහම්මද් (සල්ලල්ලාහු අලෛහි වසල්ලම්) තුමාව එවීමෙන් පසුව ඔවුන් එකිනෙකා විමසා ගනුයේ කවර දෙයක් පිළිබඳවද?

(2) ඔවුන්ගෙන් ඇතැමෙක් ඇතැමෙකුගෙන් එම මහත් වූ ආරංචිය පිළිබඳ විමසයි. එය නැවත නැගිටුවනු ලැබීම පිළිබඳ ඇතුළත් ඔවුන්ගේ රසූල්වරයා වෙත එවනු ලැබූ අල් කුර්ආනය ගැනයි.

(3) එම අල් කුර්ආනය පිළිබඳ වර්ණනා කිරීමේදී එය හූනියමක් ද එසේත් නැතිනම්, කවි පෙළක්ද, එසේත් නැතිනම්, මන්තරයක්ද, එසේත් නැතිනම් පැරැණ්නන්ගේ ප්‍රබන්ධයක්ද යන්න ගැන ඔවුහු මතභේද ඇති කරගත්හ.

(4) ඔවුන් සිතන පරිදි කරුණ එසේ නොවේ. එම අල් කුර්ආනය මගින් බොරු කරමින් සිටියවුන් එයින් අත්වන නපුරු විපාකය ගැන අවසානයේදී දැන ගනු ඇත.

(5) පසුව එය ඔවුනට තහවුරු වනු ඇත.

6-16. අල්ලාහ්ගේ බලය හා ශක්තිය පෙන්වා දෙන දෘශ්‍යමාන සාධක සහ මිහිතලයේ දකින්නට ලැබෙන ඔහුගේ ආශිර්වාදයන්

6. අපි මහපොළොව නවාතැන් පළක් ලෙස පත් නොකළෙමු ද? 7. තවද, කඳු කූඤ්ඤ ලෙස ද (පත් නොකළෙමු ද?) 8. තවද, අපි නුඹලා ව (ස්ත්‍රී පුරුෂ) යුගල වශයෙන් මැව්වෙමු. 9. තවද, අපි නුඹලාගේ නින්ද විවේකයක් බවට පත් කළෙමු. 10. තවද, අපි රාත්‍රිය ආවරණයක් බවට පත් කළෙමු. 11. තවද, අපි දහවල (තමන්ගේ) ජීවනෝපාය (සලසා ගන්නක්) බවට පත් කළෙමු. 12. තවද අපි නුඹලාට ඉහළින් ශක්තිමත් (අහස්) හතක් නිර්මාණය කළෙමු. 13. තවද අපි දීප්තියෙන් දැල්වෙන පහනක් බවට (සූර්යයා) පත් කළෙමු. 14. තවද අපි මේඝ වලාවන්ගෙන් (වැසි) ජලය අධික ලෙස (මහපොළොවට) පතිත කළෙමු. 15. එමගින් ධාන්‍ය (වර්ග) හා වෘක්ෂලතා අප හටගන්වනු පිණිස. 16. තවද, ඝණව වැඩුණු (සරුසාර) උයන් ද (හට ගනු පිණිස එසේ කළෙමු.)

أَلَمۡ نَجۡعَلِ ٱلۡأَرۡضَ مِهَٰدٗا ٦ وَٱلۡجِبَالَ أَوۡتَادٗا ٧ وَخَلَقۡنَٰكُمۡ أَزۡوَٰجٗا ٨ وَجَعَلۡنَا نَوۡمَكُمۡ سُبَاتٗا ٩ وَجَعَلۡنَا ٱلَّيۡلَ لِبَاسٗا ١٠ وَجَعَلۡنَا ٱلنَّهَارَ مَعَاشٗا ١١ وَبَنَيۡنَا فَوۡقَكُمۡ سَبۡعٗا شِدَادٗا ١٢ وَجَعَلۡنَا سِرَاجٗا وَهَّاجٗا ١٣ وَأَنزَلۡنَا مِنَ ٱلۡمُعۡصِرَٰتِ مَآءٗ ثَجَّاجٗا ١٤ لِّنُخۡرِجَ بِهِۦ حَبّٗا وَنَبَاتٗا ١٥ وَجَنَّٰتٍ أَلۡفَافًا ١٦

(6) මහපොළොව වාසය කිරීමට සුදුසු තැනක් බවට අපි පුළුල් නොකළෙමුද?

(7) මහපොළොව චලනය වීම වළක්වනු පිණිස ඒ මත කඳු කූඤ්ඤ ලෙස අපි ඇති කළෙමු.

(8) අහෝ ජනයිනි! අපි නුඹලාව යුගල වශයෙන් මවා ඇත්තෙමු. නුඹලා අතර පිරිමින් හා කාන්තාවන් වෙති.

(9) කාර්ය බහුලත්වයෙන් ඉවත්ව නුඹලාට විවේකය ලබනු පිණිස අපි නුඹලාගේ නින්ද ඇති කළෙමු.

(10) නුඹලා විළි වසා ගන්නා වස්ත්‍රය මෙන් එහි තිබෙන අඳුරෙන් නුඹලාව ආවරණය කර ගන්නට අපි රාත්‍රිය ඇති කළෙමු.

(11) ඉපැයීමේ හා ආහාර හා සම්පත් සෙවීමේ ස්ථානයක් බවට අපි දහවල ඇති කළෙමු.

(12) නුඹලාට ඉහළින් ශක්තිමත් ලෙස හා ඉතා සියුම් ලෙස තනන ලද අහස් සතක් අපි නිර්මාණය කළෙමු.

(13) ඉමහත්ව ආලෝකයක් ලබා දෙන දැඩි ලෙස දැවෙන පහනක් බවට අපි හිරු තැනුවෙමු.

(14) වර්ෂාපතනය ඇති කරවන වළාවන් තුළින් අධික ලෙස ජලය වැගිරෙන්නට අපි සැළැස්සුවෙමු.

(15) එමගින් විවිධ වූ ධාන්‍ය වර්ග හා පැළෑටි වර්ග හටගැනීම සඳහාය.

(16) එමගින් ගහ කොළ හා අතු රිකිළි එකිනෙක ඇමුණුනු ඝන වතු අපි හට ගැන්වූයෙමු. තම ශක්තිය පෙන්වා දෙන මෙවන් ආශිර්වාද ගැන අල්ලාහ් මෙනෙහි කළ පසුව යළි අවදි කිරීම, මළවුන්ගෙන් යළි නැගිටුවීම පිළිබඳ සිහි ගන්වනු ලබන්නේය. ඉන් ගම්‍ය වනුයේ මෙම ආශිර්වාද මැවීම්වලට බලය ඇත්තාට මියගියවුන් යළි නැගිටුවීමටත්, ඔවුන් විභාගයට ලක් කිරීමටත් බලය ඇති බවට අවධාරණය කිරීමය. පසුව ඔහු මෙසේ පවසා සිටියි:

17-30. අවසන් හෝරාවේ සිදුවීම, එහි සිදු වන අර්බුද, සීමාව ඉක්මවා ගියවුනට හිමි වන ප්‍රතිවිපාක සහ අපායෙහි අදාළ ප්‍රතිඵල හිමි වීමට හේතු වූ සාධක

17. නියත වශයෙන්ම තීරණාත්මක දිනයට (අදාළ) වේලාව නියම වී ඇත. 18. සූර් (හොරණෑ‍ව) පිඹිනු ලබන දිනයේ දී නුඹලා කණ්ඩායම් වශයෙන් නැගිට පැමිණෙනු ඇත. 19. තවද අහස විවෘත කරනු ලැබේ. එවිට එය දොරටු බවට පත් වනු ඇත. 20. කඳු (තිබූ තැන් වලින්) ඉවත් කරනු ලැබේ. එවිට ඒවා මිරිඟුවක් මෙන් වනු ඇත. 21. නියත වශයෙන්ම නිරය පහර දෙන ස්ථානයක් වනු ඇත. 22. ඒ (එය) සීමාව ඉක්මවා යන්නවුන් සඳහා හැරී එන ස්ථානයක් වශයෙනි. 23. එහි ඔවුහු යුග ගණනාවක්ම වෙසෙන්නන් වෙති. 24. ඔවුන් එහි සිසිලසක් හෝ පානයක් හෝ රස නොවිඳිති. 25. නටන උණු දිය සහ (නිරයේ වැසියන්ගේ තුවාල වලින් ගලන) සැරව මිස. (වෙන කිසිවක් නැත.) 26. (එලෙස ඔවුනට ලැබෙනුයේ ඔවුන් කළ දේට) සුදුසු ප්‍රතිඵලයක් වශයෙනි. 27. නියත වශයෙන්ම ඔවුහු විනිශ්චය අපේක්ෂා නොකරමින් සිටියහ. 28. තවද ඔවුහු අපගේ වදන් බොරු යැයි පවසමින් දැඩි ලෙස ප්‍රතික්ෂේප කළෝය. 29. තවද, අපි සෑම දෙයක්ම ලිඛිත ව ගණනය කර ඇත්තෙමු. 30. එබැවින් නුඹලා රස විඳිනු. එවිට කිසිවිටෙක දඬුවම මිස (අන් කිසිවක්) අපි නුඹලාට අධික නොකරන්නෙමු.  (යැයි නිරයේ වැසියන්ට පවසනු ලැබේ.)

إِنَّ يَوۡمَ ٱلۡفَصۡلِ كَانَ مِيقَٰتٗا ١٧ يَوۡمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورِ فَتَأۡتُونَ أَفۡوَاجٗا ١٨ وَفُتِحَتِ ٱلسَّمَآءُ فَكَانَتۡ أَبۡوَٰبٗا ١٩ وَسُيِّرَتِ ٱلۡجِبَالُ فَكَانَتۡ سَرَابًا ٢٠ إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتۡ مِرۡصَادٗا ٢١ لِّلطَّٰغِينَ مَ‍َٔابٗا ٢٢ لَّٰبِثِينَ فِيهَآ أَحۡقَابٗا ٢٣ لَّا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرۡدٗا وَلَا شَرَابًا ٢٤ إِلَّا حَمِيمٗا وَغَسَّاقٗا ٢٥ جَزَآءٗ وِفَاقًا ٢٦ إِنَّهُمۡ كَانُواْ لَا يَرۡجُونَ حِسَابٗا ٢٧ وَكَذَّبُواْ بِ‍َٔايَٰتِنَا كِذَّابٗا ٢٨ وَكُلَّ شَيۡءٍ أَحۡصَيۡنَٰهُ كِتَٰبٗا ٢٩ فَذُوقُواْ فَلَن نَّزِيدَكُمۡ إِلَّا عَذَابًا ٣٠

(17) මැවීම් අතර වෙන් කරවන තීරණාත්මක දිනය කිසිදු ප්‍රමාදයකින් තොරව නිර්ණය කරනු ලැබූ නියමිත වේලාවක පොරොන්දු වූ පරිදි සිදුවනු ඇත.

(18) අහෝ ජනයිනි, හොරණෑව මලක්වරුන් -දේව දූතයින්- දෙවන වරට පිඹින දිනයේදී නුඹලා කණ්ඩායම් වශයෙන් පැමිණෙනු ඇත.

(19) අහස විවර කරනු ලැබ විවෘතව ඇති දොරටු මෙන් එහි පැළීම් ඇති වේ.

(20) විහිදී යන දුහුවිලි මෙන් කඳු විතැන් වී පසුව එය මිරිඟුවක් බවට පත් වනු ඇත.

(21) සැබැවින්ම නිරය පහර දීමට අපේක්ෂාවෙන් සිටින ස්ථානයක් බවට පත් වේ.

(22) එය අපරාධකරුවන්ට හැරී යන ස්ථානයක් වශයෙනි.

(23) නිමක් නැති යුග ගණනාවක් ඔවුන් එහි රැඳී සිටිති.

(24) නිරයේ ගිනි නිවාලන සිසිල් සුළඟ ඔවුන් එහි නොවිඳිති. එමෙන්ම ඉමිහිරි පානීය ජලය ඔවුන් එහි රස නොවිඳිති.

(25) දැඩි රෂ්ණයෙන් යුත් ජලය හා නිරා වැසියන්ගෙන් ගලන ඕජස් හැර වෙන කිසිවක් ඔවුන් නොවිඳිති.

(26) එය ඔවුන් ප්‍රතික්ෂේප කරමින් සිටි, නොමඟ යමින් සිටි විෂයට සරිළන ප්‍රතිවිපාකයක් වශයෙනි.

(27) සැබැවින්ම ඔවුන් මතුලොවෙහි අල්ලාහ්ගේ විනිශ්චයට බිය නොවී මෙලොව ගත කළ අය වෙති. මතුලොවෙහි යළි නැගිටුවනු ලැබීම ගැන ඔවුහු විශ්වාස නොකළහ. එසේ ඔවුන් යළි නැගිටුවනු ලැබීම ගැන බිය වූයේ නම් අල්ලාහ්ව විශ්වාස කොට දැහැමි ක්‍රියාවන්හි නිරත වන්නට තිබුණි.

(28) අපගේ දූතයාණන් වෙත පහළ කරනු ලැබූ අපගේ වදන් ඔවුහු දැඩි ලෙස බොරු කළහ.

(29) ඔවුන්ගේ සෑම ක්‍රියාවක්ම අපි සටහන් කර තැබුවෙමු. එය ගණනය කර ඇත්තෙමු. ඔවුන්ගේ ක්‍රියාකාරකම් ලියන ලේඛනවල ලියනු ලැබ ඇත.

(30) එහෙයින් සීමාව ඉක්මවා කටයුතු කරන අපරාධකරුවනි! සදා දඬුවම භුක්ති විඳිනු. නුඹලාගේ දඬුවම මත දඬුවමක් මිස වෙන කිසිවක් අපි නුඹලාට අධික නොකරන්නෙමු.

මෙම පාඨයන්හි අන්තර්ගතය

· මෙය මැවීම් සඳහා අල්ලාහ්ගේ න්‍යායය ක්‍රියාත්මක වීම ගැන මිනිසා මිය ගිය පසුව යළිත් නැගිටුවීමට ශක්තිය ලැබීම පිළිබඳ පෙන්වා දෙන සාධකයකි. · සීමාව ඉක්මවා කටයුතු කිරීම නිරයට පිවිසීමට හේතුවක් වන්නේය. · දෙවියන් ප්‍රතික්ෂේපක කරන්නන්හට දඬුවම ගුණ කර දෙනු ලැබේ.

31-36. දේව හැඟීමෙන් යුතු ව ජීවත් වන්නන්ට ස්වර්ගයේ ලැබෙන ප්‍රතිඵල

31. නියත වශයෙන්ම බිය බැතිමතුන්ට ජයග්‍රහණය ඇත. 32. උයන් හා මිදිවතු ද ඇත. 33. තවද පියයුරු නෙරා ගිය සම වයසේ කන්‍යාවන් ද ඇත. 34. තවද පිරුණු කුසලාන ද ඇත. 35. නිෂ්ඵල කථා බහක් හෝ (ඔවුන් අතර) කිසිදු බොරු කිරීමක් හෝ එහිදී ඔවුන් ශ්‍රවණය නොකරති. 36. (එය) නුඹගේ පරමාධිපතිගෙන් (ලැබෙන්නා) වූ ප්‍රමාණවත් දායාදයක් වන ප්‍රතිඵලයකි.

إِنَّ لِلۡمُتَّقِينَ مَفَازًا ٣١ حَدَآئِقَ وَأَعۡنَٰبٗا ٣٢ وَكَوَاعِبَ أَتۡرَابٗا ٣٣ وَكَأۡسٗا دِهَاقٗا ٣٤ لَّا يَسۡمَعُونَ فِيهَا لَغۡوٗا وَلَا كِذَّٰبٗا ٣٥ جَزَآءٗ مِّن رَّبِّكَ عَطَآءً حِسَابٗا ٣٦

(31) තම පරමාධිපතිගේ නියෝග පිළිපදිමින්, ඔහු තහනම් කළ දැයින් වැළකී සිටිමින් ඔහුට බැතිමත්ව කටයුතු කරන්නන්හට ඔවුන් පැතූ පරිදිම ජයග්‍රාහී ස්ථානය හිමි වනු ඇත. එය උතුම් වූ ස්වර්ගයයි. (දිව්‍ය ලෝකයයි.)

(32) එහි උයන් හා මිදි වතු ඇත.

(33) පියයුරු නෙරා ගිය සම වයසේ කන්‍යාවියන් ද ඇත.

(34) පැන් පිරුණු කුසලාන ද ඇත.

(35) ස්වර්ගයේ නිෂ්ඵල කතා කිසිවකට ස්වර්ගවාසීන් සවන් දෙන්නේ නැත. කෙනෙකු තව කෙනෙකු හට බොරු පවසන්නේද නැත.

(36) එය අල්ලාහ් විසින් ඔවුනට පිරිනැමූ ත්‍යාගයකි. එමෙන්ම ඔහුගෙන් ලැබුණු පරිපූර්ණ වූ දායාදයකි.

37-40. මළවුන් කෙරෙන් නැගිටුවනු ලබන දිනයේදී ඇති වන අර්බුද හා ඒ පිළිබඳ ව දේව ප්‍රතික්ෂේපකයින්ට කරනු ලබන අවවාදය

37. (එය) අහස්හි ද මහපොළොවෙහි ද ඒ දෙක අතර පවතින දෑහි ද (සියල්ල) අපරිමිත දයාන්විත වන පරමාධිපතිගෙනි. ඔහු සමඟ කථා කිරීමට ඔවුහු බලය නොදරන්නාහුය. 38. රූහ් (දේව දූත ජිබ්රීල්) හා මලක් (දේවදූත)වරුන් පෙළ ගැසී නැගී සිටින දින අර් රහ්මාන් (අපරිමිත දයාන්විතයාණන්) අනුමැතිය දුන් කෙනෙකු හා සත්‍ය දෑ කථා කරන්නෙකු මිස (අන් කිසිවෙක්) කථා නොකරයි. 39. එයමය සත්‍යය වූ දිනය. එබැවින් යමෙක් අභිමත වන්නේ ද ඔහු තම රබ් (පරමාධිපති) වෙත ආපසු යන මාර්ගය තෝරා ගනිත්වා! 40. නියත වශයෙන්ම සමීපයෙහි පවතින දඬුවම පිළිබඳ ව අපි නුඹලාට අවවාද කළෙමු. එදිනදී මිනිසා තම දෙඅත් පෙරටුකර කළ දෑ දැක ගනී. තවද ප්‍රතික්ෂේප කරන්නා “අහෝ! මා පස් බවට පත් වී තිබිය යුතුම නොවේ දැ”යි පවසයි.

رَّبِّ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ وَمَا بَيۡنَهُمَا ٱلرَّحۡمَٰنِۖ لَا يَمۡلِكُونَ مِنۡهُ خِطَابٗا ٣٧ يَوۡمَ يَقُومُ ٱلرُّوحُ وَٱلۡمَلَٰٓئِكَةُ صَفّٗاۖ لَّا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنۡ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحۡمَٰنُ وَقَالَ صَوَابٗا ٣٨ ذَٰلِكَ ٱلۡيَوۡمُ ٱلۡحَقُّۖ فَمَن شَآءَ ٱتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِۦ مَ‍َٔابًا ٣٩ إِنَّآ أَنذَرۡنَٰكُمۡ عَذَابٗا قَرِيبٗا يَوۡمَ يَنظُرُ ٱلۡمَرۡءُ مَا قَدَّمَتۡ يَدَاهُ وَيَقُولُ ٱلۡكَافِرُ يَٰلَيۡتَنِي كُنتُ تُرَٰبَۢا ٤٠

(37) ඔහු අහස් හා මිහිතලයේ ද ඒ දෙක අතර ඇති දෑහි ද පරමාධිපතියාය. මෙලොව හා මතුලොවෙහි මහා කාරුණිකයාය. මිහිතලයේ හා අහසේ වෙසෙන කිසිවකු හෝ වේවා පරමාධිපතිගේ අනුමැතියෙන් තොරව ඔහුගෙන් කිසිවක් විමසීමේ අයිතිය නොලබනු ඇත.

(38) එය ජිබ්රීල් හා මලක්වරුන් පෙළ ගැසී සිටින දිනයකි. එදින මහා කාරුණිකයාණන් අවසර දුන් අය මිස කිසිවකු වෙනුවෙන් මැදිහත් වී කතා කිරීමට හැකියාව කිසිවකුට නොලැබෙනු ඇත. දෙවියන්ගේ ඒකීයත්වය විදහා පාන ප්‍රකාශය මෙන් ඍජු දේ පමණක් එදින කතා කරනු ඇත.

(39) ‘එහි කිසිදු සැකයක් නැත. සැබැවින්ම එය සිදුවන්නක්මය’ යනුවෙන් නුඹලාට විස්තර කරනු ලැබූ දිනයකි මෙය. එහෙයින් අල්ලාහ්ගේ දඬුවමින් මිදී ජය ලබන්නට අපේක්ෂා කරන්නන්, තම පරමාධිපති තෘප්තියට පත්වන අයුරින් දැහැමි ක්‍රියාවන් සිදු කොට ඒ මත පිහිටන ඍජු මාර්ගයම පිළිපදිත්වා!

(40) අහෝ ජනයිනි! ළගදීම සිදුවන්නට යන දඬුවම ගැන සැබැවින්ම අපි ඔබට අවවාද කරන්නෙමු. එය මෙලොවෙහි මිනිසා තමන් කල් ඇතිව සිදු කළ දෑහි ප්‍රතිඵල දකින දිනයකි. දෙවියන් ප්‍රතික්ෂේප කළ ජනයා දඬුමෙන් ගැළවීමේ අපෙක්ෂාවෙන් මළවුන් කෙරෙන් නැගිටුවනු ලබන කල්හි ‘නුඹලා පසට පස්වනු’ යැයි කියනු ලබන සතුන් මෙන් මා ද පසට පස් වී තිබුණා නම් කෙතරම් නම් අගනේදැයි එදින විමසා සිටිනු ඇත.

سُورَةُ النَّازِعَاتِ

79 සූරත් අන්-නාසිආහ් (ගලවා ගන්නෝ)

මක්කාහ්වේදී හෙළිදරව් කෙරුණකි. ආයාත් 46 කි.

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

අපරිමිත දයාන්විත අසමසම කරුණාන්විත අල්ලාහ් ගේ නාමයෙනි.

1-14. අවසන් හෝරාව සිදුවීම, එහි පවතින අර්බුද හා එහි සිටින දේව ආදේශකයින්ගේ තත්ත්වය

1. සාහසික ලෙස ගලවන්නන් මත දිවුරමින්. 2. තවද, මෘදු ලෙස ගලවන්නන් මත ද, දිවුරමින්. 3. තවද, පාවෙමින් පිහිනන්නන් මත ද, දිවුරමින්. 4. එවිට තරඟකාරී ලෙස තරඟ වදින්නන් මත ද, දිවුරමින්. 5. තවද කටයුතු සැලසුම් කරන්නන් මත ද, දිවුරමින්. 6. මහත් කම්පනයකින් (ලොව) කම්පනය වන දිනය. 7. එයට අනුපිළිවෙළින් කම්පනය නැවත සිදු වනු ඇත. 8. එදින හදවත් (බියෙන්) තැති ගනු ඇත. 9. ඔවුන්ගේ බැල්ම බියෙන් යුතුව පවතී. 10. නියත වශයෙන්ම අපි පෙර තත්ත්වයටම නැවත හරවනු ලබන්නෝ වන්නෙමුදැ යි ඔවුන් පවසති. 11. අප දිරා ගිය ඇටකටු බවට පත්වූයේ නම් ද 12. එසේ නම්, එය අලාභවන්ත හැරීමකි යැයි ඔවුන් පවසති. 13. එසේ නම් නියත වශයෙන්ම එය එක් භයානක හඬකි. 14. එවිට ඔවුන් (විනිශ්චය සඳහා) එළිමහන් තැනක (සිටින්නෝ)ය.

وَٱلنَّٰزِعَٰتِ غَرۡقٗا ١ وَٱلنَّٰشِطَٰتِ نَشۡطٗا ٢ وَٱلسَّٰبِحَٰتِ سَبۡحٗا ٣ فَٱلسَّٰبِقَٰتِ سَبۡقٗا ٤ فَٱلۡمُدَبِّرَٰتِ أَمۡرٗا ٥ يَوۡمَ تَرۡجُفُ ٱلرَّاجِفَةُ ٦ تَتۡبَعُهَا ٱلرَّادِفَةُ ٧ قُلُوبٞ يَوۡمَئِذٖ وَاجِفَةٌ ٨ أَبۡصَٰرُهَا خَٰشِعَةٞ ٩ يَقُولُونَ أَءِنَّا لَمَرۡدُودُونَ فِي ٱلۡحَافِرَةِ ١٠ أَءِذَا كُنَّا عِظَٰمٗا نَّخِرَةٗ ١١ قَالُواْ تِلۡكَ إِذٗا كَرَّةٌ خَاسِرَةٞ ١٢ فَإِنَّمَا هِيَ زَجۡرَةٞ وَٰحِدَةٞ ١٣ فَإِذَا هُم بِٱلسَّاهِرَةِ ١٤

ඉලක්කගත කරුණු:

මරණය, නැවත නැගිටුවනු ලැබීම, එක්රැස් කරනු ලැබීම හා විනිශ්චය කිරීම යනාදී කරුණු දැක ගැනීමත් සමඟම නැවත නැගිටුවනු ලැබීම හා ප්‍රතිඵල පිරිනැමීම බොරු යැයි පවසමින් සිටි හදවත් තුළ පවත්නා ගැස්ම.

විග්‍රහය:

(1) කෲර හා දැඩි ලෙස දෙවියන් ප්‍රතික්ෂේප කරමින් සිටියවුන්ගේ ප්‍රාණ ගලවා ගන්නා මලක්වරුන් හෙවත් දේව මෙහෙකරුවන් මත අල්ලාහ් දිවුරමින්,

(2) දෙවියන් මත විශ්වාසය තැබූවන්ගේ ප්‍රාණ පහසුවෙන් හා සැහැල්ලුවෙන් ශරීරයෙන් මුදා හරින මලක්වරුන් මත ද දිවුරමින්,

(3) අහසේ සිට මිහිතලයට අල්ලාහ්ගේ නියෝග රැගෙන පාවෙමින් පැමිණෙන මලක්වරුන් මත දිවුරමින්,

(4) අල්ලාහ්ගේ නියෝගය ඉටු කිරීමෙහිලා ඇතැමුන් පසුකරමින් තරඟ වැද ඉදිරියට යන මලක්වරුන් මත දිවුරමින්,

(5) දේව ගැත්තන්ගේ කටයුතු සඳහා භාරකාරත්වය පිරිනැමූ මලක්වරුන් මෙන්, තම කටයුතු ඉටු කිරීම සඳහා අල්ලාහ් ඔවුන් හට නියෝග කළ කරුණු ක්‍රියාත්මක කරන මලක්වරුන් මත ද දිවුරමින්, සැබැවින්ම ඔවුන් විනිශ්චය හා ප්‍රතිඵල පිරිනැමීම සඳහා නැවත නැගිටුවනු ලබන බව තරයේ පවසා සිටින්නේය.

(6) පළමුවරට හොරණෑව පිඹිනු ලබන විට මහපොළොව කම්පනය වෙයි.

(7) ඒ සමඟම ඊට පරව දෙවන පිඹුමද ක්‍රියාත්මක වෙයි.

(8) එදින ඇතැමුන්ගේ හදවත් බියෙන් පසුවෙයි.

(9) අවමානයේ සලකුණු ඔවුන්ගේ බැල්මෙන් හෙළි වේ.

(10) අප මිය ගිය පසු නැවත ජීවිතයක් ලබන්නෙමු දැයි ඔවුන් විමසමින් සිටිනු ඇත.

(11) අපගේ අස්ථි දිරා ගොස් ශූන්‍ය වූ පසු නැවත අපි නැගිටුවනු ලබන්නෙමු ද

(12) අපි එසේ යළි නැගිටුවනු ලබන්නේ නම් එය ඉමහත් පාඩුවකි. මහා අපරාධයකි යැයි ඔවුන් පවසා සිටිනු ඇත.

(13) නැවත නැගිටුවනු ලැබීමේ ක්‍රියාවලිය පහසුය. එය පිඹීමට භාර කළ මලක්වරයාගේ එකම එක් හඬක් පමණි.

(14) එවිට මිය ගොස් පොළොවට වැළලුනු සියලු දෙනා යළි ජීවමානව ඒ මත නැගී සිටිනු ඇත.

මෙම පාඨයන්හි අන්තර්ගතය

· තක්වා හෙවත් දෙවියන් පිළිබඳ වූ මතකය හා බැතිමත්කම ස්වර්ගයට පිවිසීමට හේතුවක් වන්නේය. · මළවුන් කෙරෙන් නැගිටුවනු ලබන දිනයේ ව්‍යසන පිළිබඳ මෙනෙහි කිරීම දැහැමි ක්‍රියාවන් කිරීමට මඟ පාදනු ඇත. · දෙවියන් ප්‍රතික්ෂේප කරන්නන්ගේ ප්‍රාණයන් කෲර හා දැඩි ලෙස ගලවා ගන්නන් අතර දෙවියන් විශ්වාස කරන්නන්ගේ ප්‍රාණයන් ඉතා සැහැල්ලුවෙන් හා මෘදු ලෙස මුදවාලනු ඇත.

15-26. මූසා (මෝසස්) හා ෆිර්අවුන්ගේ කතා වස්තුව, ෆිර්අවුන්ට නියම වූ දඬුවම

15. මූසාගේ තොරතුරු ඔබට ලැබුණේද? 16. ඔහුගේ පරමාධිපති විසින් ඔහු ව තුවා නම් වූ පාරිශුද්ධ නිම්නයේදී ඇමතූ විට, 17. ඔබ ෆිර්අවුන් වෙත යනු. නියත වශයෙන්ම ඔහු සීමාව ඉක්මවා ගොස් ඇත. 18,19. එවිට නුඹ (පාපයෙන් මිදී) පිවිතුරු වීමටත්, මා නුඹට නුඹගේ රබ් (පරමාධිපති) වෙතට මඟ පෙන්වා, නුඹ (ඔහුට) බියවන්නටත් නුඹට (කැමැත්තක්) ඇත්දැ?යි විමසනු. 20. එවිට, ඔහු(මූසා) ඔහුට මහා සළකුණ පෙන්වුයේය. 21. නමුත් ඔහු (ෆිර්අවුන්) එය බොරු යැයි කීවේය. තවද (එයට) පිටුපෑවේය. 22. පසු ව (ඔහුගෙන් වෙන් වී) පසු බැස ගොස් (ඔහුට හානි කිරීමට) වෑයම් කළේය. 23. එවිට ඔහු (ජනයා) රැස් කොට (ඔවුන් ව) ඇමතුවේය. 24. එවිට, “මම නුඹලාගේ උසස් පරමාධිපති වෙමි” යැයි ඔහු (ෆිර්අවුන්) පැවසුවේය. 25. එහෙයින් අල්ලාහ් මෙලොව හා පරලොව දඬුවමට ඔහු ව හසු කර ගත්තේය. 26. නියත වශයෙන්ම (අල්ලාහ්ට) බියවන්නෙකුට එහි පාඩමක් තිබේ.

هَلۡ أَتَىٰكَ حَدِيثُ مُوسَىٰٓ ١٥ إِذۡ نَادَىٰهُ رَبُّهُۥ بِٱلۡوَادِ ٱلۡمُقَدَّسِ طُوًى ١٦ ٱذۡهَبۡ إِلَىٰ فِرۡعَوۡنَ إِنَّهُۥ طَغَىٰ ١٧ فَقُلۡ هَل لَّكَ إِلَىٰٓ أَن تَزَكَّىٰ ١٨ وَأَهۡدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخۡشَىٰ ١٩ فَأَرَىٰهُ ٱلۡأٓيَةَ ٱلۡكُبۡرَىٰ ٢٠ فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ ٢١ ثُمَّ أَدۡبَرَ يَسۡعَىٰ ٢٢ فَحَشَرَ فَنَادَىٰ ٢٣ فَقَالَ أَنَا۠ رَبُّكُمُ ٱلۡأَعۡلَىٰ ٢٤ فَأَخَذَهُ ٱللَّهُ نَكَالَ ٱلۡأٓخِرَةِ وَٱلۡأُولَىٰٓ ٢٥ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَعِبۡرَةٗ لِّمَن يَخۡشَىٰٓ ٢٦

(15) අහෝ දහම් දූතයාණනි! මූසා තම පරමාධිපති සමඟත් තම සතුරා වූ ෆිර්අවුන් සමඟත් ක්‍රියා කළ ආකාරය පිළිබඳ තොරතුරු ඔබට ලැබුණෙහිද?

(16) පාරිශුද්ධ තුවා නම් නිම්නයට ඔහුගේ පරමාධිපති ඔහුව කැඳවූ අවස්ථාවේ දී.

(17) ඔහු ඔහුට (මූසාට) මෙසේ පැවසීය: ඔබ ෆිර්අවුන් වෙත යනු. සැබැවින්ම ඔහු අපරාධ කිරීමෙහිලා හා උඩගුකමෙන් ඉක්මවා ගොස් ඇත.

(18) අහෝ ෆිර්අවුන්! දේව ප්‍රතික්ෂේප කිරීමෙන් හා පාපකමින් මිදී පිවිතුරු වන්නට කැමැත්තක් ඇද්දැයි ඔහුගෙන් ඔබ (මූසා) විමසනු.

(19) ඔබ මවා ඔබව නිරීක්ෂණය කරමින් සිටින ඔබේ පරමාධිපති වෙත මම ඔබට මඟ පෙන්වන්නම්. එවිට ඔහුට බිය වී ඔහුව තෘප්තියට පත් කරන ක්‍රියාවන් සිදු කරන්න. ඔහු කෝපයට පත් කරන දැයින් ඔබ වැළකෙන්න.

(20) තමන් අල්ලාහ් වෙතින් එවනු ලැබූ දූතයාණන් බව සහතික කරන අතිමහත් සාධක මූසා තුමා ඔහුට ඉදිරිපත් කළහ. එය අත හා සැරයටියේ ප්‍රාතිහාර්යයන්ය.

(21) නමුත්, ෆිර්අවුන් එම සාධක බොරු කර, මූසා කවර දෙයක් පිළිබඳ අණ කර සිටියේද එයට ද පිටුපාමින් සිටියේය.

(22) පසුව මූසා කවර දෙයක් පිළිබඳ විශ්වාස කරන්නැයි පවසා සිටියේ ද එයින් ඔහු මිදුනේය.

(23) මූසා පරාජය කරනු පිණිස තම සේනාව එක්රැස් කොට මෙසේ පැවසීය.

(24) නුඹලාගේ උත්තරීතර පරමාධිපති මම වෙමි. මට හැර වෙන කිසිවකුට අවනත වන්නට නුඹලාට අයිතියක් නැත.

(25) එවිට අල්ලාහ් ඔහුව (ෆිර්අවුන්ව) හසු කළේය. මෙලොවෙහි ඔහුව මුහුදේ ගිල්වා දඬුවම් කළ අතර මතුලොවේදීද දැඩි වේදනාවට ලක් කරමින් ඔහුට දඬුවම් ලබා දෙනු ඇත.

(26) මෙලොවෙහි හා මතුලොවෙහි කවර දෙයකින් අපි ෆිර්අවුන් දඬුවමට ලක් කළේ ද එහි අල්ලාහ්ට බියවන්නන් හට උපදෙස් ඇත. එම උපදෙස් මගින් ඔහු ප්‍රයෝජන ලබනු ඇත.

27-33. අල්ලාහ්ගේ ශක්තිය පෙන්වා දෙන විද්‍යාමාන සාධක

27. මැවීමට වඩාත් දුෂ්කර වන්නේ නුඹලා ද නැතහොත් අහස ද? එය ඔහු(අල්ලාහ්) නිර්මාණය කළේය. 28. ඔහු එහි වියන ඔසවා, පසු ව එය නිවැරදි ව සැකසුවේය. 29. තවද ඔහු එහි රාත්‍රිය (අඳුරෙන්) ආවරණය කර, එහි දහවල හෙළි කළේය. 30. තවද මහපොළොව ඉන් පසුව ඔහු එය දිග හැරියේය. 31. ඔහු එයින් එහි ඇති ජලය ද එහි ඇති තණබිම් ද මතු කළේය. 32. තවද කඳු ද, එය ඔහු ස්ථාපිත කළේය. 33. (ඒ) නුඹලාට හා නුඹලාගේ ගොවිපළ සතුන්ට භුක්ති විඳීමක් වශයෙනි.

ءَأَنتُمۡ أَشَدُّ خَلۡقًا أَمِ ٱلسَّمَآءُۚ بَنَىٰهَا ٢٧ رَفَعَ سَمۡكَهَا فَسَوَّىٰهَا ٢٨ وَأَغۡطَشَ لَيۡلَهَا وَأَخۡرَجَ ضُحَىٰهَا ٢٩ وَٱلۡأَرۡضَ بَعۡدَ ذَٰلِكَ دَحَىٰهَآ ٣٠ أَخۡرَجَ مِنۡهَا مَآءَهَا وَمَرۡعَىٰهَا ٣١ وَٱلۡجِبَالَ أَرۡسَىٰهَا ٣٢ مَتَٰعٗا لَّكُمۡ وَ لِأَنۡعَٰمِكُمۡ ٣٣

(27) අහෝ නැවත නැගිටුවනු ලැබීම යන්න බොරු කරන්නනි! අල්ලාහ්ට අසීරු වනුයේ නුඹලාව ඇති කිරීමද එසේත් නැතිනම් අහස ද? ඔහු එය මැවීය.

 (28) එහි වියන ඉහළට උස් කර තැබීය. පසුව එය රිසි ලෙස හැඩ ගැස්වීය. එහි කිසිදු ඉරිතැලීමක් හෝ පැල්මක් හෝ අඩුවක් හෝ දැක ගත නොහැක.

(29) හිරු අවරට යන විට එහි රාත්‍රිය අඳුරු කළේය. හිරු උදා වන විට එහි ආලෝකය හෙළි කළේය.

(30) අහස මැවීමෙන් පසු මහපොළොව දිගු හැරියේය. එයට අවශ්‍ය සියලු දෑ එහි ඇති කළේය.

(31) ජලය ගලා යන උල්පත් එහි මතු කොට සතුන්ගේ ආහාරය සඳහා තණබිම් හට ගැන්වීය.

(32) මහපොළොව ශක්මත් කරනු වස් එහි කඳු පිහිටවීය.

(33) අහෝ ජනයිනි! මේ සියල්ල ඔබට හා ඔබේ ගොවිපළ සතුන්ට භුක්ති විඳිනු පිණිසය. එබැවින් මේ සියල්ල මැවූ අල්ලාහ් ඔවුන්ව (මිනිසුන්ව) නව මැවීමකින් යුතුව යළි අවදි කරවන්නට නොහැක්කෙකු නොවන්නේය.

34-39. අවසන් හෝරාවේ සිදු වීම, දේව ප්‍රතික්ෂේපකයින්ට හිමි ස්ථානය

34. එහෙත් මහත් ව්‍යසනය පැමිණි විට, 35. එදින මිනිසා තමන් (මෙලොව) උත්සාහ කළ දෑ සිහිපත් කරන්නේය. 36. තවද නරඹන්නන් හට නිරය හෙළි කරනු ලබයි. 37. එහෙයින් සීමාව ඉක්මවා ගිය අය වූ කලී, 38. තවද ඔහු මෙලොව ජීවිතය තෝරා ගත්තේය. 39. සැබැවින්ම නිරය වන එයමය (ඔවුන්ගේ) නිවහන වන්නේ.

فَإِذَا جَآءَتِ ٱلطَّآمَّةُ ٱلۡكُبۡرَىٰ ٣٤ يَوۡمَ يَتَذَكَّرُ ٱلۡإِنسَٰنُ مَا سَعَىٰ ٣٥ وَبُرِّزَتِ ٱلۡجَحِيمُ لِمَن يَرَىٰ ٣٦ فَأَمَّا مَن طَغَىٰ ٣٧ وَءَاثَرَ ٱلۡحَيَوٰةَ ٱلدُّنۡيَا ٣٨ فَإِنَّ ٱلۡجَحِيمَ هِيَ ٱلۡمَأۡوَىٰ ٣٩

(34) එහි අර්බුදවලින් සියල්ල ආවරණය කරන දෙවන පිඹුම පිඹිනු ලැබ ලොව අවසානය සිදුවන විට,

(35) තමන් කළින් සිදු කළ යම් යහපතක් වුවද අයහපතක් වුවද මිනිසාට ඒවා සිහිපත් වනු ඇත.

(36) නිරය ගෙනැවිත් එය බලන්නන් හට ඔවුන්ගේ දෑස් ඉදිරියේම තබනු ඇත.

(37) එවිට, කවරෙකු නොමගෙහි සීමාව ඉක්මවා ගියේද

(38) සදා පවතින මතුලොව ජීවිතය අතහැර දමා විනාශ වී යන මෙලොව ජීවිතය තෝරා ගත්තේද

(39) එවිට, නිරා ගින්න ඔහු පිවිසෙන ලැගුම්හල වනු ඇත.

40,41- දේව බිය හැඟීමෙන් ජීවත් වූවනට හිමි ස්ථානය

40. තවද, තම පරමාධිපතිගේ සන්නිධාන(යේ පෙනී සිටීම)ට බිය වී තම ආත්මය ආශාවන්ගෙන් වළක්වා ගත් අය වූ කලී, 41. සැබැවින්ම ස්වර්ගය වන එයමය (ඔවුන්ගේ) නිවහන වන්නේ.

وَأَمَّا مَنۡ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِۦ وَنَهَى ٱلنَّفۡسَ عَنِ ٱلۡهَوَىٰ ٤٠ فَإِنَّ ٱلۡجَنَّةَ هِيَ ٱلۡمَأۡوَىٰ ٤١

(40, 41) එමෙන්ම කවරෙකු නම් තම පරමාධිපති ඉදිරියේ පෙනී සිටීමට බියෙන් යුතුව ඔහු තහනම් කළ දැයින් වැළකෙන්නේද එවිට ඔහු පිවිසෙන ලැගුම්හල ස්වර්ගය (දිව්‍ය ලෝකය) වනු ඇත.

42-46. අවසන් හෝරාව සිදු වන නියමිත වේලාව පිළිබඳ දැනුම අල්ලාහ් වෙත පමණක් පවතින්නේ යන වග.

42. එම හෝරාව එය කවදා සිදුවන්නේ දැයි ඔවුහු ඔබගෙන් විමසති. 43. ඒ පිළිබඳ පැවසීමට ඔබට කුම(න බලය)ක් තිබේද? 44. එහි අවසන් තීන්දුව නුඹගේ පරමාධිපති වෙත ය. 45. ඒ පිළිබඳ බිය වන්නන්ට සැබැවින්ම නුඹ අවවාද කරන්නෙක් පමණි. 46. සැබැවින්ම ඔවුන් එදින සවස් කාලයක් හෝ දිවා කාලයක් හෝ මිස රැඳී නොසිටියාක් මෙනි.

يَسَۡٔلُونَكَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرۡسَىٰهَا ٤٢ فِيمَ أَنتَ مِن ذِكۡرَىٰهَآ ٤٣ إِلَىٰ رَبِّكَ مُنتَهَىٰهَآ ٤٤ إِنَّمَآ أَنتَ مُنذِرُ مَن يَخۡشَىٰهَا ٤٥ كَأَنَّهُمۡ يَوۡمَ يَرَوۡنَهَا لَمۡ يَلۡبَثُوٓاْ إِلَّا عَشِيَّةً أَوۡ ضُحَىٰهَا ٤٦

(42) අහෝ දූතය! නැවත නැගිටුවනු ලැබීම බොරු කරන්නන් වන ඔවුහු එම අවසන් හෝරාව කවදා එන්නේදැයි ඔබෙන් විමසනු ඇත.

(43) ඔවුනට ඔබ ඒ පිළිබඳ පවසන තරමට ඒ ගැන දැනුමක් ඔබට නැත. එය ඔබගේ කටයුත්තක් ද නොවේ. ඇත්තෙන්ම ඔබේ කටයුත්ත වනුයේ ඒ සඳහා සූදානම් කරවීමය.

(44) අවසන් දිනය පිළිබඳ දැනුම ඇත්තේ ඔබේ පරමාධිපතිට පමණය.

(45) සැබැවින්ම ඔබ එම අවසන් හෝරාව පිළිබඳ බියවන්නන් හට අවවාද කරන්නෙකු පමණි. ඔබේ අවවාදය තුළින් ප්‍රයෝජන ලබනුයේ ඔවුහුමය.

(46) අවසන් හෝරාව දෑසින්ම දකින දින ඔවුන් මෙලොව ජීවත් වූයේ එක් දිනක දහවල් කාලයක් හෝ එහි අලුයම් කාලක් පමණක් යැයි සිතනු ඇත.

මෙම පාඨයන්හි අන්තර්ගතය

·ඇරයුම් කරනු ලබන්නා ඉදිරියේ කාරුණිකව කතා කිරීම අනිවාර්යය. · අල්ලාහ් පිළිබඳ බිය ඇති කර ගැනීමත් තම ආත්මය ආශාවන්ගෙන් වළක්වා ගැනීමත්, ස්වර්ගයට පිවිසීමේ හේතු සාධක අතුරින් සමහරක් වෙති. · අවසන් හෝරාව පිළිබඳ දැනුම අල්ලාහ් හැර වෙන කිසිවකු නොදනී. අහස් හා මැවීමෙහි තතු පැහැදිලි කරමින් අල්ලාහ් පිළිබඳ විස්තර කිරීම.

سُورَةُ عَبَسَ

80 සූරත් අබස (ඔහු රවා බලා හැරුනේය.)

මක්කාහ්වේදී හෙළිදරව් කෙරුණකි. ආයාත් 42 කි.

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

අපරිමිත දයාන්විත අසමසම කරුණාන්විත අල්ලාහ් ගේ නාමයෙනි.

1-10. ඉබ්නු උම්මි මක්තූම් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමාගේ විෂය සම්බන්ධයෙන් නබි (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) තුමාණන් වෙත අල්ලාහ් දුන් අවවාදය.

1. ඔහු රවා බලා හැරුනේය. 2. (ඒ) අන්ධයෙකු ඔහු වෙත පැමිණීම හේතු කොටගෙනය. 3. තවද, ඔහු පිවිතුරු විය හැකි යැයි නුඹ ව දැනුවත් කර සිටියේ කුමක් ද? 4. එසේ නැතහොත් ඔහු මෙනෙහි කර එම මෙනෙහි කිරීම ඔහුට ප්‍රයෝජනවත් වනු ඇතැයි (නුඹ ව දැනුවත් කර සිටියේ කුමක් ද?) 5. (යහමග පිළිබඳ තමන්හට) අවශ්‍යතාව නොමැති බව සිතන අය වූ කලී, 6. එවිට, නුඹ ඔහු වෙතට අවධානය යොමු කරන්නෙහිය. 7. තවද, ඔහු පිවිතුරු නොවීම ගැන ඔබ කෙරෙහි දොසක් නොමැත. 8,9. තවද, බිය වූ තත්ත්වයේ ඔබ වෙත කැපවීමෙන් පැමිණි අය වූ කලී, 10. එවිට නුඹ ඔහු පිළිබඳ නොසලකා හැරියෙහි ය.

عَبَسَ وَتَوَلَّىٰٓ ١ أَن جَآءَهُ ٱلۡأَعۡمَىٰ ٢ وَمَا يُدۡرِيكَ لَعَلَّهُۥ يَزَّكَّىٰٓ ٣ أَوۡ يَذَّكَّرُ فَتَنفَعَهُ ٱلذِّكۡرَىٰٓ ٤ أَمَّا مَنِ ٱسۡتَغۡنَىٰ ٥ فَأَنتَ لَهُۥ تَصَدَّىٰ ٦ وَمَا عَلَيۡكَ أَلَّا يَزَّكَّىٰ ٧ وَأَمَّا مَن جَآءَكَ يَسۡعَىٰ ٨ وَهُوَ يَخۡشَىٰ ٩ فَأَنتَ عَنۡهُ تَلَهَّىٰ ١٠

ඉලක්කගත කරුණු:

අල් කුර්ආන් ඇරයුමේ යථාර්ථය, එමගින් ප්‍රයෝජන ලබන්නන්ගේ ගෞරවය හා එය පිටු දකින්නන්ගේ පහත්භාවය.

විග්‍රහය:

(1) අල්ලාහ්ගේ දූතයාණන් තම මුහුණ ඇඹුල් කොට පිටුපෑවේය.

(2) එසේ පිටුපෑවේ අබ්දුල්ලාහ් ඉබ්නු උම්මු මක්තූම් තුමා එතුමාගෙන් යහමඟ ලබන්නට පැමිණීම හේතුවෙනි. ඔහු අන්ධයකු විය. ඔහු එතුමාණන් වෙත පැමිණියේ එතුමාණන් දේව ප්‍රතික්ෂේප කරන ප්‍රධානීන් යහමඟ ලබනු ඇතැයි යන අපේක්ෂාවෙන් ඔවුන් සමග කටයුතු කරමින් සිටි අවස්ථාවකදීය.

(3) අහෝ දූතය! මෙම අන්ධ පුද්ගලයා ඔහුගේ පවින් පිරිසිදු වන බවට ඔබට දැනුම් දුන්නේ කවරෙකුද?

(4) එසේත් නැතිනම් ඔබේ උපදෙසට ඔහු සවන්දී ඉන් ඔහු ප්‍රයෝජන ලැබිය හැකි බවට ඔබට දැනුම් දුන්නේ කවරෙකුද?

(5) ධනය හා බලය හේතුවෙන් ඔබ ගෙන ආ දෑ පිළිබඳ විශ්වාස කිරීමේ අවශ්‍යතාවක් නැති අය වනාහි,

(6) ඔබ ඔහුට එය ඉදිරිපත් කරන්නෙහිය. එය පිළිගැනීමට කටයුතු කරන්නෙහිය.

(7) අල්ලාහ් වෙත පාපක්ෂමාවෙහි නිරත වී ඔහුගේ පාපයෙන් ඔහු පිවිතුරු නොවූයේ නම් ඔබට ලැබෙන්නේ කුමක් ද?

(8) යහපත සොයමින් ඔබ වෙත යුහුසුළුව පැමිණි අය වනාහි,

(9) ඔහු තම පරමාධිපතිට බියෙන් කටයුතු කරන්නෙකි.

(10) එසේ තිබියදීත් ඔබ ඔහු නොසලකා හැර දේව ප්‍රතික්ෂේප කරන ප්‍රධානීන් සමඟ කටයුතු කරන්නෙහිය.

11-16. පාරිශුද්ධ අල් කුර්ආනයේ වැදගත්කම.

11. එසේ නොව සැබැවින්ම එය මතක් කිරීමකි. 12. එහෙයින් කවරෙක් අභිමත වූයේ ද ඔහු එය මෙනෙහි කරත්වා! 13. (මෙම වදන්) ගෞරවනීය පුස්තකයෙහි ය. 14. පවිත්‍ර වූ ද උසස් වූ ද (පුස්තකයෙහි ය.) 15,16. ගෞරවාන්විත, පිවිතුරු දැහැමි (මලක්වරුන්ගේ) අත්වලින් (ලියන ලද්දකි.)

كَلَّآ إِنَّهَا تَذۡكِرَةٞ ١١ فَمَن شَآءَ ذَكَرَهُۥ ١٢ فِي صُحُفٖ مُّكَرَّمَةٖ ١٣ مَّرۡفُوعَةٖ مُّطَهَّرَةِۢ ١٤ بِأَيۡدِي سَفَرَةٖ ١٥ كِرَامِۢ بَرَرَةٖ ١٦

(11) කරුණ එසේ නොවේ. සැබැවින්ම එය පිළිගන්නා අයට වූ මෙනෙහි කිරීමකි; උපදෙසකි.

(12) එහෙයින් අල්ලාහ්ව මෙනෙහි කිරීමට සිතන්නන් ඔහු මෙනෙහි කරනු ඇත. අල් කුර්ආනයේ ඇති දෑ පිළිබඳ උපදෙස් ලබනු ඇත.

(13) මෙම කුර්ආනය දේව මෙහෙකරුවන් වන මලක්වරුන් අතර ඇති ගෞරවණීය ලේඛනයේ තිබිණ.

(14) එය උස් ස්ථානයක ඔසවා තබනු ලැබූවකි. එය පිවිතුරුය. කිසිදු කිලිටක් එහි ඇති නොවේ.

(15) එය මලක්වරුන් (දූත පිරිසක්) අතර තිබුණකි.

(16) ඔවුන් තම පරමාධිපති අභියස ගෞරවයෙන් පිදුම් ලැබූවන්ය. අධික ලෙස යහපත කරන්නන්ය. අවනත වන්නන්ය.

17-23. අල්ලාහ් මිනිසා මවා ඔහුට ජීවය දී ඔහු මියගිය පසුව යළි නැගිටුවන්නේය.

17. මිනිසාට ශාපය අත් වේවා! ඔහු ව ප්‍රතික්ෂේපකයෙකු බවට පත් කළේ කුමක් ද? 18. කුමන දෙයකින් ඔහු ව (මිනිසා ව) ඔහු(අල්ලාහ්) මැව්වේ ද? 19. ඔහු(අල්ලාහ් මිනිසා වන) ඔහු ව ශුක්‍රාණු බින්දුවකින් මවා පසුව ඔහු ව ප්‍රමාණවත් ලෙස සැකසුවේය. 20. අනතුරුව ඔහුට මාර්ගය පහසු කළේය. 21. පසු ව ඔහු ඔහු ව මරණයට පත් කළේය. ඉන්පසුව ඔහු ඔහු ව වළ දැමුවේය. 22. පසු ව ඔහුට අභිමත වූ විට ඔහු ඔහු ව නැගිටුවන්නේය. 23. (එය) එසේ නොවේ, ඔහු ඔහුට අණ කළ දෑ ඔහු(මිනිසා) ඉටු නොකළේය.

قُتِلَ ٱلۡإِنسَٰنُ مَآ أَكۡفَرَهُۥ ١٧ مِنۡ أَيِّ شَيۡءٍ خَلَقَهُۥ ١٨ مِن نُّطۡفَةٍ خَلَقَهُۥ فَقَدَّرَهُۥ ١٩ ثُمَّ ٱلسَّبِيلَ يَسَّرَهُۥ ٢٠ ثُمَّ أَمَاتَهُۥ فَأَقۡبَرَهُۥ ٢١ ثُمَّ إِذَا شَآءَ أَنشَرَهُۥ ٢٢ كَلَّا لَمَّا يَقۡضِ مَآ أَمَرَهُۥ ٢٣

(17) දෙවියන් ප්‍රතික්ෂේප කරන මිනිසා ශාපයට භාජනය කරන ලදී. ඔහු කෙතරම් දැඩි ලෙස අල්ලාහ්ව ප්‍රතික්ෂේප කරන්නේද!

(18) මිහිතලයේ වැඩී උස්මහත් වන තෙක් දෙවිඳුන් ඔහු කවර දෙයකින් මවා තිබේදැයි සිතා බලත්වා! එහෙත් ඔහු(මිනිසා) ඔහුව (අල්ලාහ්ව) ප්‍රතික්ෂේප කරයි.

(19) ඉතා අල්ප ජල බින්දුවකින් අල්ලාහ් ඔහු ව මවා පසුව අදියරින් අදියර ඔහුගේ ස්වරූපය සකස් කළේය.

(20) එම අදියරයන්ගෙන් පසුව තම මවගේ කුසින් පිටවන්නට ඔහු පහසු කළේය.

(21) මෙලොව ජීවිතයේ යම් ආයු කාලයක් නියම කළ පසුව ඔහු ඔහුව(මිනිසාව) මරණයට පත් කරයි. මිනීවල තුළ තැන්පත් කරවයි. නැවත අවදි කරනු ලබන තෙක් ඔහු එහි රැඳී සිටිනු ඇත.

(22) පසුව ඔහු අභිමත කළ විට විනිශ්චය හා ප්‍රතිඵල සඳහා ඔහුව අවදි කරවනු ඇත.

(23) තමන්ට පැවරුණු වගකීම් තම පරමාධිපතිට ඉටු කර ඇතැයි එම දේව ප්‍රතික්ෂේපකයා අනුමාන කරන මෙන් එම විෂය නොපවතී. ඇත්තෙන්ම ඔහුට අල්ලාහ් විසින් අනිවාර්ය කළ වගකීම් ඔහු විසින් ඉටු කර නැත්තේය.

24-32. අල්ලාහ් තම ගැත්තන් වෙත දක්වා ඇති ආශිර්වාද.

24. එබැවින් මිනිසා ඔහුගේ ආහාරය දෙස බලත්වා! 25. සැබැවින්ම අපි (වර්ෂා) ජලය අධික වශයෙන් හැළුවෙමු. 26. පසු ව අපි පොළොව පැල්මක් වශයෙන් පැළුවෙමු. 27. තවද, අපි එහි බීජ හට ගැන්වූයෙමු. 28. මිදි හා කොළ වර්ග ද 29. ඔලිව් හා රටඉඳි ගස් ද 30. ඝණ උයන් ද 31. පලතුරු හා උඳු පියලිය ද 32. නුඹලාට ද නුඹලාගේ ගොවිපළ සතුන්ට ද භුක්ති විඳීමක් වශයෙන් (අපි ඇති කළෙමු).

فَلۡيَنظُرِ ٱلۡإِنسَٰنُ إِلَىٰ طَعَامِهِۦٓ ٢٤ أَنَّا صَبَبۡنَا ٱلۡمَآءَ صَبّٗا ٢٥ ثُمَّ شَقَقۡنَا ٱلۡأَرۡضَ شَقّٗا ٢٦ فَأَنۢبَتۡنَا فِيهَا حَبّٗا ٢٧ وَعِنَبٗا وَقَضۡبٗا ٢٨ وَزَيۡتُونٗا وَنَخۡلٗا ٢٩ وَحَدَآئِقَ غُلۡبٗا ٣٠ وَفَٰكِهَةٗ وَأَبّٗا ٣١ مَّتَٰعٗا لَّكُمۡ وَلِأَنۡعَٰمِكُمۡ ٣٢

(24) එහෙයින් අල්ලාහ්ව ප්‍රතික්ෂේප කරන මිනිසා තමන් කෑමට ගන්නා ආහාර කෙසේ නම් ඇතිවූයේ දැයි අධීක්ෂණය කොට විමසා බැලිය යුතුය.

(25) එහි මුල, අහසින් බහුලව හා බලවත්ව ඇද හැළෙන වර්ෂාපතනයයි.

(26) පසුව අපි පොළොවෙහි පැළිම් ඇති කළෙමු. එය පැළෑටි සඳහා විවර විය.

(27) එහි ඇට හා බීජ තුළින් ධාන්‍ය හා වෙනත් දෑ හට ගැන්වූයෙමු.

(28) මිදි හා ඔවුන්ගේ ගොවිපළ සතුන් උලා කන්නට තණ වර්ගද ඇති කළෙමු.

(29) ඔලිව් හා ඉඳි ගස් ද එහි හට ගැන්වූයෙමු.

(30) ගහ කොළවලින් පිරුණු වතු යායන්ද හට ගැන්වූයෙමු.

(31) තවද, පළතුරු හා නුඹලාගේ ගොවිපළ සතුන් උළාකන තණ බිම්ද හට ගැන්වූයෙමු.

(32) ඒවා නුඹලාගේ ප්‍රයෝජනය හා නුඹලාගේ ගොවිපළ සතුන්ගේ ප්‍රයෝජනය සඳහාය.

33-42. අවසන් දිනයේදී අර්බුද, දේව ප්‍රතික්ෂේපකයින් හට හිමි වන දඬුවම හා දේව විශ්වාසීන් වෙත සුබාශිංසන දන්වා සිටීම.

33. එබැවින් මහා හඬ (පිඹීම) පැමිණි විට, 34. එදින මිනිසා ඔහුගේ සහෝදරයා වෙතින් පලා යනු ඇත. 35. තවද ඔහුගේ මව හා ඔහුගේ පියාගෙන් ද 36. ඔහුගේ භාර්යාව හා ඔහුගේ දරුවන්ගෙන් ද (පලා යනු ඇත.) 37. එදින, ඔවුන් අතුරින් සෑම මිනිසෙකුටම තමා ව නිරත කරවන කරුණක් ඇත. 38. එදින (ඇතැම් අයගේ) මුහුණු පැහැපත් ව පවතී. 39. සිනහ මුසු ව ප්‍රීතියෙන් පවතී. 40. තවද එදින (ඇතැම් අයගේ) මුහුණු, ඒවා මත දූවිලි පවතී. 41. අඳුර ඒවා වසා ගනු ඇත. 42. ප්‍රතික්ෂේප කළ දුෂ්ටයෝ ඔවුහුමය.

فَإِذَا جَآءَتِ ٱلصَّآخَّةُ ٣٣ يَوۡمَ يَفِرُّ ٱلۡمَرۡءُ مِنۡ أَخِيهِ ٣٤ وَأُمِّهِۦ وَأَبِيهِ ٣٥ وَصَٰحِبَتِهِۦ وَبَنِيهِ ٣٦ لِكُلِّ ٱمۡرِيٕٖ مِّنۡهُمۡ يَوۡمَئِذٖ شَأۡنٞ يُغۡنِيهِ ٣٧ وُجُوهٞ يَوۡمَئِذٖ مُّسۡفِرَةٞ ٣٨ ضَاحِكَةٞ مُّسۡتَبۡشِرَةٞ ٣٩ وَوُجُوهٞ يَوۡمَئِذٍ عَلَيۡهَا غَبَرَةٞ ٤٠ تَرۡهَقُهَا قَتَرَةٌ ٤١ أُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡكَفَرَةُ ٱلۡفَجَرَةُ ٤٢

(33) කන් පිපිරෙන තරමට මහා හඬ පැමිණි විට, එය දෙවන පිඹුමයි.

(34) මිනිසා තම සහෝදරයාගෙන් පලා යනු ඇත.

(35) ඔහුගේ මවගෙන් හා පියාගෙන් ඔහු හැරී දුවනු ඇත.

(36) එමෙන්ම ඔහුගේ බිරියගෙන් හා දරුවන්ගෙන් ද පලා යනු ඇත.

(37) ඔවුන්ගෙන් සෑම කෙනෙකුම අනෙකා පිළිබඳ සැලකිල්ලක් දැක්විය නොහැකි තරමට එදින ඔවුන් දැඩි අර්බුදවල නිරතව සිටිනු ඇත.

(38) එදින සතුටින් පිරි මුහුණු ප්‍රබෝධමත්ව පවතී.

(39) අල්ලාහ් තම දයාවෙන් ඔවුනට සූදානම් කර ඇති දෑ ගැන සතුටින් ඉපිළ ගොස් ඔවුහු සිනහසෙමින් සිටින්නාහුය.

(40) එදින අභාග්‍යවත් මුහුණු දොම්නසින් වෙළී තිබේ. ඔවුන්ගේ මුහුණු මත දුහුවිලි තැවරී තිබේ.

(41) අන්ධකාරයන්ගෙන් ද වෙළී තිබේ.

(42) මේ තත්ත්වයෙන් වර්ණනා කරනු ලැබූවෝ දේව ප්‍රතික්ෂේපය හා පාපකම් එකට සිදුකරමින් සිටියවුන් වෙති.

මෙම පාඨයන්හි අන්තර්ගතය

· මෙහි අබ්දුල්ලාහ් ඉබ්නු උම්මි මක්තූම් විෂයයෙහි තම නබිවරයාට අල්ලාහ් දොස් නගා තිබීම සැබැවින්ම අල් කුර්ආනය අල්ලාහ්ගෙන්ම බව සහතික කරන සාධකයකි. · දැනුම සොයන්නා හා යහමඟ සොයන්නාට දිය යුතු වැදගත් කම. · තමන් ගැන මිස වෙන කිසිවකු ගැන සිතන්නට පවා නොහැකි තරමට කාර්ය බහුල තත්ත්වයක මළවුන් කෙරෙන් නැගිටුවනු ලබන දින පවතින භයානක ව්‍යසනය. · නබිවරුන් පවා ‘මාගේ ආත්මය, මාගේ ආත්මය’ යැයි පවසන තරමටම එය භයානකව පවතී.

سُورَةُ التَّكۡوِيرِ

81 සූරත් අත්-තක්වීර් (හකුළුවීම)

මක්කාහ්වේදී හෙළිදරව් කෙරුණකි. ආයාත් 29 කි.

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

අපරිමිත දයාන්විත අසමසම කරුණාන්විත අල්ලාහ්ගේ නාමයෙනි.

1-14. ලොව අවසන් දිනයේ සිදුවන අර්බුද

1. හිරු හකුළවනු ලබන විට, 2. තවද, තරු (එහි ප්‍රභාව නැති වී) කඩා හැළුණු විට, 3. තවද, කඳු විතැන් කරවනු ලබන විට, 4. තවද, ගැබ්බර ඔටුදෙනුන් අතහැර දමනු ලබන විට, 5. තවද, වන සතුන් රැස් කරනු ලබන විට, 6. තවද මුහුදු ගිනිබත් කරනු ලබන විට, 7. තවද ආත්මාවෝ (එයට සමාන ආත්මාවන් සමඟ) සම්බන්ධ කරනු ලබන විට, 8,9. තවද, තමන් කුමන පාපයක් නිසා ඝාතනය කරනු ලැබුවේ දැ?යි පණ පිටින් වළලනු ලැබූ ගැහැණු දරුවන් විමසනු ලැබූ විට, 10. තවද (හොඳ නරක ලියවුණු) ලේඛන දිග හරිනු ලැබූ විට, 11. තවද අහස නිරාවරණය කරනු ලැබූ විට, 12. තවද නිරය අවුළුවනු ලැබූ විට, 13. තවද (දෙවියන් විශ්වාස කළවුන් වෙත) ස්වර්ගය සමීප කරවනු ලැබූ විට, 14. ආත්මය තමන් ඉදිරිපත් කර ඇති දෑ කුමක්දැයි යන්න දැන ගනු ඇත.

إِذَا ٱلشَّمۡسُ كُوِّرَتۡ ١ وَإِذَا ٱلنُّجُومُ ٱنكَدَرَتۡ ٢ وَإِذَا ٱلۡجِبَالُ سُيِّرَتۡ ٣ وَإِذَا ٱلۡعِشَارُ عُطِّلَتۡ ٤ وَإِذَا ٱلۡوُحُوشُ حُشِرَتۡ ٥ وَإِذَا ٱلۡبِحَارُ سُجِّرَتۡ ٦ وَإِذَا ٱلنُّفُوسُ زُوِّجَتۡ ٧ وَإِذَا ٱلۡمَوۡءُۥدَةُ سُئِلَتۡ ٨ بِأَيِّ ذَنۢبٖ قُتِلَتۡ ٩ وَإِذَا ٱلصُّحُفُ نُشِرَتۡ ١٠ وَإِذَا ٱلسَّمَآءُ كُشِطَتۡ ١١ وَإِذَا ٱلۡجَحِيمُ سُعِّرَتۡ ١٢ وَإِذَا ٱلۡجَنَّةُ أُزۡلِفَتۡ ١٣ عَلِمَتۡ نَفۡسٞ مَّآ أَحۡضَرَتۡ ١٤

ඉලක්කගත කරුණු:

ලෝක අවසානය නියම කිරීමෙන් පසු විශ්වය පිපිරී යාමෙන් එහි දකින්නට ලැබෙන දර්ශනයන්.

විග්‍රහය:

(1) හිරු එහි ස්කන්ධය සමග හැකිළී ගොස් එහි ආලෝකය පහව ගිය විට...

(2) ග්‍රහ තාරකා කඩා හැළී ඒවායෙහි ආලෝකය ද මැකී ගිය විට...

(3) කඳු තිබූ තැනින් වෙන් වී චලනය වූ විට...

(4) ඔවුන්ගේ වටිනාම වූ සම්පතක් ලෙස සැලකූ ගැබ් ගත් ඔටුවන්ව එහි අයිතිකරුවන් විසින් නොසළකා හැර අතහැර දමනු ලැබූ විට...

(5) එකම යායක වනසතුන් මිනිසුන් සමඟ එකතු වූ විට...

(6) මුහුදු ගිනියම් වන තත්වයට පත්වන තරමට එය අවුළුවනු ලැබූ විට...

(7) ආත්මාවන් ඒවාට සමාන අය සමඟ සම්බන්ධ කරනු ලැබූ විට... එනම් පාපිෂ්ටයා පාපිෂ්ටයා සමගද දැහැමියා දැහැමියා සමගද සම්බන්ධ කරනු ලබනු ඇත.

(8) පණ පිටින් වළලනු ලැබූ දැරියන්ගෙන් අල්ලාහ් ප්‍රශ්න කළ විට...

(9) ඔබ ව ඝාතනය කළවුන් කවර වරදක් සඳහා ඝාතනය කළේ දැයි ප්‍රශ්ණ කරනු ඇත.

(10) ගැත්තන් සෑම කෙනෙකුම ඔවුනොවුන් විසින් සිදු කළ ක්‍රියාවන් පිළිබඳ වාර්තා කියවනු පිණිස එම ක්‍රියා ලේඛන දිග හරිනු ලැබූ විට...

(11) එළුවකුගේ හම ගලවන්නාක් මෙන් අහස ඉවත් කරනු ලැබූ විට...

(12) තවද නිරා ගින්න මොළවනු ලැබූ විට...

(13) ස්වර්ගය බියබැතිමතුන් හට සමීප කරවනු ලැබූ විට...

(14) මේ සියල්ල සිදුවන අවස්ථාවේ දී සෑම ආත්මයක්ම එදින වෙනුවෙන් තමන් පෙර කර තිබුණා වූ ක්‍රියාවන් පිළිබඳ දැනගනු ඇත.

15-29. අල්ලාහ්ගේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අලෛහි වසල්ලම්) තුමාගේ සත්‍යතාව පිළිබඳ හා අල් කුර්ආනයේ සැබෑ ව පිළිබඳ දිවුරා සිටීම.

15. එසේම, සැඟ වී යන ග්‍රහතාරකා මත දිවුරමි. 16. ඒවා නොපෙනී ගමන් කරයි. 17. රාත්‍රිය මත දිවුරමින්. එය ගෙවී යන විට, 18. අලුයම මත දිවුරමින්. එය (හුස්ම ගනිමින්) උදා වී පවතින විට, 19. නියත වශයෙන්ම මෙය ගෞරවනීය දූතයකුගේ වදනකි. 20. බලයෙන් යුක්ත ස්ථාවර ව පවතින සර්වරාජ්‍යයේ හිමිකරු අබියස සිටින්නෙකි. 21. තවද එහි (වෙනත් මැවීම් විසින්) යටහත් වනු ලබන විශ්වාසවන්තයෙකි. 22. තවද, නුඹලාගේ සගයා උම්මත්තකයෙකු නොවේ. 23. තවද, සැබැවින්ම ඔහු ඔහු ව පැහැදිලි ක්ෂිතිජයෙහි දුටුවේය. 24. තවද, ඔහු (සත්‍ය) සඟවන මසුරෙකු නොවේ. 25. තවද, එය පලවා හරින ලද ෂෙයිතාන්ගේ (සාතාන්ගේ) වදනක් නොවේ. 26. එබැවින් නුඹලා කොහේ යන්නෙහු ද? 27. එය ලෝවැසියනට මෙනෙහි කිරීමක් මිස නැත. 28. නුඹලා අතුරින් කවරෙක් සෘජු (ස්ථාවර) මාර්ගය පැතීමට අභිමත වන්නේ ද ඔහුටය. 29. තවද ලෝ වැසියන්ගේ පරමාධිපති වන අල්ලාහ් අභිමත වන්නේ නම් මිස, නුඹලා අභිමත නොකරන්නාහුය.

فَلَآ أُقۡسِمُ بِٱلۡخُنَّسِ ١٥ ٱلۡجَوَارِ ٱلۡكُنَّسِ ١٦ وَٱلَّيۡلِ إِذَا عَسۡعَسَ ١٧ وَٱلصُّبۡحِ إِذَا تَنَفَّسَ ١٨ إِنَّهُۥ لَقَوۡلُ رَسُولٖ كَرِيمٖ ١٩ ذِي قُوَّةٍ عِندَ ذِي ٱلۡعَرۡشِ مَكِينٖ ٢٠ مُّطَاعٖ ثَمَّ أَمِينٖ ٢١ وَمَا صَاحِبُكُم بِمَجۡنُونٖ ٢٢ وَلَقَدۡ رَءَاهُ بِٱلۡأُفُقِ ٱلۡمُبِينِ ٢٣ وَمَا هُوَ عَلَى ٱلۡغَيۡبِ بِضَنِينٖ ٢٤ وَمَا هُوَ بِقَوۡلِ شَيۡطَٰنٖ رَّجِيمٖ ٢٥ فَأَيۡنَ تَذۡهَبُونَ ٢٦ إِنۡ هُوَ إِلَّا ذِكۡرٞ لِّلۡعَٰلَمِينَ ٢٧ لِمَن شَآءَ مِنكُمۡ أَن يَسۡتَقِيمَ ٢٨ وَمَا تَشَآءُونَ إِلَّآ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلۡعَٰلَمِينَ ٢٩

(15) රාත්‍රියෙහි එය උදාවන්නට පෙර සැඟවී පවතින තාරකා මත අල්ලාහ් දිවුරා පවසයි.

(16) අලුයම උදාවන අවස්ථාවේදී සැඟවී යන ග්‍රහලෝක අතර ඒවා ගමන් කරනු ඇත. සියල්ල ඇදගන්නා සුලු කළු ආවාට ද උපමා ලෙස ගත හැක

(17) රාත්‍රියේ ආරම්භය උදාවන විට ඒ මත දිවුරා පවසයි.

(18) අලුයම් ආලෝකය උදාවන විට ඒ මත ද දිවුරා පවසයි.

(19) අල්ලාහ් සමඟ සම්බන්ධකම් පැවැත්වීම සඳහා මුහම්මද් සල්ලල්ලාහු අලෛහි වසල්ලම් තුමාණන් වෙත පහළ කරනු ලැබූ අල් කුර්ආනය, විශ්වාසනීය මලක්වරයා -දේව දූතයා- වූ ජිබ්රීල් තුමා විසින් දන්වන ලැබූවකි. අල්ලාහ් එම කටයුත්ත එතුමාට භාර කළේය.

(20) ඔහු ශක්තිමත් වූ අයෙකි. දේව රාජ්‍යයේ දෙවියන් අබියස ගෞරවනීය නිලයක් හිමි අයෙකි.

(21) අහස්වාසීහු ඔහුට අවනත වනු ඇත. වහී හෙවත් දේව පණිවිඩ දන්වා සිටීමේ වගකීම සම්බන්ධයෙන් ඔහු විශ්වාස කරනු ලැබූවෙකි.

(22) නුඹලා දන්නා හඳුනන මුහම්මද් (සල්ලල්ලාහු අලෛහි වසල්ලම්)තුමාණන්ගේ බුද්ධිය ඔහුගේ විශ්වාසනීයභාවය හා ඔහුගේ සත්‍යභාවය යනාදියෙන් නිරූපණය වනුයේ නුඹලා ගොතා පවසනු ලබන දේ මෙන් මුහම්මත් තුමාණන් උමතු වූවෙකු නොවන බවය.

(23) ඔබේ මිතුරා වන එතුමා ජිබ්රීල් තුමාව මැවූ සැබෑ ස්වරූපයෙන්ම පැහැදිලිව ක්ෂිතිජය තුළ දුටුවේය.

(24) නුඹලා වෙත දන්වා සිටින්නට නියම කළ කිසිදු කරුණක් නුඹලා වෙත දන්වා සිටීමට එතුමා මසුරු නොවූහ. හූනියම් කරුවන් ගන්නාක් මෙන් කිසිදු කුලියක් හෝ එතුමා නොගන්නේය.

(25) මෙම අල් කුර්ආනය අල්ලාහ්ගේ කරුණාවෙන් මිස, පළවා හරින ලද ෂෙයිතාන්ගේ ප්‍රකාශයක් නොවේ.

(26) මෙම සාධක ඉදිරිපත් කිරීමෙන් පසුව අල් කුර්ආනය අල්ලාහ්ගෙන් පැමිණි එකක් බව ප්‍රතික්ෂේප කරන්නට නුඹලා ගමන් කරන මඟ කුමක්ද?

(27) අල් කුර්ආනය මිනිස් සංහතියට හා ජින් සංහතියට උපදෙසක් හා මෙනෙහි කිරීමක් මිස වෙනකක් නොවේ.

(28) එය ඔබ අතර සිටින්නාවූ සත්‍ය මාර්ගයේ ඍජුව ගමන් කරන්නට ප්‍රිය කරන අය වෙනුවෙනි.

(29) එසේ ඍජු මාර්ගයේ ගමන් කිරීමට හෝ වෙනත් කටයුත්තක් සිදු කිරීමට හෝ අල්ලාහ්ගේ අභිමතයෙන් මිස නුඹලාගේ අභිමතය පරිදි කළ නොහැක. ඔහු සියලු මැවීම්හි පරමාධිපතියාණන්ය.

මෙම පාඨයන්හි අන්තර්ගතය

· යහපත් හෝ අයපත් කවර පුද්ගලයකු සමඟ පුද්ගලයෙක් සේන්දු වී සිටිත් ද ඔහු සමඟම ඔහු නැගිටුවනු ලබනු ඇත. · වළලනු ලැබූ දැරියන් ඔබෙන් ප්‍රශ්න කරනු ලබන විට තත්ත්වය කෙසේ වනු ඇත්ද? මෙම සිදුවීම් එම නැවතුම් පොළෙහි භයානක කම පෙන්වා දෙන සාධකයකි. · මිනිසා අභිමත කරන දෑ සිදුවනුයේ අල්ලාහ්ගේ අභිමතයට අනුකූලවය.

سُورَةُ الانفِطَارِ

82 සූරත් අල්-ඉන්ෆිතාර් (පිපිරී විසිරී යාම)

මක්කාහ්වේදී හෙළිදරව් කෙරුණකි. ආයාත් 19 කි.

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

අපරිමිත දයාන්විත අසමසම කරුණාන්විත අල්ලාහ්ගේ නාමයෙනි.

1-5. ලොව අවසන් දිනයේදී සිදුවන ව්‍යසනය.

1. අහස පිපිරී වෙන් ව ගිය විට, 2. තවද, තාරුකාවන් වැටී විසිරී ගිය විට, 3. තවද සමුද්‍රයන් (එකිනෙක) මිශ‍්‍ර කරනු ලබන විට, 4. තවද මිනී වළවල් (ඒ තුළ තැන්පත් කර ඇති මළ මිනී) පෙරළා දමනු ලබන විට, 5. සෑම ආත්මයක් ම තමන් ඉදිරිපත් කළ හා පසුවට ඉතිරි කළ දෑ පිළිබඳ දැන ගනු ඇත.

إِذَا ٱلسَّمَآءُ ٱنفَطَرَتۡ ١ وَإِذَا ٱلۡكَوَاكِبُ ٱنتَثَرَتۡ ٢ وَإِذَا ٱلۡبِحَارُ فُجِّرَتۡ ٣ وَإِذَا ٱلۡقُبُورُ بُعۡثِرَتۡ ٤ عَلِمَتۡ نَفۡسٞ مَّا قَدَّمَتۡ وَأَخَّرَتۡ ٥

ඉලක්කගත කරුණු:

පිළිවෙළට සැකසී ඇති මැවීම් ව්‍යාකූල වීමෙන්, ඒවායෙහි ස්වභාවයන් හා ගමන් මග වෙනස් වීමෙන් ලොව අවසන් දිනයේදී දකින්නට ලැබෙන ඇතැම් දර්ශන.

විග්‍රහය:

(1) අහසින් මලක්වරුන් පැමිණීම සඳහා අහස පැළී යන විට ...

(2) ග්‍රහ තාරකා හැළී විසිර යන විට...

(3) මුහුදු විවෘත වී එකිනෙක මිශ්‍ර වන විට...

(4) මිනීවලවල් තුළ සිටින මියගිය ඇත්තන් යළි අවදිවනු පිණිස මිනීවලවල් පෙරළනු ලබන විට ...

(5) එම අවස්ථාවේදී සෑම ආත්මයක්ම ඔහු කළින් සිදු කළ දෑ හා ඔහු නොදන්නා, පසුව සිදු කළ දෑ පිළිබඳ දැනගනු ඇත.

6-12. අල්ලාහ්ගේ මහත්භාවය ඔහුගේ ගරුත්වය හා උපකාරය අමතක කර දමන මිනිසාට වූ අවවාදය.

6. අහෝ මිනිසා! ගෞරවනීය නුඹගේ පරමාධිපති පිළිබඳ ව නුඹ ව මංමුළා කළේ කුමක් ද? 7. ඔහු වනාහි නුඹ ව මවා නුඹ ව සකසා නුඹ ව සමානුපාතික කළේය. 8. කවර රූපයකින් ඔහු අභිමත කළේ ද ඒ අයුරින් ඔහු නුඹව හැඩ ගැස්විය. 9. එසේ නොව, නමුත් නුඹලා විනිශ්චය පිළිබඳ බොරු කරන්නාහුය. 10. නියත වශයෙන්ම නුඹලා මත (මලාඉකාවරුන් වන) ආරක්ෂකයින් ඇත. 11. (ඔවුන්) ගෞරවනීය ලේඛකයින් වෙති. 12. ඔවුහු නුඹලා කරන දෑ පිළිබඳ දන්නාහුය.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلۡإِنسَٰنُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ ٱلۡكَرِيمِ ٦ ٱلَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّىٰكَ فَعَدَلَكَ ٧ فِيٓ أَيِّ صُورَةٖ مَّا شَآءَ رَكَّبَكَ ٨ كَلَّا بَلۡ تُكَذِّبُونَ بِٱلدِّينِ ٩ وَإِنَّ عَلَيۡكُمۡ لَحَٰفِظِينَ ١٠ كِرَامٗا كَٰتِبِينَ ١١ يَعۡلَمُونَ مَا تَفۡعَلُونَ ١٢

(6) අහෝ ඔබේ පරමාධිපති ගැන ප්‍රතික්ෂේප කරන මිනිසුනි! ඔහුගෙන් වූ ගෞරවනීය පිදුමක් ලෙස යම් කාලයක් ඔබට කල් දී දඬුවම ඉක්මන් නොකොට තිබියදී ඔබේ පරමාධිපතිගේ නියෝගයට ඔබ විරුද්ධ වන්නට ඔබව පත් කළේ කුමක්ද?

(7) ශූන්‍ය යන තත්ත්වයෙන් ඔහු ඔබව ඇති කළේය. පසුව ඔබේ සියලු ශරීර අවයව නිසිලෙස සැකසුවේය.

(8) ඔබව කවර හැඩයකින් මැවිය යුත්තේද ඒ අයුරින්ම ඔහු මැව්වේය. බූරුවකු, වඳුරෙකු, බල්ලෙකු හෝ වෙනත් කිසිවකුගේ හැඩයෙන් ඔබව නොමවා ඔබව මිනිස් ස්වරූපයක් දී ඔහු ඔබට ආශිර්වාද කළේය.

(9) අහෝ රැවටී සිටින්නනි, නුඹලා මවා ගත් රූප මෙන් නොව, නුඹලා ප්‍රතිඵල දෙනු ලබන දිනය ගැන බොරු කරමින් සිටින්නාහුය. නුඹලා ඒ සඳහා ක්‍රිය නොකරන්නාහුය.

(10) නුඹලාගේ ක්‍රියා දාමයන් සියල්ල ආරක්ෂා වන පරිදි සටහන් කරන මලක්වරුන් නුඹලා වෙත පනවා ඇත.

(11) අල්ලාහ් අබියස ගෞරවයට පාත්‍ර වූවන් හා නුඹලා කරන ක්‍රියාවන් ලියාගන්නන් ලෙසින් ඔවුන් කටයුතු කරනු ඇත.

(12) කරන්නට කියන දේ ඔවුන් එලෙසින්ම සිදු කරති. ඒවා සටහන් කර ගනිති.

13. දැහැමියන් සතු සුව සැප.

13. නියත වශයෙන්ම දැහැමියන් සුව සැපයෙහි ය.

إِنَّ ٱلۡأَبۡرَارَ لَفِي نَعِيمٖ ١٣

(13) යහපත අධිකව සිදු කරන, අවනත වන දැහැමියන් මළවුන් කෙරෙන් නැගිටුවනු ලබන දිනයේදී සදා සැපතෙහි සිටිනු ඇත.

14-19. අපරාධකරුවන්ගේ ප්‍රතිවිපාක හා අවසන් දිනයේ ව්‍යසනය.

14. තවද, නියත වශයෙන්ම පාපිෂ්ඨයින් නිරයෙහි ය. 15. විනිශ්චය දිනයේ ඔවුහු එහි පිවිසෙන්නාහුය. 16. තවද, ඔවුන් එයින් සැඟවෙන්නන් නොවෙති. 17. තවද, විනිශ්ච දිනය කුමක් දැයි නුඹ ව දැනුවත් කළේ කුමක් ද? 18. පසුව ද විනිශ්ච දිනය කුමක් දැයි නුඹ ව දැනුවත් කළේ කුමක් ද? 19. එදින කිසිදු ආත්මයක් තවත් ආත්මයකට කිසිවකින් බලහිමිකම් නොපාන්නේය. එදින සියලු කරුණු අල්ලාහ් වෙත ය.

وَإِنَّ ٱلۡفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٖ ١٤ يَصۡلَوۡنَهَا يَوۡمَ ٱلدِّينِ ١٥ وَمَا هُمۡ عَنۡهَا بِغَآئِبِينَ ١٦ وَمَآ أَدۡرَىٰكَ مَا يَوۡمُ ٱلدِّينِ ١٧ ثُمَّ مَآ أَدۡرَىٰكَ مَا يَوۡمُ ٱلدِّينِ ١٨ يَوۡمَ لَا تَمۡلِكُ نَفۡسٞ لِّنَفۡسٖ شَيۡ‍ٔٗاۖ وَٱلۡأَمۡرُ يَوۡمَئِذٖ لِّلَّهِ ١٩

(14) තවද දුෂ්ඨයෝ නිරා ගින්නෙහි තැවෙනු ඇත.

(15) එහි උෂ්ණත්වය විඳවමින් එතුළට පිවිසෙනු ඇත.

(16) කිසිවිටෙකදී ඔවුන්ට එයින් සැඟවී සිටිය නොහැක. ඔවුන් එහි සදාතනිකයෝ වෙති.

(17) අහෝ දූතය, විනිශ්චය දිනය කුමක්දැයි ඔබට දැනුම් දුන්නේ කුමක්ද?

(18) විනිශ්චය දිනය කුමක්දැයි ඔබට උගන්වා දුන්නේ කවරක්ද?

(19) එය කිසිවකුට සෙත සැලසිය නොහැකි දිනයකි. එදින සිදුවන සියලු කටයුතු අල්ලාහ්ට පමණක් සතු වේ. ඔහු කැමති පරිදි ක්‍රියා කරයි. එය ඔහුට -අල්ලාහ්ට- හැර වෙන කිසිවකුත් කිසිවකුට නොවන්නේය.

سُورَةُ المُطَفِّفِينَ

83 සූරත් අල්-මුතෆ්ෆිෆීන් (කිරුම් මිනුම් වල වංචා කරන්නෝ)

මක්කාහ්වේදී හෙළිදරව් කෙරුණකි. ආයාත් 36 කි.

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

අපරිමිත දයාන්විත අසමසම කරුණාන්විත අල්ලාහ්ගේ නාමයෙනි.

1-6. කිරුම් මිනුම් හි වංචා කරන්නවුන් සම්බන්ධයෙන් මළවුන් කෙරෙන් නැගිටුවනු ලබන දිනයේ දී ඔවුනට සිදු වන දඬුවම පිළිබඳ අවවාද කිරීම.

1. කිරුම් මිනුම් වල වංචා කරන්නන්ට ඛේදයකි. 2. ඔවුන් වනාහි තමන් මිනිසුන්ගෙන් කිරා ගන්නා විට සම්පූර්ණයෙන්ම කිරා ගනිති. 3. නමුත් ඔවුහු ඔවුනට කිරා දෙන විට හෝ ඔවුන් ඔවුනට මැන දෙන විට හෝ අලාභ සිදු කරති. 4. නියත වශයෙන්ම තමන් නැගිටුවනු ලබන්නන් බව ඔවුන් නොසිතන්නෝ ද? 5. මහත් වූ දිනයකට. 6. එදින මිනිසුන් ලෝවැසියන්ගේ පරමාධිපති ඉදිරියේ නැගිට සිටිනු ඇත.

وَيۡلٞ لِّلۡمُطَفِّفِينَ ١ ٱلَّذِينَ إِذَا ٱكۡتَالُواْ عَلَى ٱلنَّاسِ يَسۡتَوۡفُونَ ٢ وَإِذَا كَالُوهُمۡ أَو وَّزَنُوهُمۡ يُخۡسِرُونَ ٣ أَلَا يَظُنُّ أُوْلَٰٓئِكَ أَنَّهُم مَّبۡعُوثُونَ ٤ لِيَوۡمٍ عَظِيمٖ ٥ يَوۡمَ يَقُومُ ٱلنَّاسُ لِرَبِّ ٱلۡعَٰلَمِينَ ٦

ඉලක්කගත කරුණු:

කිරුම් මිනුම්වලදී වංචා කරන්නන්හට හා බොරු කරන්නන්හට අවවාද කරමින් දේව විශ්වාසී අසරණ මිනිසුන්හට පක්ෂපාතීත්වය දන්වමින් කිරුම් මිනුම්වලදී මිනිසුන්ගේ තත්ත්වය හා මතුලොව නිවහන පිළිබඳ පැහැදිළි කරන අයුරින් මෙය පිහිටා ඇත.

විග්‍රහය:

(1) කිරුම් මිනුම්වල වංචා කරන්නන් හට විනාශයකි. මහත් වූ පාඩුවකි.

(2) ඔවුහු වෙනත් අයගෙන් යමක් කිරා ගන්නේ නම් හෝ මැන ගන්නේ නම් හෝ තමන්ගේ අයිතියෙහි කිසිදු හිඟයක් නොකොට පරිපූර්ණව ලබා ගනිති.

(3) නමුත් ජනයින්ට එය නැවත කිරා දෙන විට හෝ මැන දෙන විට හෝ කිරුම් මිනුම්වල අඩුපාඩු සිදු කරති. නබි සල්ලල්ලාහු අලෛහි වසල්ලම් තුමාණන් මදීනාවට පැමිණි විට මදීනා වාසීන් අතර දක්නට තිබුණේ මෙවන් වූ තත්ත්වයකි.

(4) මෙම පිළිකුල් සහගත ක්‍රියාව සිදු කරන මොවුහු සැබැවින්ම තමන් අල්ලාහ් ඉදිරියේ යළි නැගිටුවා ඉදිරිපත් කරනු ලබන බව විශ්වාස නොකරනුයේ මන්ද?

(5) ව්‍යසනවලින් හා බියෙන් පිරුණු ඒ මහත් වූ දිනයේදී විනිශ්චය හා ප්‍රතිඵල දෙනු පිණිසය.

(6) එය සියලු මැවීම් පරමාධිපති ඉදිරියේ විනිශ්චය සඳහා නැගිට සිටිනු ලබන දිනයකි.

මෙම පාඨයන්හි අන්තර්ගතය

· සත්‍යය පිළිපදින්නන් වළක්වාලන රැවටීම්වලින් වැළකෙන්නට කෙරෙන අවවාදය. · තණ්හාව හා ගිජුකම වෙළදාමේ පහත් ගුණාංගයකි. අල්ලාහ්ට බිය වන්නෙකු මිස එයින් මිදෙන්නේ නැත. · පවින් දුරස් කරවන අයුරින් මළවුන් කෙරෙන් නැගිටුවනු ලබන දිනයේදී සිදුවන අර්බුද පිළිබඳ සිහි ගැන්වීම.

7-17. පාපතර අපරාධකරුවන් හා මළවුන් කෙරෙන් නැගිටුවනු ලබන දිනයේදී ඔවුනට ලැබෙන ප්‍රතිවිපාක.

7. නොඑසේය. නියත වශයෙන්ම අපරාධකරුවන්ගේ ලේඛනය සිජ්ජීන්හි ය. 8. (නබිවරය,) සිජ්ජීන් යනු කුමක් දැයි නුඹ ව දැනුවත් කළේ කුමක් ද? 9. (එය) ලියන ලද වාර්තා පොතකි. 10. බොරු යැයි ප්‍රතික්ෂේප කරන්නන් හට එදින විනාශය හිමිවනු ඇත. 11. ඔවුන් වනාහි විනිශ්චය දිනය බොරු යැයි ප්‍රතික්ෂේප කරති. 12. සීමාව ඉක්මවා ගිය සෑම පාපතරයකුම මිස වෙනත් කිසිවෙක් එය බොරු යැයි නොකීය. 13. අපගේ වදන් ඔහු වෙත පාරායනා කරනු ලබන විට (මෙය) පැරැණ්නන්ගේ මනඃකල්පිත කතා යැයි ඔහු පැවසුවේය. 14. එසේ නොව, නමුත් ඔවුන් උපයමින් සිටි දෑ (මගින්) ඔවුන්ගේ හදවත් මත මල (කැලැල්) බැඳී ඇත. 15. එසේ නොව, නියත වශයෙන්ම ඔවුන් එදින ඔවුන්ගේ පරමාධිපතිගෙන් වෙන් කර(වළක්ව)නු ලබන්නෝය. 16. පසුව, නියත වශයෙන්ම ඔවුන් නිරයෙහි පිවිසෙන්නෝ වෙති. 17. තවද, නුඹලා බොරු යැයි පවසමින් සිටි දෑ මෙය වේ යැයි කියනු ලැබේ.

كَلَّآ إِنَّ كِتَٰبَ ٱلۡفُجَّارِ لَفِي سِجِّينٖ ٧ وَمَآ أَدۡرَىٰكَ مَا سِجِّينٞ ٨ كِتَٰبٞ مَّرۡقُومٞ ٩ وَيۡلٞ يَوۡمَئِذٖ لِّلۡمُكَذِّبِينَ ١٠ ٱلَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوۡمِ ٱلدِّينِ ١١ وَمَا يُكَذِّبُ بِهِۦٓ إِلَّا كُلُّ مُعۡتَدٍ أَثِيمٍ ١٢ إِذَا تُتۡلَىٰ عَلَيۡهِ ءَايَٰتُنَا قَالَ أَسَٰطِيرُ ٱلۡأَوَّلِينَ ١٣ كَلَّاۖ بَلۡۜ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُواْ يَكۡسِبُونَ ١٤ كَلَّآ إِنَّهُمۡ عَن رَّبِّهِمۡ يَوۡمَئِذٖ لَّمَحۡجُوبُونَ ١٥ ثُمَّ إِنَّهُمۡ لَصَالُواْ ٱلۡجَحِيمِ ١٦ ثُمَّ يُقَالُ هَٰذَا ٱلَّذِي كُنتُم بِهِۦ تُكَذِّبُونَ ١٧

(7) මරණයෙන් පසු යළි අවදිකිරීමක් නැතැයි ඔබ රෑපණය කර ගන්නාක් මෙන් එය නැත. දේව ප්‍රතික්ෂේපකයින් හා කුහකයින් අතර සිටි පාපිෂ්ඨයින්ගේ වාර්තාව පොළොවේ පහළටම බැස තිබේ.

(8) අහෝ දූතය, සිජ්ජීන් යනු කුමක්දැයි ඔබට විස්තර කළේ කුමක්ද?

(9) සැබැවින්ම ඔවුන්ගේ වාර්තා ලියමින්ම පවතී. එහි කිසිදු අඩු වැඩි කිරීමක් සිදු නොවේ.

(10) එදින බොරු කරන්නන්හට මහත් වූ විනාශයක් අත්වනු ඇත. එය මහත් වූ පාඩුවකි.

(11) අල්ලාහ් තම ගැත්තන්හට ඔවුන් මෙලොවෙහි සිදු කළ දේවල් සඳහා මතුලොවෙහි ප්‍රතිඵල දෙන දිනය ප්‍රතික්ෂේප කරමින් සිටිය අය මොවුන් වෙති.

(12) අධික ලෙස අකුසල් සිදු කරන, අල්ලාහ්ගේ සීමාවන් උල්ලංඝනය කරමින් කටයුතු කරන අය මිස වෙන කිසිවකු එම දිනය බොරුවක් යැයි පවසන්නේ නැත.

(13) අපගේ දූතයාණන් වෙත පහළ කරනු ලැබූ අපගේ වදන් ඔහු ඉදිරියේ පාරායනය කරනු ලබන විට ‘මෙය මුතුන් මිත්තන්ගේ කතාය. මෙය අල්ලාහ්ගෙන් වූවක් නොවේ යැයි ඇතැමුන් පවසති.

(14) එය මෙම බොරුකාරයින් සිතන පරිදි නොවේ. ඔවුන්ගේ බුද්ධිය ඉහවහා ගොස් ඇත. ඔවුන් උපයාගත් පාපය හේතුවෙන් එය ආවරණය වී ඇත. ඔවුන්ගේ සිත් තුළින් සත්‍යය නොදකිති.

(15) නියත වශයෙන්ම මළවුන් කෙරෙන් නැගිටුවනු ලබන දිනයේදී ඔවුන්ගේ පරමාධිපතියාණන් දැකීමෙන් ඔවුන්ව වළක්වනු ලබනු ඇත. එය ඔවුනට තහනම් කොට ඇත.

(16) අනතුරුව සැබැවින්ම ඔවුන් නිරයට පිවිස, එහි නිරා ගින්නේ දඞුවම විඳිනු ඇත.

 (17) මළවුන් කෙරෙන් නැගිටුවනු ලබන දිනයේදී ඔවුන් හෑල්ලුවට ලක් කරමින්, “නුඹලා මේ විඳින දඩුවම, මෙලොවෙහි නුඹලාගේ දහම් දූතයාණන් නුඹලාට කවර කරුණක් දන්වා සිටියේද එය බොරුකරමින් සිටි හේතුව නිසාවෙනි“ යැයි පවසනු ලැබේ.

18-28. දැහැමියන් හා ස්වර්ගයේ දී ඔවුනට හිමි වන සැප පහසුකම්.

18. එසේ නොව, නියත වශයෙන්ම දැහැමියන්ගේ ලේඛනය ඉල්ලීයියීන්හිමය.19.තවද ඉල්ලීයියීන් යනු කුමක් දැයි නුඹ ව දැනුවත් කළේ කුමක් ද? 20. (එය) ලියන ලද වාර්තා පොතකි. 21. සමීපතයන් එයට සාක්ෂි දරන්නෝය. 22. නියත වශයෙන්ම දැහැමියන් සැප පහසුකම් පිරුණු ස්වර්ගයන්හි වෙති. 23. කවිච්චි මතට වී (සිරි) නරඹති. 24. (ඔවුනට ලැබුණු) සැප පහසුකම් හි සිරියාව නුඹ ඔවුන්ගේ මුහුණෙහි දැන ගනු ඇත. 25. මුද්‍රා කරන ලද අමෘතයෙන් ඔවුනට පොවනු ලබන්නෝය. 26. එහි මුද්‍රාව කස්තූරි ය. එහෙයින් තරඟ වදින්නෝ ඒ තුළ තරඟ වදිත්වා. 27. තවද එහි මිශ්‍රණය තස්නීම් වෙතින්ය. 28. (එය) උල්පතකි, දේව සමීපතයින් එයින් පානය කරති.

كَلَّآ إِنَّ كِتَٰبَ ٱلۡأَبۡرَارِ لَفِي عِلِّيِّينَ ١٨ وَمَآ أَدۡرَىٰكَ مَا عِلِّيُّونَ ١٩ كِتَٰبٞ مَّرۡقُومٞ ٢٠ يَشۡهَدُهُ ٱلۡمُقَرَّبُونَ ٢١ إِنَّ ٱلۡأَبۡرَارَ لَفِي نَعِيمٍ ٢٢ عَلَى ٱلۡأَرَآئِكِ يَنظُرُونَ ٢٣ تَعۡرِفُ فِي وُجُوهِهِمۡ نَضۡرَةَ ٱلنَّعِيمِ ٢٤ يُسۡقَوۡنَ مِن رَّحِيقٖ مَّخۡتُومٍ ٢٥ خِتَٰمُهُۥ مِسۡكٞۚ وَفِي ذَٰلِكَ فَلۡيَتَنَافَسِ ٱلۡمُتَنَٰفِسُونَ ٢٦ وَمِزَاجُهُۥ مِن تَسۡنِيمٍ ٢٧ عَيۡنٗا يَشۡرَبُ بِهَا ٱلۡمُقَرَّبُونَ ٢٨

(18) එය සැබැවින්ම විනිශ්චයක් නැත. තිළිණ පිරිනැමීමක් නැත යැයි ඔවුන් සිතන පරිද්දෙන් නොව. සැබැවින්ම දෙවියන්ට අවනත වූවෝ ඉල්ලීය්යීන්හි වෙති.

(19) අහෝ දූතය, ඉල්ලීය්යීන් කුමක්දැයි ඔබට දන්වා සිටියේ කුමක්ද?

(20) සැබැවින්ම ඔවුන්ගේ වාර්තා ලියමින්ම පවතී. එහි කිසිදු අඩු වැඩි කිරීමක් සිදු නොවේ.

(21) සෑම අහසකටම සමීපව සිටින මලක්වරුන් එම වාර්තාව ඉදිරිපත් කරනු ඇත.

(22) දෙවියන්ට අධික ලෙස අවනත වන්නෝ මළවුන් කෙරෙන් නැගිටුවනු ලබන දිනයේදී සදාතනික සැපයෙහි වෙති.

(23) අලංකාර කරන ලද කවිච්චි මතට වී ඔවුන්ගේ පරමාධිපති දෙස ද ඔවුන් කරන, ඔවුන් සතුටු වන සෑම දෙයක් දෙස ද ඔවුන් බලමින් සිටිති.

(24) ඔබ ඔවුන් දුටුවේ නම් ඔවුන් විඳින සැපතෙහි අලංකාරය හා සතුට ඔවුන්ගේ මුහුණුවලින් දකිනු ඇත.

(25) කට මුද්‍රා තැබූ අමෘත භාජන වලින් ඔවුනට මධු පොවනු ලැබේ.

(26) ඉන් කස්තූරි සුවද අවසානය දක්වාම හමනු ඇත. මෙම ගෞරවනීය තිළිණය වෙනුවෙන් තරඟ වදින්නෝ තරඟ කරත්වා.

(27) මෙම මුද්‍රා කරනු ලැබූ පානය තස්නීම් නම් උල්පතකින් එන පානයකින් මිශ්‍රව පවතී.

(28) එය ස්වර්ගයේ උසස් ස්ථානයේ පිහිටි උල්පතකි. පිරිසිදු මිහිරි පානයක් වන මෙයින් දේව සමීපතයෝ පානය කරන්නාහුය. එමෙන්ම ඒ සමඟ වෙනත් දෑද මිශ්‍ර කොට සෙසු දේව විශ්වාසීන් පානය කරති.

29-36. මෙලොවෙහි වැරදිකරුවන් දේව විශ්වාසීන් සමඟ ගනු දෙනු කළ ආකාරය හා ඔවුන්ගේ එම ක්‍රියාවට ප්‍රතිකර්මයක් වශයෙන් මතු ලොවෙහිදී ඔවුනට හිමිවන විපාකය.

29. නියත වශයෙන්ම අපරාධ කළවුන් වනාහි විශ්වාස කළවුන් පිළිබඳ ව සිනාසෙමින් සිටියෝය. 30. තවද ඔවුන් අසළින් ඔවුන් ගමන් කළ විට ඔවුන් එකිනෙකා අතර ඇස් කොණින් ඉඟි කොට සමච්චල් කර ගන්නෝය. 31. තවද ඔවුන් ඔවුන්ගේ පිරිස වෙත හැරී යන විට (සමච්චල් කරමින්) ප්‍රීති වන්නන් ලෙස හැරී ගියෝය. 32. තවද ඔවුන් ඔවුන් ව දුටු විට සැබැවින්ම මොවුන් මුළාවූවන්මය යැයි පවසති. 33. නමුත් ඔවුන් මත ආරක්ෂකයින් ලෙස මොවුහු එවනු නොලැබුවෝය. 34. එහෙයින් අද දින විශ්වාස කළ අය ප්‍රතික්ෂේපකයින් ගැන සිනහසෙති. 35. කවිච්චි මතට වී ඔවුන් (සිරි) නරඹමින් සිටිති. 36. ප්‍රතික්ෂේපකයෝ (වන ඔවුනට) තමන් කරමින් සිටි දෑට ප්‍රතිවිපාක දෙනු ලැබුවෝ ද?

إِنَّ ٱلَّذِينَ أَجۡرَمُواْ كَانُواْ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يَضۡحَكُونَ ٢٩ وَإِذَا مَرُّواْ بِهِمۡ يَتَغَامَزُونَ ٣٠ وَإِذَا ٱنقَلَبُوٓاْ إِلَىٰٓ أَهۡلِهِمُ ٱنقَلَبُواْ فَكِهِينَ ٣١ وَإِذَا رَأَوۡهُمۡ قَالُوٓاْ إِنَّ هَٰٓؤُلَآءِ لَضَآلُّونَ ٣٢ وَمَآ أُرۡسِلُواْ عَلَيۡهِمۡ حَٰفِظِينَ ٣٣ فَٱلۡيَوۡمَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنَ ٱلۡكُفَّارِ يَضۡحَكُونَ ٣٤ عَلَى ٱلۡأَرَآئِكِ يَنظُرُونَ ٣٥ هَلۡ ثُوِّبَ ٱلۡكُفَّارُ مَا كَانُواْ يَفۡعَلُونَ ٣٦

(29) දෙවියන් ප්‍රතික්ෂේප කරමින් අපරාධ කළවුන් වනාහි ඔවුහු දෙවියන් විශ්වාස කළවුන් දෙස බලා ඔවුන් හෑල්ලුවට ලක් කරමින් සිනාසෙමින් සිටියහ.

(30) දෙවියන් විශ්වාස කළවුන් පසුකර යන විට ඔවුන්ගෙන් ඇතැමෙක් ඇතැමෙකු දෙස බලා සමච්චලයට ඇස් කොණින් සිනාසුණහ.

(31) ඔවුහු තම නිවෙස් වෙත බලා යන විට ඔවුන් කළ දේව ප්‍රතික්ෂේපය, දෙවියන් විශ්වාස කළවුනට කළ සරදම ගැන සතුටුවෙමින් හැරී ගියහ.

(32) මුස්ලිම්වරු දුටු විට, ඔවුහු ඔවුන්ගේ මුතුන්මිත්තන්ගේ දහම අතහැර දැමීමෙන් ඔවුහු නිවැරදි මාර්ගයෙන් මුළා වී ඇත්තෝ යැයි පවසන්නාහුය.

(33) මෙවන් ප්‍රකාශයක් කරන තරමට මොවුන්ගේ ක්‍රියාවන් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා අල්ලාහ් ඔවුනට කිසිවක් පවරා සිටියේ නැත.

(34) මෙලොව ජීවිතයේ දෙවියන් ප්‍රතික්ෂේප කළවුන් සරදම් කළාක් මෙන්ම මළවුන් කෙරෙන් නැගිටුවනු ලබන දිනයේදී දෙවියන් විශ්වාස කළවුන්, දෙවියන් ප්‍රතික්ෂේප කළවුන් දෙස බලා සිනා සෙනු ඇත.

(35) අලංකාර කරන ලද කවිච්චි මතට වී ඔවුන්ගේ පරමාධිපති දෙස ද ඔවුන් කරන, ඔවුන් සතුටු වන සෑම දෙයක් දෙස ද බලමින් සිටිති.

(36) දෙවියන් ප්‍රතික්ෂේප කළවුන් මෙලොවෙහි කළ දේවල් වෙනුවෙන් නින්දිත දඞුවම පිරිනමනු ලැබේ.

මෙම පාඨයන්හි අන්තර්ගතය

· සිත් තුළ පවතින වැරදි · මළවුන් කෙරෙන් නැගිටුවනු ලබන දිනයේදී දෙවියන් ප්‍රතික්ෂේප කරන්නන් තම පරමාධිපති දැකීමෙන් වළක්වනු ලැබීම. · ආගමානුකූලව ජීවත් වන්නන් සරදමට ලක් කිරීම දේව ප්‍රතික්ෂේපයේ ගුණාංගයකි.

سُورَةُ الانشِقَاقِ

84 සූරත් අල්-ඉන්ෂිකාක් (පැළීම)

මක්කාහ්වේදී හෙළිදරව් කෙරුණකි. ආයාත් 25 කි.

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

අපරිමිත දයාන්විත අසමසම කරුණාන්විත අල්ලාහ්ගේ නාමයෙනි.

1-6. ලොව අවසන් දිනයේදී සිදු වන ව්‍යසනය.

1. අහස පැළී ගිය විට. 2. එය එහි පරමාධිපතිට අවනත විය. තවද එයට (එසේ සිදු වීම) නියම කරන ලදී. 3. මහපොළොව සමතලා කරනු ලැබූ විට, 4. එය එහි තුළ ඇති දෑ බැහැර කර හිස් විය. 5. එය එහි පරමාධිපතිට අවනත විය. තවද එයට (එසේ සිදු වීම) නියම කරන ලදී. 6. අහෝ මිනිසා! නියත වශයෙන්ම නුඹ නුඹගේ පරමාධිපති වෙත දැඩි ලෙස ප්‍රයත්න දරන්නෙක් වේ. එවිට නුඹ ඔහු ව මුණගැසෙන්නෙහිය.

إِذَا ٱلسَّمَآءُ ٱنشَقَّتۡ ١ وَأَذِنَتۡ لِرَبِّهَا وَحُقَّتۡ ٢ وَإِذَا ٱلۡأَرۡضُ مُدَّتۡ ٣ وَأَلۡقَتۡ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتۡ ٤ وَأَذِنَتۡ لِرَبِّهَا وَحُقَّتۡ ٥ يَٰٓأَيُّهَا ٱلۡإِنسَٰنُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدۡحٗا فَمُلَٰقِيهِ ٦

ඉලක්කගත කරුණු:

මළවුන් කෙරෙන් නැගිටුවනු ලබන දිනයේදී මුළු විශ්වයම තම පරමාධිපතිගේ අණට යටත් වී එය පිළිගැනීමෙන් ඇතිවන තත්ත්වය රූපණය කර පෙන්වීමක්. එසේ පිළිගැනීම ප්‍රතික්ෂේප කිරීමට බැරි අනිවාර්ය පිළිගැනීමක් වනු ඇත.

විග්‍රහය:

(1) මලක්වරු අහසින් පහළ වීම සඳහා එය පැළී ගිය විට,

(2) තම පරමාධිපතිගේ අණට යටත් වී ඔහුට සවන් දුන් විට, එය එයට නියම කරනු ලැබූවක් වන්නේය.

(3) හමක් අදිනු ලබන්නාක් මෙන් මහපොළොව දිගු හරිනු ලබන විට,

(4) එහි ඇති නිදන් වස්තුන් හා මළ කඳන් බැහැර කොට ඒවායින් එය හිස් වේ.

(5) තම පරමාධිපතිගේ අණට යටත් වී ඔහුට සවන් දුන් විට, එය එයට නියම කරනු ලැබූවක් වේ.

(6) අහෝ මිනිසුනි! ඔබ යහපත හෝ අයපත සිදු කරන්නෝය. මළවුන් කෙරෙන් නැගිටුවනු ලබන දිනයේදී ඒ සඳහා අල්ලාහ් ඔබට ප්‍රතිඵල දෙනු පිණිස එය ඔබ හමුවේ තබනු ලබන්නේය. මිනිසාගේ ක්‍රියාකාරකම් පිළිබඳ මෙනෙහි කිරීමෙන් පසුව මළවුන් කෙරෙන් නැගිටුවනු ලබන දී එය සිදු කරන්නන්ගේ තත්ත්වය අල්ලාහ් පැහැදිළි කළේය.

7-9. දකුණු පස ජනයාට හිමි ප්‍රතිඵල.

7. තවද, තම වාර්තා පොත තමන්ගේ දකුණතට දෙනු ලැබූ අය වූ කලී, 8. එවිට ඔහුගෙන් මතු පහසු විමසීමකින් විමසනු ලබනු ඇත. 9. තවද ඔහු තම පිරිස වෙත ප්‍රීතියට පත් වූවෙකු මෙන් හැරී යනු ඇත.

فَأَمَّا مَنۡ أُوتِيَ كِتَٰبَهُۥ بِيَمِينِهِۦ ٧ فَسَوۡفَ يُحَاسَبُ حِسَابٗا يَسِيرٗا ٨ وَيَنقَلِبُ إِلَىٰٓ أَهۡلِهِۦ مَسۡرُورٗا ٩

(7) කවරෙකුගේ ක්‍රියා සටහන් ලේඛන තම දකුණතට දෙනු ලබන්නේද

(8) ඔහු ඉදිරියේ එම ක්‍රියාවන් ඉදිරිපත් කරනු ලැබේ. කිසිදු ග්‍රහණයකින් තොරව පහසු ප්‍රශ්ණ කිරීමකින් ඔහු විනිශ්චය කරනු ලැබේ.

(9) ඔහු තම පවුල වෙත සතුටින් හැරී යනු ඇත.

10-15. වම් පස ජනයාට හිමි ප්‍රතිඵල.

10. තවද තම වාර්තා පොත තම පිටෙහි පිටුපසින් දෙනු ලැබූ අය වූ කලී, 11. ඔහු විනාශය යැයි වැලපෙනු ඇත. 12. තවද ඔහු (නිරයේ) ඇවිළෙන ගින්නට පිවිසෙනු ඇත. 13. නියත වශයෙන්ම ඔහු (මෙලොවෙහි) තම පිරිස අතර ප්‍රීතියට පත් වූවෙකු ලෙස සිටියේය. 14. නියත වශයෙන්ම ඔහු (මරණයෙන් පසු) කිසිවිටෙක ආපසු නොපැමිණෙන්නේමය යැයි සිතුවේය. 15. එසේ නොව සැබැවින්ම ඔහුගේ පරමාධිපති ඔහු පිළිබඳව නිරීක්ෂකයෙකු ලෙස සිටියේය.

وَأَمَّا مَنۡ أُوتِيَ كِتَٰبَهُۥ وَرَآءَ ظَهۡرِهِۦ ١٠ فَسَوۡفَ يَدۡعُواْ ثُبُورٗا ١١ وَيَصۡلَىٰ سَعِيرًا ١٢ إِنَّهُۥ كَانَ فِيٓ أَهۡلِهِۦ مَسۡرُورًا ١٣ إِنَّهُۥ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ ١٤ بَلَىٰٓۚ إِنَّ رَبَّهُۥ كَانَ بِهِۦ بَصِيرٗا ١٥

(10) කවරෙකුගේ ක්‍රියා සටහන් ලේඛන ඔහුගේ පිටෙහි පිටුපසින් ඔහුගේ වමතට දෙනු ලබන්නේද

(11) තමන්ගේ විනාශය අයැද සිටියි.

(12) නිරයේ ගින්නට ඔහු ඇතුළු වනු ඇත. එහි දැඩි උෂ්ණත්වය විඳිනු ඇත.

(13) දෙවියන් ප්‍රතික්ෂේප කරමින් පාපකම් සිදු කරමින් ඔහු මෙලොවෙහි තම පවුල සමඟ සතුටින් ජීවත් විය.

(14) සැබැවින්ම තමන් මිය ගිය පසුව නැවත ජීවයක් නොලබන්නේ යැයි සිතීය.

(15) එසේ නොව, පළමු වරට අල්ලාහ් ඔහුව මැවූ සේම යළි ඔහුට ජීවය දෙන්නේමය. ඔහුගේ තත්ත්වය අල්ලාහ් නිරීක්ෂණය කරමින් සිටියි. අල්ලාහ් ගෙන් කිසිවක් සැඟවෙන්නේ නැත. ඔහු සිදු කළ ක්‍රියාවන්ට අනුකූලව අල්ලාහ් ඔහුට ප්‍රතිඵල පිරිනමයි.

16-24. අවසන් දිනයේ සිදු වීම සැබෑවක් බව දිවුරා සිටීම හා දේව ප්‍රතික්ෂේපකයින්ව යොමු කෙරෙනු ලබන ස්ථානය.

16. තවද ගොම්මන් වේලාව මත මම දිවුරමි. 17. තවද රාත්‍රිය හා එය වැළඳ ගත් දෑ මත ද18. තවද, චන්ද්‍රයා පූර්ණත්වයට පත් වන විට ඒ මත ද (දිවුරමි) 19. සැබැවින්ම පියවරෙන් පියවර නුඹලා (ඉහළට) ගමන් කරන්නාහුමය. 20. එහෙයින් ඔවුහු විශ්වාස නොකර සිටීමට ඔවුනට කුමක් සිදු වී ද? 21. තවද ඔවුනට අල්-කුර්ආනය පාරායනය කරනු ලැබූ විට ඔවුන් (අල්ලාහ්ට සිරස නමා) සුජූද් නොකරති. 22. නමුත් (දේව විශ්වාසය) ප්‍රතික්ෂේප කළ අය එය බොරු යැයි පවසති. 23. තවද ඔවුන් (තම හදවත් තුළ) සඟවන දෑ පිළිබඳ අල්ලාහ් මැනවින් දන්නාහුය. 24. එහෙයින් වේදනීය දඬුවමක් පිළිබඳ නුඹ ඔවුනට ශුභාරංචි පවසනු.

فَلَآ أُقۡسِمُ بِٱلشَّفَقِ ١٦ وَٱلَّيۡلِ وَمَا وَسَقَ ١٧ وَٱلۡقَمَرِ إِذَا ٱتَّسَقَ ١٨ لَتَرۡكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٖ ١٩ فَمَا لَهُمۡ لَا يُؤۡمِنُونَ ٢٠ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيۡهِمُ ٱلۡقُرۡءَانُ لَا يَسۡجُدُونَۤ۩ ٢١ بَلِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُكَذِّبُونَ ٢٢ وَٱللَّهُ أَعۡلَمُ بِمَا يُوعُونَ ٢٣ فَبَشِّرۡهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ٢٤

(16) හිරු අවරට ගිය පසු ක්ෂිතිජයේ පවතින රත් පැහැය මත අල්ලාහ් දිවුරා සිටියි.

(17) රාත්‍රිය හා එහි රැස් කරනු ලබන දෑ මත ද දිවුරා සිටියි.

(18) චන්ද්‍රයා පූර්ණත්වය ලැබ එය පුරසඳ බවට පත්වූ විට ඒ මත දිවුරා සිටියි.

(19) අහෝ මිනිසා, ශුක්‍රාණුවෙන් කූඩැල්ලෙකුගේ ස්වරූපයටත් කූඩැල්ලෙකුගේ ස්වරූපයෙන් කළල තත්ත්වයටත් එමෙන්ම ජීවිතයෙන් පසු මරණයටත් මරණයෙන් පසු යළි ජීවිතයටත් යනාදී ලෙස තත්ත්වයෙන් තත්ත්වයට පියවරෙන් පියවරට ඔබ ගමන් කරනු ඇත.

(20) දෙවියන් ප්‍රතික්ෂේප කරන මොවුන් අල්ලාහ් හා පරමාන්ත -අවසාන- දිනය විශ්වාස නොකර සිටීමට කුමක් වීද?

(21) ඔවුන් වෙත අල් කුර්ආනය පාරයනය කර පෙන්වනු ලබන විට ඔවුන්ගේ පරමාධිපතිට ඔවුන් සිරස නොනමති.

(22) නමුත්, දෙවියන් ප්‍රතික්ෂේප කරන්නෝ ඔවුන් වෙත ඔවුන්ගේ ධර්ම දූතයාණන් කවර කරුණක් ගෙන ආවේද එය බොරු යැයි පවසති.

(23) ඔවුන්ගේ සිත් රඳවා තබන දෑ පිළිබඳ අල්ලාහ් මැනවින් දන්නාහුය. ඔවුන්ගේ ක්‍රියාවන් කිසිවක් ඔහු වෙත සැඟවෙන්නේ නැත.

(24) එහෙයින් අහෝ දූතය, වේදනා සහගත දඬුවම බලාපොරොත්තුවෙන් සිටින බව ඔබ ඔවුනට දන්වා සිටිනු.

25. දෙවියන් විශ්වාසකළවුනට හිමි වන ප්‍රතිඵල.

25. නමුත් විශ්වාස කර දැහැමි දෑ කළවුන් හැර ඔවුනට විසන්ධි නොවන ප්‍රතිඵල ඇත

إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ لَهُمۡ أَجۡرٌ غَيۡرُ مَمۡنُونِۢ ٢٥

(25) නමුත් අල්ලාහ්ව විශ්වාස කොට, යහකම් සිදු කළ අය හැර. ඔවුනට නිම් නොවන කුසල් ඇත. එය ස්වර්ගයයි. -දිව්‍යලෝකයයි.-

මෙම පාඨයන්හි අන්තර්ගතය

· අහස හා මහපොළොව ඔවුන්ගේ පරමාධිපතිට යටත් වීම. · සෑම මිනිසෙකුම යහපත හෝ අයහපත සිදු කිරීමට වෙහෙස වෙමින් සිටියි. · මළවුන් කෙරෙන් නැගිටුවනු ලබන දිනයේදී සොම්නසින් සිටින්නාගේ සළකුණ වන්නේ ඔහුගේ දකුණතින් ඔහු ක්‍රියා ලේඛන පොත ගැනීමය. · අභාග්‍යවන්තයාගේ සළකුණ වන්නේ එය ඔහු තම වමතින් ගැනීමය.

سُورَةُ البُرُوجِ

85 සූරත් අල්-බුරූජ් (ග්‍රහ මණ්ඩල)

මක්කාහ්වේදී හෙළිදරව් කෙරුණකි. ආයාත් 22 කි.

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

අපරිමිත දයාන්විත අසමසම කරුණාන්විත අල්ලාහ්ගේ නාමයෙනි.

1-9. අගල් වාසීන් ශාප කරනු ලැබීම ගැන දිවුරා පැවසීම.

1. ග්‍රහ මණ්ඩලවලින් යුත් අහස මත දිවුරමින්, 2. ප්‍රතිඥා දෙනු ලැබූ දිනය මත ද දිවුරමින්, 3. සාක්ෂි දරන්නා හා සාක්ෂි දරනු ලබන්නා මත ද දිවුරමින්, 4,5. ඉන්ධන වලින් යුක්ත ගින්නෙන් වූ අගල් වැසියන් ඝාතනය කරනු ලැබුවෝය. 6. එකල් හි ඔවුහු ඒ අසල වාඩි වී සිටියෝය. 7. ඔවුහු විශ්වාස කළවුන්ට ඔවුන් කරමින් සිටි දෑ නරඹමින් සිටියහ. 8. ප්‍රශංසාලාභී සර්ව බලපරාක්‍රම අල්ලාහ් ව ඔවුන් විශ්වාස කිරීමේ හේතුවෙන් මිස ඔවුහු ඔවුන්ගෙන් පළි නොගත්තෝය. 9. ඔහු වනාහි අහස් හා මහපොළොවෙහි රාජ්‍ය බලය ඇත්තාය. තවද අල්ලාහ් සියලු දෑ කෙරෙහි සාක්ෂි දරන්නා ය.

وَٱلسَّمَآءِ ذَاتِ ٱلۡبُرُوجِ ١ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡمَوۡعُودِ ٢

وَشَاهِدٖ وَمَشۡهُودٖ ٣ قُتِلَ أَصۡحَٰبُ ٱلۡأُخۡدُودِ ٤ ٱلنَّارِ ذَاتِ ٱلۡوَقُودِ ٥ إِذۡ هُمۡ عَلَيۡهَا قُعُودٞ ٦ وَهُمۡ عَلَىٰ مَا يَفۡعَلُونَ بِٱلۡمُؤۡمِنِينَ شُهُودٞ ٧ وَمَا نَقَمُواْ مِنۡهُمۡ إِلَّآ أَن يُؤۡمِنُواْ بِٱللَّهِ ٱلۡعَزِيزِ ٱلۡحَمِيدِ ٨ ٱلَّذِي لَهُۥ مُلۡكُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِۚ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ شَهِيدٌ ٩

ඉලක්කගත කරුණු:

අල්ලාහ්ගේ බලයේ විද්‍යාමානය, සියල්ල ආවරණ කරමින් ඇති ඔහුගේ පූර්ණ දැනුම. දෙවියන් විශ්වාස කරන්නන් වෙත හිංසා පීඩා කිරීමට අපේක්ෂාවෙන් සිටින අයට කරනු ලබන තරවටුව.

විග්‍රහය:

(1) හිරු සඳු හා වෙනත් ග්‍රහ වස්තූන් පිහිටි අහස මත දිවුරා අල්ලාහ් පවසයි.

(2) සියලු මැවීම් ඒකරාශි කරන බවට ප්‍රතිඥා දුන් මළවුන් කෙරෙන් නැගිටුවනු ලබන දිනය මත දිවුරා පවසයි.

(3) නබි (සල්ලල්ලාහු අලෛහි වසල්ලම්) තුමා තම සමූහයාට සාක්ෂි දරන්නාක් මෙන් සාක්ෂි දරන සෑම කෙනෙකු මතද, තම නබිවරයාට සාක්ෂි දරන සමූහය මෙන් සාක්ෂි දරනු ලබන සෑම කෙනෙකු මතම දිවුරමින්.

(4) මහපොළොවේ විශාල අගල් හැරූ අයට ශාපය අත්වේවා!

(5) ඔවුහු එහි ගිනි අවුලා දෙවියන් කෙරෙහි විශ්වාසය තැබූවන් පණපිටින්ම එහි හෙළුහ.

(6) ගිනි පිරුණු එම අගල් අවට ඔවුහු වාඩි වී සිටියහ.

(7) ඔවුහු දෙවියන් විශ්වාස කරන්නන් හට දුන් වද වේදනා හා දඬුවම් දෙස බලමින් සිටියහ. ඒ සඳහා ඔවුහු ඔවුන්ව ඉදිරිපත් කළහ.

(8) සියලු විෂයයන්හි පැසසුමට ලක් වූ, කිසිවෙකු විසින් අබිබවා යා නොහැකි සර්වබලධාරී අල්ලාහ්ව ඔවුන් විසින් විශ්වාස කිරීමේ හේතුවෙන් මිස, දේව ප්‍රතික්ෂේපකයින් ඔවුනට දොස් කීවේ නැත.

(9) ඔහු-අල්ලාහ්- වනාහි, අහස් හා මහපොළොවේ ආධිපත්‍යය ඔහුට පමණක් සතු වන්නේය. සියලු දෑ පිළිබඳ ඔහු නිරීක්ෂණය කරන්නාය. ඔහුගේ ගැත්තන්ගේ කිසිදු කරුණක් ඔහුට සැඟවෙන්නේ නැත.

10. විශ්වාස කළවුන් අතර අර්බුද ඇති කරමින් කලහකාරී ලෙස කටයුතු කළ අය සඳහා දෙන ලද ප්‍රතිඥාව.

10. නියත වශයෙන්ම විශ්වාස කරන්නන්ට හා විශ්වාස කරන්නියන්ට හිංසා පීඩා සිදු කොට, පසු ව පශ්චාත්තාප නොවූවන් වන ඔවුනට නිරයේ දඬුවම ද තවද, ඔවුනට පිළිස්සෙන ගින්නෙහි දඬුවම ද ඇත.

إِنَّ ٱلَّذِينَ فَتَنُواْ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ وَٱلۡمُؤۡمِنَٰتِ ثُمَّ لَمۡ يَتُوبُواْ فَلَهُمۡ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمۡ عَذَابُ ٱلۡحَرِيقِ ١٠

(10) දෙවියන් විශ්වාස කරන්නන්හට හා දෙවියන් විශ්වාස කරන්නියන්හට හිංසා පීඩා කරමින් දඬුවම් දුන් අය, අල්ලාහ්ව පමණක් විශ්වාස කිරීමෙන් ඔවුහු වෙනතකට යොමු කිරීමට උත්සාහ කළහ. පසුව ඔවුන් කළ පාපයෙන් මිදෙන්නට අල්ලාහ් වෙත පසුතැවිලි නොවුනෝය. එබැවින් ඔවුන්හට මළවුන් කෙරෙන් නැගිටුවනු ලබන දිනයේදී නිරයේ වේදනාව ඇත. එමෙන්ම ඔවුන් ඇවිළවූ ගින්නේ වේදනාවද ඔවුනට සතු වනු ඇත. එය ඔවුන් දේව විශ්වාස කළවුන්ව එම ගින්නෙන් පුළුස්සා සිදු කළාවූ ඔවුන්ගේ එම අධම ක්‍රියාව හේතුවෙනි.

11. දෙවියන් විශ්වාස කළවුන්හට හිමි වන කුසලයන්...

11. සැබැවින්ම විශ්වාස කොට යහකම් කළවුන් වන ඔවුනට ඊට පහළින් ගංගාවන් ගලා බසින (ස්වර්ග) උයන් ඇත. එයයි අති මහත් වූ ජයග්‍රහණය.

إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ لَهُمۡ جَنَّٰتٞ تَجۡرِي مِن تَحۡتِهَا ٱلۡأَنۡهَٰرُۚ ذَٰلِكَ ٱلۡفَوۡزُ ٱلۡكَبِيرُ ١١

(11) සැබැවින්ම දෙවියන් විශ්වාස කොට යහකම් කළවුන් වනාහි, ඔවුනට ස්වර්ග මාලිගාවන් හා එහි තිබෙන ගස් අතරින් ගලා බසින ගංගාවන් සහිත ස්වර්ග උයන් ඇත. එය අල්ලාහ් ඔවුනට සූදානම් කළ අතිමහත් ජයග්‍රහණයයි. වෙන කිසිදු ජයග්‍රහණයක් එයට සම කළ නොහැක.

12-16 සියලු දෑ කෙරෙහි අල්ලාහ් ශක්තිය ඇත්තාය යන්න පෙන්වා දෙමින් දේව ප්‍රතික්ෂේපකයින්ට මඟ පෙන්වීම

12. නියත වශයෙන්ම නුඹගේ පරමාධිපතිගේ ග්‍රහණය ඉතා දැඩි ය. 13. (පූර්වාදර්ශයක් නොමැති ව) නිර්මාණය කරන්නේ ද යළි සිදු කරන්නේද ඔහුමය. 14. ඔහු අති ක්ෂමාශීලී ය. මහත් දයාලු ය. 15. කීර්තිමත් අර්ෂ්හි (රාජ්‍යයෙහි) හිමිකරු ය. 16. ඔහු සිතන දේ මැනවින් කරන්නා ය.

إِنَّ بَطۡشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ ١٢ إِنَّهُۥ هُوَ يُبۡدِئُ وَيُعِيدُ ١٣ وَهُوَ ٱلۡغَفُورُ ٱلۡوَدُودُ ١٤ ذُو ٱلۡعَرۡشِ ٱلۡمَجِيدُ ١٥ فَعَّالٞ لِّمَا يُرِيدُ ١٦

(12) අහෝ දූතය, අපරාධකරුවා අල්ලාහ් පිළිබඳ නොසැලකිල්ලෙන් පසුවන විට ඔහු වෙනුවෙන් වූ ඔබේ පරමාධිපතිගේ ග්‍රහණය ඉතා බලවත්ය.

(13) සැබැවින්ම මැවීම් හා දඬුවම පූර්වාදර්ශයකින් තොරව උත්පාදනය කළේ ඔහුය. ඒ දෙක යළි ගෙන එන්නේද ඔහුය.

(14) ඔහුගේ ගැත්තන් අතුරින් පසුතැවිලි වී ඔහු වෙත නැඹුරු වන්නන්ගේ පාපයන්ට ඔහු සමාව දෙන්නාය. ඔහු වෙත සමීප වී ඔහු පිළිබඳ හැඟීමෙන් කටයුතු කරන්නන්හට ඔහු දයාලුය.

(15) ගෞරවනීය අර්ෂ් හෙවත් ඔහුගේ රාජ්‍යයේ හිමිකරු ඔහුය.

(16) ඔහු සිතන දේ සිදු කරන්නාය. ඔහු කැමති වන අයගේ පාපයන්ට සමාව දෙනු ඇත. ඔහු කැමති අයට දඬුවම් කරනු ඇත. සුවිශුද්ධ වූ ඔහුට කිසිදු බල කරන්නෙකු නොමැත්තේය.

17-20. ෆිර්අවුන්ගේ හා සමූද් ජනයාගේ විනාශය.

17. (නබිවරය) නුඹ වෙත සේනාවන්ගේ පුවත පැමිණියේ ද? 18. ෆිර්අවුන් හා සමූද් (සේනාවන්) 19. නමුත් ප්‍රතික්ෂේප කළවුන් බොරු කිරීමෙහි ය. 20. තවද, අල්ලාහ් ඔවුන්ගේ පසුපසින් වටලන්නාය.

هَلۡ أَتَىٰكَ حَدِيثُ ٱلۡجُنُودِ ١٧ فِرۡعَوۡنَ وَثَمُودَ ١٨ بَلِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي تَكۡذِيبٖ ١٩ وَٱللَّهُ مِن وَرَآئِهِم مُّحِيطُۢ ٢٠

(17) අහෝ දූතය! සත්‍යයට විරුද්ධව නැගී සිටීමටත් එයින් ජනයා වැළැක්වීමටත් ඒක්රැස් වූ සේනාවන්ගේ පුවත ඔබ වෙත පැමිණියේද?

(18) (එය) ෆිර්අවුන් හා සාලිහ් අලෛහිස් සලාම් තුමාගේ ජන සමාජය වූ සමූද් වැසියන්ගේ පුවත...

(19) ඔවුන්ගේ විශ්වාසයෙන් ඔවුන් වළක්වාලනු ලබන කෙනෙකු නොවීය. බොරු කරමින් සිටි සමූහයන් පිළිබඳ හා ඔවුන්ට අත්වූ විනාශය පිළිබඳ තොරතුරු ඔවුන් වෙත නොපැමිණියේය. නමුත් ඔවුන්ගේ දූතයාණන් ඔවුන් වෙතට කවර කරුණක් ගෙන ආවේද, එවිට ඔවුහු ඔවුන්ගේ ආශාවන්ට වහල් වී එය බොරු කරමින් සිටියහ.

(20) අල්ලාහ් ඔවුන් කරන ක්‍රියාවන් ආවරණය කරමින් ඒවා සටහන් කර ගන්නාය. ඉන් කිසිවක් ඔහුට මඟ හැරෙන්නේ නැත. ඒ අනුව ඔහු ඔවුනට ප්‍රතිඵල පිරිනමනු ඇත.

21,22. පාරිශුද්ධ අල් කුර්ආනයට හිමි තැන.

21. නමුත්, එය කීර්තිමත්වූ කුර්ආනය වේ. 22. (එය) ආරක්ෂා කරනු ලැබූ ඵලකයෙහි විය.

بَلۡ هُوَ قُرۡءَانٞ مَّجِيدٞ ٢١ فِي لَوۡحٖ مَّحۡفُوظِۢ ٢٢

(21) බොරුකරන්නන් පවසන්නාක් මෙන් අල් කුර්ආනය කවියක් හෝ ප්‍රචණ්ඩත්වය ඇති කරන්නක් හෝ නොවේ. එය ගෞරවනීය කුර්ආනයයි.

(22) කිසිදු වෙනස් කිරීමකින් හෝ විකෘති කිරීමකින් හෝ තොරව කිසිදු අඩු කිරීමකින් හෝ වැඩි කිරීමකින් හෝ තොරව ආරක්ෂා කරනු ලැබූ ඵළකයක එය තිබිණි.

මෙම පාඨයන්හි අන්තර්ගතය

· දේව විශ්වාස කළවුන්ගේ විශ්වාසයේ ප්‍රමාණයට අනුව ඔහුට නියමිත පරීක්ෂාවන් සිදුවනු ඇත. · ශරීර සුවයට වඩා බල පවත්නා දේව විශ්වාසයේ සුවය මළවුන් කෙරෙන් නැගිටුවනු ලබන දිනයේදී හිමි වන ජයග්‍රහණයේ සළකුණකි. · තව්බා හෙවත් පාපක්ෂමාවට පෙර, සිදු කළ පාපයන්ගෙන් ඉවත්වීම පාපක්ෂමාවේ කොන්දේසියකි.

سُورَةُ الطَّارِقِ

86 සූරත් අත්-තාරික් (තාරකාව)

මක්කාහ්වේදී හෙළිදරව් කෙරුණකි. ආයාත් 17 කි.

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

අපරිමිත දයාන්විත අසමසම කරුණාන්විත අල්ලාහ්ගේ නාමයෙනි.

1-10. නැවත නැගිටුවීම පිළිබඳ ස්ථීර කිරීම හා මලක්වරුන්ගේ ආරක්ෂාව.

1. අහස මත ද තාරික් (තාරකාව) මත ද දිවුරමින්. 2. තාරික් යනු කුමක් දැයි නුඹට දැනුම් දුන්නේ කුමක් ද? 3. (එය) අඳුර පසාරු කරමින් බැබළෙන තාරකාවකි. 4. ආරක්ෂකයෙකුගෙන් තොර ව කිසිදු ආත්මයක් නොමැත. 5. මිනිසා තමන් මවනු ලැබුවේ කුමකින් දැයි සිතා බලත්වා! 6. විදින ජලයෙන් ඔහු මවනු ලැබුවේය. 7. එය කොන්ද හා ඉළ ඇට අතරින් පිටවෙයි. 8. සැබැවින්ම ඔහු නැවත ඔහු ව ගෙන්වා ගැනීමට ශක්තිවන්තයා ය. 9. රහස්‍ය දෑ පිරික්සනු ලබන දින. 10. එවිට (එදිනදී) කිසිදු බලයක් හෝ කිසිදු උදව් කරුවෙකු හෝ ඔහුට නොමැත.

وَٱلسَّمَآءِ وَٱلطَّارِقِ ١ وَمَآ أَدۡرَىٰكَ مَا ٱلطَّارِقُ ٢ ٱلنَّجۡمُ ٱلثَّاقِبُ ٣ إِن كُلُّ نَفۡسٖ لَّمَّا عَلَيۡهَا حَافِظٞ ٤ فَلۡيَنظُرِ ٱلۡإِنسَٰنُ مِمَّ خُلِقَ ٥ خُلِقَ مِن مَّآءٖ دَافِقٖ ٦ يَخۡرُجُ مِنۢ بَيۡنِ ٱلصُّلۡبِ وَٱلتَّرَآئِبِ ٧ إِنَّهُۥ عَلَىٰ رَجۡعِهِۦ لَقَادِرٞ ٨ يَوۡمَ تُبۡلَى ٱلسَّرَآئِرُ ٩ فَمَا لَهُۥ مِن قُوَّةٖ وَلَا نَاصِرٖ ١٠

ඉලක්කගත කරුණු:

අල්ලාහ්ගේ විවෘත පාලනයේ විද්‍යාමානය හා ඔහුගේ බලවත් ශක්තිය විදහා දැක්වීම.

විග්‍රහය:

(1) අහස මත දිවුරා අල්ලාහ් පවසයි. එමෙන්ම රාත්‍රිය පසාරු කරමින් යන තාරකාව මත ද දිවුරා පවසයි.

(2) අහෝ දූතය, මෙම දැවැන්ත තාරකාව පිළිබඳ ඔබව දැනුවත් කළේ කුමක්ද?

(3) එයින් විහිදෙන ආලෝකයෙන් අහස පසාරු කරගෙන යන තාරකාවකි.

(4) මළවුන් කෙරෙන් නැගිටුවනු ලබන දිනයේ විනිශ්චය සඳහා, සෑම ආත්මයකටම තමන් සිදු කරන ක්‍රියාවන් සුරක්ෂිතව රැස්කර තබා ගන්නා මලක්වරයකු පත් කර ඇත්තේය.

(5) අල්ලාහ්ගේ බලය හා මිනිසාගේ නොහැකියාව මිනිසාට පැහැදිළි කරනු පිණිස අල්ලාහ් කවර දෙයකින් මිනිසාව මවා ඇත්තේ දැයි ඔහු සිතා බලත්වා යැයි විමසා සිටියි.

(6) ගර්භාෂයේ හැළෙන්නට සළස්වන අයුරින් විදිනසුළු ද්‍රාවණයකින් අල්ලාහ් ඔහු මැවීය.

(7) මෙම ද්‍රාවණය පිරිමියාගේ කොදු නාරටිය හා ඉළ ඇට අතරින් පිට වෙයි.

(8) සැබැවින්ම සුවිශුද්ධ අල්ලාහ් මෙම පිළිකුලින් යුත් ද්‍රාවණයෙන් මිනිසාව මවන්නට හැකි නම්, ඔහු මිය ගිය පසු විනිශ්චය කොට ප්‍රතිඵල පිරිනැමීම සඳහා යළි ඔහු අවදි කිරීමට තරම් අල්ලාහ් ශක්තිය ඇත්තාය.

(9) එදින, රහසිගත දෑ ගැන පරීක්ෂා කරනු ලැබේ. මිනිසාගේ හදවත් තුළ සඟවා තිබූ සිතුවිලි, චේතනා හා වෙනත් ප්‍රතිපත්තීන් නිරාවරණය කරනු ඇත. පසුව එමගින් දැහැමි මිනිසා හා අපරාධකරුවා කවුරුන්දැයි වෙන් කරනු ඇත.

(10) එදින, අල්ලාහ්ගේ දඬුවමින් වැළකෙන්නට කිසිදු බලයක් මිනිසා සතු නොවන්නේය. එමෙන්ම ඔහුට උදව් කරන කිසිවකුත් නොසිටිනු ඇත.

11-14. අල් කුර්ආනය සැබෑවක් බව දිවුරා සිටීම.

11. තවද (වර්ෂාව) නැවත ලබා දෙන ස්වභාවයෙන් යුත් අහස මත ද දිවුරමින්, 12. පැළී විවෘත වන ස්වභාවයෙන් යුත් මහපොළොව මත ද (දිවුරමින්), 13. සැබැවින්ම එය තීරණාත්මක වදනකි. 14. තවද එය සරදමක් නොවේ.

وَٱلسَّمَآءِ ذَاتِ ٱلرَّجۡعِ ١١ وَٱلۡأَرۡضِ ذَاتِ ٱلصَّدۡعِ ١٢ إِنَّهُۥ لَقَوۡلٞ فَصۡلٞ ١٣ وَمَا هُوَ بِٱلۡهَزۡلِ ١٤

(11) වර්ෂාව ඇති කරන අහස මත දිවුරා අල්ලාහ් පවසයි. සැබැවින්ම එය විටෙක අහසේ එක් පැත්තකින්ද තවත් විටෙක තවත් පැත්තකින් ද ඇද හැළෙන බැවින් වර්ෂාව ඇති කරන අහස යැයි මෙහි සඳහන්ව ඇත.

(12) පැළෑටි බවභෝග හා ගස් හටගන්නට පැළෙන සුළු මහපොළොව මත ද දිවුරා පවසයි.

(13) සැබැවින්ම මුහම්මද් (සල්ලල්ලාහු අලෛහි වසල්ලම්) තුමාණන් හට පහළ කරන ලද මෙම කුර්ආනය සත්‍යය හා අසත්‍යය ද යුක්තිය හා අසාධාරණය ද වෙන් කර දක්වන ප්‍රකාශයකි.

(14) එය සෙල්ලමක් ලෙස හෝ නිෂ්ඵල දෙයක් ලෙස හෝ නොවේ. එය කීර්තිමත්ය එමෙන්ම සත්‍යයය.

15-17. දේව ප්‍රතික්ෂේපකයින් වෙත වූ තර්ජනය.

15. සැබැවින්ම ඔවුන් කුමන්ත්‍රණයක් කුමන්ත්‍රණය කරති. 16. මම ද සැලසුමක් සැලසුම් කරමි. 17. එබැවින් ප්‍රතික්ෂේපකයින්ට නුඹ අවකාශය දෙනු. තවද ඔවුනට ස්වල්ප කලකට අවකාශය සලසා දෙනු.

إِنَّهُمۡ يَكِيدُونَ كَيۡدٗا ١٥ وَأَكِيدُ كَيۡدٗا ١٦ فَمَهِّلِ ٱلۡكَٰفِرِينَ أَمۡهِلۡهُمۡ رُوَيۡدَۢا ١٧

(15) සැබැවින්ම ඔවුන් අතරට ඔවුන්ගේ දහම් දූතයාණන් ගෙන ආ දෑ බොරු කරමින් සිටියවුන් වනාහි එතුමාණන්ගේ ඇරයුම ප්‍රතික්ෂේප කරන්නටත් එය නිෂ්ඵල කරන්නටත් බොහෝ කුමන්ත්‍රණ හා සැලසුම් කරනු ලබන අයයි.

(16) සත්‍යය හෙළිකරන්නටත්, අසත්‍යය අතුගා දමන්නටත්, මම ද සැලසුම් කරමි.

(17) අහෝ දූතය! එම දේව ප්‍රතික්ෂේපකයින්ට අවකාශය දෙනු. මම ඔවුනට මදක් අවකාශය දෙමි. ඔවුනට දඬුවම් දෙන්නට හෝ ඔවුන් විනාශ කර දමන්නට හෝ ඔබ ඉක්මන් නොවනු.

මෙම පාඨයන්හි අන්තර්ගතය

· මලාඉකාවරු නම් දේව දූතයෝ මිනිසාට ආරක්ෂාව සලස්සන්නාක් මෙන්ම ඔහුගේ හොද නරක යන සියල්ල විභාගයට ගනු පිණිස ඔහුගේ ක්‍රියාවන් සටහන් කර ගන්නාහුය. · අල්ලාහ්ගේ උපක්‍රමයෙන් දේව ප්‍රතික්ෂේපකයින් ග්‍රහණයට පත් කර ගන්නා විට ඔවුන්ගේ කුමන්ත්‍රණ අඩපණවී යනු ඇත. · අල්ලාහ් පිළිබඳ පවතින බිය ගැන උපදෙස් ලබන්නට දිරිගන්වයි.

سُورَةُ الأَعۡلَىٰ

87 සූරත් අල්-අඃලා (අති උත්කෘෂ්ට)

මක්කාහ්වේදී හෙළිදරව් කෙරුණකි. ආයාත් 19 කි.

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

අපරිමිත දයාන්විත අසමසම කරුණාන්විත අල්ලාහ්ගේ නාමයෙනි.

1-8. අල්ලාහ්ගේ ශක්තිය පිළිබඳ හෙළි කිරීම.

1. නුඹගේ උත්කෘෂ්ට වූ පරමාධිපතිගේ නාමය පිවිතුරු කරනු. 2. ඔහු වනාහි (සියල්ල) මවා සමානුපාතිකව සැකසුවේය. 3. තවද ඔහු වනාහි (සියල්ල) නිර්ණය කර මඟ පෙන්වූයේ ය. 4. තවද ඔහු වනාහි තණ බිම් මතු කළේය. 5. පසු ව එය (වියැළුණු) කළු පැහැති ඉපැනළි බවට පත් කළේය. 6. අපි ඔබට මතුවට පාරායනා කරවන්නෙමු. මෙලෙස නුඹ (කිසිවක්) අමතක නොකරන්නෙහිය. 7. අල්ලාහ් අභිමත වූ දෑ හැර. සැබැවින්ම ඔහු ප්‍රකට දෑ ද සැඟවුණු දෑ ද දනී. 8. තවද අපි පහසු ව සඳහා නුඹට පහසු කරවන්නෙමු.

سَبِّحِ ٱسۡمَ رَبِّكَ ٱلۡأَعۡلَى ١ ٱلَّذِي خَلَقَ فَسَوَّىٰ ٢ وَٱلَّذِي قَدَّرَ فَهَدَىٰ ٣ وَٱلَّذِيٓ أَخۡرَجَ ٱلۡمَرۡعَىٰ ٤ فَجَعَلَهُۥ غُثَآءً أَحۡوَىٰ ٥ سَنُقۡرِئُكَ فَلَا تَنسَىٰٓ ٦ إِلَّا مَا شَآءَ ٱللَّهُۚ إِنَّهُۥ يَعۡلَمُ ٱلۡجَهۡرَ وَمَا يَخۡفَىٰ ٧ وَنُيَسِّرُكَ لِلۡيُسۡرَىٰ ٨

ඉලක්කගත කරුණු:

උත්තරීත අල්ලාහ්ගේ පිළිවෙත මිනිසාට සිහිපත් කර දීම. එයට මතුලොව ජීවිතය සඳහා බැඳියාවක් ඇති කරලීම හා මෙලොව සම්බන්ධතාවලින් ඉවත් කරලීම

විග්‍රහය:

(1) සියලු මැවීම්වලට ඉහළින් සිටින ඔබේ පරමාධිපතිගේ නාමය පමණක් මෙනෙහි කරමින් ඔහුට ගරුබුහුමන් කරමින් ඔහුව සුවිශුද්ධ කරනු.

(2) ඔහු නිසිලෙස මිනිසාව මවා මිනිසාගේ පැවැත්ම සමානුපාතික සැකසුවේය.

(3) එමෙන්ම ඔහු සියලු මැවීම්වලට, ඒවායෙහි වර්ග ජාතී ස්වභාවයන් නිර්ණය කළේය. සෑම මැවීමකටම, එයටම ගැලපෙන ස්වාභාවයක් වෙත මඟ පෙන්වීය.

(4) ඔහු ඔබේ ගොවිපල සතුන් බුදින දෑ මහපොළොවෙන් හට ගැන්වීය.

(5) ඒවා සාරවත්ව වැඩුනු පසුව කළු පැහැගැන්වුණු වියළි ඉපැණැලි බවට පත් කළේය.

(6) අහෝ දූතය! අපි නුඹට අල්-කුර්ආනය මතුවටත් පාරායනය කර පෙන්වන්නෙමු. ඔබ එය අමතක නොකරන අයුරින් ඔබේ හදවත තුළ අපි ඒය තැන්පත් කරන්නෙමු. එහෙයින් ඔබට අමතක නොවනු වස් ඔබ උනන්දුවෙන් පාරායනය කරනවාක් මෙන් දේව දූත ජිබ්රීල්ගේ පාරායනයේ දී ඔබ ඔහුව ඉක්මවා නොයන්න.

(7) නමුත් අල්ලාහ්ගේ අභිමතය අනුව යම් යථාර්ථවාදී හේතුවක් සඳහා ඔබට අමතක කරන දෑ හැර. සැබැවින්ම සුවිශුද්ධ අල්ලාහ් ඔහු දන්වා සිටින දෑ හා නොදන්වා සිටින දෑ පිළිබඳ මැනවින් දන්නාය. ඉන් කිසිවක් ඔහු වෙතින් සැඟ වී යන්නේ නැත.

(8) ඔබ ව ස්වර්ගයට ඇතුළත් කරන, අල්ලාහ්ගේ තෘප්තියට භාජනය වන දැහැමි ක්‍රියාවන් සිදු කිරීමට අපි ඔබට කරුණු පහසු කර දෙන්නෙමු.

9-19. නබි (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) තුමා හා දේව විශ්වාසීන් වෙත වූ මඟ පෙන්වීම.

9. එබැවින් සිහි කිරීම ප්‍රයෝජනවත් වේ නම් නුඹ (කුර්ආනය මගින්) සිහි කරනු. 10. කවරෙකු (අල්ලාහ් ට) බිය වන්නේ ද ඔහු සිහි කර ගනු ඇත.11. තවද අභාග්‍යවන්තයා එය වළක්වා ගනී. 12. ඔහු වනාහි මහත් වූ (නිරයේ) ගින්නට පිවිසෙයි. 13. පසු ව ඔහු එහිදී මරණයට පත් වන්නේද නැත. ජීවත් වන්නේ ද නැත. 14. (කුර්ආනයේ උපදෙස මගින් තමන් ව) පිවිතුරු කර ගත් අය සැබැවින්ම ජයග්‍රහණය කළෝය. 15. තවද ඔහු තම පරමාධිපතිගේ නාමය සිහිපත් කර, පසු ව සලාතය ද ඉටු කළේය. 16. නමුත් නුඹලා මෙලොව ජීවිතය තෝරා ගන්නාහුය. 17. (මෙලොව ජීවිතයට වඩා) මතු ලොව (ජීවිතය) උතුම් ය. තවද (එය) සදා පවතින්නකි. 18. සැබැවින්ම එය මුල් ලේඛනයන්හි (සඳහන් ව) ඇත. 19. ඉබ්‍රාහීම් හා මූසාගේ ලේඛනයන්හි ය.

فَذَكِّرۡ إِن نَّفَعَتِ ٱلذِّكۡرَىٰ ٩ سَيَذَّكَّرُ مَن يَخۡشَىٰ ١٠ وَيَتَجَنَّبُهَا ٱلۡأَشۡقَى ١١ ٱلَّذِي يَصۡلَى ٱلنَّارَ ٱلۡكُبۡرَىٰ ١٢ ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحۡيَىٰ ١٣ قَدۡ أَفۡلَحَ مَن تَزَكَّىٰ ١٤ وَذَكَرَ ٱسۡمَ رَبِّهِۦ فَصَلَّىٰ ١٥ بَلۡ تُؤۡثِرُونَ ٱلۡحَيَوٰةَ ٱلدُّنۡيَا ١٦ وَٱلۡأٓخِرَةُ خَيۡرٞ وَأَبۡقَىٰٓ ١٧ إِنَّ هَٰذَا لَفِي ٱلصُّحُفِ ٱلۡأُولَىٰ ١٨ صُحُفِ إِبۡرَٰهِيمَ وَمُوسَىٰ ١٩

(9) එහෙයින් අල් කුර්ආනයේ අපි ඔබ වෙත දන්වා සිටි දැයින් ඔබ ජනයාට උපදෙස් දෙනු. එම උපදෙස් ඔවුන් තුළ කාවදින තරමට ඔබ අඛණ්ඩව ඔවුනට ඒ පිළිබඳ මතක් කරමින්ම සිටිනු.

(10) අල්ලාහ්ට බියවන්නා ඔබේ උපදෙස් මගින් උපදෙස් ලබනු ඇත. හේතුව ඔහු එම උපදෙසින් ප්‍රයෝජනය ලබන කෙනෙකු වන බැවිනි.

(11) දෙවියන් ප්‍රතික්ෂේප කරන්නා එම උපදෙසින් දුරස් වී පළා යයි. එහෙයින් මතුලොවෙහි ඔහු නිරයට පිවිසෙන විට ජනයා අතර මහත් වූ අභාග්‍යවන්තයකු වෙයි.

(12) ඔහු මතුලොවේදී මහත් වූ ගින්නට පිවිසෙනු ඇත. එහි තිබෙන දැඩි උණුසුම සදා විඳිනු ඇත.

(13) නැවත මරණයට පත්වීමකින් තොරව, ලැබෙන දඬුවමින් ගැළවීමක් නොලබාම ඔහු නිරයේ සදා ජීවත් වනු ඇත. ඔහු එහි යහපත් ගෞරවනීය ජීවිතයක් ගත නොකරනු ඇත.

(14) දෙවිඳුන්ට ආදේශ තැබීමෙන් හා පාපකම්වලින් තමන් පිවිතුරු කර ගත්තවුන් සැබැවින්ම ජය අත්පත් කර ගෙන ඇත.

(15) දික්ර් හෙවත් තම පරමාධිපතිව ප්‍රශංසාත්මකව මෙනෙහි කළ යුතු විවිධ ප්‍රකාශ ආගමානුකූලව ඉටු කරමින් හා සලාතයෙහි (යාඥාවෙහි) අපේක්ෂිත ගුණාංග පිළිපදිමින් ඔහුගේ පරමාධිපති ව ඔහු සිහිපත් කරයි.

(16) නමුත්, ඔබ මෙලොව ජීවිතයට ප්‍රමුඛතා ව දෙන්නෙහිය. මතුලොවට වඩා ඔබ එය උතුම් කොට සලකන්නෙහිය. ඒ දෙක අතර අතපසුවන දෑ බොහෝය.

(17) මෙලොවෙහි ඇති සැපත, වින්දනය හා පැවැත්ම යනාදියට වඩා මතුලොව ශ්‍රේෂ්ඨය. උතුම්ය. එහි ඇති සැපත අමරණීයය. සදා පවතිනු ඇත.

(18) අප ඔබ වෙත මතක් කළ මෙම නියෝග හා තොරතුරු ඔබට පෙර පහළ වූ දේව පුස්තකයන්හී ද තිබිණ.

(19) එය ඉබ්‍රාහීම් හා මූසා (අලෙයිහිමස් සලාම්) යන නබිවරුන් වෙත පහළ කරනු ලැබූ පුස්තකයන් හී වෙති.

سُورَةُ الغَاشِيَةِ

88 සූරත් අල්-ඝාෂියා (ආවරණය කරන දෑ)

මක්කාහ්වේදී හෙළිදරව් කෙරුණකි. ආයාත් 26 කි.

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

අපරිමිත දයාන්විත අසමසම කරුණාන්විත අල්ලාහ්ගේ නාමයෙනි.

1-7. දේව ප්‍රතික්ෂේපකයින් වෙත අවසන් දිනයේදී ව්‍යසනය පිහිටන අයුරු.

1. (විනාශයෙන්) ආවරණය කරන ප්‍රබල සිද්ධිය පිළිබඳ පුවත නුඹ වෙත පැමිණියේද? 2,3. එදින (ඇතැම් අයගේ) මුහුණු යටහත් පහත් ව වෙහෙස වී විඩාවට පත් ව තිබෙනු ඇත. 4,5. ඇවිළෙන ගින්නට ඒවා(එම මුහුණු) පිවිස පිළිස්සෙති. (ඔවුන්ට) උණු දිය උල්පතින් පොවනු ලබති. 6,7. ඔවුනට කටු සහිත ශාක(වර්ග)යක් මිස වෙනත් කිසිවක් (ආහාරයට) නොමැත. එය (ඔවුන් ව) පුෂ්ටිමත් නොකරයි. තවද කුසගින්න (නිවන්න)ට උපාකර නොවනු ඇත.

هَلۡ أَتَىٰكَ حَدِيثُ ٱلۡغَٰشِيَةِ ١ وُجُوهٞ يَوۡمَئِذٍ خَٰشِعَةٌ ٢ عَامِلَةٞ نَّاصِبَةٞ ٣ تَصۡلَىٰ نَارًا حَامِيَةٗ ٤ تُسۡقَىٰ مِنۡ عَيۡنٍ ءَانِيَةٖ ٥ لَّيۡسَ لَهُمۡ طَعَامٌ إِلَّا مِن ضَرِيعٖ ٦ لَّا يُسۡمِنُ وَلَا يُغۡنِي مِن جُوعٖ ٧

ඉලක්කගත කරුණු:

දඬුවම මෙන්ම සැපත යන්නෙහි දේව බලය විචිත්‍රවත්කොට පෙන්වමින් ආත්මාවන්ව මෙනෙහි කිරීම. එම ආත්මාවන් තුළ බිය හා සතුට පුරවාලීම ඒ සඳහා වූ සාදක මෙම වැකිවලින් පෙන්වා දීම.

විග්‍රහය:

(1) අහෝ දූතය! භයානක අර්බුදවලින් මිනිසා ආවරණය කරන කියාමත් හෙවත් විනාශය සිදුවන දිනය පිළිබඳ පුවත ඔබ වෙත පැමිණියේ ද?

(2) කියාමත් දිනයෙහි මිනිසා භාග්‍යවන්තයින් ලෙස ද අභාග්‍යවන්තයින් ලෙස ද වෙන්ව සිටිති. අභාග්‍යවන්තයින්ගේ මුහුණු මැලවී පහත්ව අවමානයෙන් යුතුව පෙළෙනු ඇත.

(3) විලංගු දමන ලද විලංගුවල සහ බැද දමන ලද දංවැල්වල හිර වී මහත් විඩාවට පත්ව වෙහෙසව සිටිනු ඇත.

(4) දැඩි තාපය සහිත ගින්නට පිවිස එම මුහුණු දැවෙනු ඇත.

(5) නටන දැඩි උණුසුම් සහිත ජල උල්පතින් ඔවුන්ට පොවනු ලබයි.

(6) පෝෂණය දෙන තරමටවූ කිසිදු ආහාරයක් එහි ඔවුනට නොතිබෙනු ඇත. වියැළුණු විට විස බවට පත් වන ‘අෂ්-ෂිබ්රික්’ හෙවත් දුගඳ හමන පිළිකුල් පැලෑටි වර්ගයක් පමණක් ආහාරය සඳහා ඔවුනට එහිදී පිරිනමනු ලැබේ.

(7) එය අනුභව කරන්නාගේ ශරීරය නොවඩන අතර ඔහුගේ කුසගින්න ද එමගින් නිවෙන්නේ නැත.

8-16. ස්වර්ගයේ දෙවියන් විශ්වාස කරන්නන්හට හිමි සැප පහසුකම්.

8-10. (ඇතැම්) මුහුණු ඒවායෙහි ශ්‍රමයන් පිළිබඳ ව තෘප්තියට පත් ව උසස් ස්වර්ග උයන්හි සතුටින් සිටිති. 11. එහි පුහු වදන් ඔවුන් ශ්‍රවණය නොකරනු ඇත. 12-16. එහි ගලා යන උල්පත් ද උසින් පවතින කවිච්චි ද (බීමට) තබන ලද ගුරුලේත්තු ද පෙළට තබන ලද කොට්ට ද දිග හරින ලද බුමුතුරුණු ද ඇත.

وُجُوهٞ يَوۡمَئِذٖ نَّاعِمَةٞ ٨ لِّسَعۡيِهَا رَاضِيَةٞ ٩ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٖ ١٠ لَّا تَسۡمَعُ فِيهَا لَٰغِيَةٗ ١١ فِيهَا عَيۡنٞ جَارِيَةٞ ١٢ فِيهَا سُرُرٞ مَّرۡفُوعَةٞ ١٣ وَأَكۡوَابٞ مَّوۡضُوعَةٞ ١٤ وَنَمَارِقُ مَصۡفُوفَةٞ ١٥ وَزَرَابِيُّ مَبۡثُوثَةٌ ١٦

(8) එදිනදී භාග්‍යවතුන්ගේ මුහුණුවල සතුට සොම්නස හා ප්‍රීතිය පිරී පවතිනු ඇත. එය ඔවුන් එහිදී අත්විදින සැපත හේතුවෙනි.

(9) මෙලොව දැහැමියා කළ යහපත් කටයුතු පිළිගනු ලැබ, එම ක්‍රියාවන් සඳහා රැස් කර ඇති පින් සමඟ තවත් කිහිප ගුණයකින් යුතුව ඔහු ලබනු ඇත.

(10) පිහිටීමෙන් උසස් මෙන්ම තරාතිරමින් උසස් වූ ස්වර්ගයේ ඔහු වෙසෙනු ඇත.

(11) තහනම් ප්‍රකාශයකට සවන් නොදෙන්නා සේම ස්වර්ගයේ පුහු හෝ විහිළු කිසිදු වදනකට ඔවුන් සවන් දෙන්නේ නැත.

(12) පැළී ගලා යන දිය උල්පත් ද එම ස්වර්ගයේ දක්නට ඇත. තමන් කැමති පරිදි ඒවා තමන් වෙත හරවා ගනිති.

(13) එහි උස් කවිච්චි ද ඇත.

(14) බීමට සූදානම් කොට තබන ලද බඳුන් ද විසිරී පවතී.

(15) එකිනෙකට වියන ලද කොට්ට ද ඇත.

(16) එහා මෙහා එළන ලද බුමුතුරුණු ද ඇත. මතුලොවෙහි භාග්‍යවන්තයාගේ හා අභාග්‍යවන්තයාගේ තත්ත්වය අල්ලාහ් සිහිපත් කළ පසුව, මැවුම්කරුගේ බලය හා එම මැවීම්වල අලංකාරය වෙත ප්‍රතික්ෂේප කරන්නාගේ අවධානය යොමු කරවමින්, දෙවියන් විශ්වාස කිරීම සඳහා ඒවා ඔවුන් සාධක ලෙස ගෙන, ඔවුන් ද ස්වර්ගයට පිවිස භාග්‍යවතුන්ගේ තත්ත්වය ලබන්නට තවදුරටත් ඔහු ඔවුන්ට - ප්‍රතික්ෂේප කළවුන්ට - මඟ පෙන්වනු ඇත.

17-20. අල්ලාහ්ගේ බලය හා ශක්තිය විදහා පෑම.

17-20. ඔටුවා දෙස බලා එය කෙසේ මවනු ලැබුවේ දැයි ද, අහස දෙස බලා එය කෙසේ ඔසවනු ලැබුවේ දැයි ද, කඳු දෙස බලා එය කෙසේ සවි කරනු ලැබුවේ දැයි ද මහපොළොව දෙස බලා එය කෙසේ ව්‍යාප්ත කරනු ලැබුවේ දැයි ද ඔවුහු නිරීක්ෂණය කොට බැලිය යුතු නොවේද?

أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى ٱلۡإِبِلِ كَيۡفَ خُلِقَتۡ ١٧ وَإِلَى ٱلسَّمَآءِ كَيۡفَ رُفِعَتۡ ١٨ وَإِلَى ٱلۡجِبَالِ كَيۡفَ نُصِبَتۡ ١٩ وَإِلَى ٱلۡأَرۡضِ كَيۡفَ سُطِحَتۡ ٢٠

(17) ඔටුවා මවා ඇති අයුරු හා එය මිනිසාට හීලෑ කර දී ඇති අයුරු පිළිබඳ බුද්ධිමත් ලෙසින් ඔවුන් සිතා බැලිය යුතු නොවේද?

(18) එමෙන්ම ඔවුනට ඉහළින් අහස ඔසවා, එය ඔවුන් මත නොවැටෙන සේ ආරක්ෂිත වියනක් ලෙස සකසා තිබෙන අයුරු ඔවුන් සිතා බැලිය යුතු නොවේ ද?

(19) තවද කඳු සිටුවා, එමගින් මිනිසා ජීවත්වීමට පහසු ලෙස පොළව චලනය නොවන පරිදි ශක්තිමත් කර තිබෙන අයුරු ඔවුන් සිතා බැලිය යුතු නොවේ ද?

(20) පොළොව මත මිනිසා පදිංචිවීමට සුදුසු අයුරින් එය ව්‍යාප්ත කර ඇත්තේ කෙසේ දැයි ඔවුන් සිතා බැලිය යුතු නොවේ ද? මෙලෙස අල්ලාහ්ගේ බලය විදහාපාන සාධක වෙත තම අවධානය යොමු කරන මෙන් මිනිසාට පැවසූ පසුව දැන් ඔහුගේ දූතයාණන් වෙත යොමු වී කතා කරනු ඇත.

21-26. නැවත නැගිටුවනු ලැබීමේ සිද්ධිය තහවුරු කිරීම.

21. එහෙයින් නුඹ (ඔවුන්ට) සිහි කරනු. නියත වශයෙන්ම නුඹ සිහි කරන්නෙකු පමණි. 22,23. කවරෙකු පිටුපාමින් ප්‍රතික්ෂේප කළේ ද, ඔහු කෙරෙහි පමණක් මිස නුඹ ඔවුන් කෙරෙහි(බලය දරන) බලාධිකරයෙකු නොවන්නේය. 24. සැබැවින්ම අල්ලාහ් (පිටුපාමින් ප්‍රතික්ෂේප කළ) ඔහුට අතිමහත් වූ දඬුවමකින් දඬුවම් කරන්නේය. 25. සැබැවින්ම ඔවුන්ගේ නැවත පැමිණීම අප වෙත ය. 26. පසුව සැබැවින්ම ඔවුන්(කළ ක්‍රියාවන්)ගේ ගණනය අප මතම ය.

فَذَكِّرۡ إِنَّمَآ أَنتَ مُذَكِّرٞ ٢١ لَّسۡتَ عَلَيۡهِم بِمُصَيۡطِرٍ ٢٢ إِلَّا مَن تَوَلَّىٰ وَكَفَرَ ٢٣ فَيُعَذِّبُهُ ٱللَّهُ ٱلۡعَذَابَ ٱلۡأَكۡبَرَ ٢٤ إِنَّ إِلَيۡنَآ إِيَابَهُمۡ ٢٥ ثُمَّ إِنَّ عَلَيۡنَا حِسَابَهُم ٢٦

(21) අහෝ දූතය! ඔබ මොවුනට උපදෙස් දෙන්න. අල්ලාහ්ගේ දඬුවම පිළිබඳ බිය ඇති කරවන්න. ඔබ මතක් කර දෙන්නෙකු පමණය. ඔබ ඔවුන්ට මතක් කර දීම පමණක් මිස වෙනකක් ඔබෙන් ඔහු (අල්ලාහ්) බලාපොරොත්තු නොවෙයි‍. ඔවුනට දේව විශ්වාසයේ භාග්‍යය පිරිනැමීම අල්ලාහ්ට පමණක් අයත් කාර්යයකි.

(22) ඔවුන් දේව විශ්වාසය පිළිකුල් කරන තරමට ඔබ ඔවුන් කෙරෙහි බලය යෙදවීම ඔබට සුදුසු නැත.

(23) නමුත් ඔබ එසේ බලය යෙදවිය යුත්තේ ඔවුන් අතර දේව විශ්වාසය අතහැර යන එමෙන්ම අල්ලාහ් හා ඔහුගේ දූතයාණන්ව ප්‍රතික්ෂේප කරන අන්තවාදීන් කෙරෙහිය.

(24) මළවුන් කෙරෙන් නැගිටුවනු ලබන දිනයේදී සත්‍යය පිටු පා ප්‍රතික්ෂේප කරන්නන් සදා නිරයට හෙළමින් ඔවුන්ට මහත් සේ අල්ලාහ් දඬුවම් කරනු ඇත.

(25) ඔවුන්ගේ මරණයෙන් පසුව ඔවුන් නැවත ආ යුත්තේ අප වෙත පමණකි.

(26) පසුව ඔවුන්ගේ ක්‍රියාකාරකම්වල ගණනය හා විනිශ්චයේ අයිතිය ඇත්තේද අප හට පමණකි. එම අයිතිය ඔබට හෝ වෙනත් කිසිවකුට හෝ නොමැත.

මෙම පාඨයන්හි අන්තර්ගතය

· බාහිර හා අභ්‍යන්තර කිලිටිවලින් ආත්මය පිවිතුරු කර ගැනීමේ වැදගත්කම. · මැවීම් සියල්ල, ඒවා මැවූ මැවුම්කරුගේ පැවැත්ම හා ඔහුගේ බලය විදහා පාන සාධක වෙති. · යහමඟ පිරිනැමීම අල්ලාහ් සතු කාර්යයක් වන බැවින් එය ලබා ගැනීමේ වගකීම මිනිසා මත පැටවී ඇත.

سُورَةُ الفَجۡرِ

89 සූරත් අල්-ෆජ්ර් (අරුණෝදය)

මක්කාහ්වේදී හෙළිදරව් කෙරුණකි. ආයාත් 30 කි.

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

අපරිමිත දයාන්විත අසමසම කරුණාන්විත අල්ලාහ්ගේ නාමයෙනි.

1-14. පෙර විසූ ජන සමූහයන් අතුරින් ඔවුන්ගේ ධර්ම දූතවරුන්ව ප්‍රතික්ෂේප කළවුන් විනාශයට පත් වූ බව දිවුරා ප්‍රකාශ කිරීම.

1. අරුණෝදය මත දිවුරමින්, 2. දස රාත්‍රියන් මත දිවුරමින්, 3. ඉරට්ටේ හා ඔත්තේ මත දිවුරමින්, 4. රාත්‍රිය ගෙවී යන විට එය මත ද දිවුරමින්. 5. නුවණ ඇති අයට එහි (ප්‍රමාණවත්) දිවුරුමක් ඇත් ද? 6-11. ඒවා මෙන් කිසිවක් (වෙනත්) දේශයන්හි නිර්මාණය කරනු නොලැබූ කුළුණු වලින් යුක්ත ඉරම් නගරයේ ආද් ජනයා සමගත්, නිම්නයන්හි ගල් පර්වත කැනූ සමූද් ජනයා සමගත්, රිටි වලට හිමිකම් පෑ ෆිර්අවුන්(ගේ වර්ගයා) සමගත් නුඹගේ පරමාධිපති කවර අයුරින් කටයුතු කළේ දැයි නුඹ නොදුටුවෙහි ද ? ඔවුන් (සියලු දෙනා) තම දේශයන්හී සීමා ව ඉක්මවා ගියෝය. 12. ඔවුහු එහි දූෂිත ක්‍රියාවන් අධික ලෙස සිදු කළෝය. 13. එහෙයින් නුඹගේ පරමාධිපති ඔවුන් මත වේදනාවේ කසය (දඬුවම) හෙළුවේය. 14. සැබැවින්ම නුඹගේ පරමාධිපති සුපරික්ෂාකාරී ව සිටින්නාය.

وَٱلۡفَجۡرِ ١ وَلَيَالٍ عَشۡرٖ ٢ وَٱلشَّفۡعِ وَٱلۡوَتۡرِ ٣ وَٱلَّيۡلِ إِذَا يَسۡرِ ٤ هَلۡ فِي ذَٰلِكَ قَسَمٞ لِّذِي حِجۡرٍ ٥ أَلَمۡ تَرَ كَيۡفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ ٦ إِرَمَ ذَاتِ ٱلۡعِمَادِ ٧ ٱلَّتِي لَمۡ يُخۡلَقۡ مِثۡلُهَا فِي ٱلۡبِلَٰدِ ٨ وَثَمُودَ ٱلَّذِينَ جَابُواْ ٱلصَّخۡرَ بِٱلۡوَادِ ٩ وَفِرۡعَوۡنَ ذِي ٱلۡأَوۡتَادِ ١٠ ٱلَّذِينَ طَغَوۡاْ فِي ٱلۡبِلَٰدِ ١١ فَأَكۡثَرُواْ فِيهَا ٱلۡفَسَادَ ١٢ فَصَبَّ عَلَيۡهِمۡ رَبُّكَ سَوۡطَ عَذَابٍ ١٣ إِنَّ رَبَّكَ لَبِٱلۡمِرۡصَادِ ١٤

ඉලක්කගත කරුණු:

ලොවෙහි පවතින දේව ශක්තිය විදහාපාන ඇතැම් දර්ශණ, මිනිසාගේ තත්ත්වය හා වංචා රැවටිලි කරන්නන්ගේ අවසානය පිළිබඳ විස්තර කිරීම.

විග්‍රහය:

(1) ශුවිසුද්ධ අල්ලාහ් අරුණෝදය මත දිවුරමින් ද

(2) දුල් හජ් මාසයේ ආරම්භ රාත්‍රී දහය මත දිවුරමින් ද

(3) සියලු දෑහි ජෝඩු හා තනි යන දෑ මත දිවුරමින් ද

(4) රාත්‍රිය පැමිණ, එය පැවතී, පසුව එය ගෙවී යන විට ඒ මත දිවුරමින් ද පවසා සිටියි. එසේ දිවුරා පවසා සිටින පිළිතුර නම්, ඔබ සැමගේ ක්‍රියාවන් අනුව ඔබ සැමට ප්‍රතිඵල දෙනු ලබනු ඇත යන්නයි.

(5) සඳහන් කරන ලද දෑහි බුද්ධිය ඇත්තන්හට ප්‍රමාණවත් දිවුරීම් තිබේ ද?

(6) හූද් නබිවරයාගේ සමූහයා වන ආද්, ඔවුන් වෙත එවනු ලැබූ දහම් දූතයාණන්ව බොරුකළ බැවින් ඔබේ පරමාධිපති ඔවුන් සමග ක්‍රියා කළ අයුරු ඔබ සිතා බලා තිබෙන්නේ ද?

(7) ආද් සමූහයා වන ඔවුන් උස් කුළුණුවලින් යුත් ඉරම් නගරයේ මුතුන් මිත්තන් දක්වා දිවයන පරම්පරාවකට සම්බන්ධකම් ඇති ප්‍රජාවකි.

(8) මින් පෙර එවන් වූ සමූහයක් එම ප්‍රදේශයේ අල්ලාහ් මැව්වේ නැත.

(9) එසේම ගල් කඳු පළා, කුටි සහිත නිවෙස් සාදාගත් සාලිහ් නබිවරයාගේ සමූහයා සමඟ ඔබේ පරමාධිපති ක්‍රියා කළ ආකාරය ගැන ඔබ සිතා බලා තිබේ ද?

(10) රිටි ආධාරයෙන් ජනයාහට දඬුවම් දෙමින් සිටි ෆිර්අවුන් සමග ඔබේ පරමාධිපති ක්‍රියා කළ ආකාරය ඔබ සිතා බලා තිබේ ද?

(11) මේ සෑම කෙනෙකුම බලය යෙදවීමෙහි හා අපරාධ කිරීමෙහි පමණ ඉක්මවා කටයුතු කළෝය. තම ප්‍රදේශය තුළ සීමාව ඉක්මවා ක්‍රියා කළෝය.

(12) පාපකම් හා දෙවියන් ප්‍රතික්ෂේප කරන ක්‍රියාවන් රට පුරා පතුරුවා හැර, එහි අධික ලෙස කලහකම් කළෝය.

(13) එහෙයින් අල්ලාහ් ඔවුන් හට දැඩි දඬුවම් දී විඳවන්නට සැළැස්වීය. මහපොළොවෙන් ඔවුන් ඇතුගා දැමීය.

(14) අහෝ දූතය! නියත වශයෙන්ම ඔබේ පරමාධිපති මිනිසුන් සිදු කරන සියලු ක්‍රියාවන් ගැන අවධානයෙන් නිරීක්ෂණය කරයි. දැහැමි කටයුතු කළවුන්ට ස්වර්ගය පිරිනමයි. නපුරුකම් කළවුනට නිරයේ වේදනාවන් පිරිනමයි. අල්ලාහ් විසින් විනාශ කර දැමූ ජනසමූහයන්ට බලය හා සැපත ලබා දී තිබුණද ඉන් ඵලක් වූයේ නැත. සැබැවින්ම කෙනෙකුට එවන් වූ සම්පත් ලබා දී තිබීම අල්ලාහ්ගේ පිළිගැනීමට ඔහුව ලක්ව ඇති බවට පෙන්වා දෙන සාධක නොවන බව සක්සුදක් සේ පැහැදිළිය.

15-20. තම පරමාධිපති ව අමතක කර දැමීමේ මිනිස් ස්වභාවය.

15. එනමුත් මිනිසා වූ කලී, ඔහුගේ පරමාධිපති ඔහු ව පරීක්ෂාවට ලක් කර, පසු ව ඔහුට උපකාර කර ඔහුට දායාදයන් පිරිනැමූ කල්හි “මාගේ පරමාධිපති මට උපකාර කළේය” යැයි ඔහු පවසයි. 16. තවද ඔහු ගේ ජීවන සම්පත් සීමාකොට ඔහු ව පරීක්ෂාවට ලක් කළ කල්හි ඔහු “මාගේ පරමාධිපති මට අවමන් කළේය” යැයි පවසයි. 17. එසේනොව, නුඹලා අනාථයාට උපකාර නොකරන්නාහුය. 18. තවද නුඹලා දුගියාට ආහාර සැපයීම කෙරෙහි දිරි නොගන්වන්නාහුය. 19. තවද නුඹලා (අනාථයන්ගේ) උරුමයන් මුළුමණින් භුක්ති විඳ අනුභව කරන්නෙහුය. 20. එමෙන්ම අප්‍රමාණ වූ ළැදියාවකින් යුතුව ධනයට ඇලුම් කරන්නාහුය.

فَأَمَّا ٱلۡإِنسَٰنُ إِذَا مَا ٱبۡتَلَىٰهُ رَبُّهُۥ فَأَكۡرَمَهُۥ وَنَعَّمَهُۥ فَيَقُولُ رَبِّيٓ أَكۡرَمَنِ ١٥ وَأَمَّآ إِذَا مَا ٱبۡتَلَىٰهُ فَقَدَرَ عَلَيۡهِ رِزۡقَهُۥ فَيَقُولُ رَبِّيٓ أَهَٰنَنِ ١٦ كَلَّاۖ بَل لَّا تُكۡرِمُونَ ٱلۡيَتِيمَ ١٧ وَلَا تَحَٰٓضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ ٱلۡمِسۡكِينِ ١٨ وَتَأۡكُلُونَ ٱلتُّرَاثَ أَكۡلٗا لَّمّٗا ١٩ وَتُحِبُّونَ ٱلۡمَالَ حُبّٗا جَمّٗا ٢٠

(15) එහෙයින්, මිනිසා යනු: ඔහුගේ පරමාධිපති ඔහුට ධනය, දරුවන් හා හිසට නිවහනක් පිරිනමා ඔහුව ගරු කොට පරීක්ෂාවට ලක් කළ විට, අල්ලාහ් විසින් තමන්ට ගෞරවය පිරිනමනු ලැබ ඇතැයි සිතීම ඔහුගේ ස්වභාවයයි. එවිට ඔහු “මාගේ පරමාධිපති මට ගරු කොට ඇත. එය මාගේ තත්ත්වයට ගරු ගිරීමක් වශයෙන් පිරිනමා ඇත” යැයි පවසයි. 

(16) නමුත් ඔහුගේ පෝෂණය සීමා කොට, ඔහු පරීක්ෂාවට ලක් කළ විට තම පරමාධිපති තමන් අවමානයට පත් කර ඇතැයි සිතයි. එවිට ඔහු “මාගේ පරමාධිපති මා අවමානයට පත් කොට ඇත” යැයි පවසයි.

(17) එසේ නොව, සැබැවින්ම ආශිර්වාද කර තිබීම ගැන දෙවියන් තම ගැත්තා පිළිබඳ තෘප්තියට පත්ව ඇතැයි යන්නට සාධකයක් ලෙස හෝ තමන්ට යම් අභාග්‍යයක් ඇති වූ විටෙක තම පරමාධිපති ඉදිරියේ ඔහු අවමානයට පත් වූ අයකු යැයි රූපණය කරන්නාක් මෙන් හෝ නැත. කෙසේ වෙතත් නුඹලාට අල්ලාහ් පිරිනැමූ පෝෂණයෙන් නුඹලා අනාථ දරුවන්හට ගරු නොකරන්නාහුය.

(18) කුසට ආහාරයක් නොමැති දිළින්දන් හට ආහාර සැපයීම සඳහා අන්‍යෝන්‍ය ලෙස අනෙකා උනන්දු නොකරන්නාහුය.

(19) දුර්වල කාන්තාවන්, අනාථයින්ගේ උරුමයන්හි අනුමත භාවය පිළිබඳ කිසිදු සැලකිල්ලක් නොදක්වා දැඩි සේ අනුභව කරන්නාහුය.

(20) අධික ලෙස ධනයට ප්‍රිය කරන්නාහුය. ස්ව කැමැත්තෙන් අල්ලාහ්ගේ මාර්ගයේ වියදම් කිරීමට මසුරුකම් පාන්නාහුය.

21-26. ලොව අවසන් දිනයේදී සිදු වන අර්බුද හා එහි පවතින පසුතැවිල්ල.

21. එසේ නොව, මහපොළොව කැබලි කැබලි වශයෙන් සුනු විසුනු කරනු ලැබූ කල්හි, 22. තවද මලක්වරු(දේව දූතයෝ) පෙළින් පෙළට (පෙළ ගැසී) සිටියදී නුඹගේ පරමාධිපති පැමිණෙනු ඇත. 23. තවද එදින නිරය ගෙන එනු ලැබේ. එදිනදී මිනිසා සිහිපත් කරයි. එම සිහිපත් කිරීම ඔහුට කෙසේ (නම් ඵලක්) වනු ඇත් ද? 24. “අහෝ! මම මාගේ ජීවිතය වෙනුවෙන් කල් ඇති ව (යහකම්) සිදු කරන්නට තිබුණා නොවේ” දැයි ඔහු පවසයි. 25. එවිට එදිනදී ඔහුගේ (අල්ලාහ්ගේ) දඬුවම මෙන් කිසිවෙක් දඬුවම් නොකරනු ඇත. 26. තවද ඔහුගේ බැඳීම මෙන් කිසිවෙක් (අපරාධකරුවන් ව) බැඳ නොතබනු ඇත.

كَلَّآۖ إِذَا دُكَّتِ ٱلۡأَرۡضُ دَكّٗا دَكّٗا ٢١ وَجَآءَ رَبُّكَ وَٱلۡمَلَكُ صَفّٗا صَفّٗا ٢٢ وَجِاْيٓءَ يَوۡمَئِذِۢ بِجَهَنَّمَۚ يَوۡمَئِذٖ يَتَذَكَّرُ ٱلۡإِنسَٰنُ وَأَنَّىٰ لَهُ ٱلذِّكۡرَىٰ ٢٣ يَقُولُ يَٰلَيۡتَنِي قَدَّمۡتُ لِحَيَاتِي ٢٤ فَيَوۡمَئِذٖ لَّا يُعَذِّبُ عَذَابَهُۥٓ أَحَدٞ ٢٥ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُۥٓ أَحَدٞ ٢٦

(21) මෙසේ නුඹලා කටයුතු කිරීම නුසුදුසුය. මහපොළොව දැඩි ලෙස සෙලවී කම්පනය වන විට එම අවස්ථාව ගැන මදක් සිතා බලන්න.

(22) අහෝ දූතය! ඔබේ පරමාධිපති තම ගැත්තන් අතර වෙන් කිරීම සඳහා පැමිණෙනු ඇත. මලක්වරුන් ද පෙළ ගැසී පෙළින් පෙළට පැමිණෙති.

(23) එදින නිරය සමීපයට ගෙන එනු ලබයි. එයට දංවැල් දහසක් ඇත. සෑම දංවැලක්ම හැත්තෑ දහසක් මලක්වරු අල්ලාගෙන එය ඇද ගෙන එනු ඇත. එදින මිනිසා අල්ලාහ් වෙත සමීප වීමට අතපසු වූ කරුණු ගැන මෙනෙහි කරනු ඇත. නමුත් එදිනදී එසේ මෙනෙහි කිරීම ඔහුට කෙසේ නම් ඵල දෙනු ඇත් ද? හේතුව එය ප්‍රතිඵල දෙන දිනයක් මිස යහකම් කිරීමේ දිනයක් නොවන බැවිනි.

(24) දැඩි කණස්සල්ලෙන් ඔහු (මිනිසා) “අහෝ මාගේ මේ සැබෑ මතුලොව ජීවිතය වෙනුවෙන් කල් ඇතිව යහකම් කරන්නට තිබුණා නොවේදැ”යි පවසා පසුතැවිලි වෙයි.

(25) එදින අල්ලාහ් දඬුවම් කරන්නාක් මෙන් කිසිවකු දඬුවම් නොකරයි. හේතුව අල්ලාහ්ගේ දඬුවම ඉතා දරුණුය. නොකඩවා පවතින්නක්ය.

(26) එහිදී දෙවියන් ප්‍රතික්ෂේප කරන්නන්ව දංවැල්වලින් බැඳ දමන්නාක් මෙන් කිසිවකු බැඳ නොදමනු ඇත.

27-30.සැනසුමට පත් ආත්මය හා පරමාධිපතිගේ පිළිගැනීම.

27,28. “අහෝ සැනසුමට පත් ආත්මය! නුඹ තෘප්තියට පත් වුවෙකු ලෙස ද තෘප්තියට පත් කරනු ලැබුවෙකු ලෙස ද නුඹගේ පරමාධිපති වෙත හැරී යනු. 29. එවිට (අල්ලාහ් මෙසේ පවසයි) නුඹ මාගේ ගැත්තන් අතරට යනු. 30. තවද මාගේ ස්වර්ගයට පිවිසෙනු.

يَٰٓأَيَّتُهَا ٱلنَّفۡسُ ٱلۡمُطۡمَئِنَّةُ ٢٧ ٱرۡجِعِيٓ إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةٗ مَّرۡضِيَّةٗ ٢٨ فَٱدۡخُلِي فِي عِبَٰدِي ٢٩ وَٱدۡخُلِي جَنَّتِي ٣٠

(27) දෙවියන් විශ්වාස කළ එනම්: මුඃමින්වරයකුගේ ආත්මය වනාහි, එය මරණයට පත් වන විට හා මළවුන් කෙරෙන් නැගිටුවනු ලබන විටදී ආහෝ දේව විශ්වාසය තුළට පිවිස යහකම්කොට සැනසුමට පත් ආත්මය!” යැයි ආමන්ත්‍රණය කරමින් මෙසේ පවසනු ලැබේ.

(28) ඔබ විසින් හිමි කර ගත් මහඟු තිළිණ සම්බන්ධයෙන් ඔබේ පරමාධිපති ගැන ඔබ තෘප්තියට පත් වූ තත්ත්වයෙන් ද ඔබ කළ යහකම් හේතුවෙන් සුවිශුද්ධ අල්ලාහ් ඔබ ගැන තෘප්තියට පත් වූ තත්ත්වයෙන් ද ඔබ ඔබේ පරමාධිපති වෙත හැරී යනු.

(29) මාගේ දැහැමි ගැත්තන්ගේ කණ්ඩායමට ඔබත් ඇතුළු වනු.

(30) ඔවුනට මා විසින් සූදානම් කර ඇති මාගේ ස්වර්ගයට ඔබ ද පිවිසෙනු.

මෙම පාඨයන්හි අන්තර්ගතය

· වසරේ දින අතුරින් දුල් හජ් මාසයේ දින දහය පිළිබඳ වූ මහිමය. · කිසිදු ආදේශයකින් තොරව උපමා කිරීමකින් තොරව මළවුන් කෙරෙන් නැගිටුවනු ලබන දිනයේදී අල්ලාහ් තම නියම ස්වරූපයෙන් පැමිණෙන බව තහවුරු කිරීම. · දෙවියන් කෙරෙහි විශ්වාසය තබන්නා තමන්ට යම් අභාග්‍යයක් සිදු වූ විට ඉවසිලිවන්තව කටයුතු කරයි. තමන්ට යමක් පිරිනමනු ලැබූ විට ඒ සඳහා කෘතගුණ වේදය පළ කරයි.

سُورَةُ البَلَدِ

90 සූරත් අල්-බලද් (නගරය)

මක්කාහ්වේදී හෙළිදරව් කෙරුණකි. ආයාත් 20 කි.

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

අපරිමිත දයාන්විත අසමසම කරුණාන්විත අල්ලාහ්ගේ නාමයෙනි.

1-7. බලයෙන් හා ධනයෙන් මිනිසා පරීක්ෂාවට ලක් කිරීම.

1-3. නුඹ මෙම නගරයේ රැඳී සිටිය දී මෙම නගරය (මක්කාහ්) මත ද ජනිත කරන්නා හා ඔහු ජනිත කළ දෑ මත ද දිවුරමි. 4. සැබැවින්ම අපි මිනිසා ව දැඩි දුෂ්කරතාවක මැව්වෙමු. 5-7. ඔහු කෙරෙහි කිසිවෙකු බලය නොදරනු ඇතැයි ඔහු සිතන්නේ ද? මම අධික වශයෙන් ධනය නාස්ති කළෙමි යැයි ඔහු පවසයි. ඔහු ව කිසිවෙක් නොදුටුවේ යැයි ඔහු සිතන්නේ ද?

لَآ أُقۡسِمُ بِهَٰذَا ٱلۡبَلَدِ ١ وَأَنتَ حِلُّۢ بِهَٰذَا ٱلۡبَلَدِ ٢ وَوَالِدٖ وَمَا وَلَدَ ٣ لَقَدۡ خَلَقۡنَا ٱلۡإِنسَٰنَ فِي كَبَدٍ ٤ أَيَحۡسَبُ أَن لَّن يَقۡدِرَ عَلَيۡهِ أَحَدٞ ٥ يَقُولُ أَهۡلَكۡتُ مَالٗا لُّبَدًا ٦ أَيَحۡسَبُ أَن لَّمۡ يَرَهُۥٓ أَحَدٌ ٧

ඉලක්කගත කරුණු:

මෙලොව හා මතුලොව යන දෙලොවෙහි දේව ප්‍රතික්ෂේපයේ හා දඬුවමේ දුෂ්කරතාව අතර පවතින මිනිසාගේ තත්ත්වයත් දේව කරුණාව හා විශ්වාසය පිළිගැනීමේ අසීරුතාව අතර පවතින තත්ත්වයත් ගැන පැහැදිලි කරයි.

විග්‍රහය:

(1) ශුද්ධ වූ මක්කා නගරය මත අල්ලාහ් දිවුරා පවසයි.

(2) අහෝ දූතය! ඔබ එහි සිදු කරන දෑ ඔබට අනුමතය. මරණ දඬුවමට නියමිත වූ අය වෙත මරණ දඬුවම දියත් කිරීමත් සිරභාරයට ගන්නට සුදුසු අය සිර භාරයට ගැනීමටත් එහි ඔබට අනුමැතිය ඇත.

(3) මිනිසාගේ පියා මතද අල්ලාහ් දිවුරා පවසයි. එමෙන්ම ඔහුගෙන් දාව බිහිවන පරම්පරාව මත ද දිවුරා පවසයි.

(4) සැබැවින්ම මිනිසා දුෂ්කර හා අසීරු ජීවන ක්‍රමයක් තුළ අපි මවා ඇත්තෙමු. මෙලොව ජීවත් වන විටදී බොහෝ පීඩාවන්ට ඔහු මුහුණ දෙයි. එහි ඔහු හිරවී සිටිනු ඇත.

(5) මිනිසා පාපකම්හි නියැළුණු විට කිසිවකු ඔහු මත බලය නොදරනු ඇතැයි හෝ ඔහුගෙන් පළි නොගනු ඇතැයි හෝ සිතන්නේ ද? ඔහුගේ පරමාධිපති ඔහුව මවා නිරීක්ෂණය කරමින් සිටියි.

(6) “අධික ලෙස උද්දච්චකමේ ගිලී එක පිට එක මම ධනය වියදම් කර ඇත්තෙමි’ යැයි ඔහු පවසයි.

(7) මෙසේ තමන් වියදම් කළ දෑ පිළිබඳ පුරසාරම් දොඩන්නා, තමන් දෙස අල්ලාහ් බලා නොසිටින බවත් ඔහුගේ ධනය සම්බන්ධයෙන්, එය ඉපැයුවේ කෙසේද? කුමක් සඳහා එය වියදම් කළේද යන්න පිළිබඳ ඔහු තමන්ගෙන් නොවිමසනු ඇතැයි ඔහු සිතන්නේ ද?

 8-16. අල්ලාහ් තම ගැත්තන්හට පිරිනමා ඇති දායාද සිහිපත් කිරීම, යහපත් කටයුතු වල නිරත වෙමින් ඒ සඳහා කෘතවේදී වන මෙන් දිරි ගැන්වීම.

8,9. අපි ඔහුට ඇස් දෙක ද දිවක් ද දෙතොල් ද ඇති නොකළෙමු ද? 10. තවද, අපි ඔහුට (හොඳ නරක යන) මාවත් දෙක වෙත මඟ පෙන්වූයෙමු. 11. එනමුත් ඔහු අකබා ව තරණය කිරීමට වෑයම් නොකළේය. 12. අකබා ව යනු කුමක්දැයි නුඹ ව දැනුවත් කළේ කුමක්ද? 13-16. (එය) වහලෙකු නිදහස් කිරීම හෝ සාගින්නෙන් යුත් දිනක සමීපකම් ඇති අනාථ ඥාතියෙකුට හෝ අසරණ වූ දිළිඳෙකුට හෝ ආහාර සැපයීම වේ.

أَلَمۡ نَجۡعَل لَّهُۥ عَيۡنَيۡنِ ٨ وَلِسَانٗا وَشَفَتَيۡنِ ٩ وَهَدَيۡنَٰهُ ٱلنَّجۡدَيۡنِ ١٠ فَلَا ٱقۡتَحَمَ ٱلۡعَقَبَةَ ١١ وَمَآ أَدۡرَىٰكَ مَا ٱلۡعَقَبَةُ ١٢ فَكُّ رَقَبَةٍ ١٣ أَوۡ إِطۡعَٰمٞ فِي يَوۡمٖ ذِي مَسۡغَبَةٖ ١٤ يَتِيمٗا ذَا مَقۡرَبَةٍ ١٥ أَوۡ مِسۡكِينٗا ذَا مَتۡرَبَةٖ ١٦

(8) බලන්නට හැකිවන සේ අපි ඔහුට දෑස් ඇති නොකළෙමු ද?

(9) කතා කරන්නට හැකිවන සේ දිවක් හා තොල් දෙකක් ඇති නොකළෙමු ද?

(10) උතුම් මග හා වැරදි මග කුමක්දැ?යි යන්න අපි ඔහුට හඳුන්වා දුන්නෙමු.

(11) තමන් ස්වර්ගයෙන් ඉවත් කරන, එයට බාධා පමුණුවන, එහි සීමාව ඉක්මවා යන අකබාව තරණය කිරීම ඔහුගෙන් අපේක්ෂා කෙරේ.

(12) අහෝ දූතය, ස්වර්ගයට පිවිසීමට බාධා පමුණුවන අකබාව කුමක්දැ? යි ඔබව දැනුවත් කළේ කුමක් ද?

(13) එය පුරුෂ වහලෙකු හෝ ස්ත්‍රී වහලියක නිදහස් කිරීමය.

(14) එසේ නැතිනම් ආහාර ලබා ගැනීමට දුෂ්කර, සාගින්නෙන් පෙළෙන දිනකදී ආහාර සැපයීමය.

(15) එසේත් නැත්නම් පියකු නැති දරුවකුට ආහාර සැපයීමය. ඔහුට පිළිසරණක් වීමය.

(16) එසේත් නැතිනම් කිසිවක් හිමි නැති දිළින්ඳෙකුට ආහාර සැපයීමය.

17,18. දකුණු පස ජනයාගේ ගමන.

17. පසු ව ඔහු විශ්වාස කර ඉවසීම පිළිබඳ එකිනෙකාට උපදෙස් දෙමින්, කරුණා දයාව පිළිබඳ එකිනෙකාට උපදෙස් දුන් අය අතුරින් කෙනෙකු බවට පත් වේ. 18. ඔවුහුමය දකුණත පාර්ශවයින් වන්නෝ.

ثُمَّ كَانَ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَتَوَاصَوۡاْ بِٱلصَّبۡرِ وَتَوَاصَوۡاْ بِٱلۡمَرۡحَمَةِ ١٧ أُوْلَٰٓئِكَ أَصۡحَٰبُ ٱلۡمَيۡمَنَةِ ١٨

(17) පසුව ඔහු අල්ලාහ්ව විශ්වාස කරන්නන් අතුරින් කෙනෙක් වී, ඔහුට අවනත වීම, පාපකම්වලින් දුරස්වීම, පරීක්ෂාවන්ට ලක්වන අවස්ථාවන්හිදී ඉවසීමෙන් කටයුතු කිරීම යනාදිය ගැන අන්‍යොන්‍ය ලෙස උපදෙස් දෙමින් අල්ලාහ් තම ගැත්තන් හට සිය මහා කාරුණික භාවය ගැන එකිනෙකා දැනුවත් කිරීමය.

(18) මෙම ගුණාංගවලින් වර්ණනා කරනු ලැබූවන්මය දකුණු පස ජනයා වනුයේ.

19,20. වම් පස ජනයාගේ ගමන.

19. තවද අපගේ වදන් ප්‍රතික්ෂේප කළවුන් වන ඔවුහුමය වමත් පාර්ශවයින් වන්නෝ. 20. ඔවුන්හට මොළවන ලද (නිරයේ) ගින්න (සූදානම්ව) ඇත.

وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِ‍َٔايَٰتِنَا هُمۡ أَصۡحَٰبُ ٱلۡمَشۡ‍َٔمَةِ ١٩ عَلَيۡهِمۡ نَارٞ مُّؤۡصَدَةُۢ ٢٠

(19) අපගේ දූතයාණන් හට පහළ කරනු ලැබූ අපගේ වදන් හා සාධක ප්‍රතික්ෂේප කළවුන් වනාහි ඔවුන් වම්පස ජනයා වෙති.

(20) මළවුන් කෙරෙන් නැගිටුවනු ලබන දිනයේදී නිරා ගින්නෙන් ඔවුන් වසාගනු ලැබේ. එහි ඔවුන් දඬුවම් විදිති.

මෙම පාඨයන්හි අන්තර්ගතය

· වහලුන් නිදහක් කිරීම, දැඩි සාගින්නකින් පෙළෙන අවස්ථාවක අවශ්‍යතාවෙන් සිටින උදවියට ආහාර සැපයීම, අල්ලාහ් කෙරෙහි විශ්වාසය තැබීම, ඉවසීම හා කරුණාව පිළිබඳ අන්‍යෝන්‍ය ලෙස උපදෙස් දීම යනාදිය ස්වර්ගයට පිවිසීමට ඉවහල් වන වැදගත් කරුණු වන්නේය. · නබිත්වයේ සාධකයක් වනුයේ දහවල් කාලයේ පැයක කාලයක් මක්කාව තුළ තමන් කැමති පරිදි කටයුතු කරන්නට ඔහුට සම්පූර්ණ අනුමැතිය ඇති බව දන්වා සිටීමය. · අල්ලාහ් වහල්බවේ මාර්ග පටු කරමින් නිදහස් බවේ මාර්ග පුළුල් කරන විට එම නිදහස් කිරීම ඔහු වෙත සමීප වීමටත්, කළ පාපයන් සඳහා ප්‍රතිකර්මයක් වීමටත් හේතුන් බවට එය පත් කරනු ඇත.

سُورَةُ الشَّمۡسِ

91 සූරත් අෂ්-ෂම්ස් (සූර්යයා)

මක්කාහ්වේදී හෙළිදරව් කෙරුණකි. ආයාත් 15 කි.

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

අපරිමිත දයාන්විත අසමසම කරුණාන්විත අල්ලාහ්ගේ නාමයෙනි.

1-10. අල්ලාහ්ගේ බලය හෙළිදරව් කරමින් ඒ මත දිවුරා තම ආත්මය පිරිසිදු කර ගත්තවුනට භාග්‍යයන් ඇති බවත් එය නාස්තිකර ගත්තවුනට දඬුවම් ඇති බවත් දන්වා සිටීම.

1. හිරු හා එහි ප්‍රභාව මත ද, 2. එය පසුපසින් හඹා යන සඳු මත ද, 3. දහවල එය ඔප් නංවන විටදී එය මත ද, 4. රාත්‍රිය එය ආවරණය කරන විටදී එය මත ද, 5. අහස හා එය ගොඩ නැගූ දෑ මත ද, 6. පොළොව හා එය ව්‍යාප්ත කළ දෑ මත ද, 7. ආත්මය හා එය සමානුපාතව සැකසූ දෑ මත ද දිවුරමින්, 8. ඔහු එ(ම ආත්ම)යට එහි නපුර ද, එහි ධාර්මිකතාව ද ප්‍රවිෂ්ට කළේය. 9. සැබැවින්ම කවරෙක් එ(ම ආත්ම)ය පවිත්‍ර කර ගත්තේ ද ඔහු ජය ලැබීය. 10. තවද සැබැවින්ම කවරෙක් එය පාපයෙහි ගිල් වූයේ ද ඔහු පරාජයට පත් විය.

وَٱلشَّمۡسِ وَضُحَىٰهَا ١ وَٱلۡقَمَرِ إِذَا تَلَىٰهَا ٢ وَٱلنَّهَارِ إِذَا جَلَّىٰهَا ٣ وَٱلَّيۡلِ إِذَا يَغۡشَىٰهَا ٤ وَٱلسَّمَآءِ وَمَا بَنَىٰهَا ٥ وَٱلۡأَرۡضِ وَمَا طَحَىٰهَا ٦ وَنَفۡسٖ وَمَا سَوَّىٰهَا ٧ فَأَلۡهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقۡوَىٰهَا ٨ قَدۡ أَفۡلَحَ مَن زَكَّىٰهَا ٩ وَقَدۡ خَابَ مَن دَسَّىٰهَا ١٠

ඉලක්කගත කරුණු:

ක්ෂිතිජයෙහි හා මිනිසා තුළ පවතින අල්ලාහ්ගේ සාධක හා සාක්ෂි විද්‍යාමාන කොට, මිනිස් ආත්මයේ තත්ත්වයන්, එය පිවිතුරු කිරීම හා පාපකම්වලින් එය බැහැර කිරීම යනාදිය පෙන්වා දීම.

විග්‍රහය:

(1) හිරු මත ද එය බටහින් බැස ගිය පසුව නැවත උදාවන වේලාව මත ද දිවුරමින්

(2) හිරු බැසගිය පසුව ඊට පරව එන සඳු මත ද දිවුරමින්.

(3) ආලෝකය තුළින් මහපොළොවේ පවතින දෑ නිරාවරණය වන විට එම දහවල මත ද දිවුරමින්.

(4) මහපොළොව අඳුරෙන් වසාගන්නා රාත්‍රිය මත ද දිවුරමින්.

(5) අහස මත ද එහි ස්ථීර ලෙස ඉදි කර ඇති ආකාශ වස්තූන් මත ද දිවුරමින්

(6) පොළොව මත ද එහි මිනිසාට වාසය කළ හැකි පරිදි ව්‍යාප්ත වී තිබීමේ ක්‍රියාවලිය මත ද දිවුරමින්.

(7) සෑම ආත්මයක් මත ද එයට අනුකූලව මවා ඇති දෑ මත ද දිවුරමින්

(8) ආත්මය වැළකී සිටිය යුතු නපුරුකම් මොනවා ද? එය ගෙන ආ යුතු යහකම් මොනවාද? යන්න කිසිදු ඉගැන්වීමකින් තොරව ඔහු එයට වටහා දුන්නේය.

(9) ඉහත සඳහන් කරුණු මත දිවුරා අල්ලාහ් මෙසේ පවසයි: තම ආත්මය උතුම් දැයින් පුරවා, පහත් දැයින් හිස්කර, පිවිතුරු කර ගත් අය ජය ලැබීය.

(10) රහසිගත ව තම ආත්මය පාපකම් හා අපරාධ තුළ ගිලෙන්නට ඉඩ හැර සිටි අය පරාජය ලැබීය. තම ආත්මය පාපයෙන් පුරවා ගත් අය ගැන සිහිපත් කොට, එයට උපමා වශයෙන් සමූද් ජනයා පිළිබඳ අල්ලාහ් මෙනෙහි කරමින් මෙසේ පවසයි:

11-15. සමූද් ජනයා හා ඔටු දෙනගේ කතා වස්තුව.

11. සමූද් ජනයා තම සීමාව ඉක්මවා අපරාධ කරමින් (එය) බොරු යැයි පැවසුවෝය. 12. ඔවුන්ගේ මහා (අභාග්‍යවන්ත) පාපිෂ්ඨයා නැගී සිටි විට, 13. “මෙය අල්ලාහ්ගේ ඔටු දෙනය. (මෙයට හිංසා නොකරනු) යැයි ද ඌ පැන් බොන ස්ථානය (පැන් බීමෙන් නොවළක්වන්න) යැයි” ද අල්ලාහ්ගේ දූතයා පැවසුවේය. 14. එවිට ඔවුහු ඔහු ව බොරු කළෝය. පසුව උගේ නහර කපා දැමුවෝය. එබැවින් ඔවුන්ගේ පරමාධිපති ඔවුන්ගේ පාපය හේතුවෙන් ඔවුන් මත වේදනාව පහළ කර සුනු විසුනු කළේය. එමෙන්ම ඔවුන් ව සමතලා කර දැමුවේය. 15. තවද ඔවුන්ගේ අවසානය ගැන ඔහු බියවන්නේද නැත.

كَذَّبَتۡ ثَمُودُ بِطَغۡوَىٰهَآ ١١ إِذِ ٱنۢبَعَثَ أَشۡقَىٰهَا ١٢ فَقَالَ لَهُمۡ رَسُولُ ٱللَّهِ نَاقَةَ ٱللَّهِ وَسُقۡيَٰهَا ١٣ فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمۡدَمَ عَلَيۡهِمۡ رَبُّهُم بِذَنۢبِهِمۡ فَسَوَّىٰهَا ١٤ وَلَا يَخَافُ عُقۡبَٰهَا ١٥

(11) සමූද් ජනයා සීමාව ඉක්මවා ගොස් පාපකම් හා අපරාධ කිරීමෙහි ගිලී සිටි හේතුවෙන් ඔවුහු ඔවුන්ගේ නබිවරයාණන් වූ සාලිහ් (අලෙය්හිස් සලාම්) තුමාට බොරු කළෝය.

(12) තම පිරිස තමන්ට බලය පැවරූ පසු ඔවුන් අතර සිටි අභාග්‍යවන්තයා නැගී සිටි අවස්ථාවේදී.

(13) අල්ලාහ්ගේ දූත සාලිහ් අලෛහිස් සලාම් තුමා මෙසේ පැවසීය: නුඹලා අල්ලාහ්ගේ ඔටු දෙන හා නියමිත දිනයේදී එම ඔටුවා වතුර බොන ස්ථානය අතහැර දමනු. නොමනා අයුරින් ඌට බාධා නොකරනු.

(14) නමුත් ඔටුවා සම්බන්ධයෙන් ඔවුහු ඔවුන්ගේ දූතයාණන්හට බොරු කළහ. ඔවුන් අතර සිටි එම අභාග්‍යවන්තයා තමන් සිදු කළ දේ ඔවුන් නිවැරැදි යැයි පිළිගැනීමත් සමගම ඔහු ඌ මරා දැමීය. අල්ලාහ් ඔවුන් කෙරෙහි දඬුවම ක්‍රියාත්මක කළේය. ඔවුන්ගේ පාපකම් හේතුවෙන් මහා හඬකින් ඔහු ඔවුන් විනාශ කර දැමීය. ඔවුන් විනාශ කර දැමූ එම දඬුවමේදී ඔහු ඔවුන්ව සමතලාකර දැමීය.

(15) ඔවුන් විනාශ කර දමමින් අල්ලාහ් ඔවුනට සිදු කළ මේ මහා දඬුවම ඔහු අනුගමනය කළ අය ගැන පවා කිසිදු බියකින් තොරව ක්‍රියාත්මක කළේය.

سُورَةُ اللَّيۡلِ

92 සූරත් අල්-ලෙයිල් (රාත්‍රිය)

මක්කාහ්වේදී හෙළිදරව් කෙරුණකි. ආයාත් 21 කි.

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

අපරිමිත දයාන්විත අසමසම කරුණාන්විත අල්ලාහ්ගේ නාමයෙනි.

1-7. අල්ලාහ්ගේ බලය විදහා පාමින් ඒ මත දිවුරා වියදම් කිරීමේ මහිමය පිළිබඳ දන්වා සිටීම.

1. රාත්‍රිය ආවරණය කරන විට ඒ මත දිවුරමින්, 2. දහවල (දීප්තියෙන්) බැබලෙන විට ඒ මත දිවුරමින්, 3. පිරිමියා හා ගැහැනිය මැවූ ඔහු මත දිවුරමින්. 4. නියත වශයෙන්ම නුඹලාගේ උත්සාහයන් විවිධය. 5. එහෙයින් පරිත්‍යාග කර, බිය බැතිමත් වී, 6. යහපත ගෙන සාක්ෂාත් කළ කෙනෙකු වූ කලී, 7. අපි ඔහුට පහසුව වෙතට (යෑමට) පහසු කරන්නෙමු.

وَٱلَّيۡلِ إِذَا يَغۡشَىٰ ١ وَٱلنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰ ٢ وَمَا خَلَقَ ٱلذَّكَرَ وَٱلۡأُنثَىٰٓ ٣ إِنَّ سَعۡيَكُمۡ لَشَتَّىٰ ٤ فَأَمَّا مَنۡ أَعۡطَىٰ وَٱتَّقَىٰ ٥ وَصَدَّقَ بِٱلۡحُسۡنَىٰ ٦ فَسَنُيَسِّرُهُۥ لِلۡيُسۡرَىٰ ٧

ඉලක්කගත කරුණු:

දෙවියන් විශ්වාස කරන්නන් හා දෙවියන් ප්‍රතික්ෂේප කරන්නන් අතර ඇති තරාතිරම හෙළි කරනු වස් ඇතැම් සංඥා, ආත්ම හා ඒවායෙහි ක්‍රියාකාරකම් අතර පවතින වෙනස විග්‍රහ කිරීම.

විග්‍රහය:

(1) අහස හා පොළොව අතර ඇති දෑ රාත්‍රී අන්ධකාරයෙන් ආවරණය කරන විට අල්ලාහ් ඒ මත දිවුරා පවසයි.

(2) දහවල නිරාවරණය වී හෙළිවන විට ඒ මත දිවුරා පවසයි.

(3) ස්ත්‍රී හා පුරුෂ යන දෙවර්ගය මතද දිවුරා පවසයි.

(4) අහෝ මිනිසා! සැබැවින්ම නුඹලාගේ ක්‍රියාවන් විවිධය. ඒ අතර ස්වරගයට පිවිසීමට හේතුවන යහකම් ද ඇත. එමෙන්ම නිරයට පිවිසීමට හේතුවන පාපකම්ද ඇත.

(5) එහෙයින් සකාත්, නඩත්තු වියදම්, වන්දි වැනි වියදම් කිරීමට අනිවාර්ය දෑ පිරිනමමින් අල්ලාහ් තහනම් කළ දැයින් වැළකී සිටින අය වනාහි,

(6) එමෙන්ම, පසුවට ලබා දෙන බවට අල්ලාහ් පොරොන්දු වූ දෑ සැබෑවක් බව පවසා සිටි අය වනාහි,

(7) දැහැමි කටයුතු කිරීමටත් අල්ලාහ්ගේ මාර්ගයේ වියදම් කිරීමටත් අපි ඔහුට පහසු කරන්නෙමු.

8-11. මසුරුකම් පාන්නන්ට හිමි වන දඬුවම.

8. තවද මසුරු වී, තමන් අවශ්‍යතාවන්ගෙන් තොර (ස්වයං පූරිත) යැයි සිතා, 9. විශිෂ්ට දේ අසත්‍යය කළ කෙනෙකු වූ කලී, 10. අපි ඔහු ව දුෂ්කරතාවයන් වෙතට (යෑමට) පහසු කරන්නෙමු. 11. තවද, ඔහු (නිරයට) ඇද වැටුණු විට ඔහුගේ ධනය ඔහුට ප්‍රයෝජනයක් ගෙන දෙන්නේ නැත.

وَأَمَّا مَنۢ بَخِلَ وَٱسۡتَغۡنَىٰ ٨ وَكَذَّبَ بِٱلۡحُسۡنَىٰ ٩ فَسَنُيَسِّرُهُۥ لِلۡعُسۡرَىٰ ١٠ وَمَا يُغۡنِي عَنۡهُ مَالُهُۥٓ إِذَا تَرَدَّىٰٓ ١١

(8) මසුරුකම්පා තම ධනය වියදම් කිරීමට අනිවාර්ය වන කටයුතු සඳහා වියදම් නොකොට එම ධනය හේතුවෙන් අල්ලාහ් අවශ්‍ය නොවන බව සිතා ඔහුගෙන් කිසිදු භාග්‍යයක් ඉල්ලා නොසිටින අය වනාහි,

(9) එමෙන්ම පසුවට ලබා දෙන බවට අල්ලාහ් පොරොන්දු වූ දෑ ගැනද අල්ලාහ්ගේ මාර්ගයේ තම ධනය වියදම් කිරීම හේතුවෙන් පිරිනැමෙන කුසල් ගැන ද බොරු යැයි පවසා සිටි අය වනාහි,

(10) නපුරු ක්‍රියා සිදු කිරීම සඳහා අපි ඔහුට පහසු කොට යහකම් කිරීම ඔහුට අසීරු කාර්යයක් බවට පත් කරන්නෙමු.

(11) කිසිවක් වියදම් නොකොට ඔහු මසුරුකමින් තබා ගත් ධනය, ඔහු විනාශ වී නිරයට පිවිසෙන විට කිසිදු ප්‍රයෝජනයක් ඔහුට එයින් ගෙන දෙන්නේ නැත.

12-16. නිරය හා බොරු කරන්නන් හට හිමි වන දඬුවම.

12. නියත වශයෙන්ම යහමඟ ඇත්තේ අප වෙතය. 13. තවද නියත වශයෙන්ම මතුලොව හා මෙලොව (හිමිකම්) ඇත්තේ අපහට ය. 14. එහෙයින් මම නුඹලාට ඇවිළෙන ගින්න පිළිබඳ ව අනතුරු අඟවමි. 15,16. පිටු පා අසත්‍යය කළ අභාග්‍යවන්තයා හැර වෙන කිසිවෙක් එහි පිවිස දැවෙන්නේ නැත.

إِنَّ عَلَيۡنَا لَلۡهُدَىٰ ١٢ وَإِنَّ لَنَا لَلۡأٓخِرَةَ وَٱلۡأُولَىٰ ١٣ فَأَنذَرۡتُكُمۡ نَارٗا تَلَظَّىٰ ١٤ لَا يَصۡلَىٰهَآ إِلَّا ٱلۡأَشۡقَى ١٥ ٱلَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ ١٦

(12) අසත්‍යයෙන් වෙන් වූ සත්‍යය මඟ පැහැදිළි කිරීම අප සතු වගකීමකි.

(13) මතුලොව ජීවිතය හා මෙලොව ජීවිතය අප සතුය. එබැවින් අප අභිමත කරනු ලබන පරිදි ඒ දෙක තුළ ක්‍රියා කරන්නට ඉඩ සලස්සන්නෙමු. අප හැර වෙන කිසිවකුට එහි කිසිදු අයිතියක් නැත.

(14) එබැවින් අහෝ මිනිසා! ඔබ අල්ලාහ්ට පිටුපාන්නේ නම් ඇවිළෙන නිරා ගින්න පිළිබඳ ප්‍රවේසමෙන් සිටිනු.

(15) එම ගින්නේ උණුසුමෙන් අභාග්‍යවන්තයා මිස වෙන කිසිවකු විඳවන්නේ නැත. ඔහු දෙවියන්ව ප්‍රතික්ෂේප කරන්නෙකි.

(16) ඔහු අල්ලාහ්ගේ දූතයාණන් ගෙන ආ දෑ බොරු කළේය. අල්ලාහ්ගේ නියෝග පිළිපැදීමෙන් පිටුපෑවේය.

17-21. අල්ලාහ්ගේ මාර්ගයේ වියදම් කරන, දේව බිය හැඟීමෙන් යුතු ව කටයුතු කරන උදවිය නිරයෙන් ආරක්ෂා කිරීම.

17,18. තවද තම ධනය පිරිනමා පිවිතුරු වන බිය බැතිමත් අය ව සැබැවින්ම අපි මුදවා ගන්නෙමු. 19,20. තමා අසළ තිබී පිරිනමනු ලැබූ කිසිදු සම්පතක් උත්තරීතර තම පරමාධිපතිගේ තෘප්තිය අපේක්ෂාවෙන් මිස වෙනත් කිසිදු ප්‍රති උපකාරයක් ලැබීම සඳහා නොවීය. 21. තවද ඔහු මතු තෘප්තියට පත් වන්නේමය.

وَسَيُجَنَّبُهَا ٱلۡأَتۡقَى ١٧ ٱلَّذِي يُؤۡتِي مَالَهُۥ يَتَزَكَّىٰ ١٨ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُۥ مِن نِّعۡمَةٖ تُجۡزَىٰٓ ١٩ إِلَّا ٱبۡتِغَآءَ وَجۡهِ رَبِّهِ ٱلۡأَعۡلَىٰ ٢٠ وَلَسَوۡفَ يَرۡضَىٰ ٢١

(17) ජනයා අතර වඩාත් බැතිමත් වූ අබූ බක්කර් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා ඉන් දුරස් වනු ඇත.

(18) ඔහු පාපයෙන් පිවිතුරු වන්නට දැහැමි අයුරින් තම ධනය වියදම් කළේය.

(19) තම ධනයෙන් වියදම් කරන කිසියම් හෝ දෙයක් වේවා, ඔහු එය වියදම් කරනුයේ කිසිවකු තමන් වෙත කිසියම් ප්‍රති උපකාරයක් කිරීමේ බලාපොරොත්තුවෙන් නොවේ.

(20) එසේ ඔහු තම ධනය වියදම් කිරීමෙන් අපේක්ෂා කළ ඒකායන අරමුණ, සියලු මැවීම්වලට වඩා ඉහළින් සිටින උත්තරීතර අල්ලාහ්ගේ තෘප්තිය සදහාම පමණි.

(21) අල්ලාහ් ඔහුට පිරිනමන ගෞරවණීය සම්මාන හ ප්‍රතිඵල පිළිබඳ ඔහු මතු තෘප්තියට පත්වනු ඇත.

මෙම පාඨයන්හි අන්තර්ගතය

· චිත්ත පාරිශුද්ධිය හා සිත පිවිතුරු කර ගැනීමේ වැදගත්කම · පාපකම්වලට සහය දෙන්නෝ එම පාපයේ හවුල්කරුවෝ වෙති. · පාපකම් සිදු කිරීම මෙලොව දඬුවම් ලැබීමට හේතු වේ. · සෑම පහසුවක්ම පිහිටනුයේ ඒ සඳහා මවා ඇති දෑ අනුවය. එබැවින් ඔවුන් අතර අවනත වන්නන් හා පාපතරයින් සිටිනු ඇත.

سُورَةُ الضُّحَىٰ

93 සූරත් අල්-ලුහා (පෙරවරුව)

මක්කාහ්වේදී හෙළිදරව් කෙරුණකි. ආයාත් 11 කි.

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

අපරිමිත දයාන්විත අසමසම කරුණාන්විත අල්ලාහ්ගේ නාමයෙනි.

1-11. නබි (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) තුමාගේ හදවත ස්ථාවර කිරීම, එතුමාණන් කෙරෙහි වූ අල්ලාහ්ගේ ආශිර්වාදයන් සහ අල්ලාහ්ගෙන් වූ ඇතැම් මඟ පෙන්වීම්.

1. පෙරවරු ආලෝකය මත දිවුරමින්, 2. තවද රාත්‍රිය මත දිවුරමින් එය (අඳුරින්) ආවරණය කරන විට, 3. නුඹගේ පරමාධිපති නුඹ ව අතහැර දැමුවේ නැත. එමෙන්ම ඔහු අමනාප වූයේ ද නැත. 4. සැබැවින්ම, තවද ආරම්භයට වඩා අවසානය නුඹට වඩාත් යහපත් ය. 5. තවද නුඹගේ පරමාධිපති නුඹට මතුවට පිරිනමනු ඇත. එවිට නුඹ තෘප්තියට පත් වනු ඇත. 6. ඔහු නුඹ ව අනාථයෙකු ලෙස දුටුවේය. එවිට ඔහු රැකවරණය දුන්නේය. 7. තවද නුඹ ව අතරමං වූවෙකු ලෙස දුටුවේය. එවිට ඔහු මඟ පෙන්වූයේය. 8. තවද, ඔහු නුඹ ව අවශ්‍යතාව ඇත්තෙකු ලෙස දුටුවේය. එවිට ඔහු නුඹව ස්වයංපෝෂිත කළේය. 9. එහෙයින් අනාථයාට කටුක ලෙස නොසළකනු. 10. තවද, අයදින්නා ව පලවා නොහරිනු. 11. තවද, නුඹගේ පරමාධිපතිගේ ආශිර්වාදයන් ගැන නුඹ ප්‍රකාශ කරනු.

وَٱلضُّحَىٰ ١ وَٱلَّيۡلِ إِذَا سَجَىٰ ٢ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ ٣ وَلَلۡأٓخِرَةُ خَيۡرٞ لَّكَ مِنَ ٱلۡأُولَىٰ ٤ وَلَسَوۡفَ يُعۡطِيكَ رَبُّكَ فَتَرۡضَىٰٓ ٥ أَلَمۡ يَجِدۡكَ يَتِيمٗا فَ‍َٔاوَىٰ ٦ وَوَجَدَكَ ضَآلّٗا فَهَدَىٰ ٧ وَوَجَدَكَ عَآئِلٗا فَأَغۡنَىٰ ٨ فَأَمَّا ٱلۡيَتِيمَ فَلَا تَقۡهَرۡ ٩ وَأَمَّا ٱلسَّآئِلَ فَلَا تَنۡهَرۡ ١٠ وَأَمَّا بِنِعۡمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثۡ ١١

ඉලක්කගත කරුණු:

තම දූතයා වෙත සමීපභාවය පෙන්වමින් එතුමාණන් වෙත අල්ලාහ් දැක්වූ විශේෂ සැලකිල්ල, එතුමාණන් වෙත පිරිනැමූ දේව පණිවිඩයේ ආශිර්වාදය හා එහි අඛණ්ඩතාවය. ඒ බව දෙවියන් විශ්වාස කරන්නන් හට සිහි ගැන්වීම.

විග්‍රහය:

(1) දහවල ආරම්භය මත දිවුරමින්.

(2) රාත්‍රිය මත දිවුරමින් එය අන්ධකාරය පතුරුවා එහි මිනිසුන් තම කාර්යයන්ගෙන් ඉවත් ව සැනසුම ලබන විට.

(3) අහෝ දූතය, දේව පණිවිඩ නතර වූ කාලයේදී දෙවිඳුන්ට ආදේශ කරන්නන් පවසා සිටියාක් මෙන් ඔබේ පරමාධිපති ඔබව අතහැරියේ නැත. එමෙන්ම ඔබ සමඟ අමනාප වූයේ ද නැත.

(4) මතු නිවහන මෙලොවට වඩා ඔබට උතුම්ය. හේතුව, එහි නිමක් නැති සැප සම්පත් සදා පවතින බැවිනි.

(5) ඔබට හා ඔබේ සමූහයාට පිරිනමන දෑ පිළිබඳ ඔබ තෘප්තිමත් වන තරමට ඔබට හා ඔබේ සමූහයාට ඉමහත්වූ ප්‍රතිඵල මතු පිරිනමනු ඇත.

(6) කුඩා අවදියේ පියාණන් අහිමි වූ තත්ත්වයේ ඔබ සිටියෙහිය. පසුව ඔබේ සීයා වන අබ්දුල් මුත්තලිබ්ගේ හා ඉන්පසුව ඔබේ මහප්පා වන අබූ තාලිබ්ගේ භාරයේ සෙනෙහසට පත් කොට ඔහු ඔබට පිළිසරණක් දුන්නේය.

(7) දේව ග්‍රන්ථය (කුර්ආනය) කුමක් ද, ඊමානය (දේව විශ්වාසය) කුමක්දැයි යන්න ඔබ දැන සිටියේ නැත. පසුව ඒතුළින් ඔබ නොදැන සිටි දෑ ඔහු ඔබට ඉගැන්වීය.

(8) ඔබ දිළින්ඳෙකු ලෙස සිටියෙහිය. පසුව ඔහු ඔබව ස්වයංපෝෂිත කළේය.

(9) එබැවින් ළමා අවදියේදී පියාණන් අහිමි වූ අනාථ දරුවන් සමඟ වූ ඇසුර පළුදු නොකරනු. ඔවුන්ව පහත් කොට නොසලකනු.

(10) අවශ්‍යතා ඉල්ලා පැමිණෙන අය පලවා නොහරිනු.

(11) ඔබ වෙත අල්ලාහ් පිරිනැමූ ආශිර්වාද සඳහා ඔබ තුති පුද කොට ඒවා ගැන මෙනෙහි කරනු.

سُورَةُ الشَّرۡحِ

94 සූරත් අලම් නෂ්රහ් (අපි විවර නොකළෙමු ද?)

මක්කාහ්වේදී හෙළිදරව් කෙරුණකි. ආයාත් 8 කි.

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

අපරිමිත දයාන්විත අසමසම කරුණාන්විත අල්ලාහ්ගේ නාමයෙනි.

1-8. අල්ලාහ් අබියස ඔහුගේ දූත මුහම්මද් (සල්ලල්ලාහු අලෛහි වසල්ලම්) තුමා සතු නිලය.

1. අපි නුඹගේ හදවත නුඹට පුළුල් නොකළෙමු ද? 2,3. නුඹේ පිට තළමින් තිබූ නුඹගේ බර අපි නුඹගෙන් අහකට තැබුවෙමු. 4. තවද නුඹගේ කීර්තිය අපි නුඹට උසස් කළෙමු. 5. එබැවින් නියත වශයෙන්ම දුෂ්කරතාව සමඟ පහසු ව ද ඇත. 6. සැබැවින්ම දුෂ්කාරතාව සමඟ පහසු ව ද ඇත. 7. එබැවින්, නුඹ (නුඹගේ ලෞකික කටයුතු) අවසන් කළ විට (මතුලොව කටයුතු සඳහා) නැගී සිටිනු. 8. තවද නුඹගේ පරමාධිපති වෙත යොමු වනු.

أَلَمۡ نَشۡرَحۡ لَكَ صَدۡرَكَ ١ وَوَضَعۡنَا عَنكَ وِزۡرَكَ ٢ ٱلَّذِيٓ أَنقَضَ ظَهۡرَكَ ٣ وَرَفَعۡنَا لَكَ ذِكۡرَكَ ٤ فَإِنَّ مَعَ ٱلۡعُسۡرِ يُسۡرًا ٥ إِنَّ مَعَ ٱلۡعُسۡرِ يُسۡرٗا ٦ فَإِذَا فَرَغۡتَ فَٱنصَبۡ ٧ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَٱرۡغَب ٨

ඉලක්කගත කරුණු:

දුක් කම්කටොලු දුෂ්කරතා හා ඒවාට තුඩු දෙන කරුණු නබිතුමාණන්ගෙන් ඉවත් කොට අල්ලාහ් එතුමාණන් වෙත පිරිනමා තිබූ පූර්ණ අනුග්‍රහයන් ගැන සිහිපත් කිරීම.

විග්‍රහය:

(1) සැබැවින්ම ඔබේ හදවත අල්ලාහ් ඔබට පුළුල් කළේය. දේව පණිවුඩ ලැබීමේ ආශාව ඔබ වෙත ඇති කළේය.

(2) අපි ඔබෙන් පාපය ඉවත් කළෙමු.

(3) එය ඔබේ කොන්ද කැඩෙන තරමට ඔබට දුෂ්කරතා ගෙන දෙන්නක් විය.

(4) අහෝ මුහම්මද්! ඔබ ගැන සිහිකිරීම අපි උසස් කළෙමු. එය අදාන් ඉකාමත් හා වෙනත් තැන්වලදී ඔබ ගැන සිහිපත් කරන තරමට විය.

(5) දැඩිබව හා දුෂ්කරත්වය සමඟ සැහැල්ලුව හා පහසුව ද ඇත.

(6) දැඩිබව හා දුෂ්කරත්වය සමඟ සැහැල්ලුව හා පහසුව ඇත. එය ඔබ වටහා ගත්තේ නම් ඔබේ ජනයාගේ පීඩාවන් ඔබව කම්පනයට පත් නොකරනු ඇත. අල්ලාහ් වෙත කෙරෙන ඇරයුමෙන් ඔබව නොවළක්වනු ඇත.

(7) ඔබේ කටයුතුවලින් ඔබ නිදහස් වී ඒවා අවසන් කළ වහාම ඔබේ පරමාධිපතිට නැමදුම් කිරීමෙහි ඔබව නිරත කරනු.

(8) ඔබේ කැමැත්ත හා ඔබේ අභිලාෂය අල්ලාහ් වෙතට පමණක්ම යොමු කරනු.

سُورَةُ التِّينِ

95 සූරා අත්-තීන් (අත්තික්කා)

මක්කාහ්වේදී හෙළිදරව් කෙරුණකි. ආයාත් 8 කි.

بِّسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

අපරිමිත දයාන්විත අසමසම කරුණාන්විත අල්ලාහ්ගේ නාමයෙනි.

1-8. අල්ලාහ් මිනිසාට ගරු කිරීම හා දේව ප්‍රතික්ෂේපය හා පාපකම් හේතුවෙන් ඔහු ව පහත් කිරීම.

1. අත්තික්කා හා ඔලිව් මත ද, 2. සිනායි කන්ද මත ද, 3. අභයදායී මෙම නගරය මත ද දිවුරමින්. 4. සැබැවින්ම අපි මිනිසා ව ඉතා අලංකාර හැඩයකින් යුතුව මැව්වෙමු. 5. පසු ව පහත්වූවන්ගෙන් වඩා පහත් වු අයෙකු බවට අපි නැවත පත් කළෙමු. 6. විශ්වාස කොට යහකම් කළවුන් හැර, ඔවුනට අවසන් නොවන ප්‍රතිඵල ඇත. 7. එබැවින් ඉන් පසු ව විනිශ්චය බොරු යැයි නුඹට පැවසුවේ කුමක් ද? 8. විනිශ්චකරුවන්ගෙන් මහා විනිශ්චයකරු වන්නේ අල්ලාහ්ම නොවේද?

وَٱلتِّينِ وَٱلزَّيۡتُونِ ١ وَطُورِ سِينِينَ ٢ وَهَٰذَا ٱلۡبَلَدِ ٱلۡأَمِينِ ٣ لَقَدۡ خَلَقۡنَا ٱلۡإِنسَٰنَ فِيٓ أَحۡسَنِ تَقۡوِيمٖ ٤ ثُمَّ رَدَدۡنَٰهُ أَسۡفَلَ سَٰفِلِينَ ٥ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ فَلَهُمۡ أَجۡرٌ غَيۡرُ مَمۡنُونٖ ٦ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعۡدُ بِٱلدِّينِ ٧ أَلَيۡسَ ٱللَّهُ بِأَحۡكَمِ ٱلۡحَٰكِمِينَ ٨

ඉලක්කගත කරුණු:

මිනිසාගේ වටිනාකමත්, දහම තුළින් ඔහු ලබන උසස්භාවයත්, ඉන් ඉවත් වූ විට ඔහුට ඇති වන නින්දාව හා අපහාසයත් මෙනෙහි කිරීම. ඒ ගැන දේව පණිවුඩ පහළ කරනු ලැබූ ස්ථාන මත දිවුරා ප්‍රකාශ කර සිටියි.

විග්‍රහය:

(1) අල්ලාහ් තීන් -අත්තික්කා- මත දිවුරා පවසයි. එය එම ශාක හටගන්නා ස්ථානය අඟවන්නකි. තවද සෙයිතූන් -ඔලිව්- මත දිවුරා පවසයි. එය බහුල ලෙස ඔලිව් වැවී තිබූ ප්‍රදේශයක් වන පලස්තීනයයි. ඊසා අලෛහිස් සලාම් තුමාව නබිවරයකු ලෙස එවනු ලැබූ දේශය එයයි.

(2) මූසා අලෛහිස් සලාම් අල්ලාහ් අබියස කතා කළ සිනායි කන්ද මත ද දිවුරා පවසයි.

(3) දූත මෙහෙවර සමඟ මුහම්මද් (සල්ලල්ලාහු අලෛහි වසල්ලම්) තුමාණන් එවනු ලැබූ මෙන්ම එහි කිසිවකු ඇතුළු වූ විට සුරක්ෂිතභාවයට පත්වන ශුද්ධ වූ මක්කා නගරය මත දිවුරා පවසයි.

(4) සැබැවින්ම මිනිසා නිසි මැවීමකින් හා උසස් හැඩයකින් යුතුව අපි ඇති කළෙමු.

(5) පසුව අපි ඔහු මෙලොවෙහි වයෝවෘද්ධභාවයට පත් කරන්නෙමු.

سُورَةُ العَلَقِ

96 සූරත් අල්-අලක් (ලේ කැටිය)

මක්කාහ්වේදී හෙළිදරව් කෙරුණකි. ආයාත් 19 කි.

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

අපරිමිත දයාන්විත අසමසම කරුණාන්විත අල්ලාහ්ගේ නාමයෙනි.

1-5. කියවීමට ඉගෙනීමට හා ලිවීමට වූ නියෝගය.

1. (සියල්ල) මැවූ නුඹගේ පරමාධිපතිගේ නාමයෙන් කියවනු. 2. ඔහු මිනිසා ව ලේ කැටියෙන් මැව්වේය. 3,4. පෑනෙන් ඉගැන් වූ අති ගෞරවනීය නුඹගේ පරමාධිපතිගේ නාමයෙන් කියවනු. 5. ඔහු මිනිසාට තමන් නොදැන සිටි දෑ ඉගැන්වූයේය.

ٱقۡرَأۡ بِٱسۡمِ رَبِّكَ ٱلَّذِي خَلَقَ ١ خَلَقَ ٱلۡإِنسَٰنَ مِنۡ عَلَقٍ ٢ ٱقۡرَأۡ وَرَبُّكَ ٱلۡأَكۡرَمُ ٣ ٱلَّذِي عَلَّمَ بِٱلۡقَلَمِ ٤ عَلَّمَ ٱلۡإِنسَٰنَ مَا لَمۡ يَعۡلَمۡ ٥

ඉලක්කගත කරුණු:

ගැත්තා තම පරමාධිපති සමඟ සම්බන්ධකම් පවත්වන්නටත්, ඔහුට යටත් වන්නටත් එහි කිසිදු වෙනසක් හෝ අඩුවක් සිදු නොකර පිළිපදින්නටත් මිනිසා දැනුමෙන් හා එවන ලද දේව පණිවුඩ තුළින් පිරිපුන්වීම පිළිබඳ විස්තර කිරීම.

විග්‍රහය:

(1) අහෝ දූතය! ඔබ වෙත එවන ලද දේව පණිවුඩය සියලු මැවීම් නිර්මාණය කළ ඔබේ පරමාධිපති අල්ලාහ්ගේ නාමයෙන් ආරම්භ කොට කියවනු.

(2) ශුක්‍ර බිඳුවක තත්ත්වයේ සිට පසුව කූඩැල්ලෙකුගේ ස්වරූපයෙන් දිස්වන ලේ කැටියක් බවට පත්කොට එමගින් ඔහු මිනිසාව මැව්වේය.

(3) අහෝ දූතය! ඔබ වෙත අල්ලාහ් පහළ කළ පණිවුඩය ඔබ කියවනු. ඔබේ පරමාධිපති අති ගෞරවනීයය. ඔහුගේ ගෞරවයට සමීප වන්නට වෙනත් කිසිදු ගෞරවනීය කෙනෙකු නොමැත. ඔහු මහත් ත්‍යාගශීලීය. මහත් සේ උපකාර කරන්නාය.

(4) ඔහු පන්හිඳෙන් අදින්නට හා ලියන්නට ඉගැන්වීය.

(5) මිනිසා නොදැන සිටි දෑ ඔහු ඉගැන්වීය.

6-8. මිනිසාගේ ස්වභාවය හා පරමාන්ත දිනය පිළිබඳ අමතක කර දැමීම.

6. එසේනොව, නියත වශයෙන්ම මිනිසා සීමාව ඉක්මවා යන්නේය. 7. තමන් ස්වාධීන යැයි ඔහු සිතන්නේය. 8. නියත වශයෙන්ම නැවත හැරී යනුයේ නුඹගේ පරමාධිපති වෙතමය.

كَلَّآ إِنَّ ٱلۡإِنسَٰنَ لَيَطۡغَىٰٓ ٦ أَن رَّءَاهُ ٱسۡتَغۡنَىٰٓ ٧ إِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ ٱلرُّجۡعَىٰٓ ٨

(6) ඇත්තෙන්ම අබූ ජහල් වැනි පාපී මිනිසුන් අල්ලාහ්ගේ සීමාවන් ගැන තර්ක කරමින් ඒවා අබිබවා ගොස් කටයුතු කරති.

(7) එය තමන් සතු නිල හා ධන බලය හේතුවෙන් තමන් ස්වාධීන යැයි ඔහු සිතූ බැවිනි.

(8) අහෝ මිනිස! මළවුන් කෙරෙන් නැගිටුවනු ලබන දිනයේදී නැවත හැරී යා යුත්තේ ඔබේ පරමාධිපති වෙතමය. එවිට සෑම කෙනෙකුටම ඔහු උපයාගත් දෑට උචිත වූ පරිදි ඔහු(අල්ලාහ්) ප්‍රතිඵල පිරිනමනු ඇත.

9-19. අල්ලාහ්ගේ මාර්ගයෙන් වළක්වන අපරාධකරුවන් වෙත වූ අවවාදය.

9,10. ගැත්තා සලාතය ඉටු කරන විට ඔහු ව වළක්වනු ලබන අය ව නුඹ දුටුවෙහිද? 11,12. ඔහු යහමඟෙහි සිටීම හෝ බිය බැතිමත්භාවය පිළිබඳ අණ කර සිටීම හෝ නුඹ දුටුවේද? 13. තවද ඔහු (සත්‍යයය) බොරු කර පිටුපෑම නුඹ දුටුවේ ද? 14. නියත වශයෙන්ම අල්ලාහ් දකින්නේ යැයි ඔහු නොදැන සිටියේද? 15. එසේ නොව, ඔහු එයින් නොවැළකුණේ නම් අපි ඉදිරි නළල් කෙස් රොදින් (ඔහු ව) ඇදගෙන එන්නෙමු. 16. එනම් වැරදි කරමින් ද බොරුකරමින් ද සිටි (ඔහුගේ) නළල් කෙස් රොදිනි. 17. එබැවින් ඔහු ඔහුගේ කැඳවුම් කරුවන්(වන උදව්කරුවන්)ව කැඳවත්වා! 18. මතුවට අපි ද අපගේ (නිරයේ මලක්වරුන් වන) zසබානියාවරුන් ව කැඳවන්නෙමු. 19. එසේ නොව, නුඹ ඔහුට අවනත නොවනු. නුඹගේ (පරමාධිපතිට) සජදා කරනු. තවද ඔහුට සමීප වනු.

أَرَءَيۡتَ ٱلَّذِي يَنۡهَىٰ ٩ عَبۡدًا إِذَا صَلَّىٰٓ ١٠ أَرَءَيۡتَ إِن كَانَ عَلَى ٱلۡهُدَىٰٓ ١١ أَوۡ أَمَرَ بِٱلتَّقۡوَىٰٓ ١٢ أَرَءَيۡتَ إِن كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰٓ ١٣ أَلَمۡ يَعۡلَم بِأَنَّ ٱللَّهَ يَرَىٰ ١٤ كَلَّا لَئِن لَّمۡ يَنتَهِ لَنَسۡفَعَۢا بِٱلنَّاصِيَةِ ١٥ نَاصِيَةٖ كَٰذِبَةٍ خَاطِئَةٖ ١٦ فَلۡيَدۡعُ نَادِيَهُۥ ١٧ سَنَدۡعُ ٱلزَّبَانِيَةَ ١٨ كَلَّا لَا تُطِعۡهُ وَٱسۡجُدۡۤ وَٱقۡتَرِب۩ ١٩

(9) වළක්වමින් සිටි අබූ ජහල්ගේ පුදුම සහගත හැසිරීම ඔබ දුටුවෙහිද?

(10) අපගේ ගැත්තා වූ මුහම්මද් (සල්ලල්ලාහු අලෛහි වසල්ලම්) තුමා කඃබා දේවස්ථානයේ සලාතය ඉටු කරමින් සිටි විට ඔහු ඔහුව වැළැක්වීය.

(11) මෙසේ වළක්වන්නා තම පරමාධිපතිගෙන් වූ යම් සාධකයක් මත හෝ යහමග මත සිටිනු ඔබ දුටුවේද?

(12) එසේ නැතහොත් අල්ලාහ්ගේ නියෝගයන් පිළිපැද ඔහු වැළැක් වූ දැයින් වැළකී ඔහු කෙරෙහි බැතිමත් වී කටයුතු කරන මෙන් ඔහු මිනිසාට අණ කර සිටින්නේද? මෙසේ තිබියදී ඒ මත සිටින්නාව ඔහු වළක්වන්නේද?

(13) මෙසේ වළක්වන්නා, අල්ලාහ්ගේ දූතයාණන් ගෙන ආ දෑ බොරු කරමින්, එයට පිටුපාමින් සිටිනු ඔබ දුටුවේද? ඔහු අල්ලාහ්ට බිය විය යුතු නොවේද?

(14) මෙම ගැත්තාව සලාතයෙන් වළක්වන්නා, සැබැවින්ම අල්ලාහ් තමන් සිදු කරන දෑ දකින බවත් ඔහුට කිසිවක් සැඟවෙන්නේ නැති බවත් ඔහු නොදන්නේද?

(15) මෙම මෝඩ මිනිසා රූපණය කරන්නාක් මෙන් නොව, අපගේ ගැත්තාට හිංසා කිරීමෙන් හා ඔහු බොරුකාරයකු බවට පත් කිරීමෙන් ඔහු නොවැළකුණේ නම් අපි ඔහුගේ හිස ඉදිරිපස කෙස් රොදෙන් අල්ලා ගෙන නිරා ගින්න වෙත ඇඳගෙන යන්නෙමු.

(16) හිස ඉදිරිපස මෙම කෙස් රොදට හිමිකම් කියන්නා තමන් පවසන ප්‍රකාශයෙහි බොරුකාරයකි. තමන් කරන ක්‍රියාවෙහි අපරාධකාරයෙකි.

(17) ඔහුගේ හිස ඉදිරියෙහි ඇති නළලේ තිබෙන කෙස් රොදින් ඔහු ග්‍රහණය කොට නිරය වෙත ගෙන යන විට, එම දඬුවමින් ආරක්ෂා වන්නට උදව් පතමින් ඔහු තම මිතුරන් හා ඔහුගේ සහායිකයින් කැඳවත්වා!

(18) අපි නිරයේ භාරකාර දරුණු මලක්වරුන් කැඳවන්නෙමු. ඔවුන් අල්ලාහ් අණ කළ කිසිවකට පිටු පාන්නේ නැත. ඔවුනට අණ කරනු ලබන පරිදිම ක්‍රියා කරති. එවිට මෙම කණ්ඩායම් දෙකෙන් කවර කණ්ඩායමක් වඩාත් බලවත් හා ශක්තිමත් වන්නේ දැයි ඔහු හොඳින් බලත්වා.

(19) අහෝ නබිවරය! මෙම අපරාධකාරයා ඔබට යම් නපුරක් කරතැයි ඔබ සැක කරන්නාක් මෙන් එම කරුණ නොමැත. එබැවින් ඔහු(අපරාධකරු) අණ කරන කිසිවකට ඔබ අවනත නොවනු. අල්ලාහ්ට ඔබ සුජූද් කරනු. ඔහුට අවනත වෙමින් ඔහු වෙත සමීප වනු. සැබැවින්ම එය ඔහු වෙතට සමීප කරවනු ඇත.

මෙම පාඨයන්හි අන්තර්ගතය

· අල්ලාහ්ගේ තෘප්තිය · ඉස්ලාමය තුළ පවතින කියවීමේ හා ලිවීමේ වැදගත්කම · ධනය අහංකාරය වෙත ගෙන යෑමේ හා සත්‍යයෙන් දුරස්වීමේ භයානක කම · යහපත වැළැක්වීම දේව ප්‍රතික්ෂේපයේ ගුණාංගයකි. · දුක් වේදනා, නබි (සල්ලල්ලාහු අලෛහි වසලල්ම්) තුමාණන්ගේ පිට තලා පෙළා දැමුවේ නම් ඉතිරිව ඇති සෙසු මැවීම්හි තත්ත්වය කෙසේ වනු ඇත්ද?

سُورَةُ القَدۡرِ

97 සූරත් අල්-කද්ර් (බලගතු දෑ)

මක්කාහ්වේදී හෙළිදරව් කෙරුණකි. ආයාත් 5 කි.

بِّسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

අපරිමිත දයාන්විත අසමසම කරුණාන්විත අල්ලාහ්ගේ නාමයෙනි.

1-5. ලෙයිලතුල් කද්ර් රාත්‍රියෙහි මහිමයන්

1. නියත වශයෙන්ම අපි එය බලගතු රාත්‍රියෙහි පහළ කළෙමු. 2. බලගතු රාත්‍රිය කුමක්දැ යි නුඹ ව දැනුවත් කළේ කුමක්ද? 3. බලගතු රාත්‍රිය මාස දහසකට වඩා උතුම්ය. 4. මලක්වරුන් හා මහා ආත්මය (ජිබ්රීල්) තම පරමාධිපතිගේ අනුමැතියෙන් සෑම කරුණක්ම රැගෙන එහි පහළ වන්නේය. 5. ශාන්තියයි ! එය අරුණෝදය උදා වන කාලය තෙක් පවතියි.

إِنَّآ أَنزَلۡنَٰهُ فِي لَيۡلَةِ ٱلۡقَدۡرِ ١ وَمَآ أَدۡرَىٰكَ مَا لَيۡلَةُ ٱلۡقَدۡرِ ٢ لَيۡلَةُ ٱلۡقَدۡرِ خَيۡرٞ مِّنۡ أَلۡفِ شَهۡرٖ ٣ تَنَزَّلُ ٱلۡمَلَٰٓئِكَةُ وَٱلرُّوحُ فِيهَا بِإِذۡنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمۡرٖ ٤ سَلَٰمٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطۡلَعِ ٱلۡفَجۡرِ ٥

ඉලක්කගත කරුණු:

කද්ර් රාත්‍රියේ බලගතු කම, එහි මහිමය හා එදින පහළ කෙරෙන දෑ පිළිබඳ විස්තර කිරීම.

විග්‍රහය:

(1) රමළාන් මාසයේ කද්ර් රාත්‍රියේ නබි (සල්ලල්ලාහු අලෛහි වසල්ලම්) තුමාණන් හට අල් කුර්ආනය පහළ වීමට ආරම්භ කළාක් මෙන්ම අල් කුර්ආනය මුළුමණින්ම එවැනි රාත්‍රියක අපි පහළ අහසට පහළ කළෙමු.

(2) අහෝ නබිවරය, එම රාත්‍රියේ ඇති යහපත හා අභිවෘද්ධිය කවරකදැයි ඔබ දන්නෙහිද?

(3) එම රාත්‍රිය, මහිමයෙන් පිරිණු බලගතු රාත්‍රියකි. එහි විශ්වාසයෙන් යුතුව හා කුසල් බලාපොරොත්තුවෙන් නැමදුම්වල නිරත වන්නන්හට මාස දහසකට වඩා උතුම් වූ රාත්‍රියක් බවට එය පත්වනු ඇත.

(4) මලක්වරුන් හා ජිබ්රීල් තුමා තම පරාමාධිපතියාණන්ගේ අනුමැතිය ඇතිව එම වර්ෂය තුළ අල්ලාහ් විසින් මිනිසාට තීන්දු කළ ආහාර හා සම්පත්, ඔහුගේ මරණය හා උපත සහ ඔහු විසින් තීන්දු කළ අනෙකුත් නිර්ණායකයන් සමඟ පහළ වනු ඇත.

(5) මෙම මුලු රාත්‍රියම එහි ආරම්භයේ සිට අලුයම උදාවේ අවසානය තෙක්ම සමෘද්ධියෙන් පිරී පවතින්නකි.

මෙම පාඨයන්හි අන්තර්ගතය

· වසරේ රාත්‍රී අතර ‘කද්ර්’ රාත්‍රියට හිමි මහිමය.

سُورَةُ البَيِّنَةِ

98 සූරත් අල්-බය්යිනාත් (පැහැදිලි සාධකය)

මක්කාහ්වේදී හෙළිදරව් කෙරුණකි. ආයාත් 8 කි.

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

අපරිමිත දයාන්විත අසමසම කරුණාන්විත අල්ලාහ්ගේ නාමයෙනි.

1-5. අල්ලාහ්ගේ දූත මුහම්මද් (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) තුමාණන්ගේ වැදගත්කම, අල් කුර්ආනයේ මහිමය හා එහි දහම් ලත් ජනයා වෙන් ව යාම.

1. වේද ග්‍රන්ථ සතු ජනයා හා ආදේශ තබන්නෝ අතුරින් වූ ප්‍රතික්ෂේප කළ අය තමන් වෙත පැහැදිළි සාධකය පැමිණෙන තෙක් (ප්‍රතික්ෂේප කිරීමෙන්) ඉවත්වන්නෝ නොවූහ. 2. එනම් පිවිතුරු කරන ලද පත්‍රිකා කියවනු ලබන අල්ලාහ්ගෙන් පහළ වූ දේව දූතයා ය. 3. එහි නිවැරදි නීති රීති ලේඛන ඇත. 4. තවද, වේද ග්‍රන්ථය පිරිනමනු ලැබූ ජනයා ඔවුනට පැහැදිළි සාධකය පැමිණීමෙන් පසු ව මිස ඔවුහු වෙන් ව නොගියහ. 5. පිවිතුරු දහම අල්ලාහ්ට පුද කරමින් ඔහු ව නැමදීමටත් සලාතය ස්ථාපිත කිරීමටත් zසකාත් පිරිනැමීමටත් මිස ඔවුහු අණ කරනු නොලැබුවෝය. තවද ඍජු දහම වනුයේ එයයි.

لَمۡ يَكُنِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنۡ أَهۡلِ ٱلۡكِتَٰبِ وَٱلۡمُشۡرِكِينَ مُنفَكِّينَ حَتَّىٰ تَأۡتِيَهُمُ ٱلۡبَيِّنَةُ ١ رَسُولٞ مِّنَ ٱللَّهِ يَتۡلُواْ صُحُفٗا مُّطَهَّرَةٗ ٢ فِيهَا كُتُبٞ قَيِّمَةٞ ٣ وَمَا تَفَرَّقَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَٰبَ إِلَّا مِنۢ بَعۡدِ مَا جَآءَتۡهُمُ ٱلۡبَيِّنَةُ ٤ وَمَآ أُمِرُوٓاْ إِلَّا لِيَعۡبُدُواْ ٱللَّهَ مُخۡلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ حُنَفَآءَ وَيُقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤۡتُواْ ٱلزَّكَوٰةَۚ وَذَٰلِكَ دِينُ ٱلۡقَيِّمَةِ ٥

ඉලක්කගත කරුණු:

අල්ලාහ්ගේ දූතයාණන් ගෙන ආ දූත මෙහෙයේ ස්වරූපය හා තත්ත්වයත්, එහි පැහැදිළිතාවයත් හා එහි පූර්ණභාවයත් සිහි ගැන්වීම.

විග්‍රහය:

(1) යුදෙව්වන්, කිතුනුවන් හා දේව ආදේශකයින් අතුරින් දෙවියන් ප්‍රතික්ෂේප කළවුන්හට දේව ප්‍රතික්ෂේපය මත ඔවුන් එකතු වී ඒ සැමගේ එඟගත්වය පිහිටනු ලැබූයේත් පැහැදිළි සාක්ෂිය හා සාධකය පැමිණි පසුවය.

(2) ඒ පැහැදිළි සාක්ෂිය හා සාධකය වූයේ අල්ලාහ් විසින් එවන ලද දූතයාණන්ය. පාරිශුද්ධයින් මිස අන් කිසිවකු ස්පර්ශ නොකළ පවිත්‍ර වූ ලේඛනය එම දූතයාණන් විසින් කියවයි.

(3) මෙම ලේඛනයේ සත්‍යය හා සාධාරණ නීති පිළිබඳ තොරතුරු සඳහන්ව ඇත. එය මිනිසාගේ යහපත හා මඟපෙන්වීම කවර කරුණක් මත පිහිටන්නේ ද එය කරා යෑමට ඔවුනට මඟ පෙන්වනු ඇත.

(4) තව්රාතය දෙනු ලැබූ යුදෙව්වන් හා ඉන්ජීලය දෙනු ලැබූ කිතුනුවන් ඔවුන් වෙත අල්ලාහ් ඔහුගේ නබිවරයාණන් එවීමෙන් පසුව මිස වෙන්ව නොගියහ. නමුත් ඔවුන් අතර එය පිළිගත් අයද සිටියෝය. එමෙන්ම නබිවරයාගේ සත්‍යතාව දැන දැනත් එය ප්‍රතික්ෂේප කිරීමෙහි ඉක්මවා ගියවුන් ද සිටියෝය.

(5) යුදෙව්වන් හා කිතුනුවන්ගේ මුරණ්ඩුකම හා වැරද්ද හෙළි විය. ඔවුන්ගේ දහම් ග්‍රන්ථවල සඳහන්ව ඇති පරිදි අල්ලාහ් පමණක් නැමදීම, දෙවිඳුන්හට සමානයන් තැබීමෙන් වැළකීම, සලාතය විධිමත්ව ඉටු කිරීම, සකාත් පිරිනැමීම, යනාදිය මිස වෙන කිසිවක් මෙම අල් කුර්ආනයේ ඔවුනට අණ කරනු නොලැබීය. කිසිදු ඇදයක් නැති ඍජු දහම එයයි. ඒ හැර වෙනකක් අණ කරනු නොලැබීය.

6. දේව ප්‍රතික්ෂේපකයින්ට දඬුවම හිමි බවට වූ ප්‍රතිඥාව.

6. සැබැවින්ම පුස්තක ලත් ජනයා හා ආදේශ තබන්නන් අතුරින් වූ ප්‍රතික්ෂේප කළවුන් නිරා ගින්නෙහිය. ඔවුන් එහි සදාතනිකයෝ වෙති. ඔවුන්මය මැවීම් අතුරින් ඉතා අයහපත්ම මැවීම වනුයේ.

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنۡ أَهۡلِ ٱلۡكِتَٰبِ وَٱلۡمُشۡرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَٰلِدِينَ فِيهَآۚ أُوْلَٰٓئِكَ هُمۡ شَرُّ ٱلۡبَرِيَّةِ ٦

(6) යුදෙව්වන් හා කිතුනුවන් අතුරින් ද දේව ආදේශකයින් අතුරින් ද දෙවියන් ප්‍රතික්ෂේප කරන්නන් වනාහි, ඔවුහු මළවුන් කෙරෙන් නැගිටුවනු ලබන දිනයේදී නිරයට ඇතුළු වෙති. එහි සදාතනිකයෝ වෙති. ඔවුන් මැවීම් අතර සිටින නරකම අයයි. එය අල්ලාහ්ව ප්‍රතික්ෂේප කළ බැවින් හා ඔහුගේ දූතයාණන් ගැන ඔවුන් බොරු කළ බැවිනි.

7,8. දෙවියන් විශ්වාස කරන්නන්හට ස්වර්ගය හිමි බවට වූ ශුභාරංචිය.

7. සැබැවින්ම විශ්වාස කොට දැහැමි ක්‍රියාවන් කළවුන් වන ඔවුහුමය මැවීම් අතුරින් ශ්‍රේෂ්ඨ වන්නෝ. 8. ඔවුන්ගේ පරමාධිපති අබියස වූ ඔවුන්ගේ ප්‍රතිඵල වනුයේ පහළින් ගංගාවන් ගලා බස්නා අද්න් නම් ස්වර්ග උයන්ය. ඔවුහු එහි සදහටම සදාතනිකයෝ වෙති. අල්ලාහ් ඔවුන් ව පිළිගත්තේය. ඔවුහුද ඔහු ව පිළිගත්තෝය. එය තම පරමාධිපතිට බිය වූ අයටමය.

إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ أُوْلَٰٓئِكَ هُمۡ خَيۡرُ ٱلۡبَرِيَّةِ ٧ جَزَآؤُهُمۡ عِندَ رَبِّهِمۡ جَنَّٰتُ عَدۡنٖ تَجۡرِي مِن تَحۡتِهَا ٱلۡأَنۡهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَآ أَبَدٗاۖ رَّضِيَ ٱللَّهُ عَنۡهُمۡ وَرَضُواْ عَنۡهُۚ ذَٰلِكَ لِمَنۡ خَشِيَ رَبَّهُۥ ٨

(7) සැබැවින්ම අල්ලාහ්ව විශ්වාස කොට දැහැමි ක්‍රියාවන් කළවුන් වනාහි ඔවුන් මැවීම් අතුරින් ශ්‍රේෂ්ඨතම අය වෙති.

(8) ඔවුන්ගේ පරමාධිපති අබියස ඔවුනට හිමි කුසල් වනුයේ, මාලිගා හා ගස් අතරින් ගලා බස්නා ගංගා සහිත ස්වර්ග උයන්ය. ඔවුහු එහි සදාතනිකයෝ වන්නාහුය. ඔවුන් අල්ලාහ්ව විශ්වාස කළ බැවින්ද ඔහුට ඔවුන් අවනත වූ බැවින්ද අල්ලාහ් ඔවුන්ව පිළිගත්තේය. ඔවුහු ද ඔහුගේ ආශිර්වාදය ලබා ගත් බැවින් තෘප්තියට පත් වූහ. එම ආශිර්වාදය ලබා ගන්නේ තම පරමාධිපතිට බිය වී ඔහුගේ අණ ක්‍රියාත්මක කොට ඔහු වැළැක්වූ දැයින් වැළකී සිටින්නන්ය.

මෙම පාඨයන්හි අන්තර්ගතය

· නැමදුම් තුළ ඇති කර ගන්නා ඉහ්ලාස් හෙවත් චිත්තපාරිශුද්ධිය, එම නැමදුම පිළිගැනීමට තුඩු දෙන කොන්දේසියකි. · මැවීම් අතුරින් වඩාත් නරකම මැවීම වනුයේ දෙවියන් ප්‍රතික්ෂේප කරන්නන්ය. එමෙන්ම දෙවියන් විශ්වාස කරන්නන් උතුම් වූ අය වෙති. · මූලධර්ම ආගම්වල පවතින එකඟතාව මෙම දේව මෙහෙවර පිළිගැනීමට ඇරයුම් කරනු ලබන සාධකයකි. · අල්ලාහ් කෙරෙහි ඇති කර ගන්නා බිය බැතිමත්කම ඔහුගේ ගැත්තන් පිළිබඳ ඔහු තෘප්තියට පත්වීමට හේතුවක් වන්නේය.

سُورَةُ الزَّلۡزَلَةِ

99 සූරත් අzස් zසිල්zසාල් (කම්පනය)

මක්කාහ්වේදී හෙළිදරව් කෙරුණකි. ආයාත් 8 කි.

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

අපරිමිත දයාන්විත අසමසම කරුණාන්විත අල්ලාහ්ගේ නාමයෙනි.

1-8. අවසන් දිනයේදී සිදු වන ඇතැම් අර්බුද හා අණුප්‍රමාණයක් තරම් හෝ යහපතක් හෝ අයහපතක් කර ඇත්නම් ඒ පිළිබඳ සියුම් විනිශ්චය.

1. මහපොළොව එහි කම්පනයෙන් කම්පනය කරනු ලැබූ විට, 2. මහපොළොව එහි තුළ ඇති බර බැහැර කළ විට, 3. එයට කුමක් වී ඇත්දැ යි මිනිසා විමසයි. 4,5. එදින සැබැවින්ම නුඹේ පරමාධිපති එයට දැනුම් දුන් බවට එය එහි තොරතුරු පිළිබඳ දන්වා සිටියි. 6. එදින තම ක්‍රියාවන් දැක ගනු පිණිස ජනයා විවිධ කණ්ඩායම් වශයෙන් පිටත් ව පැමිණෙති. 7. එහෙයින් කවරෙක් අණුවක් තරම් ප්‍රමාණයකින් යහපතක් කර ඇත්තේ ද ඔහු එය දැක ගනී. 8. කවරෙක් අණුවක් තරම් වූ ප්‍රමාණයකින් අයහපතක් කර ඇත්තේද ඔහු එය දැක ගනී.

إِذَا زُلۡزِلَتِ ٱلۡأَرۡضُ زِلۡزَالَهَا ١ وَأَخۡرَجَتِ ٱلۡأَرۡضُ أَثۡقَالَهَا ٢ وَقَالَ ٱلۡإِنسَٰنُ مَا لَهَا ٣ يَوۡمَئِذٖ تُحَدِّثُ أَخۡبَارَهَا ٤ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوۡحَىٰ لَهَا ٥ يَوۡمَئِذٖ يَصۡدُرُ ٱلنَّاسُ أَشۡتَاتٗا لِّيُرَوۡاْ أَعۡمَٰلَهُمۡ ٦ فَمَن يَعۡمَلۡ مِثۡقَالَ ذَرَّةٍ خَيۡرٗا يَرَهُۥ ٧ وَمَن يَعۡمَلۡ مِثۡقَالَ ذَرَّةٖ شَرّٗا يَرَهُۥ ٨

ඉලක්කගත කරුණු:

විනිශ්චය දිනය පිළිබඳ සිහිපත් කිරීම හා අණුවක තරම් යහපතක් හෝ අයහපතක් හෝ සිදු කර තිබුණත් එය ගණනය කරනු ඇතැයි යන ස්ථීර විශ්වාසය පිළිබඳ සැලකිලිමත් නොවූ හදවත් අවදි කරවීම.

විග්‍රහය:

(1) මළවුන් කෙරෙන් නැගිටුවනු ලබන දිනයේදී පොළොවට සිදුවන දැඩි කම්පනය හේතුවෙන් එය චලනය වන විට,

(2) පොළොව තුළ වළදමා ඇති මිය ගිය ඇත්තන් හා වෙනත් දේවල් බැහැර කරනු ලබන විට,

(3) පොළොව මෙසේ කම්පනය වන්නට, එය චලනයට වන්නට හේතුව කුමක්දැ?යි මිනිසා වික්ෂිප්තව විමසයි.

(4) ඒ මහත්වූ දිනයේදී පොළොව තමන් මත සිදු වූ සියලු යහපත හා අයහපත පිළිබඳ තොරතුරු එළිපිට දන්වා සිටිනු ඇත.

(5) එය අල්ලාහ් එයට -පොළොවට- දැනුම් දී ඇති බැවින් හා ඒ ගැන නියෝග කර ඇති බැවිනි.

(6) පොළොව කම්පනයට පත්වන ඒ මහත් වූ දිනයේ මෙලොවෙහි තමන් කළ ක්‍රියාවන් දැක ගනු පිණිස මිනිසා විනිශ්චය ස්ථානයෙන් පිටත්ව කණ්ඩායම් වශයෙන් පැමිණෙනු ඇත.

(7) එබැවින් කවරෙකු කුඩා කුහුඹුවකු තරම්වත් යහපත් උතුම් ක්‍රියාවක් කර ඇත්තේද ඔහු එය තමන් ඉදිරියේ දකිනු ඇත.

(8) එමෙන්ම කවරෙකු කුඩා කුහුඹුවකු තරම්වත් අයහපත් නපුරු ක්‍රියාවක් කර ඇත්තේ ද ඔහු ද එය තමන් ඉදිරියේ දකිනු ඇත.

මෙම පාඨයන්හි අන්තර්ගතය

· ආදම්ගේ දරුවන් කළකම් පිළිබඳව මහපොළොව සාක්ෂි දැරීම.

سُورَةُ العَادِيَاتِ

100 සූරත් අල්-ආදියාත් (දිව යන දෑ)

මක්කාහ්වේදී හෙළිදරව් කෙරුණකි. ආයාත් 11 කි.

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

අපරිමිත දයාන්විත අසමසම කරුණාන්විත අල්ලාහ්ගේ නාමයෙනි.

1-11. මිනිසා තම පරමාධිපතිගේ දායාදයන් ප්‍රතික්ෂේප කරන බවටත් ධනයට අධික ලෙස ඇලුම් කරන බවටත් අවසාන දිනය පිළිබඳ ව අමතක කරමින් කටයුතු කරනු ලබන බවටත් දිවුරා පැවසීම.

1. හති දමමින් වේගයෙන් දිව යන දෑ මතද, 2. කුර ගැටීමෙන් ගිනි පුපුරු නංවන දෑ මතද, 3. තවද අලුයමෙහි ආක්‍රමණය කරන දෑ මතද දිවුරමින්. 4,5. එවිට එමගින් උන් දූවිලි නංවමින් කණ්ඩායම් වශයෙන් (සතුරන්) මැදට පිවිසෙති. 6. නියත වශයෙන්ම මිනිසා තම පරමාධිපතිට ගුණමකුය. 7. තවද නියත වශයෙන්ම ඔහු එයට සාක්ෂිකරුවෙක් වන්නේය. 8. තවද ඇත්තෙන්ම ඔහු වස්තුවට දැඩි ලෙස ඇලුම් කරන්නෙක් වන්නේය. 9. නමුත් මිනීවළවල් තුළ ඇති දෑ පිට කරනු ලබන වග ඔහු නොදන්නේ ද? 10. තවද හදවත් තුළ ඇති දෑ හෙළි කරනු ලබන වග (ඔහු නොදන්නේ) ද? 11. නියත වශයෙන්ම එදින ඔවුන්ගේ පරමාධිපති ඔවුන් පිළිබඳ ව සර්ව ප්‍රඥාවන්තය.

وَٱلۡعَٰدِيَٰتِ ضَبۡحٗا ١ فَٱلۡمُورِيَٰتِ قَدۡحٗا ٢ فَٱلۡمُغِيرَٰتِ صُبۡحٗا ٣ فَأَثَرۡنَ بِهِۦ نَقۡعٗا ٤ فَوَسَطۡنَ بِهِۦ جَمۡعًا ٥ إِنَّ ٱلۡإِنسَٰنَ لِرَبِّهِۦ لَكَنُودٞ ٦ وَإِنَّهُۥ عَلَىٰ ذَٰلِكَ لَشَهِيدٞ ٧ وَإِنَّهُۥ لِحُبِّ ٱلۡخَيۡرِ لَشَدِيدٌ ٨ ۞أَفَلَا يَعۡلَمُ إِذَا بُعۡثِرَ مَا فِي ٱلۡقُبُورِ ٩ وَحُصِّلَ مَا فِي ٱلصُّدُورِ ١٠ إِنَّ رَبَّهُم بِهِمۡ يَوۡمَئِذٖ لَّخَبِيرُۢ ١١

ඉලක්කගත කරුණු:

ලෞකික කටයුතුවලට වැදගත්කම දැක්වීමේදී මිනිසාගේ ස්වභාවය පැහැදිළි කිරීම. එය ඔහුට ඔහුගේ ධනය පිළිබඳව හා යළි නැගිටුවීම පිළිබඳව මෙනෙහි කරමින් ඔහුගේ ගමන් මඟ හැඬගස්වා ගැනීමට සිහිපත් කරමින් පැහැදිළි කරයි.

විග්‍රහය:

(1) වේගවත් බව හේතුවෙන් උන් හති දමන හඬ ඇසෙන තරමට දිව යන අශ්වයින් මත දිවුරමින්ද...

(2) දිව යන විට උන්ගේ කුර බලවත් ලෙස ගල්වල ගැටීමෙන් ගිනි පුපුරු නංවන අශ්වයින් මත දිවුරමින්ද...

(3) අලුයම් කාලයෙහි සතුරන් වෙත කඩා පනින අශ්වයින් මත දිවුරමින්ද ...

(4) උන් එසේ දිව යන විට දූහුවිලි අවුස්සාලයි.

(5) අශ්වාරෝහකයින් සමඟ කණ්ඩායම් වශයෙන් සතුරන් මැදට කඩා පනියි.

(6) මෙසේ අශ්වයින් මත දිවුරා සැබැවින්ම මිනිසා තම පරමාධිපති බලාපොරොත්තුවන අයුරින් තමන් කළ යුතුව ඇති යහපත් දෑ නොකොට ඉන් වැළකී සිටින බව අවධාරණය කරයි.

(7) එසේ යහපත් දෑ සිදුකිරීමෙන් වැළකී සිටින ඔහුම එයට සාක්ෂිකරුවකි. එය පැහැදිළි කරන විට එය ප්‍රතික්ෂේප කරන්නට ඔහුට හැකියාවක් නොලැබෙන්නේය.

(8) සැබැවින්ම ඔහු ධනයට කෑදරය. මසුරුය.

(9) විනිශ්චය සඳහාත් ප්‍රතිඵල පිරිනැමීම සඳහාත් මියගිය ඇත්තන් මිනීවළවල් වලින් යළි අවදිකරවා මහපොළොවෙන් ඉවතට ගන්නා විට ඔවුන් කල්පනය කරන්නාක් මෙන් එම විෂය නොපවතිනු ඇතැයි මෙළොව ජීවිතය තෝරාගත් අය වටහා නොගන්නේ මන්ද?

(10) සිත් තුළ ඇති කරගත් ඔහුගේ සිතුවිලි, විශ්වාසයන් හා වෙනත් දෑ පැහැදිළි කරනු ලැබ, ඒවා එළියට ගෙන එනු ලැබේ.

(11) සැබැවින්ම එදින ඔවුන්ගේ පරමාධිපති ඔවුන් පිළිබඳ සියලු තොරතුරු මැනවින් දැන සිටියි. ඔහුගේ ගැත්තන්ගේ කිසිදු කරුණක් ඔහුට සැඟවෙන්නේ නැත. ඒ අනුව ඔහු ඔවුනට ප්‍රතිඵල පිරිනමනු ඇත.

سُورَةُ القَارِعَةِ

101 සූරත් අල්-කාරිආ (කම්පනය ඇති කරන සිදුවීම)

මක්කාහ්වේදී හෙළිදරව් කෙරුණකි. ආයාත් 11 කි.

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

අපරිමිත දයාන්විත අසමසම කරුණාන්විත අල්ලාහ්ගේ නාමයෙනි.

1-11. අවසන් දිනයේදී සිදු වන ව්‍යසනය හා එහි දී මිනිසාගේ තත්ත්වය.

1‍. කම්පනය ඇති කරන සිදුවීම. 2. කම්පනය ඇති කරන සිදුවීම කුමක් ද? 3. කම්පනය ඇති කරන සිදුවීම කුමක්දැ යි නුඹට දැනුම් දුන්නේ කුමක්ද? 4. තවද එදින මිනිසා විසිරී එන (කෘමීන් වර්ගයක් වන) මේරුන් මෙන් පත් වනු ඇත. 5. තවද කඳු පීරනු ලැබූ ලොම් මෙන් පත් වනු ඇත. 6. එබැවින් තම තුලාව බරින් වැඩි වූ අය නම්, 7. ඔහු තෘප්තිමත් ජීවිතයෙහි පසු වෙයි. 8. තවද තම තුලාව බරින් සැහැල්ලු වී ගිය අය නම්, 9. ඔහුගේ වාසස්ථානය හාවියා වනු ඇත. 10. තවද එය (හාවියා) කුමක්දැ යි ඔබ ව දැනුවත් කළේ කුමක්ද? 11. (එය) දැඩි උෂ්ණයෙන් යුත් ගින්නකි.

ٱلۡقَارِعَةُ ١ مَا ٱلۡقَارِعَةُ ٢ وَمَآ أَدۡرَىٰكَ مَا ٱلۡقَارِعَةُ ٣ يَوۡمَ يَكُونُ ٱلنَّاسُ كَٱلۡفَرَاشِ ٱلۡمَبۡثُوثِ ٤ وَتَكُونُ ٱلۡجِبَالُ كَٱلۡعِهۡنِ ٱلۡمَنفُوشِ ٥ فَأَمَّا مَن ثَقُلَتۡ مَوَٰزِينُهُۥ ٦ فَهُوَ فِي عِيشَةٖ رَّاضِيَةٖ ٧ وَأَمَّا مَنۡ خَفَّتۡ مَوَٰزِينُهُۥ ٨ فَأُمُّهُۥ هَاوِيَةٞ ٩ وَمَآ أَدۡرَىٰكَ مَا هِيَهۡ ١٠ نَارٌ حَامِيَةُۢ ١١

ඉලක්කගත කරුණු:

මළවුන් කෙරෙන් නැගිටුවනු ලබන දිනයේදී සිදුවන්නට නියමිත අර්බුද තමන් ඉදිරියට ගෙන එනු ලබන විට සිය හදවත් තිගැස්සීම.

විග්‍රහය:

(1) අවසන් හෝරාවේදී සිදුවන මහා අර්බුද දැක මිනිසුන්ගේ හදවත් තිගැස්සෙන දිනයකි එය.

(2) අවසන් හෝරාවේදී සිදුවන මහා අර්බුද දැක මිනිසුන්ගේ හදවත් තිගැස්සෙන ඒ දිනය කුමක්ද?

(3) අවසන් හෝරාවේදී සිදුවන මහා අර්බුද දැක මිනිසුන්ගේ හදවත් තිගැස්සෙන එම දිනය කුමක් දැයි අහෝ දූතය! ඔබට දැනුම් දුන්නේ කුමක්ද? එය යළි අවදි කරවන දිනයකි.

(4) මිනිසුන්ගේ හදවත් තිගැස්සෙන එදින ඔබ මොබ දුවන මේරුන් මෙන් ඔවුහු සැරිසරති.

(5) පීරන ලද පුළුන් මෙන් විතැන් වී ගොස් සැහැල්ලුවෙන් ගමන් කරන තත්ත්වයට කදු පත්වනු ඇත.

(6) තමන්ගේ අයහකම් වලට වඩා තමන් කළ යහකම් බරින් වැඩි වූ අය වනාහි,

(7) ස්වර්ගය හිමි කර ගනිමින් තෘප්තිමත් ජීවිතයක පසු වනු ඇත.

(8) තමන්ගේ යහකම් වලට වඩා තමන් කළ අයහකම් බරින් වැඩි වූ අය වනාහි,

(9) මළවුන් කෙරෙන් නැගිටුවනු ලබන දිනයේදී ඔහුගේ නවාතැන ඔහුගේ වාසස්ථානය වන්නේ නිරයයි.

(10) අහෝ දූතය! එය කුමක්දැයි ඔබව දැනුවත් කර සිටියේ කුමක්ද?

(11) එය දැඩි තාපයෙන් යුත් ගින්නකි.

سُورَةُ التَّكَاثُرِ

102 සූරත් අත්-තකාසුරු (අධික ව රැස් කිරීම)

මක්කාහ්වේදී හෙළිදරව් කෙරුණකි. ආයාත් 8 කි.

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

අපරිමිත දයාන්විත අසමසම කරුණාන්විත අල්ලාහ්ගේ නාමයෙනි.

1-8. ලෞකික ජීවිතය මත ඇති දැඩි ඇල්ම හා අවසන් දිනයේ නිරය පිළිබඳ ව මිනිසාට බිය වැද්දීම.

1. (ලෞකික සම්පත්) අධික ලෙස සෙවීම (අල්ලාහ් ව සිහිපත් කිරීමෙන්) නුඹලා ව වෙනතකට යොමු කර ඇත. 2. නුඹලා මිනීවළවල් හමු වන තුරු, 3. එසේ නොව, නුඹලා (ඉක්මණින්) මතු දැන ගනු ඇත. 4. යළි එසේ නොව, නුඹලා (ඉක්මණින්) මතු දැන ගනු ඇත. 5. එසේ නොව, නුඹලා තිරසාර දැනුමෙන් දැන ගන්නාහු නම්, 6. සැබැවින්ම නුඹලා නිරය දකිනු ඇත. 7. පසු ව (නැවත වරක්), නුඹලා එය තිරසාර ඇසින් දකිනු ඇත. 8. තවද එදින නුඹලා (භුක්ති වින්දා වූ) සැප සම්පත් පිළිබඳ ව නුඹලාගෙන් විමසනු ලබනු ඇත.

أَلۡهَىٰكُمُ ٱلتَّكَاثُرُ ١ حَتَّىٰ زُرۡتُمُ ٱلۡمَقَابِرَ ٢ كَلَّا سَوۡفَ تَعۡلَمُونَ ٣ ثُمَّ كَلَّا سَوۡفَ تَعۡلَمُونَ ٤ كَلَّا لَوۡ تَعۡلَمُونَ عِلۡمَ ٱلۡيَقِينِ ٥ لَتَرَوُنَّ ٱلۡجَحِيمَ ٦ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيۡنَ ٱلۡيَقِينِ ٧ ثُمَّ لَتُسَۡٔلُنَّ يَوۡمَئِذٍ عَنِ ٱلنَّعِيمِ ٨

ඉලක්කගත කරුණු:

ලොවෙහි ගිලී සිටින්නන් හට මරණය හා විනිශ්චය පිළිබඳ සිහිගැන්වීම.

විග්‍රහය:

(1) අහෝ මිනිසුනි! ධනය හා දරුවන් හේතුවෙන් නුඹලා එකිනෙකා තුළ ඇති තරඟය අල්ලාහ්ට අවනත වීමෙන් නුඹලා ව වෙනතකට යොමු කර ඇත.

(2) නුඹලා මිය ගොස් නුඹලාගේ මිණිවලවල් නුඹලා හමුවන තුරු.

(3) ධනය හා දරුවන් හේතුවෙන් එසේ නුඹලා එකිනෙකා අහංකාරකම් පාමින් අල්ලාහ්ට අවනත වීමෙන් දුරස්වීම නුඹලාට සුදුසු නැත. එසේ නුඹලා වෙනතකට යොමු වී කටයුතු කිරීමේ විපාකය නුඹලා ඉක්මණින් මතු දැනගනු ඇත.

(4) එහි විපාකය නුඹ මතුලොවෙහි දැනගනු ඇත.

(5) සැබැවින්ම අල්ලාහ් ඉදිරියට නුඹලා ව ඉදිරිපත් කරනු ඇත. එවිට නුඹලා සිදු කළ සියලු ක්‍රියාවන්ට ඔහු ප්‍රතිඵල දෙනු ඇතැයි නුඹලා ස්ථීරවම වටහා ගන්නේ නම් එසේ දරුවන් හා ධනය හේතුකොට ගෙන අහංකාරකම් පා නුඹලා අල්ලාහ්ගෙන් වෙනතකට යොමු නොවන්නාහුය.

(6) අල්ලාහ් මත දිවුරා පවසමි. සැබැවින්ම මළවුන් කෙරෙන් නැගිටුවනු ලබන දිනයේදී නිරා ගින්න නුඹලා දෑසින්ම දැක ගනු ඇත.

(7) සැබැවින්ම එය කිසිදු සැකයකින් තොරවම ස්ථීර ලෙසම දැක ගනු ඇත.

(8) සුවය, ධනය හා වෙනත් සම්පත් අතුරින් කවර ආශිර්වාදයක් අල්ලාහ් නුඹලාට පිරිනමා ඇත්තේද ඒ පිළිබඳ ව නුඹලාගෙන් එහිදී ප්‍රශ්න කරනු ලබන්නෝය.

මෙම පාඨයන්හි අන්තර්ගතය

· දරුවන් හා සම්පත් හේතුවෙන් පුරසාරම් දෙඩීමේ හා අහංකාරකමේ ඇති භයානකත්වය. · කබ්ර් හෙවත් මිනීවල, ජනයා ඉතා ඉක්මණින් මතුලොව වෙත පෙරළා එය මුණ ගස්වන ස්ථානයකි. · මෙලොවෙහි මිනිසාට කවර කරුණක් අල්ලාහ් දායාද කර තිබුණේද ඒ සියලුම ආශිර්වාද පිළිබඳ මළවුන් කෙරෙන් නැගිටුවනු ලබන දිනයේදී ඔහුගෙන් ප්‍රශ්න කරනු ලබනු ඇත. · මිනිසාව ධනයට ඇලුම් කරන ස්වභාවයෙන් මවනු ලැබ ඇත.

سُورَةُ العَصۡرِ

103 සූරත් අල්-අස්ර් (කාලය)

මක්කාහ්වේදී හෙළිදරව් කෙරුණකි. ආයාත් 3 කි.

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

අපරිමිත දයාන්විත අසමසම කරුණාන්විත අල්ලාහ් ගේ නාමයෙනි.

1-3. දෙවියන් ප්‍රතික්ෂේප කරන්නාගේ තත්ත්වය හා දෙවියන් විශ්වාස කරන්නාගේ තත්ත්වය.

1. කාලය මත දිවුරමින්. 2. නියත වශයෙන්ම මිනිස් සංහතිය අලාභයෙහිම පසු වෙති. 3. නමුත් (සත්‍යය) විශ්වාස කර, දැහැමි ක්‍රියාවන් ඉටු කර, සත්‍ය පිළිබඳ එකිනෙකාට උපදෙස් දී ඉවසීම පිළිබඳව ද එකිනෙකාට උපදෙස් දුන් අය හැර.

وَٱلۡعَصۡرِ ١ إِنَّ ٱلۡإِنسَٰنَ لَفِي خُسۡرٍ ٢ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ وَتَوَاصَوۡاْ بِٱلۡحَقِّ وَتَوَاصَوۡاْ بِٱلصَّبۡرِ ٣

ඉලක්කගත කරුණු:

ජීවිතයේ සැබෑ ලාභය හා පාඩුව පැහැදිළි කිරීම හා මිනිසා ජීවත් වන කාල පරිච්ඡේදයේ වැදගත්කම් පෙන්වා දීම.

විග්‍රහය:

(1) අසර් වේලාව -සවස යාඥා සමය- පිළිබඳ සහිතක කොට ශුද්ධ වූ අල්ලාහ් මෙසේ පවසයි.

(2) නියත වශයෙන්ම මිනිසා යම් අඩුවක හා විනාශයක සිටියි.

(3) නමුත් අල්ලාහ් හා ඔහුගේ දූතයාණන් පිළිබඳ විශ්වාස කොට, දැහැමි ක්‍රියාවන් ඉටු කර, ඔවුන් අතරින් ඇතැමෙක් ඇතැමෙකුට අන්‍යෝන්‍යව සත්‍යය පිළිබඳ උපදෙස් දෙමින් ඒ මත ඉවසීමෙන් සිටින මෙන් ද උපදෙස් දෙමින් ජීවත් වන්නන් හැර. මෙම ගුණාංගවලින් වර්ණනා කරනු ලැබූවෝ මෙලොව හා මතුලොව ජීවිතයෙහි ජය ලබන්නෝ වෙති.

سُورَةُ الهُمَزَةِ

104 සූරත් අල්-හුමසා (දොස් නගමින් නින්දා බස් කීම)

මක්කාහ්වේදී හෙළිදරව් කෙරුණකි. ආයාත් 9 කි.

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

අපරිමිත දයාන්විත අසමසම කරුණාන්විත අල්ලාහ්ගේ නාමයෙනි.

1-9. ජනයාට අපහාස කරමින් දොස් නගමින් කටයුතු කරන අයට මළවුන් කෙරෙන් නැගිටුවනු ලබන දිනයේදී හිමි වන විපාකය පිළිබඳ ප්‍රතිඥාව.

1. කේලාම් කියන, දොස් කියා අපහාස කරන සෑම කෙනෙකුටම විනාශය අත් වේවා! 2. ඔහු වනාහි ධනය රැස් කොට එය ගණන් කළ අයෙකි. 3. නියත වශයෙන්ම ඔහුගේ ධනය ඔහු ව සදාකල් ජීවත් කරනු ඇතැ යි ඔහු සිතයි. 4. එසේ නොව සැබැවින්ම ඔහු හුතමාවෙ හි හෙළනු ලබයි. 5. හුතමා ව යනු කුමක්දැ යි නුඹලා ව දැනුවත් කළේ කුමක්ද? 6. එය අවුළනු ලැබූ අල්ලාහ්ගේ ගින්නය. 7. එය සිත් මත එබිකම් කරයි. (පසාරු කරයි) 8,9. සැබැවින්ම එය, උස් කුළුණු තුළ (හිරකර) ඔවුන්ව වට කර ගන්නකි.

وَيۡلٞ لِّكُلِّ هُمَزَةٖ لُّمَزَةٍ ١ ٱلَّذِي جَمَعَ مَالٗا وَعَدَّدَهُۥ ٢ يَحۡسَبُ أَنَّ مَالَهُۥٓ أَخۡلَدَهُۥ ٣ كَلَّاۖ لَيُنۢبَذَنَّ فِي ٱلۡحُطَمَةِ ٤ وَمَآ أَدۡرَىٰكَ مَا ٱلۡحُطَمَةُ ٥ نَارُ ٱللَّهِ ٱلۡمُوقَدَةُ ٦ ٱلَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى ٱلۡأَفۡ‍ِٔدَةِ ٧ إِنَّهَا عَلَيۡهِم مُّؤۡصَدَةٞ ٨ فِي عَمَدٖ مُّمَدَّدَةِۢ ٩

ඉලක්කගත කරුණු:

දහම හා එය පිළිපදින්නන් විහිළුවට ගනිමින් අහංකාරයෙන් කටයුතු කරන්නන්ට කෙරෙන අවවාදය.

විග්‍රහය:

(1) මිනිසුනට එරෙහිව අධික ලෙස කේලාම් කියමින් දොස් නගමින් ඔවුනට අපහාස කරමින් සිටින්නන් හට විනාශය හා දැඩි දඬුවම අත් වනු ඇත.

(2) ඔහුගේ අරමුණ ධනය රැස්කොට එය ගණන් කර තැබීමය. ඒ හැර වෙනත් කිසිදු අරමුණක් ඔහුට නැත.

(3) නියත වශයෙන්ම ඔහු රැස් කළ ධනය ඔහුව මරණයෙන් මුදවා, මෙලොව ජීවිතයේදී ඔහුව සදාකාලිකයකු ලෙස ජීවත් කරවනු ඇතැයි ඔහු සිතයි.

(4) මෙම අධමයා රූපණය කරන මෙන් කරුණ නොපවතී. දැඩි දඬුවම සඳහා එහි හෙළන සෑම දෙයක්ම කඩා පොඩිකර දමන නිරා ගින්නට සැබැවින්ම ඔහුව හෙළනු ලැබේ.

(5) අහෝ දූතය, හෙළන සෑම දෙයක්ම විනාශ කර දමන නිරා ගින්න කුමක් දැයි ඔබට දන්වා සිටියේ කුමක්ද?

(6) සැබැවින් එය අල්ලාහ්ගේ අවුළනු ලැබූ ගින්නය.

(7) එය මිනිසුන්ගේ ශරීර තුළින් රිංගා ඔවුන්ගේ හදවත් දක්වා පසාරු වී යනු ඇත.

(8) සැබැවින්ම එය දඬුවමට ලක්වූවන් ආවරණය කර ගනු ඇත.

(9) ඉන් පිටවිය නොහැකි තරමට උසට තනන ලද කුළුණු තුළ එය පවතියි.

سُورَةُ الفِيلِ

105 සූරත් අල්-ෆීල් (ඇතා)

මක්කාහ්වේදී හෙළිදරව් කෙරුණකි. ආයාත් 5 කි.

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

අපරිමිත දයාන්විත අසමසම කරුණාන්විත අල්ලාහ්ගේ නාමයෙනි.

1-5. ඇත් සේනාවේ කතා වස්තුව.

1. නුඹගේ පරමාධිපති ඇත් සේනාව සමඟ කටයුතු කළේ කෙසේදැ යි නුඹ නුදුටුවෙහිද? 2. ඔවුන්ගේ කුමන්ත්‍රණය මුළා කිරීමෙහි පත් නොකළේද? 3. තවද ඔහු(අල්ලාහ්) ඔවුන් වෙත රංචු වශයෙන් කුරුල්ලන් එව්වේය. 4. උන් ඔවුන් මත පුලුස්සන ලද මැටි වලින් වූ ගල් හෙළුවේය. 5. එවිට ඔහු ඔවුන් ව කා දමන ලද පිදුරු මෙන් (වූ තත්ත්වයට) පත් කළේය.

أَلَمۡ تَرَ كَيۡفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصۡحَٰبِ ٱلۡفِيلِ ١ أَلَمۡ يَجۡعَلۡ كَيۡدَهُمۡ فِي تَضۡلِيلٖ ٢ وَأَرۡسَلَ عَلَيۡهِمۡ طَيۡرًا أَبَابِيلَ ٣ تَرۡمِيهِم بِحِجَارَةٖ مِّن سِجِّيلٖ ٤ فَجَعَلَهُمۡ كَعَصۡفٖ مَّأۡكُولِۢ ٥

ඉලක්කගත කරුණු:

මෙනෙහි කිරීමක් හා ආශිර්වාදයක් වශයෙන් ශුද්ධ වූ තම නිවස -කඃබාව- ආරක්ෂා කිරීමේදී අල්ලාහ්ගේ බලය විද්‍යාමාන වීම.

විග්‍රහය:

(1) අහෝ දූතය! අබ්‍රහා හා ඔහුගේ ඇතුන් සමඟ පැමිණි සේනාව කඃබාව කඩා දමන්නට සිතූ අවස්ථාවේදී ඔබේ පරමාධිපති කටයුතු කළ ආකාරය කෙසේදැයි ඔබ නොදුටුවෙහිද?

(2) එය කඩා බිඳ දැමීමේ ඔවුන්ගේ ඒ නපුරු කුමන්ත්‍රණය අල්ලාහ් නිෂ්ඵල කර දැමීය. කඃබා දේවස්ථානයෙන් ජනයා ඉවත් කිරීමට සිතූ ඔවුන්ගේ වෑයම අසාර්ථක විය. ඉන් කිසිදු ඵලක් ලබන්නට ඔවුනට නොහැකි විය.

(3) කුරුල්ලන් වර්ගයක් ඔවුන් වෙත අල්ලාහ් එවීය. උන් රංචු පිටින් ඔවුන් වෙත ආවේය.

(4) රත් කරන ලද මැටියෙන් යුත් ගල් උන් ඔවුන් මත හෙළුවේය.

(5) සතුන් විසින් කා දමන ලද, උන් විසින් පාගා දමන ලද පැළැටිවල කොළ මෙන් අල්ලාහ් ඔවුන්ව පත් කළේය.

මෙම පාඨයන්හි අන්තර්ගතය

· දෙවියන් විශ්වාස කිරීම, යහකම් සිදු කිරීම, සත්‍යය පිළිබඳ උපදෙස් දීම, උපදෙස් දීමේදී ඉවසීමෙන් කටයුතු කිරීම වැනි ගුණංගවලින් ඉවත් වූ අයට සිදු වූ පාඩුව හා අලාභය. · ජනයා අතර කේළාම් කියමින් අපහාස කරමින් සැරිසැරීමේ තහනම · අල්ලාහ්ගේ පාරිශුද්ධ නිවස ඔහු විසින් ආරක්ෂා කිරීම, එය අල්ලාහ් විසින් එයට තීන්දු කර තිබූ ආරක්ෂාවයි.

سُورَةُ قُرَيۡشٍ

106 සූරත් කුරෙයිෂ් (කුරෙයිෂ්වරු)

මක්කාහ්වේදී හෙළිදරව් කෙරුණකි. ආයාත් 4 කි.

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

අපරිමිත දයාන්විත අසමසම කරුණාන්විත අල්ලාහ්ගේ නාමයෙනි.

1-4. කුරෙයිෂ්වරුන් වෙත පිරිනමන ලද දායාදයන් හා ඒවා පිරිනැමූ අල්ලාහ්ට නැමදුම් කරන ලෙස ඔවුන් වෙත කළ ඇරයුම.

1. කුරෙයිෂ්වරුන් වෙත (හුරුපුරුදු ලෙස යාම් ඒම් සඳහා) ඇල්ම ඇති කරලීම වෙනුවෙන් 2. (එනම්) ශීත හා ග්‍රීෂ්ම ඍතුවන් හි (ව්‍යාපාර කටයුතු සඳහා) තවලමෙහි යෑමට ඔවුන්ට ඇල්ම ඇති කරලීම වෙනුවෙන්. 3. එබැවින්, මෙම නිවසේ පරමාධිපතිට ඔවුන් නැමදුම් කරත්වා! 4. කුසගින්නෙන් (සිටි) ඔවුනට ආහාර පිරිනමා බියෙන් (සිටි) ඔවුනට ආරක්ෂාව පිරිනැමුවේ ඔහුය.

لِإِيلَٰفِ قُرَيۡشٍ ١ إِۦلَٰفِهِمۡ رِحۡلَةَ ٱلشِّتَآءِ وَٱلصَّيۡفِ ٢ فَلۡيَعۡبُدُواْ رَبَّ هَٰذَا ٱلۡبَيۡتِ ٣ ٱلَّذِيٓ أَطۡعَمَهُم مِّن جُوعٖ وَءَامَنَهُم مِّنۡ خَوۡفِۢ ٤

ඉලක්කගත කරුණු:

කුරෙෂ්වරුන් වෙත පිරිනමා තිබූ ආශිර්වාදය හා ඒ දෙසට ඔවුන් කළ යුතු වගකීම.

විග්‍රහය:

(1) කුරෙෂ්වරුන්ගේ පුරුද්ද හා ඔවුන්ගේ ඇල්ම හේතුවෙන්.

(2) ශීත ඍතුවෙහි සුරක්ෂිතව යමන් දේශයට හා ග්‍රීස්ම ඍතුවෙහි සුරක්ෂිතව සිරියා දේශයට යෑමේ පුරුද්ද හා ඇල්ම ඇති කළ හේතුවෙන්

(3) මෙම ශුද්ධවූ නිවසේ පරමාධිපතියාණන් වන අල්ලාහ්ට ඔවුන් නැමදුම් කරත්වා! ඔවුනට මෙම ගමන පහසු කළේ ඔහුය. එබැවින් කිසිවකු හා කිසිවකට ඔවුන් ආදේශ නොකළ යුතුය.

(4) ඔහු අරාබිවරුන් අතර කඃබාව ශුද්ධත්වයට පත් කොට, එය ගරුකටයුතු ස්ථානයක් බවට පත් කොට ඔවුනට ආරක්ෂාවද ඔවුන්ගේ කුසගින්නට ආහාරයද සැපයීය.

سُورَةُ المَاعُونِ

107 සූරත් අල්-මාඌන් (අල්ප වස්තූන්)

මක්කාහ්වේදී හෙළිදරව් කෙරුණකි. ආයාත් 7 කි.

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

අපරිමිත දයාන්විත අසමසම කරුණාන්විත අල්ලාහ්ගේ නාමයෙනි.

1-7. විනිශ්චය දිනය ප්‍රතික්ෂේප කරන්නන්ගේ ගුණාංග හා කුහකත්වය.

1. විනිශ්චය දිනය බොරු කරන අය නුඹ දුටුවෙහි ද? 2. එනම් ඔහු කවරෙක්ද යත් අනාථයා ව පලවා හරියි. 3. තවද දුප්පතාගේ ආහාරය (ඔහුට ලබා දීම) පිළිබඳ ව දිරි නොගන්වයි. 4. එමෙන්ම සලාතය ඉටු කරන්නන්හට විනාශය අත් වේවා! 5. ඔවුහු කවරහු ද යත් ඔවුහු තමන්ගේ සලාතය පිළිබඳ ව සැලකිල්ලක් දක්වන්නෝ නොවූහ. 6. අන් අයට පෙන්වා (පුරසාරම් දොඩ)න්නෝ වූහ. 7. නොවටිනා අල්ප වස්තූන් (පිරි නැමීම) පවා වළක්වන්නෝ වූහ.

أَرَءَيۡتَ ٱلَّذِي يُكَذِّبُ بِٱلدِّينِ ١ فَذَٰلِكَ ٱلَّذِي يَدُعُّ ٱلۡيَتِيمَ ٢ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ ٱلۡمِسۡكِينِ ٣ فَوَيۡلٞ لِّلۡمُصَلِّينَ ٤ ٱلَّذِينَ هُمۡ عَن صَلَاتِهِمۡ سَاهُونَ ٥ ٱلَّذِينَ هُمۡ يُرَآءُونَ ٦ وَيَمۡنَعُونَ ٱلۡمَاعُونَ ٧

ඉලක්කගත කරුණු:

දෙවියන් විශ්වාස කරන්නන් හට අවවාදයක් හා දෙවියන් ප්‍රතික්ෂේප කරන්නන් හට තරවටු කිරීමක් වශයෙන් විනිශ්චය හා අවසන් දිනය බොරු යැයි පවසන්නන්ගේ චරිත පිළිබඳ විස්තර කිරීමක්.

විග්‍රහය:

(1) විනිශ්චය දිනය බොරු යැයි පවසන්නන් නුඹ හඳුනන්නෙහිද?

(2) එය අනාථයා දැඩි අවශ්‍යතාවයකින් පෙළෙන විට ඔහුට උපකාර කිරීමෙන් වළක්වාලයි.

(3) දිළිඳුන් හට ආහාර සැපයීමට තමන් උනන්දු නොවන අතරම ඒ සඳහා අන් අයව දිරි නොගන්වයි.

(4) නොසැලකිලිමත්ව මූනිච්ඡාවට සලාතය ඉටු කරන්නන් විනාශ වේවා! දඬුවමට ලක් වේවා!

(5) ඔවුහු ඔවුන්ගේ සලාතය ඉටු කිරීම ගැන සැලිකිලිමත් නොවූහ. එහි වේලාව අතපසු වී යන තෙක්ම ඒ ගැන ඔවුන් තැකුවේ නැත.

(6) ඔවුහු ඔවුන්ගේ නැමදුම් හා ඔවුන්ගේ ක්‍රියාවන් සෙසු ජනයාට පෙන්වති. එය අල්ලාහ් වෙනුවෙන් අවංකව සිදු නොකරති.

(7) උදව් කිරීමෙන් හානියක් ඇති නොවන සුළු දෑ පවා අන් අයට දීමෙන් ඔවුන් වැළකෙති.

سُورَةُ الكَوثَرِ

108 සූරත් අල්-කව්සර් (අසීමිත සම්පත්)

මක්කාහ්වේදී හෙළිදරව් කෙරුණකි. ආයාත් 3කි.

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

අපරිමිත දයාන්විත අසමසම කරුණාන්විත අල්ලාහ්ගේ නාමයෙනි.

1-3. දේව දූත මුහම්මද් (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) තුමා වෙත අල්ලාහ් පිරිනැමූ භාග්‍යය හා එතුමාණන්ට අවමන් කළවුනට දුන් ප්‍රතිචාරය.

1. නියත වශයෙන්ම අපි නුඹට අසීමිත වූ සම්පත් පිරිනැමුවෙමු. 2. එබැවින් නුඹ නුඹගේ පරමාධිපතිට සලාතය ඉටු කර නුඹ සතෙකුගේ ගෙල කපා කැප කරනු. 3. නියත වශයෙන්ම නුඹට දොස් පවරන්නා වන ඔහුමය පෙළපත නොමැත්තා.

إِنَّآ أَعۡطَيۡنَٰكَ ٱلۡكَوۡثَرَ ١ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱنۡحَرۡ ٢ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ ٱلۡأَبۡتَرُ ٣

ඉලක්කගත කරුණු:

අල්ලාහ් තම නබිවරයාට කර ඇති ආශිර්වාදය හා එතුමාණන් කෙරෙහි විරෝධය හා ක්‍රෝධය දැක්වූවන්ගේ මාර්ග කපා හැරීම.

විග්‍රහය:

(1) අහෝ දූතය! අපි ඔබට අධික යහපත පිරිනැමුවෙමු. ස්වර්ගයේ ඇති කව්සර් නම් තටාකයද ඒවායින් එකකි.

(2) මෙම ආශිර්වාදය වෙනුවෙන් ඔබ අල්ලාහ්ට නැමදුම් කරමින් ඔහු වෙනුවෙන් සතුන් කැප කරමින් ඔහුට කෘතවේදී වන්න.

(3) ඔබට එරෙහිව දොස් පවරමින් සිටි අය සියලුම යහපත් දැයින් කපා හරින ලදී. ඔහු ගැන සිහිපත් කරනු ලබන විට, ඔහුගේ නපුරුකම ඈදාගෙන ඔහු සිහිපත් කරන ලදී.

මෙම පාඨයන්හි අන්තර්ගතය

· ඉස්ලාමය තුළ ආරක්ෂාවේ වැදගත්කම, · මූණිච්චාව සිත්තුළ ඇති රෝගයකි. එය සියලු ක්‍රියා නිෂ්ඵල කර දමනු ඇත. · ලැබූ ආශිර්වාදයන් කෘතවේදී ලෙසින් පිළිගැනීම තුළින් ඒවා තව තවත් අධික කරවයි. · අල්ලාහ් අබියස නබි (සල්ලල්ලාහු අලෛහි වසල්ලම්) තුමාණන් කෙරෙහි වූ ගරුත්වය එතුමාණන්ට හිමි ආරක්ෂාව, එතුමාණන්ව මෙලොවේදී හා මතුලොවේදී ගරු කොට තිබීම.

سُورَةُ الكَافِرُونَ

109 සූරත් අල්-කාෆිරූන් (දේව ප්‍රතික්ෂේපකයෝ)

මක්කාහ්වේදී හෙළිදරව් කෙරුණකි. ආයාත් 6 කි.

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

අපරිමිත දයාන්විත අසමසම කරුණාන්විත අල්ලාහ්ගේ නාමයෙනි.

1-6. දේව ප්‍රතික්ෂේපකයින්ගේ දහමින් හා ඔවුන්ගේ ඇදහිලිවලින් වැළකී සිටීම අනිවාර්යය බව දැන්වීම.

1. (නබි මුහම්මද්) පවසනු. අහෝ දේව ප්‍රතික්ෂේපකයිනි! 2. නුඹලා නමඳින දෑ මම නොනමඳිමි. 3. තවද නුඹලා ද මා නමඳින දෑ නමඳින්නන් නොවන්නාහුය. 4. තවද නුඹලා නැමඳූ දෑ මම නමදින්නෙක් නොවූයෙමි. 5. තවද නුඹලා ද මා නමඳින දෑ නමඳින්නන් නොවන්නාහුය. 6. නුඹලාට නුඹලාගේ දහමය. මට මාගේ දහමය.

قُلۡ يَٰٓأَيُّهَا ٱلۡكَٰفِرُونَ ١ لَآ أَعۡبُدُ مَا تَعۡبُدُونَ ٢ وَلَآ أَنتُمۡ عَٰبِدُونَ مَآ أَعۡبُدُ ٣ وَلَآ أَنَا۠ عَابِدٞ مَّا عَبَدتُّمۡ ٤ وَلَآ أَنتُمۡ عَٰبِدُونَ مَآ أَعۡبُدُ ٥ لَكُمۡ دِينُكُمۡ وَلِيَ دِينِ ٦

ඉලක්කගත කරුණු:

දෙවියන්ට ආදේශ තැබීමෙන් මිදීමේ හා නැමදුම ඔහුට පමණක් සිදු කිරීමේ ප්‍රකාශනය. අවනතභාවය හා ආදේශය අතර වූ පූර්ණ වෙනස.

විග්‍රහය:

(1) අහෝ දූතය‍, අල්ලාහ් පිළිබඳ ප්‍රතික්ෂේප කරන්නන් අමතා “අහෝ ප්‍රතික්ෂේප කරන්නනි“ යැයි පවසනු.

(2) දැනුදු හෝ මින් ඉදිරියට හෝ නුඹලා වැදුම් පිදුම් කරන පිළිමවලට මම කිසිසේත් නැමදුම් නොකරමි.

(3) මම කවර කෙනකුව නැමදුම් කර සිටින්නෙම් ද ඔහුට නැමදුම් කරන්නන් ලෙස නුඹලාද නැත. ඔහු ඒකීය වූ අල්ලාහ්ය.

(4) නුඹලා නමදිමින් සිටි දෑ නැමදුම් කරන්නෙකු ලෙස මම ද නැත.

(5) මම කවර කෙනකු නැමදුම් කර සිටින්නෙම් ද ඔහුට නැමදුම් කරන්නන් ලෙස නුඹලාද නැත. ඔහු ඒකීය වූ අල්ලාහ්ය.

(6) නුඹලා වෙනුවෙන් කවර දහමක් නුඹලා විසින් ආරම්භ කර ඇත්තේද එය නුඹලා සතුය. අල්ලාහ් මා වෙත පහළ කළ මාගේ දහම මා සතුය.

سُورَةُ النَّصۡرِ

110 සූරත් අන්-නස්ර් (උපකාරය)

මදීනාවෙහි දී හෙළිදරව් කෙරුණකි. ආයාත් 3 කි.

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

අපරිමිත දයාන්විත අසමසම කරුණාන්විත අල්ලාහ්ගේ නාමයෙනි.

1-3. මක්කාහ් ජයග්‍රහණය හා එය නබි (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) තුමාණන්ට නියත වශයෙන්ම හිමි වන බව දැනුම් දීම.

1. අල්ලාහ්ගේ උපකාරය හා (මක්කාහ්) ජයග්‍රහණය පැමිණි විට ද, 2. තවද, අල්ලාහ්ගේ දහම තුළට ජනයා සමූහ වශයෙන් පිවිසෙනු නුඹ දකින විට ද, 3. එවිට නුඹ නුඹගේ පරමාධිපතිගේ ප්‍රශංසාව තුළින් ඔහු ව පිවිතුරු කරනු. තවද ඔහුගෙන් සමාව අයැද සිටිනු. නියත වශයෙන්ම ඔහු අතික්ෂමාශීලී විය.

إِذَا جَآءَ نَصۡرُ ٱللَّهِ وَٱلۡفَتۡحُ ١ وَرَأَيۡتَ ٱلنَّاسَ يَدۡخُلُونَ فِي دِينِ ٱللَّهِ أَفۡوَاجٗا ٢ فَسَبِّحۡ بِحَمۡدِ رَبِّكَ وَٱسۡتَغۡفِرۡهُۚ إِنَّهُۥ كَانَ تَوَّابَۢا ٣

ඉලක්කගත කරුණු:

 නබි (සල්ලල්ලාහු අලෛහි වසල්ලම්) තුමාගේ අවසානය ළඟා වී ඇති බව පෙන්වා දෙනවාක් මෙන්ම ඉස්ලාමයේ අවසානය වන්නේ උපකාරය හා ජයග්‍රහණය බවත් එය ඇති වූ විටක සිදු කළ යුතු ආගමානුකූල කටයුත්තත් පැහැදිළි කිරීම.

විග්‍රහය:

(1) අහෝ දූතය, ඔබේ දහමට අල්ලාහ්ගේ උපකාරය පැමිණි විට, එය ගෞරවයට පත් වන විට, මක්කාහ් ජයග්‍රහණය සිදු වන විට,

(2) කණ්ඩායම් කණ්ඩායම් වශයෙන් ජනයා ඉස්ලාමය තුළට පිවිසෙනු නුඹ දකින්නෙහිය.

(3) ඔබ කවර වැදගත් කරුණකට එවනු ලැබුවේද එම කටයුත්ත අවසන් වී ඇති බවට මෙය සළකුණක් බව දැන ගන්න. එබැවින් උපකාරය හා ජයග්‍රහණය ආශිර්වාද කළ ඔබගේ ප්‍රමාධිපතිට කෘතඥවනු පිණිස ඔහුගේ ප්‍රශංසාවෙන් ඔබ ඔහුව පිවිතුරු කරනු. ඔහුගෙන් සමාව අයැද සිටිනු. ඔහු තම ගැත්තන්ගේ පශ්චාත්තාපය පිළිගෙන ඔවුනට සමාව දෙන්නාය.

سُورَةُ المَسَدِ

111 සූරත් අල්-මසද් (රට ඉඳි කෙඳි)

මක්කාහ්වේදී හෙළිදරව් කෙරුණකි. ආයාත් 5 කි.

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

අපරිමිත දයාන්විත අසමසම කරුණාන්විත අල්ලාහ්ගේ නාමයෙනි.

1-5. අබූ ලහබ් වෙත හා ඔහුගේ බිරිය වෙත වූ ආක්‍රෝශය හා ඔවුන් දෙදෙනා රැඳෙන ස්ථානය.

1. අබූ ලහබ්ගේ දෑත් විනාශ වේවා ! ඔහු ද විනාශ වේවා ! 2. ඔහුගේ ධනය ද ඔහු ඉපැයූ දෑ ද ඔහුට ඵලක් ගෙන දුන්නේ නැත. 3. මතුවට ඔහු අග්නි ජාලාවෙන් යුත් ගින්නට පිවිස දැවෙනු ඇත. 4. තවද දර උසුලන්නියක් වූ ඔහුගේ බිරිය ද5. ඇයගේ ගෙලෙහි ඉඳි කෙඳි වලින් යුත් කඹයකි.

تَبَّتۡ يَدَآ أَبِي لَهَبٖ وَتَبَّ ١ مَآ أَغۡنَىٰ عَنۡهُ مَالُهُۥ وَمَا كَسَبَ ٢ سَيَصۡلَىٰ نَارٗا ذَاتَ لَهَبٖ ٣ وَٱمۡرَأَتُهُۥ حَمَّالَةَ ٱلۡحَطَبِ ٤ فِي جِيدِهَا حَبۡلٞ مِّن مَّسَدِۢ ٥

ඉලක්කගත කරුණු:

අල්ලාහ්ව ප්‍රතික්ෂේප කිරීමෙන් යුත් පරම්පරාවක හා කීර්තියක ඵල රහිතභාවය.

විග්‍රහය:

(1) නබි (සල්ලල්ලාහු අලෛහි වසල්ලම්) තුමාගේ මහප්පා කෙනකු වූ, අබ්දුල් මුත්තලිබ්ගේ පුත් අබූ ලහබ් නබි තුමාණන්ට හිංසා හා වේදනා ගෙන දෙමින් කටයුතු කළ ආකාරය හේතුවෙන් ඔහුගේ දෑත් විනාශයට පත් විය. ඔහු හරිහම්බ කළ දෑද විනාශ වී ගියේය.

(2) ඔහුගේ ධනය හෝ ඔහුගේ දරුවන් අතරින් කවර කරුණක් හෝ ඔහුව මුදවා ගන්නට ඔහුට ප්‍රයෝජනවත් වූයේද? ඔහුව දඬුවමින් මුදවාලන්නට ඒ දෙක ඉදිරිපත් වූයේ නැත. එමෙන්ම ඔහුට ඒ දෙක ආශිර්වාදය ගෙන දුන්නේද නැත.

(3) අග්නි ජාලාවෙන් යුත් ගින්නට මළවුන් කෙරෙන් නැගිටුවනු ලබන දිනයේදී ඔහු පිවිසෙනු ඇත. එහි උෂ්ණයෙන් ඔහු තැවෙනු ඇත.

(4) නබි (සල්ලල්ලාහු අලෛහි වසල්ලම්) තුමාණන් යන එන මඟ කටු අතු දමමින් එතුමාණන්ව හිංසාවට ලක් කළ ඔහුගේ බිරිය වූ උම්මු ජමීල්ද නිරයට පිවිසෙනු ඇත.

(5) නිරයට ඇදගෙන යන ඉඳි කෙඳිවලින් අඹරා සාදන ලද කඹයක් ඇයගේ ගෙලෙහි තිබෙනු ඇත.

මෙම පාඨයන්හි අන්තර්ගතය

· දෙවියන් ප්‍රතික්ෂේප කරන්නන්ගෙන් වෙන්ව සිටීම. · ලැබූ ආශිර්වාදවලට කෘතවේදී ලෙසින් මුහුණ දීම. · සූරා අල් මසද් නම් මෙම පරිච්ඡේදය නබිත්වයට සාක්ෂි කියන සූරා අතුරින් එකකි. හේතුව අබූ ලහබ් දේව ප්‍රතික්ෂේපකයකු ලෙසින්ම මියැදෙනු ඇතැයි එය තීන්දු කර තිබිණ. ඒ අනුව ඔහු වසර දහයකට පසුව එලෙසම මියැදුණේය. · දෙවියන් ප්‍රතික්ෂේප කරන්නන් විවාහ වී සිටින බිරියන්ගේ තත්ත්වය.

سُورَةُ الإِخۡلَاصِ

112 සූරත් අල්-ඉක්ලාස් (චිත්ත පාරිශුද්ධිය)

මක්කාහ්වේදී හෙළිදරව් කෙරුණකි. ආයාත් 4 කි.

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

අපරිමිත දයාන්විත අසමසම කරුණාන්විත අල්ලාහ්ගේ නාමයෙනි.

1-4. අල්ලාහ්ගේ ඒකීයභාවය, පියෙකු හෝ දරුවකු හෝ හවුල් කරුවකු හෝ ඔහුට සමාන කිසිවකු හෝ ඔහුට නොමැති බව පවසමින් ඔහු ව පිවිතුරු කිරීම.

1. (නබි මුහම්මද්) පවසනු. ඔහු එනම් අල්ලාහ් ඒකීයය. 2. අල්ලාහ් ස්වාධීනය. 3. ඔහු ජනිත නොකළේය. තවද ජනිත කරනු නොලැබුවේය. 4. තවද ඔහුට සමාන කිසිවෙකු නොමැත.

قُلۡ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدٌ ١ ٱللَّهُ ٱلصَّمَدُ ٢ لَمۡ يَلِدۡ وَلَمۡ يُولَدۡ ٣ وَلَمۡ يَكُن لَّهُۥ كُفُوًا أَحَدُۢ ٤

ඉලක්කගත කරුණු:

පූර්ණභාවයයෙන් අල්ලාහ් විශේෂිතවීම පිළිබඳ තහවුරු කිරීම හා අඩුපාඩු සහිත සෙසු දේවත්වයන්

විග්‍රහය:

(1) (අහෝ දූතය!) නුඹ මෙසේ පවසනු: අල්ලාහ් වන ඔහු දේවත්වයෙන් තනි වූ කෙනෙකි. පිදුම් ලබන්නට ඔහු හැර වෙනත් කිසිවකු නැත.

(2) පූර්ණ හා අලංකාර ගුණාංග තුළ උපරිමයෙන්ම කීර්තියට පත් ප්‍රධානියා ඔහුය. සියලු මැවීම් ඔහුගෙන් යැපෙනු ඇත.

(3) ඔහු කිසිවකු ජනිත කළේ නැත. එසේම කිසිවෙක් විසින් ඔහුව ජනිත කරනු ලැබුවේද නැත. පිවිතුරු ඔහුට කිසිදු දරුවකු හෝ පියකු හෝ නැත.

(4) ඔහුගේ මැවීම් තුළ ඔහුට සමාන කිසිදු උපමාවක් නැත.

سُورَةُ الفَلَقِ

113 සූරත් අල්-ෆලක් (අරුණෝදය)

මක්කාහ්වේදී හෙළිදරව් කෙරුණකි. ආයාත් 4 කි.

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

අපරිමිත දයාන්විත අසමසම කරුණාන්විත අල්ලාහ්ගේ නාමයෙනි.

1-5. මැවීම් තුළින් සිදු වන හානිවලින් ආරක්ෂාව උත්තරීතර අල්ලාහ් වෙතින් පැතීම අනිවාර්යය.

1.(නබි මුහම්මද්) නුඹ පවසනු. අරුණෝදයේ පරමාධිපති වෙත මම ආරක්ෂාව පතමි. 2. ඔහු මැවූ දෑහි හානියෙන් ද 3. තවද අඳුර පැතිරුනු විට එහි හානියෙන් ද 4. තවද ගැට මත පිඹින්නියන්ගේ(හූනියම් කාරියන්ගේ) හානියෙන් ද 5. ඊර්ෂ්‍යා කරන්නා ඊර්ෂ්‍යා කළ විට එහි හානියෙන් ද (ආරක්ෂාව පතමි.)

قُلۡ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلۡفَلَقِ ١ مِن شَرِّ مَا خَلَقَ ٢ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ٣ وَمِن شَرِّ ٱلنَّفَّٰثَٰتِ فِي ٱلۡعُقَدِ ٤ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ٥

ඉලක්කගත කරුණු:

බාහිර ලෙසින් සිදුවන හානිවලින් ආරක්ෂාව හා රැකවරණය අල්ලාහ්ගෙන් පැතීම.

විග්‍රහය:

(1) අහෝ දූතය, ඔබ පවසන්න මම හිමිදිරියේදී පරමාධිපතියාණන්ගෙන් ආරක්ෂාව පතමි. ඔහුගෙන් රැකවරණය පතමි.

(2) වේදනා ගෙන දෙන මැවීම්වල හානියෙන් ද

(3) සොර සතුරන් හා සතුන්ගෙන් රාත්‍රියේදී සිදුවිය හැකි හානියෙන් ද මම අල්ලාහ්ගෙන් ආරක්ෂාව පතමි.

(4) ගැටමත පිඹ හූනියම් කරන හූනියම් කරුවන් හා සූනියම් කාරියන්ගේ නපුරෙන්ද මම ඔහුගෙන් ආරක්ෂාව පතමි.

(5) සිදු කරන යම් ක්‍රියාවක් තුළින් ඊර්ෂ්‍යාවක් ඇති වන්නේද එසේ ඊර්ෂ්‍යා කරන්නාගේ හානියෙන්ද මම ආරක්ෂාව පතමි.

سُورَةُ النَّاسِ

114 සූරත් අන්-නාස් (මිනිසුන්)

මක්කාහ්වේදී හෙළිදරව් කෙරුණකි. ආයාත් 6 කි.

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

අපරිමිත දයාන්විත අසමසම කරුණාන්විත අල්ලාහ්ගේ නාමයෙනි.

1-6. ජින් හා මිනිසුන් අතුරින් වූ නපුරු බලවේගයන්ගෙන් ආරක්ෂාව අල්ලාහ් වෙතින් පැතීම අනිවාර්යය.

1. (නබි මුහම්මද්) නුඹ පවසනු. මිනිසුන්ගේ පරමාධිපති වෙත මම ආරක්ෂාව පතමි. 2. (ඔහු) මිනිසුන්ගේ රජුය. 3. මිනිසුන්ගේ දෙවියාය. 4. කිලිටි කුකුස් ඇතිකරන්නාගේ හානියෙන් (ආරක්ෂාව පතමි.) 5. ඔහු වනාහි මිනිසුන්ගේ සිත් තුළ කුකුස් ඇති කරවයි. 6. (ඇසෙන නොපෙනෙන ජීවී විශේෂයක් වූ) ජින්නුන්ගෙන්ද මිනිසුන්ගෙන්ද වෙයි.

قُلۡ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلنَّاسِ ١ مَلِكِ ٱلنَّاسِ ٢ إِلَٰهِ ٱلنَّاسِ ٣ مِن شَرِّ ٱلۡوَسۡوَاسِ ٱلۡخَنَّاسِ ٤ ٱلَّذِي يُوَسۡوِسُ فِي صُدُورِ ٱلنَّاسِ ٥ مِنَ ٱلۡجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ ٦

 ඉලක්ක ගත කරුණු:

ෂෙයිතාන්ගේ -සාතාන්ගේ- හානියෙන්, ඔහු ඇති කරවන කුකුසෙන් හා රහසිගත සිදුවන හානියෙන් මීදීමටත් ආරක්ෂාව ලැබීමටත් අල්ලාහ්ගෙන් පැතීම.

විග්‍රහය:

(1) අහෝ දූතය! ඔබ පවසන්න මම මිනිසුන්ගේ පරමාධිපතියාණන්ගෙන් ආරක්ෂාව පතමි. ඔහුගෙන් රැකවරණය පතමි.

(2) ඔහු මිනිසුන්ගේ රජුය. ඔහු කැමති දේ ඔවුන් අතර ක්‍රියාත්මක කරවයි. ඔහු හැර වෙනත් කිසිදු හිමිකරුවකු ඔවුනට නොමැත.

(3) ඔවුන් විසින් සැබෑ ලෙස නැමදුමට ලක් විය යුත්තාය. ඔහු හැර සැබෑ ලෙස නැමදුම් ලැබිය යුතු වෙනත් කිසිවකු ඔවුනට නොමැත.

(4) මිනිසා අල්ලාහ්ව මෙනෙහි කිරීමෙන් නොසළකා හැරුණු විට ඔහු තුළට කුකුස් හෙළන ෂෙයිතාන්ගේ හානියෙන් ආරක්ෂාව පතමි. මිනිසා අල්ලාහ්ව මෙනෙහි කළ විට ඔහු ආපස්සට යනු ඇත.

(5) ඔහු මිනිසාගේ හදවත් වලට කුකුස් හෙළයි.

(6) ඔහු ජින්නුන් අතර මෙන්ම මිනිසුන් අතරද වෙති.

මෙම පාඨයන්හි අන්තර්ගතය

· සියලු පූර්ණ ගුණාංග අල්ලාහ් සතු බවටත් අඩුපාඩු සහිත ගුණාංග ඔහුට නැති බවටත් තහවුරු කිරීම. · හූනියම්වල බලපෑම් ඇති බව තහවුරු කිරීම හා එහි ප්‍රතිකාරය අල්ලාහ්ගෙන් ඉල්ලා සිටිය යුතු යැයි අවධාරණය කිරීම. · කුකුසට ප්‍රතිකාරය අල්ලාහ්ව මෙනෙහි කිරීමත් ෂෙයිතාන්ගෙන් ආරක්ෂාව අල්ලාහ්ගෙන් ඉල්ලා සිටීමත්ය.