Намоз робитаи мўъминон бо Худо аст ()

Абдусатори Ҳақназарзода

Намоз аввалин фармони Худо аст. Намоз маросими махсусе барои парастиши Худо ва розу ниёз бо уст. Дар он лаҳза, одамӣ ба камол ва шукуҳи бениҳояти офаридгори ҷаҳон меандешад, саропо шефтаи он мешавад

  |

  Намоз робитаи мўъминон бо Худо аст

  الصلاة هي رابطة المؤمنين بربهم

  ] طاجيكية – TajikiТоҷики [

  Абдуссатори ҳомид

  2009 - 1430

  الصلاة هي رابطة المؤمنين بربهم

  « باللغة الطاجيكية »

  عبد الستار حميد

  2009 - 1430

  Намоз робитаи мўъминон бо Худо аст

  Ба номи Худо
  Рузи маҳшар, ки ҷонгудоз бувад
  Аввали пурсиш аз намоз бувад


  Намоз аввалин фармонb [elj аст.
  Намоз маросими махсусе барои парастиши Худо ва розу ниёз бо уст. Дар он лаҳза, одамӣ ба камол ва шукуҳи бениҳояти офарид- гори ҷаҳон меандешад, саропо шефтаи он мешавад, дилу ҷонаш ба хузўу хушўъ ва фурутанӣ мегарояд, , рукўъ мекунад, сар ба замин vt,fhfl, саҷда мекунад ва забон ба sfvle cfyjb [eljdfyl мекушояд, ҳамду тасбеҳ мегўяд.

  Паёмбар (с) мефармоянд:
  Намоз шиори яктопа-растӣ аст ва мусалмонон ба ҳеч ва-n набояд аз он ғафлат кунанд.

  Намоз ба одам нишоти маънавии хосс медиҳад ва аз nfv,fkb ва афсурдагии руҳӣ pbylf ,fhjzi vtlbsfl . Мо бояд дар намозҳо аз Худо nfkf, reytv, то гуноҳони моhj бибахшад, (яъне тавба кунем) ва бо Худои худ аҳд кунем, ки корҳои бадеро, ки анҷом додаем дигар такрор накунем ва онҳоро nfhr намоем. Худои мутаол мефармояд:
  Эй бандагони исрофкори ман! Эй бандагони маъсият- кори ман, эй бандагони ман, ки бар худатон зулм кардаед, аз раҳмати ман ноумед набошед, биёед ба сўи ман, ман мепазирам, ман қабул мекунам,. Ба ростӣ, ки Худованд раҳмону раҳим аст. Дар яке аз ҳадисҳои қудсӣ омадааст:

  “Нолаи гунаҳкорон дар назди ман маҳбубтар аст аз тасбеҳи тасбеҳгуяндагон”.
  Намоз барои муъмин сабаби мўҳкам шудани тақво ва пешрафти ў дар hjcnueq ва lehecn rjhb аст, ҳамон гуна ки бенамоз будан барои гунаҳкор сабаби бештар шудани гуноҳ ва пешрафт дар ,fl,f[nb ва торикӣ аст, то он ҷо ки гунаҳкорро ба дўзах ме,fhfl.

  Тарки намоз


  Дар Қуръон омадаст, ки баъзе аз аҳли ҷаҳаннамро дар ҳоле ки lfh fpj, sfcnfyl, мепурсанд: Чӣ чизе шуморо дар ҷаҳаннам lb[bk rfhl?

  lfh xfdj,b by cfdjk vtuezyl,
  Ки ҳар гиз набудем аҳли намоз.
  Ба мискин надодем ҳар гиз таом,

  Аз ин ҷо мефаҳмем, чаро намоз дар ислом ин қадар муҳим аст, чаро Паёмбар(с) мегўяд: Намоз амуди дин аст. Чун агар намоз бошад ва ба дурустӣ иҷро шавад, ҳама чиз дуруст мешавад. Агар мо намозро тарк кунем, ҳам дар дунё зарар мебинем ва ҳам дар охират.

  Зиёнкор ҳастанд аз ҳар ҷиҳат.
  Чи дар дори дунё чи дар охират.

  Аҳамияти намоз дар Ислом
  Дар ин ҳол хонед комил намоз
  Бигардед машғули розу ниёз
  Ки бар муъминон ба парвардигор
  Бувад воҷиб ин ҳукм дар рузгор


  Намоз ибодате аст, ки дар вақтҳои хосс бар муъминон воҷиб гардидааст.
  Оё ба посухи дузахиён гўш yfrfhltl, он ҳангом ки аз онҳо пурсиданд: Чи чизе шуморо ба инҷо (дузах) lj[bk rfhlf аст? Гуфтанд: Мо аз намоз- гузорон набудем.
  Паёмбари ислом(с) намозро ба чашмаи оби гарме, ки бар дари сарои марде ҷараён дошта бошад, ташбеҳ кард, агар рўзе панҷ бор худро дар он шустушў диҳад, ҳаргиз чирк ва олудагӣ дар бадани ў намонад.
  Ҳамоно касоне аз мўъминон ҳаққи намозро шинохтаанд, ки stx xbpb дунё jysjhj аз намоз vfi=ek yfvtcjpfl, ва равшании чаш- машон яъне vjke ва фарзандон монеи намоза- шон намешавад. Хуljdfylb ,epehu мефармояд:

  @uehesb vfhlhyb vevbyhj rfc,e nb/jhfn fp pbrhb gfjdfhlbujhfijy =jabk [email protected]

  Мардоне ҳастанд, ки тиҷорат ва хариду фурўш, ононро аз ёди Худо ва барпо доштани намоз ва пардохти закот боз намедорад. Расули Худо (с) бо вуҷуди инки башорат ба биҳишт дода шуда буд, худро дар намоз хондан ба заҳмат меандохт, зеро Худованд ба ў фармуд: Хонаводаи хешро ба намоз [jylfy fvh rey ва бар анҷоми он reibi reyfylf ,ji.