มรดกของเครือญาติ (ซะวิลอัรหาม) ()

มุหัมมัด บิน อิบรอฮีม อัต-ตุวัยญิรีย์

 

จากหนังสือมุคตะศ็อรฺ อัลฟิกฮิล อิสลามีย์ โดยเชค มุหัมมัด บิน อิบรอฮีม อัตตุวัยญิรีย์ ว่าด้วยการรับมรดกของเครือญาติ หรือ ซะวิลอัรหาม ที่ไม่มีส่วนกำหนดและไม่มีส่วนที่เหลือจากมรดก อธิบายประเภทของบุคคลเหล่านี้ และวิธีการได้มาซึ่งมรดกของพวกเขา

  |

  มรดกของเครือญาติ (ซะวิลอัรหาม)

  ] ไทย – Thai – تايلاندي [

  มุหัมมัด บิน อิบรอฮีม บิน อับดุลลอฮฺ อัต-ตุวัยญิรีย์

  แปลโดย : ซอบิร อับดุลกอดิร อูมา

  ตรวจทานโดย : ฟัยซอล อับดุลฮาดี

  2011 - 1432


  ﴿ ميراث ذوي الأرحام ﴾

  « باللغة التايلاندية »

  محمد بن إبراهيم بن عبدالله التويجري

  ترجمة: صابر عبد القادر عمر

  مراجعة: فيصل عبدالهادي

  2011 - 1432

  ด้วยพระนามของอัลลอฮฺ ผู้ทรงเมตตา ปรานียิ่งเสมอ

  8. มรดกของเครือญาติ (ซะวิลอัรหาม)

  ซะวิลอัรหาม คือ เครือญาติที่ไม่มีสิทธิ์รับมรดก ไม่ว่าจะด้วยส่วนกำหนดหรือส่วนเหลือ

  ซะวิลอัรหามจะได้รับมรดกด้วยสองเงื่อนไข คือ

  - ไม่มีผู้มีสิทธิ์รับมรดกแบบส่วนกำหนด (ยกเว้นสามีหรือภรรยา)

  - และไม่มีผู้มีสิทธิ์รับมรดกแบบส่วนเหลือ

  ลักษณะการแบ่งมรดกให้แก่ชาวซะวิลอัรหาม

  เราจะแบ่งมรดกให้แก่เครือญาติตามลำดับตำแหน่งเสมือน โดยเราจะให้ตำแหน่งเครือญาติเสมือนผู้ที่มาก่อนเขา เช่น

  1. ลูกของลูกสาว, ลูกของลูกสาวของลูกชาย จะอยู่ในตำแหน่งมารดาของพวกเขา (นั่นคือ ตำแหน่งลูกสาว และลูกสาวของลูกชาย เป็นต้น)

  2. ลูกสาวของพี่น้องและลูกสาวของลูกชายพวกเขา จะอยู่ในตำแหน่งบิดาของพวกนาง และลูกของพี่น้องร่วมมารดา ก็จะอยู่ในตำแหน่งพี่น้องร่วมมารดา และลูกของพี่น้องร่วมบิดามารดา จะอยู่ในตำแหน่งมารดาของพวกเขา

  3. บรรดาลุงน้า(พี่น้องชายของมารดา) ป้าอา (พี่น้องหญิงของมารดา)และคุณตา ก็จะอยู่ในตำแหน่งเหมือนมารดา

  4. บรรดาอาหญิงร่วมมารดา (พี่น้องของพ่อร่วมมารดา) และอาชายร่วมมารดา(พี่น้องของพ่อร่วมมารดา) ก็จะอยู่ในตำแหน่งเหมือนบิดา

  5. บรรดาทวดหญิงที่ไม่มีสิทธิ์รับมรดก ไม่ว่าจะเป็นทางบิดาหรือมารดา เช่น แม่ของตา และแม่ของพ่อของปู่นั้น คนแรกจะอยู่ในตำแหน่งยาย ส่วนคนที่สองอยู่ในตำแหน่งย่า

  6. บรรดาทวดที่ไม่มีสิทธิ์รับมรดก ไม่ว่าจะทางบิดาหรือมารดา เช่น ย่า และพ่อของย่า ลำดับแรกจะอยู่ในตำแหน่งมารดา และลำดับที่สองอยู่ในตำแหน่งย่า

  7. ใครก็ตามที่เข้ามาเกี่ยวข้องโดยผ่านบุคคลดังที่กล่าวมา เขาก็จะต้องอยู่ในตำแหน่งของบุคคลนั้น เช่น อาสาวของอาสาว และน้าสาวของน้าสาว เป็นต้น

  ทิศทางของเครือ มีสามทิศทาง คือ ทางทายาท ทางบิดา ทางมารดา