หะดีษที่ 14 - ความประเสริฐของการทานสะหูรฺ ()

อาหมัด ฮูเซน อัลฟารีตีย์

จากหนังสือ 40 หะดีษเดือนเราะมะฎอน หะดีษที่ 14 - ความประเสริฐของการทานสะหูรฺ พร้อมคำอธิบายโดยสรุป และบทเรียนที่ได้รับจากหะดีษ

|

ความประเสริฐของการทาน สะหูรฺ

﴿الحث على تناول السحور﴾

]  ไทย – Thai – تايلاندي [

อาหมัด อัลฟารีตีย์

แปลโดย : ฮาเรส เจ๊ะโด

ผู้ตรวจทาน : ซุฟอัม อุษมาน

ที่มา : หนังสือ 40 หะดีษเราะมะฎอน

2010 - 1431

﴿الحث على تناول السحور﴾

« باللغة التايلاندية »

أحمد حسين الفاريتي

ترجمة: حارث جيء دو

مراجعة: صافي عثمان

المصدر: كتاب  40 حديث رمضان

2010 - 1431


ด้วยพระนามของอัลลอฮฺ ผู้ทรงเมตตา ปรานียิ่งเสมอ

หะดีษบทที่ 14

ความประเสริฐของการทาน สะหูรฺ

عَن أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً». (البخاري رقم 1789، مسلم رقم 1835)

ความว่า จากท่านอะนัส อิบนุ มาลิก เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุ เล่าจากท่านรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ท่านได้กล่าวว่า “พวกท่านจงทาน สะหูรฺ เถิด เพราะใน สะหูรฺ นั้นมีบะเราะกัต(ความประเสริฐ)  (รายงานโดย อัล-บุคอรีย์ เลขที่ 1789 และมุสลิม เลขที่ 1835)

 คำอธิบายหะดีษ

สะหูรฺ คือ อาหารที่ผู้ถือศีลอดทานตอนหัวรุ่งก่อนการเริ่มถือศีลอดในแต่ละวัน

ความหมายของความประเสริฐดังกล่าวในหะดีษ ก็คือ ได้รับผลบุญ ผลตอบแทน และความประเสริฐอันเนื่องจากหลายสาเหตุ ดังนี้

- เป็นการปฏิบัติตามแบบอย่างของท่านรอซูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม

- เป็นการขัดแย้งกับชาวกิตาบ (ยิวและคริสเตียน) ซึ่งพวกเขาไม่ทานอาหารสะหูรฺตามที่ระบุไว้ในหะดีษที่รายงานโดยมุสลิมจากอัมร์ บิน อัล-อาศ แท้จริงท่านรอซูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กล่าวว่า “ความแตกต่างระหว่างการถือศีลอดของเรากับชาวคัมภีร์คือ การทานสะหูรฺ”

-  สามารถประกอบอิบาดะฮฺได้อย่างขันแข็ง

-  เพิ่มความคล่องแคล่ว

- สามารถขจัดมารยาทที่ไม่ดีอันเกิดจากความหิวโหย

- จะนำไปสู่การวิงวอน (ดุอาอ์) และการซิกรุลลอฮฺ (ในช่วงที่ตื่นขึ้นมาเพื่อทานสะหูรฺ)

- ผู้ที่ลืมเนียตถือศีลอดก่อนเข้านอน ก็สามารถทำการเนียตได้ (ฟัตหุลบารีย์ 4/140)      

 บทเรียนจากหะดีษ

1. การชี้นำของท่านรอซูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม แก่บรรดาผู้ศรัทธาเกี่ยวกับความพร้อมในการถือศีลอด นั่นคือ ให้รับประทานอาหารสะหูรฺก่อนถึงเวลาถือศีลอด

2. สะหูรฺ เป็นชื่อหนึ่งของการรับประทานอาหารก่อนเวลาศุบหฺสำหรับผู้ที่ถือศีลอดในเดือนเราะมะฎอนหรือในวันอื่นๆ

3.ท่านรอซูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ได้อธิบายเกี่ยวกับอาหารสะหูรฺว่ามีความประเสริฐ ในรายงานอื่นระบุว่าสะหูรฺเป็นอาหารที่ได้รับการประทานความประเสริฐโดยอัลลอฮฺ

4.  บะเราะกะฮฺหมายถึง ผลบุญเพิ่มมากขึ้น

5.  หุก่มของการรับประทานอาหารสะหูรฺ คือ สุนัต ผู้ที่กระทำจะได้รับผลบุญ ในรายงานอื่นมีอยู่ว่าอัลลอฮฺและบรรดามะลาอิกะฮฺจะเศาะละวาตแก่บรรดาผู้ที่รับประทานอาหารสะหูรฺ การเศาะละวาตของอัลลอฮฺนั้นก็คือ พระองค์จะทรงประทานความโปรดปรานแก่พวกเขา และการเศาะละวาตของบรรดามะลาอิกะฮฺก็คือ พวกเขาจะขอให้อัลลอฮฺทรงให้อภัยแก่พวกเขา ดังนั้นเข้าใจว่าผู้ที่ไม่ได้รับประทานอาหารสะหูรฺจะไม่ได้รับความโปรดปรานจากอัลลอฮฺและการวิงวอนจากบรรดามะลาอิกะฮฺในเวลานั้น