การเลียนแบบพวกกาฟิร ()

รอชิด บิน หุเสน อัล-อับดุลการีม

มุสลิมนั้นควรมีอัตลักษณ์โดดเด่นกว่าคนอื่นๆ อัลลอฮฺทรงต้องการให้เขานั้นโดดเด่นกว่าคนอื่นๆที่เป็นพวกมุชริก และท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม ได้เตือนไม่ให้ไปเลียนแบบพวกมุชริกและได้ห้ามปรามอย่างหนักแน่นที่สุดเพราะการเลียนแบบภายนอกนั้นจะชักนำไปสู่การเลียนแบบภายในได้ เป็นบทความจากหนังสืออัด-ดุรูส อัล-เยามียะฮฺ มิน อัส-สุนัน วะ อัล-อะห์กาม อัช-ชัรอียะฮฺ ของ ดร.รอชิด อัล-อับดุลกะรีม

  |

  การเลียนแบบพวกกาฟิร

  ] ไทย – Thai – تايلاندي [

  ดร.รอชิด บิน หุเสน อัล-อับดุลกะรีม

  แปลโดย : สะอัด วารีย์

  ตรวจทานโดย : ฟัยซอล อับดุลฮาดี

  ที่มา : หนังสือ อัด-ดุรูส อัล-เยามียะฮฺ มิน อัส-สุนัน วะ อัล-อะห์กาม อัช-ชัรอียะฮฺ, เว็บ al-islam.com

  2014 - 1435

  التشبه بالكفار

  « باللغة التايلاندية »

  د. راشد بن حسين العبد الكريم

  ترجمة: سعد واري

  مراجعة: فيصل عبد الهادي

  المصدر: كتاب الدروس اليومية من السنن والأحكام الشرعية

  موقع الإسلام www.al-islam.com

  2014 - 1435

  ด้วยพระนามของอัลลอฮฺ ผู้ทรงเมตตา ปรานียิ่งเสมอ

  การเลียนแบบพวกกาฟิร

  ท่านอับดุลลอฮฺ บินอุมัร เราะฎิยัลลอฮุอันฮุมา ได้เล่าว่า ท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ได้กล่าวว่า

  «لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَشَبَّهَ بِغَيْرِنَا» [أخرجه الترمذي]

  “ไม่ใช่พวกของเรา ผู้ที่เลียนแบบคนอื่นจากพวกเรา” บันทึกโดยอัตติรมิซียฺ

  ท่านอิบนุอุมัร เราะฎิยัลลอฮุอันฮุมา ได้เล่าว่า ท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ได้กล่าวว่า

  « مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ » [أخرجه أبو داود]

  “ใครเลียนแบบชนกลุ่มใด เขาก็ย่อม(ถือ)เป็นพวกคนเหล่านั้น” บันทึกโดยอบูดาวูด

  ท่านอบู ฮุร็อยเราะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ ได้เล่าว่า ท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ได้กล่าวว่า

  «الْأَرْوَاحُ جُنُودٌ مُجَنَّدَةٌ، فَمَا تَعَارَفَ مِنْهَا ائْتَلَفَ، وَمَا تَنَاكَرَ مِنْهَا اخْتَلَفَ» [أخرجه مسلم]

  “เหล่าวิญญาณนั้นเป็น(เหมือน)ทหารที่อยู่กันเป็นกลุ่มเป็นกอง อันใดที่รู้จักกันก็จะโอนอ่อนเป็นมิตร และอันใดที่ไม่รู้จักกันก็จะแปลกแยกหมางเมิน” บันทึกโดยมุสลิม

  คำอธิบาย

  มุสลิมนั้นควรมีอัตลักษณ์โดดเด่นกว่าคนอื่นๆ อัลลอฮฺทรงต้องการให้เขานั้นโดดเด่นกว่าคนอื่นๆที่เป็นพวกมุชริก และท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม ได้เตือนไม่ให้ไปเลียนแบบพวกมุชริกและได้ห้ามปรามอย่างหนักแน่นที่สุดเพราะการเลียนแบบภายนอกนั้นจะชักนำไปสู่การเลียนแบบภายในได้

  ประโยชน์ที่ได้รับ

  · ห้ามการเลียนแบบผู้ที่ไม่ใช่มุสลิม

  · มันถือเป็นบาปใหญ่ประเภทหนึ่ง เพราะมันอาจชักนำไปสู่การเลียนแบบในด้านศาสนาได้

  · เรื่องการห้ามนี้นั้นรวมไปถึงการเลียนแบบพวกเขาในด้านเครื่องแต่งกาย และขนบธรรมเนียมของพวกเขาด้วยเช่นกัน