มรดกของบุคคลต่างศาสนา ()

มุหัมมัด บิน อิบรอฮีม อัต-ตุวัยญิรีย์

 

จากหนังสือมุคตะศ็อรฺ อัลฟิกฮิล อิสลามีย์ โดยเชค มุหัมมัด บิน อิบรอฮีม อัตตุวัยญิรีย์ ว่าด้วยมรดกของผู้คนต่างศาสนา อธิบายกรณีที่อนุญาตและไม่อนุญาตให้บุคคลต่างศาสนาเป็นทายาทรับมรดกระหว่างกันได้

  |

  มรดกของบุคคลต่างศาสนา

  ] ไทย – Thai – تايلاندي [

  มุหัมมัด บิน อิบรอฮีม บิน อับดุลลอฮฺ อัต-ตุวัยญิรีย์

  แปลโดย : ซุกรีย์นูร จงรักศักดิ์

  ตรวจทานโดย : อุษมาน อิดรีส

  2011 - 1432

  ﴿ ميراث أهل الملل ﴾

  « باللغة التايلاندية »

  محمد بن إبراهيم بن عبد الله التويجري

  ترجمة: شكري نور

  مراجعة: عثمان إدريس

  2011 - 1432

  ด้วยพระนามของอัลลอฮฺ ผู้ทรงเมตตา ปรานียิ่งเสมอ

  14. มรดกของบุคคลต่างศาสนา

  · ชาวมุสลิมไม่สามารถเป็นทายาทสืบทอดมรดกจากคนกาฟิรฺ และคนกาฟิรฺก็ไม่สามารถเป็นทายาทสืบทอดมรดกจากชาวมุสลิม เพราะความแตกต่างทางศาสนา และเนื่องจากว่าคนกาฟิรฺอยู่ในข่ายของผู้ที่เสียชีวิตแล้ว (มัยยิต) และที่เสียชีวิตแล้วไม่สามารถเป็นทายาทสืบทอดมรดกของคนเป็น (มุสลิม) ได้

  · คนกาฟิรฺที่นับถือศาสนาเดียวกันสามารถเป็นทายาทสืบทอดมรดกซึ่งกันและกัน แต่ในกรณีที่คนกาฟิรฺด้วยกันแต่นับถือศาสนาต่างกันก็ไม่สามารถเป็นทายาทสืบทอดมรดกกันได้ คนกาฟิรฺมีศาสนาที่แตกต่างกัน เช่น ยิวเป็นศาสนาหนึ่ง คริสต์เป็นศาสนาหนึ่ง พวกบูชาไฟ (โซโรแอสเตอร์) เป็นศาสนาหนึ่ง เป็นต้น

  · ชาวยิวสามารถสืบทอดมรดกในหมู่ของชาวยิว ชาวคริสต์สามารถสืบทอดมรดกในหมู่ของชาวคริสต์ และชาวโซโรแอสเตอร์สามารถสืบทอดมรดกในหมู่โซโรแอสเตอร์ และศาสนาอื่นๆ ก็เช่นเดียวกัน แต่ชาวยิวไม่สามารถสืบทอดมรดกของชาวคริสต์ และศาสนาอื่นๆ ก็เป็นไปในทำนองนั้นเช่นเดียวกัน