ระดับชั้นของผู้ศรัทธา ()

มุหัมมัด บิน อิบรอฮีม อัต-ตุวัยญิรีย์

 

อธิบายระดับชั้นของผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮฺ จากหนังสือมุคตะศ็อร อัล-ฟิกฮิล อิสลามีย์ ของท่านเชค มุหัมมัด บิน อิบรอฮีม อัต-ตุวัยญิรีย์

  |

  ระดับชั้นของผู้ศรัทธา

  درجات أهل الإيمان

  มุหัมมัด บิน อิบรอฮีม บิน อับดุลลอฮฺ อัต-ตุวัยญิรีย์

  محمد بن إبراهيم بن عبدالله التويجري

  จากหนังสือ: มุคตะศ็อร อัล-ฟิกฮฺ อัล-อิสลามีย์

  المصدر: كتاب مختصر الفقه الإسلامي


  ระดับชั้นของผู้ศรัทธา

  1- การศรัทธาของมนุษย์มีระดับสูงต่ำแตกต่างกัน

  1.  การศรัทธาของบรรดามลาอิกะฮฺมั่นคงแน่นอนไม่มีเพิ่มไม่มีลดต่ำลง มลาอิกะฮฺไม่มีวันที่จะเนรคุณพระองค์อัลลอฮฺ ในสิ่งที่พระองค์ทรงใช้และพวกเขาจะปฏิบัติในสิ่งที่พระองค์ทรงสั่ง และในบรรดามลาอิกะฮฺมีตำแหน่งที่สูงต่ำแตกต่างกันไป

  2.     ส่วนอีมานของบรรดานบีและรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัมมีเพิ่มแต่ไม่มีลดด้วยความรู้ที่สมบูรณ์ในเรื่องของอัลลอฮฺ และในระหว่างพวกเขาก็มีระดับการศรัทธาที่แตกต่างกัน

  3.สำหรับอีมานหรือการศรัทธาของมุสลิมทั่วไปมีเพิ่มด้วยการจงรักภักดีและจะมีลดด้วยการทำสิ่งที่เป็นบาป มุสลิมจะมีระดับชั้นที่แตกต่างกันไปในเรื่องของอีมาน และอีมานก็มีระดับชั้นด้วยเช่นกัน

  อีมานขั้นแรกได้ทำให้มุสลิมได้ปฏิบัติอิบาดะฮฺเพื่ออัลลอฮฺ ชอบและมีความสุขกับการอิบาดะฮฺนั้น รวมถึงการรักษาการปฏิบัติอิบาดะฮฺดังกล่าว การคบค้าสมาคมที่ดีกับผู้คนที่มีระดับชั้นหรือตำแหน่งทางสังคมสูงกว่าหรืออยู่ในระดับเดียวกัน จึงต้องพึ่งพาอีมานที่มีมากกว่าในการป้องกันตัวเองจากการเป็นผู้อธรรมต่อตนเองและต่อผู้อื่นได้ และการคบค้าสมาคมที่ดีกับผู้คนที่มีระดับชั้นหรือตำแหน่งทางสังคมที่ต่ำกว่า ดังเช่น ศาลผู้ตัดสินปัญหาแก่ผู้ต้องหา ผู้ชายกับสมาชิกในครอบครัวของ จึงต้องพึ่งพาอีมานที่มีมากกว่าในการป้องกันตัวเองจากการเป็นผู้อธรรมต่อตนเองและต่อผู้อื่นได้เช่นเดียวกัน ทุกครั้งที่อีมานมีเพิ่มมากขึ้น ความเชื่อศรัทธาก็มีเพิ่มมากขึ้นและการกระทำที่ดีก็มีเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย ทำให้บ่าวได้ปฏิบัติกิจที่จำเป็นต่ออัลลอฮฺและกิจที่จำเป็นต่อมนุษย์ด้วยกันอย่างไม่ขาดตกบกพร่อง  ดังกล่าวนั้นคือ ผู้ทีมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับอัลลอฮฺผู้ทรงสร้างและปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน นั่นคือตำแหน่งและระดับชั้นที่สูงที่สุดในโลกดุนยาแห่งนี้และวันอาคิเราะฮฺ

  2. บ่าวของอัลลอฮฺทุกคนอยู่ในภาวะการเดินทางไม่ได้หยุดอยู่กับที่ หากแต่ว่าแต่ละคนจะเดินทางไปสู่ที่สูงหรือที่ต่ำกว่า เดินทางไปข้างหน้าหรือไปข้างหลัง ไม่มีในกฏเกณฑ์ทางธรรมชาติและในหลักการทางศาสนาที่บ่าวผู้หนึ่งหยุดอยู่กับที่โดยที่ไม่ได้เดินทาง ไม่มีมนุษย์คนใดนอกจากจะมีระดับความเร็วในการเดินทางไปสู่สวนแห่งสวรรค์หรือขุมแห่งนรก การเดินทางจะมีผู้ที่เดินเร็วและมีผู้ที่เดินทางช้า จะมีผู้ที่ไปก่อนและผู้ที่ไปทีหลัง จะไม่มีผู้ใดที่หยุดอยู่กลางทางโดยไม่ได้มีการเดินใดๆ  แต่จะมีความแตกต่างกันในความเร็วหรือช้าในการเดินทาง ใครผู้ใดที่ไม่ได้เดินทางไปสู่สวรรค์ด้วยอีมานและการงานที่ดีได้ เขาก็จะเดินทางไปสู่ขุมนรกด้วยการปฏิเสธศรัทธาและการงานที่ไม่ดี อัลลอฮฺ สุบหานาฮุ วะตะอาลาได้ตรัสว่า

  نَذِيرًا لِّلْبَشَرِ

  لِمَن شَاءَ مِنكُمْ أَن يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ

  ความว่า  : “เพื่อเป็นการตักเตือนสำทับแก่บรรดามนุษย์  สำหรับผู้ที่ประสงค์ในหมู่พวกเจ้าจะรุดหน้า(ไปสู่ความดี) หรือจะรั้งท้าย(เพื่อกระทำความชั่ว) (อัลมุดดัษษิรฺ:36-37 )

  3. ผู้ศรัทธามีระดับชั้นที่ต่างกันไป ระดับอีมานของบรรดานบีและเราะซูลมีสูงกว่าคนธรรมดาทั่วไป ระดับอีมานของบรรดาเศาะหาบะฮฺมีเหนือกว่าคนทั่วไปที่มิใช่เศาะหาบะฮฺ ระดับอีมานของบรรดามุอ์มินที่ดีทั่วไปไม่เหมือนระดับอีมานของบรรดามุนาฟิก ความแตกต่างกันระหว่างระดับอีมานดังกล่าวนี้ตามแต่จิตใจที่คู่กับความรู้ที่มีอยู่เกี่ยวกับอัลลอฮฺ พระนาม คุณสมบัติ การกระทำของพระองค์ ความรู้เกี่ยวกับหลักการชะรีอะห์ที่อัลลอฮฺได้กำหนดให้แก่มนุษย์  ความยำเกรงและความกลัวต่ออัลลอฮฺ ความแตกต่างของระดับอีมานเกี่ยวกับคำปฏิญาณ  (لا إله إلا الله) ในจิตใจของมนุษย์นั้นอัลลอฮฺเท่านั้นที่รู้ในสิ่งนี้

  4. ผู้ที่รู้เกี่ยวกับอัลลอฮฺยิ่งมากขึ้นเท่าไรความรักที่มีต่อพระองค์ก็จะมีมากขึ้นเท่านั้น ด้วยเหตุนี้ บรรดาเราะซูลคือ กลุ่มคนที่มีความรักและเทิดทูนสรรเสริญอัลลอฮฺมากที่สุด ความรักต่ออัลลอฮฺที่มีต่อพระองค์อัลลอฮฺ ความดี ความสวยงามและความยิ่งใหญ่ของพระองค์เป็นการทำอิบาดะฮฺที่แท้จริง เมื่อใดที่ความรักที่มีต่อพระองค์เข้มแข็งมากขึ้นเพียงใดความจงรักภักดีก็จะสมบูรณ์เพิ่มมากขึ้นเท่านั้น การเทิดทูนสรรเสริญก็จะมีเพิ่มมากขึ้น และความสุขความพึงพอใจต่อ  อัลลอฮฺก็จะดีมากขึ้น