อัร-ร็อด การส่งคืนส่วนแบ่งให้ทายาท ()

มุหัมมัด บิน อิบรอฮีม อัต-ตุวัยญิรีย์

 

จากหนังสือมุคตะศ็อรฺ อัลฟิกฮิล อิสลามีย์ โดยเชค มุหัมมัด บิน อิบรอฮีม อัตตุวัยญิรีย์ ว่าด้วยวิธีการร็อด หรือการส่งคืนส่วนแบ่งให้ทายาทที่มีสิทธิรับมรดกแบบส่วนกำหนด ซึ่งตรงกันข้ามกับการเอาลฺ อธิบายกรณีต่างๆ ที่มีการร็อด และยกตัวอย่างวิธีการร็อดในลักษณะต่างๆ ไว้เป็นกรณีศึกษา

  |

  อัร-ร็อด (การส่งคืนส่วนแบ่งให้ทายาท)

  ] ไทย – Thai – تايلاندي [

  มุหัมมัด บิน อิบรอฮีม บิน อับดุลลอฮฺ อัต-ตุวัยญิรีย์

  แปลโดย : ซอบิร อับดุลกอดิร อูมา

  ตรวจทานโดย : ฟัยซอล อับดุลฮาดี

  2011 – 1432


  ﴿ الرد ﴾

  « باللغة التايلاندية »

  محمد بن إبراهيم بن عبد الله التويجري

  ترجمة: صابر عبد القادر عمر

  مراجعة: فيصل عبد الهادي

  2011 – 1432

  ด้วยพระนามของอัลลอฮฺ ผู้ทรงเมตตา ปรานียิ่งเสมอ

  6. อัร-ร็อด (การส่งคืนส่วนแบ่งให้ทายาท)

  อัร-ร็อด คือ การนำส่วนที่เหลือจากฐานปัญหาให้แก่ผู้มีสิทธิ์รับมรดกแบบส่วนกำหนด

  สาเหตุของการร็อด คือ ลดส่วนแบ่งของกองมรดกและเพิ่มส่วนแบ่งของทายาท ซึ่งตรงข้ามกับการเอาลฺ

  ผลจากการร็อด คือ เป็นการเพิ่มส่วนแบ่งให้กับทายาท

  ผู้ที่ได้รับสิทธิ์จากการร็อด

  ผู้มีสิทธิ์รับมรดกแบบส่วนกำหนดทุกคนได้สิทธิ์อัรร็อด (ยกเว้นสามี, ภรรยา, บิดาและปู่)

  มีทั้งสิ้นแปดคน คือ ลูกสาว, ลูกสาวของลูกชาย, พี่น้องสาวร่วมบิดามารดา, พี่น้องสาวร่วมบิดา, มารดา, ย่าหรือยาย ,พี่น้องชายร่วมมารดา และพี่น้องสาวร่วมมารดา

  เงื่อนไขในการร็อด

  เงื่อนไขการร็อดมีสามประการ

  1. ผู้มีสิทธิ์รับมรดกแบบส่วนกำหนดต้องไม่ได้รับมรดกจนหมดสิ้นจากมรดกทั้งหมด เพราะหากมรดกหมดแล้ว ก็จะไม่มีอะไรจะร็อด (ส่งกลับ) ไปให้ผู้อื่นอีก

  2. ต้องไม่มีผู้มีสิทธิ์รับมรดกแบบส่วนเหลือ(อะเศาะบะฮฺ) เพราะผู้มีสิทธิ์รับมรดกแบบส่วนเหลือจะได้รับส่วนที่เหลือทั้งหมด ดังนั้นก็จะไม่มีอะไรร็อด (ส่งกลับ) ไปให้ผู้อื่นอีก

  3. ต้องมีผู้มีสิทธิ์รับมรดกแบบส่วนกำหนด

  ลักษณะปฏิบัติในการร็อด

  ผู้มีสิทธิ์รับร็อดนั้น กรณีที่หนึ่ง มีผู้รับมรดกเป็นสามีหรือภรรยาร่วมอยู่ด้วย และกรณีที่สอง ไม่ได้มีสามีหรือภรรยาร่วมอยู่ด้วย

  1. หากในปัญหาไม่ได้มีสามีหรือภรรยาร่วมอยู่ด้วย มีสามลักษณะ

  หนึ่ง มีผู้มีสิทธิ์รับร็อดอยู่ด้วยอย่างน้อยหนึ่งคน เช่น ลูกสาว หรือพี่น้องสาวร่วมบิดามารดา, พวกนางก็จะได้รับทรัพย์สมบัติทั้งหมดโดยส่วนกำหนดและด้วยการร็อด

  สอง มีผู้มีสิทธิ์รับร็อดเพียงจำพวกเดียว เช่น ลูกสาวหลายคน หรือพี่น้องสาวร่วมบิดามารดาหลายคน พวกนางก็จะได้รับสิทธิ์ทุกคนเท่าๆ กัน เช่น หากผู้ตายทิ้ง ลูกสาวสามคน ค่าฐานปัญหาก็คือแบ่งให้กับสามคนเท่าๆ กัน

  สาม มีผู้มีสิทธิ์รับร็อดมากกว่าหนึ่งลักษณะ หากเป็นเช่นนี้ เราก็จะให้สิทธิ์แก่ผู้มีสิทธิ์รับมรดกแบบส่วนกำหนดในสิทธิ์ของเขา และทำให้ปัญหาเหมือนไม่ใช่การร็อด ปัญหาของการร็อดทั้งหมดจะเป็นหกแล้วเราก็รวมค่าฐานปัญหา เช่น ผู้ตายทิ้ง ลูกสาวและลูกสาวของลูกชาย ฐานปัญหาคือ (6) แต่จะถูกส่งกลับแบบร็อดเป็น (4) ลูกสาวมีสิทธิ์หนึ่งส่วนสอง (3) ลูกสาวของลูกชายมีสิทธิ์หนึ่งส่วนหก (1) และจะมีส่วนที่เหลือ (2) เราก็จะทำให้ค่าฐานปัญหาเปลี่ยนจาก (6) เป็น (4) ดังนั้นลูกสาวจะได้ (3)โดยส่วนกำหนดและร็อด และลูกสาวของลูกชายได้จะได้ (1) แบบส่วนกำหนดและร็อด

  2. หากในปัญหามีสามีหรือภรรยาร่วมอยู่ด้วย

  สามีหรือภรรยาก็จะได้รับมรดกเท่ากับสิทธิ์ฟัรฎูเดิมเท่านั้น(ไม่มากกว่าหรือน้อยกว่าสิทธิ์ของเขา) และส่วนที่เหลือก็จะถูกแบ่งให้กับผู้มีสิทธิ์รับมรดกแบบส่วนกำหนดอื่นเท่ากับจำนวนของพวกเขา ไม่ว่าพวกเขาจะมีลักษณะเดียว เช่น ลูกสาว หรือหลายคน เช่น ลูกสาวหลายคน หรือมากกว่าหนึ่งลักษณะ เช่น มารดาและลูกสาว