Descriere

O categorie importantă a ştiinţelor islamice alături de cunoaşterea Coranului, de Fiq şi alte categorii, este Sira.”Sira” înseamnă biografia profetului Muhammad (salla allahu Allaihi wa sallam ).
In acest prim episod se vorbeste despre Profetul Ibrahim (pacea Lui Allah fie asupra sa ).

feedback