AGATABO : UBURYO BWO KWISUKURA , ISENGESHO RY’INTUMWA ,N’UBUSABE

gusobanura: Mahmud Sibomana

inkomoko:

amatsinda:

umwirondoro uhinye

INCHAMAKE Y’UBURYO BWO KWISUKURA N’ISWALA BWASOBANUWE NA SHEIKH ABDU AL AZIZ BNI BAZ
KUGARAGAZA UBUSOBANURO BWO KWISUKURA N’IBYANGIZA ISUKU N’IBYANGOMBWA BY’ISUKU NDETSE TUGARAGAZA INKINGI Z’ISWALA IBYANGOMBWA MU ISWALA MU BUREBURE N’ UBUSABE BWA NYUMA Y’ISWALA

igitekerezo cyawe ni ingenzi