• Ikinyarwanda

  PDF

  gusobanura : Mahmud Sibomana

  INCHAMAKE Y’UBURYO BWO KWISUKURA N’ISWALA BWASOBANUWE NA SHEIKH ABDU AL AZIZ BNI BAZ KUGARAGAZA UBUSOBANURO BWO KWISUKURA N’IBYANGIZA ISUKU N’IBYANGOMBWA BY’ISUKU NDETSE TUGARAGAZA INKINGI Z’ISWALA IBYANGOMBWA MU ISWALA MU BUREBURE N’ UBUSABE BWA NYUMA Y’ISWALA

 • Ikinyarwanda

  PDF

  AMATEKA Y’INTUMWA KUVA AKIVUKA KUGEZA KURUPFU RWE,ARI KUMWE NA BAFASHA BE, NABANA BE,NA SEKURU WE,NA SE WABO NABASANGIRANGENDO BAMUFASHIJE MUBUTUMWA BWE, HARIMWO ABUBAKAR,HAMZA,ALLY NABANDI BENSHI MUBASANGIRANGENDO BAKURU,TUNAVUGIRA KU MICO YE MYIZA HARIMO )UBUTWARI BWE, KOROHERANA,KWICISHA BUGUFI (N’INDI MICO YE NYINSHI MYIZA.

 • Ikinyarwanda

  PDF

  Tumenye Mariam nyina wa yesu nubuzima yabayemo n’intumwa y’Imana Zakaria,ibitangaza bya yesu bimwe mubigaragaza ubutumwa bwe,ibimenyetso muri kor’an no mumigenzo y’intumwa bisobanura abaribo muri islam.

 • Ikinyarwanda

  PDF

  gusobanura : Mahmud Sibomana

  Ibisobanuro by’iyobokamana Ibice by’iyobokamana uko ari bitatu (3) Ibisbanuro by’ibangikanya

 • Ikinyarwanda

  PDF

  gusobanura : Mahmud Sibomana

  Kumenya ubuyislam n’inkingi zabwo Kumenya ukwemera n’inkingi zawo Kumenya ubugiraneza n’inkingi yayo

 • Ikinyarwanda

  PDF

 • Ikinyarwanda

  PDF

 • Ikinyarwanda

  PDF

  gusobanura : Mahmud Sibomana

  Isomo riravuga ku : amategeko areba isuku ibice by’amazi ,ibice by’imyanda uburyo bwo kwiherera uburyo bwo kwisukura n’ibyangombwa mu koga n ibisobanuro byo gutayamamu amategeko agendanye no gutayamamu uburyo bwo gutayamamu bikorwa ndetse n’ibyangiza gutayamamu

 • Ikinyarwanda

  PDF

  gusobanura : Mahmud Sibomana

  IBISOBANURO BYA KWIZIHIZA IVUKA RY’INTUMWA UKURI MU KUWIZIHIZA ESE ISLAM IBIBONA ITE IBISOBANURO BYA BIDIA (IBIHIMBANO) INGAMBA ZO KWIRINDA IBIHIMBANO

 • Ikinyarwanda

  PDF

  Ibisobanuro byuburozi,ububi bwabwo muri rubanda, ingero zitandukanye zikumenyesha umurozi n’umuntu uragura,itegeko ry’umurozi muri islam, ingero zitandukanye muri kor’an no migenzo y’intumwa y’Imana Muhamad(IIAI).

 • Ikinyarwanda

  PDF

  UBURYO BWO GUTAWAZA NO GUTAYAMAMU NO KOGA

 • Ikinyarwanda

  PDF

  AMATEGEKO Y’IGISIBO: NI AGAPAPURO (BRONCHURE) GASOBANUYE MU RURIMI RW’IKINYARWANDA KANDITSWE NA DR. HAYITHAM SARIHAN, YAVUZEMO IBINTU BY’INGENZI BIREBANA N’IGISIBO CYABA ICY’ITEGEKO CYANGWA IGIKORWA K’UBUSHAKE, AGARAGAZA MO IGIHE ATARI BYIZA GUSIBA, IGIHE GUSIBA BIZIRIRIJE, ANAVUGA AMATEGEKO Y’INGENZI Y’IDINI AREBANA NA ZAKATUL FITRI NDETSE N’ISENGESHO RY’ILAYIDI.

 • Ikinyarwanda

  PDF

  abanditsi : Mahmud Sibomana

  Ibisobanuro bya umrat n’umwanya wayo muri islam inkingi za umrat n’ibyangombwa byayo uburyo umrat ikorwa n’ibisabwa muri umrat mbere ya ihram na nyuma ,ndetse n’ibyiza byo gusura imisigiti 3 n’umusigiti wa quba

 • Ikinyarwanda

  PDF

  abanditsi : Mahmud Sibomana

  ugusiba mu kwezi kwa shaabani ni igisibo cyiza cyo mu mezi matagatifu, kdi ni umugenzo mwiza wegereje ukwezi kwa ramadhan mbere yako na nyuma , ni igisibo kimenyereza kumuntu ugiye kwinjira muri ramadhan ni ukwezi kwa ngombwa ku muyislam mu kwiyegereza imana usoma qor;an kusingiza imana kwicuza n’uburyo umuyislam yitegura ukwezi kwa ramadhan ategurira umutima we

 • Ikinyarwanda

  PDF

  abanditsi : Mahmud Sibomana

  Zaka mu mategeko ya islam no mu nkingi zayo ubusobanuro bwa zaka , amategeko muri qor’ani na suna n’ibyiza bya zaka abahabwa zaka n’igihe itangwa n\amategeko n’abatemerewe guyihabwa n’uburyo itangwa imitungo ivamo zaka Ariyo: amafaranga , ibicuruzwa, ibihingwa , amatungo , no uburyo bitangwa

 • Ikinyarwanda

  PDF

  gusobanura : Mahmud Sibomana

  IRI SOMO RIRIGISHA KU KUZUNGURA, KUBERA KO ISOMO RYO KUZUNGURA ARI ½ CY’UBUMENYI NI NGOMBWA KO BANTU BASHISHIKARIZWA MU KUMENYA IRI SOMON;IBYANGOMBWA KUGIRA NGO UZUNGURE N’INKUNGI ZAYO N’IMPAMVU ITUMA UMUNTU AZUNGURA N’ABEMEREWE KUZUNGURA N’UMUTUNGO WASIZWE BIAGAKORWA MU GWEGO RWO KURINGANYIZA NO KUZUZA INSHINGANO Z’ABAHAGARARIYE UMUTUNGO UMURYANGO MURI RUSANGE .

 • Ikinyarwanda

  PDF

  1- Ibisobanuro by’amasezerano yo gushyingiranwa,amategeko arebana nabyo,gihamya muri kor’an no mumigenzo y’Intumwa y’Imana(IIAI) 2- Amasezerano atemewe mugushyingiranwa,uko wahitamo umukobwa ushaka gushyingira namategeko agenga uko wamureba,amasezerano yabashakanye nubukwe uko bukorwa,Imibanire yabashakanye n’ukuri kwa buri umwe kuri mugenzi we. 3- Ibyo umugabo agomba umugore we,ukuri guhuriweho numugabo numugore,imibanire mibi no kunanirana kw’abashakanye

 • Ikinyarwanda

  PDF

  Intumwa y’Imana Ayubu yari muntu ki?ubuzima bwe bwari bumeze bute we numuryango we?niki cyamubayeho nyuma yaho?ibyamubayeho yabyifashemo gute?.

 • Ikinyarwanda

  PDF

  gusobanura : Mahmud Sibomana

  Navuze incamake y’ibisobanuro by’umusangirangendo , ibyiza byabo, umwanya wabo muri islam , abasangirangendo nibo mbonera muri umat nibo imana yahisemo ngo babe abasangirangendo b’intumwa bashimangiye ubuyobozi bw’intumwa kandi bafashije intumwa kwimuka bava imaka bajya imadina .Imana yarabishimiye nabo barayishimira

 • Ikinyarwanda

  PDF

  gusobanura : Mahmud Sibomana

  Kugaragaza amategeko agendanye ni igitambo Ibyo umuntu uzatanga igitambo agomba kugendera kure. Ibyangombwa kugira ngo igitambo kemerwe Ibintu utanga igitambo agomba kwirinda

urupapuro : 2 - kuva : 1