ISUKU

gusobanura: Mahmud Sibomana

umwirondoro uhinye

Isomo riravuga ku : amategeko areba isuku ibice by’amazi ,ibice by’imyanda uburyo bwo kwiherera uburyo bwo kwisukura n’ibyangombwa mu koga n ibisobanuro byo gutayamamu amategeko agendanye no gutayamamu uburyo bwo gutayamamu bikorwa ndetse n’ibyangiza gutayamamu

Download

inkomoko:

amatsinda:

igitekerezo cyawe ni ingenzi