Fango tene na ndoti Islam

Wa fango tene ti nzapa : Mahamat Abdoulbassit Ibrahim

Bängbïngö-peko ni (contrôle): Mohamed Zakaria

نبذة مختصرة

Fango tene na ndoti islam, a kota gere tene so si lotissa ani:
1-Guigui ti a arabo kojo ni si islam aga ( Avant Islam).
2-Tokwa ti a watoukwa ti nzapa kwe na azo ti ala
3- A gure okou (5) ti islam

التصانيف العلمية:

Gbungo li ti ala agbu beti e mingui